Tag Archives: fonduri europene nerambursabile forum

Fonduri Europene Pentru Justitie

Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale. Aceasta comuna se invecineaza la nord- fonduri nerambursabile turism comunele Halaucesti si Alexandru Ioan Cuza, la est- comuna Rachiteni, la sud- judetul Neamt, la vest- judetul Neamt si comuna Halaucesti. Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potential demonstrat ale judetului Buzau, beneficiar Parteneriat UAT CJ Buzau- UAT Comuna Mereni. Astfel, solicitanNii masurii 141 care fonduri phare nerambursabile ii propun i realizarea de investiNii finanNate prin masura 121, trebuie sa completeze SecNiunea A+ B din Planului de afaceri, aferent masurii 141. 1 membru din cadrul DGIAC – MT,. Sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din fonduri europene pentru justitie punct de vedere economic, cat si social, In regiunile Romaniei, prin Imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica. 1), solicitantul, respectiv prestatorul de servicii, trebuie sa completeze cererea initiala anuala prevazuta la art. Fonduri europene fonduri europene nerambursabile forum nerambursabile 2011 Ghiduri si masuri. In mometul de fata exista deja o linie de finantare pentru activitati de conectare la broadband, achizitionare de calculatoare, imprimante, faxuri, etc. Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. Echipa Cerere- Finantare. ro va sta la dispozitie pentru a realiza un proiect de succes indiferent de activitatea pe care doriti sa o realizati. Practic pot propune orice solutie vreau in Studiul de Fezabilitate cu conditia ca ISC- ul sa- mi dea aviz favorabil, iar investitia mea sa tina cel putin 5 ani de zile. Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. Turism, cultura si patrimoniul cultural. NU in cadrul acestei masuri. Termenul limita. tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, precum fonduri europene pentru justitie si activitatile excluse de normele europene cu privire la ajutorul de stat. Sursa. si 3. este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. 22/ 2005, aprobata prin Legea nr. Se vor derula serii de cursuri de formare profesionala cu durata de 120 ore de instruire in municipiile Sibiu, Medias, Alba Iulia, Oradea, Timisoara pentru 800 persoane aflate in cautarea unui loc de munca.

Fonduri Europene Pentru Tinerii Fermieri 2014

Mediul rural ? Gestionarea financiara este mai flexibila. Construirea si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor. o abordare sectoriala a sustinerii IMM care sa . prioritizeze domeniile care au si sustinere europeana, asa cum sunt IT- ul sau green- business- urile. 2. 2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii. Daca proiectul vizeaza doua sau mai multe sectoare prioritare, se va acorda punctajul aferent sectorului cu pondere fonduri europene pentru tinerii fermieri 2014 valorica mai mare in cadrul proiectului. Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007- 2013:
- Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in . Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice. a Programului National de Dezvoltare Rurala ( PNDR) si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non- agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale. Domeniul major de interventie 5. 3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii . SA ( infiintata in baza Legii nr. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie fonduri europene pentru tinerii fermieri 2014 agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul fonduri europene nerambursabile forum pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. Este considerata intreprindere orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia. Unii sunt bine intentionati, dar nu au banii necesari. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate de catre un beneficiar, aferente proiectelor finantate In cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice ( comunitare sau nationale). 136 2006. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, respectiv codul CAEN 01xx. 20% – contribuNia Guvernului Romaniei. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fonduri nerambursabile sapard fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are contabilitate fonduri nerambursabile o dimensiune cuprinsa intre 2 si 50 UDE, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare / Registrul agricol. Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizeaza pe baza a trei premise importante conferite de acestea. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. In cazul in care se doreste modernizarea unei activitati existente prin achizitia de echipamente pentru producerea de energie regenerabila se va avea in vedere ca activitatile desfasurate sa se regaseasca in Anexa 9 la Ghidul Solicitantului.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Medici Stomatologi

30 milioane de euro, BRD ? se acorda punctajul maxim aferent tipului fonduri nerambursabile piscicultura de drum public de pe care se face preluarea. Autoritatile bulgare au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca lobby printre statele membre UE pentru a obtine extinderea cu cateva luni a datei- limita pana la care cele doua tari trebuie sa absoarba fondurile acordate pentru aderarea la spatiul Schengen. Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. Comisia negociaza si aproba programele de dezvoltare propuse de catre statele membre si aloca creditele. masuri de asistenta tehnica. Actiuni colective. Pentru Axa prioritara 4, domeniul major de interventie 4. 3 sunt prevazuti urmatorii indicatori de rezultat, pentru monitorizarea si evaluarea programului. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Proiectele se depun in cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. a) Conditii financiare. culturale. Secretariatul Comitetului de evaluare este asigurat de managerul axei POST din fonduri europene nerambursabile pentru medici stomatologi cadrul AMPOST. Bulgaria reusise sa absoarba pana la acel moment numai 33% din fonduri, iar Romania aproximativ 50%. Linia de finantare prentru masura 121 urmeaza fonduri nerambursabile ue a fi deschisa in perioada 1 aprilie- 29 aprilie 2011, vezi mai multe detalii aici Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. In cazul finantarilor nerambursabile acordate prin programe ale Uniunii Europene, un proiect de finantare are, de regula, urmatoarele componente. plantarea fonduri europene nerambursabile forum si replantarea plantelor perene. Fonduri europene nerambursabile 2011 Ghiduri si masuri. Am incercat de mai multe ori sa fac si eu proiecte pentru fonduri din- alea europene, am mers pe la consultanta agricola, dar acum ca s- a desfiintat si agentia asta nu mai am cui sa ma adresez sa ma ajute. organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). AXA 3. Studiul va fi finantat din bugetul Ministerului Mediului si realizat sub supravegherea de specialistii ministerului. Ulterior, PNR a fost revizuit si stabileste principalele directii de actiune pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 4 – Inginerie financiara
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 3. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul O 1. 1. 1. A1 pentru IMM- uri. Sectorul vegetal. Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul fonduri europene nerambursabile pentru medici stomatologi de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura din cod CAEN Rev.

Fonduri Europene Idei De Afaceri

la renovarea fonduri europene nerambursabile forum ei ? sub forma unei pensiuni. este inregistrata in Registrul fermelor Registrul agricol. Fondurile acordate de BERD pentru programul EEFF sunt acum disponibile prin bancile participante. Finantare programe de sanatate si mediu. Centre Urbane – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. In luna mai Programul Operational Regional inregistreaza cea mai mare crestere a gradului de absorbtie dintre cele 7 programele operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune. este un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se urmareste Incurajarea cresterii productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene. februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare
” Profesionisti in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Cariera in educatie si formare” – fonduri europene nerambursabile pentru agricultura verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Calitate in formare profesionala contin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Obiectiv general. Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? din cadrul PNDR. Proiectul de tip 2 care are prestabilite beneficiarul intreprindere si serviciile de cercetare care ii sunt necesare acestuia. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30 septembrie 2010, ora12. 00. Finantare programe de sanatate si mediu. organizarea si participarea la expozitii de produse marine si din peste. O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), fonduri europene idei de afaceri constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Franta ofera fonduri pentru proiectele inovatoare ale ONG- urilor. Fiti realisti atunci cand doriti sa incepeti o afacere pentru ca orice afacere o incepeti cu scopul forum fonduri europene nerambursabile de a produce BANI. Potrivit listei publicate pe pagina de internet a Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale ( OIPSI), Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia si Universitatea Lucian Blaga din Sibiu au contractat proiecte in valoare de 5, 2 milioane lei fiecare. Axa prioritara 3. ompaniile de servicii energetice ( ESCO). Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010. Fondurile totale alocate Masurii 125 prin FEADR sunt de 483. 246. 816 Euro din care suma de 7. 169. 427 Euro cheltuiala publica ( 5. 735. 542 Euro FEADR) reprezinta alocarea fonduri europene idei de afaceri financiara pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economica ( PERE) pentru proiectele care vizeaza noile obiective, din care.

Fonduri Nerambursabile Pentru Vanatoare

si a vizat urmatoarele obiective. In data de 23. 05. 2011 OI IMM a lansat aceasta linii pentru investitii in interprinderile mici si mijlocii, cu un buget total de 425 mil. In cazul proiectelor de investitii care prevad modernizarea activitatii se va demonstra ca la momentul depunerii Cererii de Finantare beneficiarul detine autorizatiile de functionare pentru punctul de lucru ce face obiectul proiectului FEADR prin documentele justificative emise de institutiile avizatoare ( de ex. construirea sau amenajarea unui centru de vanzare directa catre consumatorii finali, in interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute in cadrul fermei de acvacultura. Ordin MEF nr. 20 2. Datorita acestui principiu, Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) si Fondul Social European ( FSE) pot sa finanteze, fiecare, In mod complementar si limitat, actiunile care tin de aria de interventie a celuilalt fond ( In limita a 10% din creditele alocate de Comunitate fiecarei axe prioritare a unui program operational). Partea de transport – Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Managementul Programelor Operationale a fost reglementat prin HG nr. construirea de micro- unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie proprie . 1358 din 27/ 09/ 2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 511 – Asistenta tehnica Masura 61 – Plati complementare directe Axa prioritara 1. Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? 11 decembrie 2009 pentru Masura 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele. cresterea durabila, prin promovarea fonduri nerambursabile pentru vanatoare unei economii mai eficiente, mai ecologice si mai competitive. Ma mira faptul ca inca nu s- au sesizat si au lansat un apel de depunere cu mari greseli. potentiali poli de crestere. In cadrul acestei masuri se pot finanta urmatoarele activitati. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii. fonduri europene nerambursabile forum destinat sa grabeasca fondurile europene nerambursabile dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in . tips & tricks pentru proiecte de succes. Proiectul ? Promovarea produselor si a evenimentelor turistice specifice din fonduri europene nerambursabile pentru tineri zona depresionara Horezu pentru dezvoltarea si consolidarea turismului in nord- vestul judetului Valcea? este inregistrata in Registrul fermelor si Registrul agricol. Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? pentru a asigura indeplinirea obiectivului specificat mai sus constau fonduri nerambursabile pentru vanatoare in.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Iepuri

Domeniul major de interventie – fonduri europene nerambursabile pentru iepuri 4. 2 – Reabilitarea siturilor industriale poluate si nutilizate si pregatirea . 30 milioane de euro, BRD ? Cererea de finanNare trebuie completata intr- un mod clar i coerent pentru a inlesni procesul de evaluare fonduri europene nerambursabile pentru iepuri a acesteia. Cuv? ntul cheie al este utilizarea ? eficienta?. Formare profesionala ( training), informare si difuzare de cunostinte. Beneficiarii, precum  i soNii soNiile acestora care au obNinut sprijin pe Masura 141 nu pot beneficia de sprijin prin Masura 112. respectiv. cresterea calitatii serviciilor turistice. simplificarea in continuare a procedurilor de infi. intare modificare desfiintare de IMM- uri, crearea de one- stop- shops care. Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? – pentru aceasta Masura, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 3. 980 cereri de finantare, fiind contractate pana acum 1. fonduri nerambursabile 2010 290 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de aproape 188 de milioane de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare. 4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. construirea sau amenajarea unui centru de vanzare directa catre consumatorii finali, in interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute fonduri europene nerambursabile forum in cadrul fermei de acvacultura. In consecinta, consideram ca nu se poate realiza o incadrare a ansamblului format din cap tractor si semiremorca basculabila, in definitia mijloacelor de transport specializate. de la modelul cetateanului care asteapta ca altcineva sa- i rezolve problemele la modelul cetateanului, membru activ al comunitatii care identifica o problema si gaseste solutiile ca sa o rezolve
? Impreuna pentru fiecare? Dacian Ciolos a raspuns unui interviu in cadrul vizitei efectuate in Iasi cu privire la continuarea investitiilor in agrigultura in perioada 2013- 2020. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Conform art. 41 din Regulamentul general 1083 2006 va adopta o decizie privind cererea de proiect major forum fonduri europene nerambursabile nu mai tarziu de 3 luni de la primirea in conditiile art. 40 din acelasi regulament a cererii de proiect major din partea Statului Membru. Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare. Valoarea proiectelor contractate depaseste 58 de milioane euro. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii precizata in Planul de afaceri. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, Sud- Vest Oltenia, Sud- Est a expirat. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat). Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. Sprijin public pentru incetarea temporara a activitatilor de pescuit. Reamintim ca in cadrul acestei operatiuni se finanteaza proiecte ce asigura conctarea la internet prin conexiuni broadband si achizitionarea de echipamente ocnexe. Programe Sectoriale finantate de Uniunea Europeana. Apdrp. ro a publicat astazi lista proiectelor finantate pe masura 322 din sesiunea SESIUNEA NR. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente.

Fonduri Europene Complex Sportiv

a) Conditii financiare. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Fondurile europene pentru produse agricole si forestiere APDRP a deschis liniile pentru masura 123. februarie 2011 Axa prioritara 4. Prioritatile CSNR au fost formulate ca raspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale si In vederea crearii oportunitatilor pe care Romania si le doreste. SAPTAMANA EUROPEANA a IMM- urilor. Echipa Cerere- Finantare. ro va sta la dispozitie pentru a realiza un proiect de succes indiferent de activitatea pe care doriti sa o realizati. Investitiile in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase ? Bucuresti ? Ilfov ? 30 milioane lei. 2) si nu poate include in obiectul de activitate urmatoarele activitati. Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. In cazul in care proiectul prevede investitii in structura de primire turistica si in activitati recreationale, iar aceste activitati se regasesc in criteriile suplimentare aferente structurii de primire turistice, toate cheltuielile vor fi decontate din anvelopa financiara a componentei a), iar proiectul nu va fi considerat un proiect integrat. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si fonduri europene complex sportiv forestiere? au fost efectuate plati in fonduri nerambursabile piscicultura valoare de peste 55 de milioane euro. Tipurile de plati aferente Masurii 221 sunt urmatoarele. Este importanta, de asemenea, reducerea utilizarii surselor traditionale de energie si sprijinirea dezvoltarii durabile. cresterea calitatii serviciilor turistice. Astfel de parteneriate contribuie la rezolvarea problemelor comunitatii. Pentru IMM- uri cofinantarea este 10% iar fonduri nerambursabile 2010 pentru microintreprinderi si ONG- uri de 5%. Calificari europene ( strategice). De aici vine si marea intrebare cum de nu absorbim fondurile europene. 3. 1. 3. 43- 36 din Regulamentul Comisiei nr. sa nu se afle in litigiu cu Ministerul de Finante sau cu Ministerul Economiei sau cu institutia de credit unde doreste sa ia un credit. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. 1. 2. 2. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura
- Masura 125 A2 Infrastructura fonduri europene complex sportiv de acces
- Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole
- Rezultatele proiectelor finantate in cadrul masurii 312 sesiunea anterioara
- Masura 312 ? Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si fonduri europene nerambursabile forum vizitarii turistice. Romania poate sa ia anumite masuri, asa cum am spus, de ordin fiscal sau de alta natura prin care sa penalizeze pe cei care detin terenuri, care le inregistreaza ca terenuri agricole, dar nu le cultiva.

Fonduri Europene Nerambursabile Masura 221

Ordinea in care este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” Axa prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare Domeniul major de interventie 2. 1. Programul National de Dezvoltare Rurala. Actiunile Comunitare trebuie realizate printr- o stransa consultare Intre Comisie si Statele Membre, Impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. in urma depunerii a peste 3. 039 de cereri de finantare, suma alocata prin PNDR acestei Masuri, pana in anul 2013, respectiv 1, 57 miliarde de fonduri nerambursabile ue euro, a fost depasita de aproape cinci ori. sprijin pentru masuri specifice de promovare a egalitatii intre barbati si femei si de combatere fonduri europene nerambursabile forum a discriminarii. inovare si economia cunoasterii: consolidarea capacitatilor regionale In materie fonduri nerambursabile imm 2010 de cercetare si dezvoltare tehnologica, stimularea inovarii si a spiritului antreprenorial si dezvoltarea ingineriei financiare, In special pentru Intreprinderile legate de economia cunoasterii; mediu si prevenirea riscurilor: reabilitarea terenurilor contaminate, stimularea eficacitatii energetice, promovarea de transporturi publice urbane nepoluante si elaborarea de planuri pentru prevenirea si gestionarea riscurilor naturale si tehnologice; acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. Procesul de monitorizare Operatiunea d). Data limita:

- Proiectele se depun in perioada 01 – 30 iunie 2011 Fondului European Agricol fonduri europene nerambursabile masura 221 pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR) Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenta” Axa I – ? Cresterea competitivitatii fonduri europene nerambursabile masura 221 sectoarelor agricol si forestier” Finantarea microintreprinderilor are ca scop sprijinirea continuarii procesului de restructurare si redresare economica a zonelor aflate in declin, indeosebi a oraselor mici si mijlocii, intrucat acestea creeaza locuri de munca si au flexibilitatea necesara sa se adapteze cerintelor unei economii de piata dinamice. furnizorii de retele de comunicatii electronice. 1. 1Extinderea modernizarea sistemelorde apa apa uzata. Achizitia de servicii de Consultanta si instruire specializata strict legate de activitatile de investitii specificate anterior . Cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. Sprijinul se acorda pentru o perioada de cinci ani, unui singur membru al familiei, pentru aceeasi exploatatie agricola. Planul National Strategic pentru perioada 2007- 2013 este conform cu Politica Comuna de Pescuit si cu politica de guvernare a Rom? niei pentru dezvoltarea acestui sector. Calificari europene ( strategice). Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica, etc.

Fonduri Europene Pentru Plantatie De Goji

Punctajul pentru accesul la exploatatiile agricole si alti agenti economici nu poate fi cumulat cu punctajul pentru accesul la alte cai de comunicatie. i. Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor ( schema de ajutor de minimis). Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. organizatii guvernamentale fonduri europene pentru plantatie de goji sau neguvernamentale ( ONG- uri). 1 ? Pentru acest program se estimeaza un buget pentru cel putin 4000 de beneficiari pentru anul 2011, urmand ca pentru anul 2012, 2013 numarul beneficiarilor sa se tripleze. Dupa aprobarea notei de respingere fonduri europene nerambursabile forum de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni in sprijinul obtinere fonduri nerambursabile potentialilor fonduri europene pentru plantatie de goji beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale in vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. IMM- urile. Dupa activitatea desfasurata. 50% pentru cercetarea industriala. Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii. Reconstructia statutului femeii. Domeniul major de interventie 2. 2 – Investitii pentru infrastructura de CDI Operatiunea 1. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24% conform APDRP. RO Agentia de Plati pentru dezvoltare Rurala si Pescuit, care a contractat pana in acest moment 27. 916 de proiecte cu o valoare de peste 3, 7 miliarde de euro. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane. Nu abandona scoala. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? Fonduri europene nerambursabile 2011 Ghiduri si masuri. investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie. 3 exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. 70 de hectare) unde cultiv culturi de camp. Pentru ca un proiect care vizeaza investitii in comp. In conformitate cu mentiunile din Ghidul Solicitantului aferent Masurii 312 achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ.

Fonduri Europene Pentru Republica Moldova

care este rolul unui manager de proiect. O privire scurta aruncata pe paginile de internet a Autoritatilor de management in domeniul fondurilor europene scoate la iveala ca administratia si institutiile publice nu se inghesuie sa acceseze fonduri europene. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. Integrare pe piata muncii ( strategice). Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. Cuv? ntul cheie al este utilizarea ? eficienta?. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. Obiectivul Convergenta. 10 milioane de euro. 44 16 aprilie 2008) 3. etc. Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport Pentru proiectele de lucrari, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra fonduri europene pentru republica moldova mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de fonduri europene nerambursabile forum stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. apdrp. ro a publicat rapoartele proiect fonduri nerambursabile de selectie pentru proiectele depuse masura 313 in sesiunea NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2009. din perspectiva fonduri europene pentru republica moldova formarii profesionale a reprezentantilor autoritatilor publice care colaboreaza cu mediul de afaceri. Atat zonele urbane cat si zonele rurale se confrunta cu probleme legate de infrastructura ( din cauza investitiilor insuficiente), de dezvoltare economica locala si de mediul social. 3 ? calitatea slaba si ineficienta serviciilor de furnizare a apei potabile, canalizare si de management al deseurilor, precum si a sistemului de transport rutier, feroviar, aerian si naval, ca si lipsa inter- conectivitatii, constituie frane fonduri europene nerambursabile 2009 In calea dezvoltarii. Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate.