Tag Archives: fonduri europene nerambursabile forum

Fonduri Nerambursabile Pentru Fermieri

1. 1. 2. Unificarea noului statut pentru Companiile Private Europene ( Societas Privata Europea) Lansarea noilor produse financiare pentru IMM de grupul Bancii Europene de Investitii ( microcredite si sprijin pentru firme mixte transnationale). Conform noului calendar, in 2011 nu se vor mai lansa urmatoarele linii de granturi. Pentru a promova un procent de absorbtie mai buna in perioada 2014- 2020, efortul de elabora, procesa si gestiona fondurile europene revin mecanismelor de consultare, institutii care vor avea rol consultativ, care vor participa in procesul de distribuire a fondurilor, care vor avea rol de decizie. Conditii pentru acordarea sprijinului: Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. Fonduri europene nerambursabile fonduri nerambursabile pentru fermieri pentru perioada 2011 2012 2013. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi. Procentul de co- finantare variaza de la 0 % la 75 % din cheltuielile eligibile, in functie de Program Operational, Beneficiar, Domeniu de Interventie, Masura si Domeniul de Operatiune. Masura 322 ? Renovarea si dezvoltarea satelor? ? in urma depunerii a peste 3. 039 de cereri de finantare, suma alocata prin PNDR fonduri europene nerambursabile agricultura acestei Masuri, pana in anul 2013, respectiv 1, 57 miliarde de euro, a fost depasita de aproape cinci ori. Termene limita de obtinere. Ajutoarele de Stat coordonate de Ministerul Finantelor Publice. In acest caz, este considerata cheltuiala proprie a beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei acestuia, stabilita prin contractul de finantare. cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F. N. G. C. I. M. M. SRL ( infiintata in baza Legii nr. intarirea utilizarii tehnologiilor TIC . Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu fonduri europene nerambursabile pentru agricultura ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale in vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii fonduri europene nerambursabile forum unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. achizitionarea de animale si dupa caz a cotei de productie. pesti ( sturioni, salau, calcan, somn african), crustacee, moluste, etc. Imbunatatirea calitatii vietii fonduri nerambursabile pentru fermieri in zonele rurale si diversificarea economiei rurale? Echipamentele care au legatura cu investitiile in capitalul social si uman vor putea beneficia de sprijin din partea FSE ? de exemplu, computerele pentru scoli. Aprobarea cererilor de finantare POST este responsabilitatea AMPOST insa modul de realizare variaza in functie de urmatoarele doua situatii:. camerele de comert si industrie. Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii
” Sanse egale si respect” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Initiative trans- nationale pentru o piata inclusiva a muncii
” Parteneriat transnational” – data lansare estimativa. 20 2. Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani, care desfasoara in principal activitati agricole si comercializeaza o parte din productia obtinuta si a caror exploatatie agricola.

Fonduri Europene Nerambursabile Agricultura 2014

importanta regionala si locala Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la fonduri europene nerambursabile forum epuizarea bugetului. 566 2004, cu modificarile i completarile ulterioare. Terenurile si cladirile trebuie sa fie libere de sarcini si sa nu faca obiectul unor litigii aflate pe rol. Pentru mai multe detalii consultati si OG 22 2008. 1. 1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Tipurile de structuri de primire turistice care pot fi finantate prin aceasta masura sunt. micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. Orientarile metodologice descriu astfel principalele elemente ale diverselor tipuri de documente programatice care urmeaza sa fie elaborate, precum si etapele procesului de programare ? inclusiv metodele de analiza a nevoilor de dezvoltare, de formulare a strategiei si de desfasurare aprocesului fonduri europene nerambursabile agricultura 2014 de consultare in parteneriat. pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de A. I. P. P. I. M. M. Societatea informationala inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicatii electronice, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor publice on- line. Proiectul ? Promovarea produselor si a evenimentelor turistice specifice din zona depresionara Horezu pentru dezvoltarea si consolidarea turismului in nord- vestul judetului Valcea? a primit finantare de 1. 000. 000 de lei avand o perioada de implementare de doi ani. Va urma o perioada de conciliere de 21 de zile pentru a se ajunge la un acord de compromis intre Consiliu si Parlament. 4. 1. 2. Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. In situatia in care lungimea drumului judetean, national sau european de fonduri europene nerambursabile 2009 pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect. Iata lista autoritatilor publice, institutiilor si organizatiilor reprezentate in CIAP. modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi fonduri europene nerambursabile agricultura 2014 tehnologii de productie). crearea conditiilor de productie. Pescuit. Ca stat membru al UE, Romania beneficiaza de fonduri pentru modernizarea administratiei si institutiilor publice, pentru reabilitarea drumurilor, restaurarea monumentelor istorice sau constructia unor obiective turistice. Structurile de primire turistice cu accesare fonduri nerambursabile 2010 functiuni de alimentatie publica ( restaurante) eligibile in cadrul acestei masuri, se vor regasi fie in incinta structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare, fie ca si cladiri independente pe langa structurile de primire turistice cu functiuni de cazare.

Fonduri Nerambursabile Pentru Tineri Forum

8. Contributia minima a solicitantului Contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila fonduri europene nerambursabile persoane fizice a proiectului trebuie sa reprezinte minimum 30, 00% din valoarea eligibila a proiectului. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? scutirea fonduri nerambursabile pentru tineri forum de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 ( patru) salariati, angajati pe durata nedeterminata. i animale ( materie prima) pentru consum uman i hrana animalelo Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniNi la data depunerii Cererii de finanNare), care desfaoara activitaNi economice, in principal activitaNi fonduri nerambursabile pentru tineri forum agricole i a caror exploataNie agricola. Rom? nia se confrunta cu importante provocari in ceea ce priveste participarea la invatam? ntul primar si gimnazial, cu un efect direct asupra fenomenului de parasire timpurie a sistemului de educatie. Constructia, modernizarea, extinderea cladirilor reprezinta investitii eligibile in cadrul tuturor componentelor masurii, exclusiv fonduri europene nerambursabile forum in scopul desfasurarii activitatilor propuse prin proiect ( cu exceptia activitatilor cuprinse in Anexa 9A). Domenii de interventie Aceste domenii de interventie au ca scop sprijinirea valorificarii unor importante categorii de resurse turistice. F. N. G. C. I. M. M. Pot fi luate masuri la nivel european pentru limitarea acestora. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Persoanele fizice ( inclusiv persoane fizice autorizate). Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Nord- Vest, NordEst, Vest, Sud- Vest Oltenia, Centru, Sud Muntenia a expirat. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. Inca din 2009, Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului a atras atentia cu privire la faptul ca unele criterii de eligibilitate pentru accesarea fondurilor necesare punerii in practica a proiectelor intocmite de primariile tulcene dezavantajeaza unitatile administrativ- teritoriale tulcene. Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. Suma totala a Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei este de 19, 668 miliarde fonduri europene agricultura Euro, din care 12, 661 miliarde Euro reprezinta Fonduri Structurale In cadrul Obiectivului ? Convergenta?, 6, 552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0, 455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului ? Cooperare Teritoriala Europeana? Cine poate beneficia de Fondurile Europene destinate Romaniei? Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile. Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu.

Fonduri Europene Parcuri Fotovoltaice

SCS ( infiintata in baza Legii nr. Echipa noastra va raspunde la fonduri nerambursabile pentru studenti intrebari pe care le aveti in cazull in care vreti sa solicitati o finantare din fonduri europene parcuri fotovoltaice fonduri europene nerambursabile. orientarea specifica a cheltuielilor catre realizarea prioritatilor Uniunii si delimitarea clara a sumelor alocate in acest scop. Un alt impediment il reprezinta documentatia stufoasa impusa de reglementarile UE, ca masura de precautie ca banii sunt folositi corect. Ambasada Frantei doreste sa sustina ONG- urile din Romania si lanseaza o selectie de proiecte cu titlul ? Sustinerea proiectelor inovative din partea Organizatiilor neguvernamentale din Romania? pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania. Procedura de selectie va fi afisata pe site- urile www. apdrp. ro, www. madr. ro si la fiecare CRPDRP si OJPDRP. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. cota de cel putin 20 % din FSE ar trebui dedicata actiunilor de incluziune sociala. Si, mai ales, despre faptul ca avem nevoie de initiativa si spirit antreprenorial pentru a face ca lucrurile sa se intample. Principiile si factorii cheie ai dezvoltarii de succes a Rompetrol pot fi cei care devin parghiile schimbarii paradigmei la nivel national. Dintre acestea, pentru valorificarea potentialului turistic au fost doar cateva proiecte, cum ar fi cel din Alba, cu o valoare de aproape 28 de milioane de lei. incepand cu data de 1 iunie 2010, in parteneriat cu INFORMATICA S. A. 36 din Legea 26 1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr- o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime ? societate cu raspundere limitata ? Dupa ce se familiarizeaza cu cerintele si criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, beneficiarul va demara alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile. Intre utilaje, ma gandesc in primul rand la foreza, la moto cositoare si la alte mici unelte agricole. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. anexele cuprinzand proiectele de asistenta tehnica pe anul N, documentatia de atribuire ( conform pragurilor din OUG nr. 34 2006 cu modificarile si completarile ulterioare) Fondurle Europene, sunt instrumentele financiare prin proiecte fonduri nerambursabile 2010 care UE actioneaza pentru eliminarea diferentelor economice intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere?. echipamente pentru producerea fonduri europene nerambursabile forum de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc. posete de plaja, posete mari, posete plic, etc), avand cateva fonduri europene parcuri fotovoltaice magazine in orasele mari si un magazin online unde are posibilitatea sa vanda posete online la nivel national. Sprijin pentru informare si publicitate. Pentru Axa prioritara 4, domeniul major de interventie 4. 3 sunt prevazuti urmatorii indicatori de rezultat, pentru monitorizarea si evaluarea programului. 10. Bugetul total al programului este de aproximativ 275 de milioane de euro, iar asistenta comunitara prin Fondul european de dezvoltare regionala ( FEDER) se ridica la circa 224 de milioane de euro.

Fonduri Europene Pentru Crescatori De Pasari

CNIPT) si dotarea acestora. Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului contabilitate fonduri nerambursabile agricol de pe drumurile europene, nationale si judetene Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Programul National de Dezvoltare Rurala. 4. 1. 1. federatii de ONG- uri non- profit, inregistrate in Romania si care desfasoara proiecte in Romania. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. In a doua zi ne vom axa pe. fonduri europene nerambursabile forum 2. Proiecte de succes POSDRU . Dimensiunea teritoriala – ca urmare a restructurarii industriei, au aparut foarte rapid decalaje Intre regiuni, acestea continuand sa creasca. MASURA 313 ? Activitatile eligibile sunt. Marco CAREDDA ? Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism. altele decat zona montana. Cum se obtine subventia. granturi). Incepand cu 1 iulie 2010, se vor acorda fonduri nerambursabile pentru construirea, modernizarea si dotarea unor categorii de restaurante care sa functioneze doar fonduri europene pentru crescatori de pasari in cadrul structurilor de primire turistice finantate prin proiecte aferente Masurii 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? fonduri europene nerambursabile pentru agricultura din PNDR. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial si Invatarea pe parcursul Intregii vieti se vor afla In centrul politicilor In domeniu, iar angajatorii vor fi Incurajati sa investeasca In capitalul uman. Angajamentele bugetare referitoare la programele operationale sunt efectuate In transe anuale, pentru fiecare fond si pentru fiecare obiectiv. simplificarea in continuare a procedurilor de infi. intare modificare desfiintare de IMM- uri, crearea de one- stop- shops care. Coeficientii de cofinantare au fost modificati. In anul 2000, prefinantarea intermediara reprezenta 7% din contributia financiara a fondului pentru actiunea respectiva ( pentru cele 15 state din Uniunea Europeana cu 15 state membre ) si 16% pentru cele 10 noi state membre In 2004. Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. Operatiunea 331 ? Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor? ( iunie 2011). CINE poate fonduri europene pentru crescatori de pasari obtine finantare:
- proprietarii de nave de pescuit comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit. Politica de coeziune are drept scop reducerea decalajelor existente Intre regiunile din Uniunea Europeana. 80% – contribuNia Uniunii Europene. Domeniile pe care puteti aplica in cadrul acestor fonduri europene nerambursabile acopera o gama larga de proiecte din domenii precum.

Fonduri Europene Nerambursabile 2014 Sport

Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( proiecte nerambursabile 2010 plati directe); b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). Alocarea financiara Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4. fonduri europene nerambursabile 2014 sport 000. 000 lei. Tilul proiectului. data lansare estimativa: 1- 31 martie 2011 Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si . Investitii finantari nerambursabile 2010 in energie, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene care contribuie la imbunatatirea securitatii furnizarii, integrarea aspectelor legate de mediu, imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea surselor de energie regenerabile. Antreprenoriatul, o alternativa de cariera ( granturi). 4. 3. 1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Depunerea proiectelor pentru masura 112 se va face la sediile OJPDRP in intervalul orar 09. 00? 14. 00. Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice. f) situatie centralizatoare cu cantitatea totala estimata de cadavre de animale colectate prin serviciile prestate in baza precontractelor contractelor incheiate de prestator cu producatorii agricoli. 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Politica de coeziune are drept scop reducerea decalajelor existente Intre regiunile din Uniunea Europeana. 1200/ 2004. Rolul Comisiei in reexaminarea ex ante a sistemelor nationale de gestiune si control va fi proportional, fonduri europene nerambursabile forum utiliz? nd o abordare bazata pe risc. InvestiNiile propuse prin proiect trebuie realizate pina la 31. 12. 2014 b. Intarirea capacitatii administrative Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. apdrp. ro a publicat rapoartele de selectie pentru proiectele depuse masura 313 in sesiunea NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2009. Investitii la bordul navelor si selectivitate. Confom ghidului, apelul urmeaza sa se lanseze in luna iulie, iar alocarea financiara disponibila este de 301 milioane lei , defalcata pe regiuni dupa cum urmeaza. Zonele cu handicapuri geografice sau naturale ( regiunile insulare, zonele muntoase sau zonele cu densitate mica a populatiei) beneficiaza de un tratament privilegiat. Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice situatie care da nastere unui asemenea conflict. Intruc? t planul analizeaza urmatorii 15- 20 de ani, si av? nd in vedere longevitatea infrastructurii de transport, acesta trebuie sa ia in calcul potentialele schimbari ale modului in care cetatenii vor percepe si evalua aceste aspecte fonduri europene nerambursabile 2014 sport in viitor. Criteriile pe care o intreprindere trebuie sa le respecte pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie sunt in conformitate cu prevederile Legii nr.

Fonduri Europene Piscicultura Nerambursabile

Comuna Mircesti are o suprafata de 1. 752 ha, o populatie de 3. 800 locuitori si cuprinde localitatile Mircesti ( centru de comuna) si Iungani. intreprinderea, ca principal interesat, va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului si va suporta riscul unui eventual esec al obtinerii rezultatului preconizat. Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. Cine poate sa solicite finantare: Solicitantii sunt intreprinderi ( IMM- uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD fonduri nerambursabile nu este activitate principala. Programe Radio TV care stimuleaza dezvoltarea antreprenoriatului in Romania. Totodata, in vederea realizarii de produse la nivelul standardelor europene producatorii vor angaja si personal calificat. 5 din costul activitatii de colectare a cadavrelor de animale de la fonduri europene piscicultura nerambursabile producatorii agricoli prevazuti la art. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. calendar actualizat fonduri europene nerambursabile 2011 AM POSDRU a publicat noul calendar orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte pentru 2011 aferente fondurilor europene nerambursabile. 1. 2. 2. Eforturile se vor concentra pe un management mai eficient al mediului natural si pe utilizarea durabila a resurselor naturale. din perspectiva mediului de consultanta. Bucuresti ? Ilfov ? 30 milioane lei. 4. 1. 2. 44/ 16 aprilie 2008) 3 cu modificarile si completarile ulterioare. Statele membre vor trebui sa concentreze finantarea din FSE asupra unui numar limitat de obiective si prioritati de investitii in ton cu strategia Europa 2020, pentru si a putea atinge o masa critica si a spori impactul. Prin acest proiect statul se asigura sa plateasca cei 30. 000 de euro fara a mai solicita garantii bancare din fonduri europene nerambursabile sanatate partea solicitantilor, insa daca aceste conditii fonduri europene nerambursabile forum nu vor fi indeplinite se va recurge la executarea silita. Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Apel deschis. 3. 3. Investitii in transport, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene si a legaturilor fonduri europene piscicultura nerambursabile cu retelele TEN- T, strategii integrate pentru transport curat care va contribui la imbunatatirea accesului pasagerilor la servicii de calitate, obtinerea unui transport modal mai balansat, promovarea sistemelor intermodale si reducerea impactului asupra mediului.

Fonduri Europene 2014 Educatie

Cladirea Colegiului National ? Ioan Slavici? din municipiul Satu Mare va fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiect initiat de primariei. sunt persoane juridice conform legislatiei in vigoare. Microintreprinderile se incadreaza in categoria intreprinderilor mici. 1. 3. 1), fonduri europene nerambursabile forum fonduri europene 2014 educatie solicitantul, respectiv prestatorul de servicii, trebuie sa completeze cererea initiala anuala prevazuta la art. Pe l? nga conditionalitatile ex post mentionate mai sus, Comisia propune introducerea, ca o optiune, a unui tip specific de operatiune, denumita planul comun de actiune. Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 5. 1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea modernizarea infrastructurilor conexe Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Odata cu aderarea la UE, dezvoltarea Romaniei va urmari convergenta cu politicile comunitare atat in termeni reali cat si ca valori absolute. Proceduri standard de licitatii pe fonduri europene. din perspectiva solutiilor inovative ale Managementului Cunoasterii ( KM). de la modelul cetateanului care asteapta ca altcineva sa- i rezolve problemele la modelul cetateanului, membru activ al comunitatii care identifica o problema si gaseste solutiile ca sa o rezolve
? Impreuna pentru fiecare? Toate aceste reguli de gestiune financiara se aplica, de asemenea, In cazul Fondului de coeziune. Nu se acorda punctaj decat pentru una din cele trei variante de rute alternative, punctajul neputand fi cumulat. si

- dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. c) efectivul de vaci de lapte pentru care se solicita ajutor specific anual trebuie mentinut in exploatatie pe perioada derularii schemei de sprijin. pesti ( sturioni, salau, calcan, somn african), crustacee, moluste, etc. Alti detinatori de teren agricol. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. Eu impreuna cu sotul meu detinem o moara ( care a functinat pana acum 10 ani)? si ? visam? la renovarea ei ? sub forma unei pensiuni. Prin acest proiect statul se asigura sa plateasca cei 30. 000 de euro fara a mai solicita garantii bancare din partea solicitantilor, insa daca aceste conditii nu vor fi indeplinite se va recurge la executarea silita. este de a oferi finantare pentru proiectele de energie regenerabila din UE. In cazul cladirilor si echipamentelor, acestea trebuie sa faca parte integranta si . inseparabila din rezultatul operatiunii. Orice intreprindere care nu respecta aceste criterii este intreprindere mare. Integrare pe piata muncii ( strategice). Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru fonduri europene 2014 educatie intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. Imbunatatirea accesului la educatie si formare de calitate fonduri nerambursabile piscicultura pentru copiii din zonele defavorizate, prin dezvoltarea de campusuri scolare, facilitati de transport scolar.

Fonduri Europene Pt Ferme De Porci

Preiecte cu fonduri europene in domeniul serviciilor vs. deblocarea potentialului de excelenta in cercetare si inovare prin crearea de sinergii fonduri europene pt ferme de porci cu actiunile de cercetare, dezvoltare si inovare ale programului cadru al UE Orizont 2020 Obiectiv. Fondul social european are rolul de a spori oportunitatile de ocupare a fortei de munca, de a promova educatia si invatarea pe tot parcursul vietii. Competente pentru competitivitate ( strategice). Planul comun de actiune va fi definit si gestionat in functie de realizarile si rezultatele obtinute, ceea ce va contribui la obiectivele specifice ale unui program. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati. Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice. Fii activ pe piata muncii ( granturi). 1. 1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Programul National de Dezvoltare Rurala. Consultanta fonduri structurale, fonduri europene nerambursabile forum fonduri europene nerambursabile Serviciile noastre de consultanta pentru a obtine finantare din fonduri structurale fonduri europene nerambursabile. Acest program va sprijini statele membre din UE pentru a atinge obiectivul pana in 2020 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sere cu 20% precum si cresterea utilizarii energiei regenerabile cu fonduri europene pt ferme de porci 30 de procente. Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR. Investitiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii si stabilirea legaturilor locale cu retelele nationale, europene si inter- continentale care conecteaza Romania la pietele internationale. In mometul de fata exista deja o linie de finantare pentru activitati de conectare la broadband, achizitionare de calculatoare, imprimante, faxuri, etc. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare, pana la data semnarii Deciziei de finanNare cu APDRP. Contract nr. Astfel, crearea unei noi capacitati de productie duce la dezvoltarea pietei si stimuleaza cererea pentru produsele locale. 403/ 2004 pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. credite nerambursabile In ianuarie a inceput implementarea unui fonduri structurale proiect pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi. Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? 7. aceste fonduri, programate prin CSC, vor contribui la realizarea obiectivelor Uniunii privind o crestere inteligenta, durabila si incluziva. In cazul finantarilor nerambursabile acordate prin programe ale Uniunii Europene, un proiect de finantare are, de regula, urmatoarele componente. competente IT pentru adaptare la flexibilitatea pietei muncii? incepand cu data de 1 iunie 2010, in parteneriat cu INFORMATICA S. A. In luna octombrie se va redeschide linia de finantare privind drumurile de exploatare agricole si forestiere, ghidul solicitantului vine cu mai multe lamuriri decat cel lansat in martie 2010. Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia ? oportunitati de ocupare ( strategice). Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare. Atat zonele urbane cat si zonele rurale se confrunta cu probleme legate de infrastructura ( din cauza investitiilor insuficiente), de dezvoltare economica locala si de mediul social. 44 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare: individual  i independent, ca persoane fizice autorizate. Drumul trebuie sa reprezinte o ruta ocolitoare dintr- un drum Judetean DJ sau National DN. Sibiu anunta lansarea proiectului ? Solutia la somaj si saracie. are varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatia agricola ca si conducator ( sef) al acesteia. Toate cele opt primarii au semnat mircuri contractele de finantare cu APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.

Fonduri Europene Pentru Medici Veterinari

Domeniul major de interventie 4. 3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare. de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse? Din acesti bani se vor realiza lucrari la cladirile A, B si a salii de sport, se vor dota cu calculatoare de ultima generatie doua cabinete de informatica, se va crea o sala multimedia si alta de limbi straine, iar profesorii vor primi materiale didactice specifice. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. Programul ofera sprijin comunitar regiunilor maghiare Szabolcs- Szatm? r- Bereg, Hajd?- Bihar, B? k? s, Csongr? d si judetelor romane Satu- Mare, Bihor, Arad si Timis. Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor. 221 ? Prima impadurire a fonduri nerambursabile 100% terenurilor agricole”. este un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se urmareste Incurajarea cresterii productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene. 4. 1. 3. punerea accentului pe combaterea somajului in r? ndul tinerilor si al grupurilor celor mai dezavantajate, cum ar fi migrantii sau comunitatile marginalizate ? cel putin 20% din finantarea FSE urm? nd a fi orientata catre sprijinirea masurilor de incluziune sociala. drumul vinului?, al
,, olaritului?, al? cioplitorilor in lemn?, etc. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor fonduri europene nerambursabile forum de investitii in agroturism. stimularea spiritului antreprenorial. Cine poate sa solicite finantare. Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, fonduri nerambursabile pensiuni amenajare de marcaje turistice, etc ? 12. 750. 000 euro. 476. 077. 390 Euro, din care. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca faNa de situaNia iniNiala a activitaNii precizata in Planul de afaceri. convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele. 1. 2. 3. Investitiile pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non- agricole cu specific local au in vedere prelucrarea fierului sau a lanii, olaritul, brodatul, sau confectionarea instrumentelor muzicale traditionale. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? In cazul in care faci parte din acea categorie de oameni care are in plan obtinerea unei finantari, te invitam pe 29 si fonduri europene pentru medici veterinari 30 mai 2010, la cel mai popular training al anului 2009 ? Capacitatea actuala de absorbtie a fondurilor va juca un rol central in procesul de negociere cu Comisia Europeana pentru urmatoarea perioada de fonduri europene pentru medici veterinari programare. Orientarile metodologice de programare vor fi adaptate/ completate pe parcurs, in functie de o serie de decizii importante care vor fi adoptate la nivel national in cursul anului 2012. Aceasta suma reprezinta un sprijin considerabil pentru beneficiari, care vor accesa mai rapid banii de care au nevoie pentru a continua implementarea proiectelor. 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Pescuit. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii?