Tag Archives: fonduri europene nerambursabile pentru apicultura

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Ferme Piscicole

1 ? 29 iulie 2011. Investitii private in infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai in scop turistic ( cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor acestora ( ca parte componenta a proiectului), rafting, etc. Construirea si sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Construirea si/ sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola5 la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor. a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata obtinerea de fonduri europene nerambursabile in Registrul unic de identificare Registrul agricol. se va implementa pe o durata de 50 de luni avand un numar de 315. 000 de beneficiari. 1. 1. Secretariatul Comitetului de evaluare este asigurat de managerul axei fonduri europene nerambursabile pentru ferme piscicole POST din cadrul AMPOST. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate de catre un beneficiar, aferente proiectelor finantate In cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice ( comunitare sau nationale). In termeni mai generali, Europa trebuie sa ofere un raspuns concret la criza financiara si economica si la evolutia demografica si migratorie si sa tina pasul cu evolutia tehnologica ? toate acestea reprezent? nd fonduri nerambursabile piscicultura provocari semnificative pentru competitivitate si coeziunea sociala. Fondurile europene nu mai sunt de mult o noutate pentru organizatiile in plina dezvoltare. Fondurile Structurale si de Coeziune ( FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. urmeaza a fi deschisa in luna martie 2011. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial si Invatarea pe parcursul Intregii vieti se vor afla In centrul politicilor In domeniu, iar angajatorii vor fi Incurajati sa investeasca In capitalul uman. achizitionarea de tehnologii noi si know- how. Achizitia de servicii de consultanta si instruire specializata strict? Coeficientii de cofinantare au fost modificati. Investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee fonduri europene nerambursabile pentru apicultura tematice ( ex. Investesc banii primiti prin schema 112, mai pun si de la mine, dar daca Doamne Fereste imi nenorocesc hotii plantatia sau nu se prind? consolidarea capacitatilor regionale In materie de cercetare si dezvoltare tehnologica, stimularea inovarii fonduri europene nerambursabile pentru ferme piscicole si a spiritului antreprenorial si dezvoltarea ingineriei financiare, In special pentru Intreprinderile legate de economia cunoasterii.

Fonduri Europene Pentru Sere 2014

Sotul meu practica zborul cu parapanta ? atat la liber cat si motorizat si m- ar interesa daca este posibila achizitionarea unui aparat de zbor. Micro- intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate ( start- up ? vezi definitie dictionar) trebuie sa fie inregistrate si sa- si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural ( atat sediul social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural) Conditii obligatorii de indeplinit. iunie 2011). Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? fundatii. Suma totala cu care s- au imprumutat bancile pentru a oferi acest sprijin financiar se ridica la 33 milioane de euro. competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca . Se va acorda fonduri europene pentru sere 2014 o prefinatare si pentru beneficiarii obtinerea de fonduri europene nerambursabile selectati de catre Grupurile de Actiune Locala pentru Pescuit . Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni. APEL DESCHIS . Nivelul de confort si calitatea fonduri europene pentru sere 2014 serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate precizat in Ordinul 1296 2010. Altfel, exista pe? ricolul sa ajungem iarasi la o birocratie tipic guvernamentala comunita? ra a alocarii acestor investitii, care nu va tine seama de potentialul, randamentul si riscul lor, ci doar de o ? grila?. pregatirea de campanii de constientizare cu privire la responsabilitatea sociala a intreprinderilor si de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate in munca legala. Termen limita. ATENlIE! jud. Cele mai finantate investitii au fost in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). promovarea accesului la educatie este imbunatatita si de sprijinirea programelor, actiunilor si fonduri europene nerambursabile pentru apicultura masurilor menite sa includa copii si tineri cu nevoi educationale speciale in educatia si formarea profesionala initiala, integrarea pe piata muncii a tinerilor cu dizabilitati, inclusiv crearea si dezvoltarea de ateliere protejate. Solicitanti eligibili. In 2010 CEC BANK a oferit peste 12. 000 de fonduri europene nerambursabile pentru persoane fizice credite pentru intreprinderile care au accesat fonduri europene in valoare de peste1, 5 miliarde de lei. Partea de transport – Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Echipa noastra va raspunde la intrebari pe care le aveti in cazull in care vreti sa solicitati o finantare din fonduri europene nerambursabile. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24% conform APDRP. RO Agentia de Plati pentru dezvoltare Rurala si Pescuit, care a contractat pana in acest moment 27. 916 de proiecte cu o valoare de peste 3, 7 miliarde de euro. Mijlocul de transport traditional reprezinta orice vehicul cu tractiune animala ( exemplu. Bugetul total alocat POR este de aproximativ 4, 4 miliarde euro in primii 7 ani dupa aderare ( 2007- 2013). regiuni mai dezvoltate, al caror PIB pe cap de locuitor depaseste 90 % din media UE- 27. De la demararea programelor PNDR in martie 2008, au fost selectate pentru a fi contractate 14. 039 de cereri de finantare, dintre care pana in prezent au fost contractate efectiv aproximativ 98%. Dupa analiza cererii( lor) de finantare, Comitetul de evaluare va elabora un Raport de evaluare prin care va propune conducerii AMPOST, aprobarea sau respingerea cererii( lor).

Fonduri Europene Pentru Afacerea Ta Pag 17

Din punct de vedere al structurii CSNR, aceasta este stabilita In fonduri europene nerambursabile agricultura conformitate cu reglementarile comunitare relevante privind Fondurile Structurale si de Coeziune. CEC BANK are cea mai competitiva dobanda pentru fondurile europene in valoare de aproximativ 5% pe an daca solicitantul are un proiect finantat din fonduri europene Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole. Programul Operational Sectorial de Transport. Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. Activitatile fonduri europene nerambursabile pentru apicultura ce pot fi prestate in cadrul codului CAEN 4312 ? ,, Lucrari de pregatire a terenului? sunt. 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. Dotarile in infrastructura pentru zonele izolate ( pentru TIC) si interconectare ( pentru energie) pentru a face Romania un loc mai atractiv pentru investitii si munca va avea de asemenea un rol importanta. Exemple de proiecte din fonduri europene nerambursabile in agricultura. Ordinea in care este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. 7. ianuarie- februarie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
” Impreuna pe piata muncii” – data lansare estimativa. intreprinderile care pot exercita influenta asupra unui astfel de organism, de exemplu prin fonduri nerambursabile in agricultura calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu trebuie sa se bucure de acces preferential la capacitatile de cercetare ale organismului in cauza sau la rezultatele cercetarilor acestuia. Punctajul pentru acest criteriu se acorda daca sunt respectate urmatoarele conditii in ceea ce priveste fiecare ruta alternativa prevazuta prin proiect. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . c. a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare fonduri europene pentru afacerea ta pag 17 in valoare publica de peste 364 milioane de euro. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare. Masura 125 ? oportunitati de ocupare ( strategice). Masura 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? Avand in vedere ca, potrivit Axei prioritare 3, beneficiarii sunt in marea majoritate institutii publice, inclusiv institutiile de invatamant si cercetare, care nu sunt inregistrate ca platitoare a taxei pe valoarea adaugata. Zonele cu handicapuri geografice sau naturale ( regiunile insulare, zonele muntoase sau zonele cu densitate mica a populatiei) beneficiaza de un tratament privilegiat. Firme de cablu TV. functionarea initiativelor de dezvoltare locala. Se are astfel in vedere, sprijinirea unei politici reinnoite in materie de resurse umane care va remedia principalele deficiente din domeniul resurselor umane implicate in gestionarea si controlul fondurilor ESI si va asigura o planificare corespunzatoare a acestora. 15 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Investitii productive in acvacultura. 312 ? Sprijin pentru crearea  i dezvoltarea de microintreprinderi”
? 313 ? incurajarea activitaNilor turistice” Nota: * Masurile pot fi accesate numai din momentul in care devin fonduri europene pentru afacerea ta pag 17 operaNionale.

Fonduri Nerambursabile Pentru Afacerea Ta

o abordare mai orientata catre rezultate in gestionarea programelor operationale, prin intermediul planurilor comune de actiune. Compania americana Hewlett Packard prin centru sau de consultanta si servitii IT denumit Global eBusiness Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul de stat fonduri europene nerambursabile pentru apicultura si bugetul propriul al HP. ATENTIE. Participa la pregatirea Apelurilor pentru propuneri de proiecte. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca urmatoarele obiective principale. Mai jos va prezentam catalogul fondurilor europene nerambursabile valabile pentru anul 2011. Sursele regenerabile detin un potential energetic important si ofera disponibilitati nelimitate de utilizare pe plan fonduri nerambursabile pentru afacerea ta local si national. Noile masuri privind documentatia de intocmire a licitatiilor vor fi elaborate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ( ANRMAP), urmand sa fie aprobata in februarie in parlament, daca vor fi aprobate intai si de Comisia Europena. crearea si mentinerea locurilor de munca. organizarea si participarea la expozitii de produse marine si din peste. 2. 1. 4. Programul Operational Regional Obiectiv general: Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile fonduri nerambursabile pentru afacerea ta a Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri. stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare. Se urmareste astfel, asigurarea unei dezvoltari stabile si durabile a UE si o functionare optima a Pietei Interne. Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este. Axe prioritare: Axa prioritara 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. MASURA 313 ? AXA PRIORITARA 2 ? Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. Resursa umana din cadrul sistemului de coordonare, management si control constituie un factor esential in implementarea PO. Evaluarea Romaniei pentru aderarea la fonduri europene nerambursabile 2010 Schengen a inceput in 2009 si va dura doi ani
, timp in care sunt planificate sapte vizite una pentru fiecare domeniu al acquis- ului Schengen: cooperare politieneasca, protectia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre si SIS SIRENE ( Sistemul Informatic Schengen). In cazul in care se doreste modernizarea unei activitati existente prin achizitia de echipamente pentru producerea consultanta fonduri europene nerambursabile de energie regenerabila se va avea in vedere ca activitatile desfasurate sa se regaseasca in Anexa 9 la Ghidul Solicitantului. Se creeaza posibilitatea depunerii cererilor intr- o noua etapa, respectiv 01 – 29 octombrie 2010, pentru ca un numar mai mare de producatori sa poata beneficia de ajutor financiar comunitar.

Fonduri Europene Pentru Agricultura Conditii

Cand se va depune proiectul solicitantul va veni cu o scrisoare de confort din partea unei banci pentru a putea proiecte finantari nerambursabile demostra partea de cofinantare. 3. 3. Saptamana trecuta, au fost semnate primele cinci din cele noua contracte de constructie de autostrazi. Cele cinci contracte vizeaza constructia a circa 100 km de autostrada, valoarea totala a acestora ridicandu- se fonduri europene pentru agricultura conditii la 693 milioane de euro. Domeniul major de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea. Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. ro a deschis linia de finantare pentru masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de milioane de euro, defalcata pe cele 4 actiuni eligibile din cadrul masurii . Termene limita de obtinere. AXA PRIORITARA 4 ? Valoarea acestui indicator in Rom? nia a crescut constant in ultimii ani, de la 18, 4% in 2007 la 22, 8% in 2011, principalii factori determinati fiind cresterea parasirii timpurii a scolii, fenomenul migratiei in strainatate, dar si ocuparii tinerilor in economia informala. Data si ora inceperii Ghidul solicitantului este publicat in data de 2 noiembrie 2009. Imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, fonduri europene pentru agricultura conditii igiena si bunastarea animalelor, siguranta la locul de munca. Actiunile vor sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea conditiilor necesare stimularii cresterii economice a regiunilor mai putin dezvoltate, precum si restructurarea zonelor rurale si urbane. stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare. O exploatatie cu dimensiuni de peste 500- 800 de hectare are un cost ha mai mic decat una de 70 de hectare daca luam in considerare masinile agricole pe care le aveti la dispozitie. necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica. 1- 31 martie 2011 Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si . Cresterea contributiei fonduri nerambursabile pentru tineri turismului la dezvoltarea Regiunilor. reducerea cu 20 de milioane a numarului de cetateni europeni amenintati de saracie si fonduri europene nerambursabile pentru apicultura excluziune sociala. Turismul va fi sprijinit, de asemenea, acesta fiind o importanta sursa de dezvoltare. Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice POS- CCE.

Fonduri Europene Catina Alba

crearea de instrumente de comunicare si valorificarea mediului si a peisajelor si evenimentelor . cursuri specifice tip after school pentru prevenirea abandonului scolar pentru 640 de elevi. Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale. Operatiunea 4: Intarirea capacitatii administrative Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. AXA 3. Modernizare sistem rutier pe DJ 101B, DN 1 Snagov- Gruiu, beneficiar CJ Ilfov. Precizez ca Ocna Sibiului ( statiune balneoclimaterica) este intr- un plin proces de renovare ? tot din finantari europene. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea sistemului de Invatamant si formare profesionala pentru a furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si In plina dezvoltare. Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa ealizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin fonduri europene catina alba 10 ani. Societate in comandita simpla ? SCS ( infiintata in baza Legii nr. Aceasta va presupune un set de actiuni articulate fonduri europene nerambursabile imm si concertate in investitii de capital, cercetare si dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( in special cu valoare adaugata scazuta) si in cele cu valoare adaugata crescuta. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua ( FPC). ex: modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie) Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in fonduri sapard nerambursabile legatura cu investitiile mentionate anterior. 476. 077. 390 Euro, din care. 2 ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?. regiuni mai dezvoltate, al caror PIB pe cap de locuitor depaseste 90 % din media UE- 27. Cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii ( mare, mijlocie, mica). diversificarea produselor obtinute prin acvacultura in concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi. transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare- dezvoltare, cooperare teritoriala. In cadrul operatiunii a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, Schema de finantare A2 ? Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere?. intreprinderile care pot exercita influenta asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu trebuie sa se bucure de acces preferential la capacitatile de cercetare ale organismului in cauza sau la rezultatele cercetarilor acestuia. fonduri europene nerambursabile pentru apicultura Unul dintre exemple se afla in Tulcea, primarul comunei Luncavita, Ilie Stefan, a declarat luni ca din cele aproape 50 de comune din judet care au depus proiecte pe masura 322 FEADR, doar patru au fost aprobate. Aceasta structura de coordonare a fost constituita In martie 2004, In cadrul Ministerului Finantelor sub denumirea fonduri europene catina alba de Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar ( AMCSC) In baza Hotararii de Guvern nr.

Fonduri Europene Pentru Activitati Juridice

Solicitantul isi desfasoara activitatea in Romania si are codul codurile CAEN aferente proiectului pentru care solicita finantare nerambursabila inscrise in certificatul constatator ( codul codurile CAEN pentru care solicita finantare pot fi atat coduri CAEN principal cat si alte coduri CAEN secundare inscrise in certificatul constatator. o abordare sectoriala a sustinerii IMM care sa . fonduri europene nerambursabile pentru apicultura prioritizeze domeniile care au si sustinere europeana, asa cum sunt IT- ul sau green- business- urile. In particular, sectorul pomicol a inregistrat un declin semnificativ incep? nd cu 1990 at? t in materie de suprafete cultivate, c? t si de productivitate, afect? nd furnizarea de fructe proaspete, materie prima pentru procesare si competitivitatea fonduri europene nerambursabile agricultura sectorului in general. Dosarul cererii de finanNare va avea in mod obligatoriu un opis, cu urmatoarele elemente: Nr. Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniu major de interventie 1 – Tranzitia de la scoala la viata activa
” Invata o meserie” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Invata pentru cariera ta!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
” A doua sansa in educatie” – data lansare estimativa. 1. 1Extinderea modernizarea sistemelorde apa apa uzata. Crearea unei noi unitati de productie ( fabrica sectie instalatie). grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu fonduri europene nerambursabile forum Legea nr. Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice fonduri europene pentru activitati juridice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile europene, nationale si judetene Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. 1. 1Extinderea modernizarea sistemelorde apa apa uzata. Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. 2. 1. Investitii productive in acvacultura ? APEL DESCHIS. IMPORTANT! Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor. Unitatile de invatamant fonduri europene pentru activitati juridice pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. potentiali poli de crestere. In cazul unui proiect ce prevede achizitia de utilaje si mijloace de transport specializate este necesar sa se demonstreze in Studiul de Fezabilitate Memoriul justificativ existenta unui spatiu amenajat pentru gararea acestora, iar in situatia in care acesta nu exista sa fie prevazut obligatoriu prin proiect.

Fonduri Europene Structurale

realizarea unui studiu de fezabilitate. Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si fonduri europene structurale mijlocii? din cadrul Axei 1 a POSCCE. sindicatele si patronatele. Alocarea financiara Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4. 000. 000 lei. Investitii in educatie inclusiv training vocational care contribuie la cresterea atractivitatii si calitatii vietii. Axa prioritara 4: Consolidarea mediului de afaceri regional si local Verifica fisele de program pe consultanta fonduri europene nerambursabile site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 4. 1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de . iulie 2011). simplificarea in continuare a procedurilor de infi. intare modificare desfiintare de IMM- uri, crearea de one- stop- shops care. AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica. i. Programul Operational fonduri europene structurale Sectorial de Transport. 2) si nu poate include in obiectul de activitate urmatoarele activitati. de schimbarile din acest sector, precum si asigurarea de venituri alternative din activitati, altele fonduri europene nerambursabile pentru apicultura decat pescuitul. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, In bugetul institutiilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. Tipurile de structuri de primire turistice care pot fi finantate prin aceasta masura sunt. fonduri nerambursabile apicultura Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. AXA PRIORITARA 3 ? Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate. Un alt impediment il reprezinta documentatia stufoasa impusa de reglementarile UE, ca masura de precautie ca banii sunt folositi corect. 1. 4. 3. In program, sprijinul direct este combinat cu actiuni semnificative pentru intarirea serviciilor suport pentru afaceri, atat in ceea ce priveste cererea cat si oferta, sustinerea activitatilor de dezvoltare a spritului intreprinzator si a activitatilor de C& D si promovare a societatii informationale pentru toti. 346 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. Promovarea masurilor active de ocupare Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
” Integrare pe piata muncii” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Fii activ pe piata muncii!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de Axa prioritara 2.

Fonduri Europene Pt Restaurante

fonduri europene pt restaurante Femei 2010?. O Uniune a inovarii? Parteneriat pentru ocupare( granturi). 2. 1. Investitii productive in acvacultura ? 324 2003 cu modificarile si completarile ulterioare. O eficienta energetica mai mare de- a lungul Intregului lant ? productie, transport, distributie si utilizare finala ? va Imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. Dintre Fondurile Europene post- aderare, FEDR si FSE sunt Fonduri Structurale. 3) Prin derogare de la art. Cine poate sa solicite finantare: Solicitantii sunt intreprinderi ( IMM- uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala. Orasul Horezu spune DA Tursimului prin promovarea produselor si evenimentelor turistice. In ceea ce priveste industria, acest lucru presupune costuri reduse si o productivitate mai mare, mai putine resurse necesare, mai multe produse competitive si piete mai mari pentru desfacerea acestor produse. E bine sa lasam specialistii sa faca ceea ce se pricep sa faca, fondurile nu sunt accesate de oamenii care au bani, ci de oamenii care au cunostinte solide privind bussinesul pe care il au sau il incep. Obiectiv general. Astfel, adunate cele doua valori si impartite la numarul de locuitori rezulta un total de 356, 30 lei fonduri nerambursabile atrase. Domeniul major de interventie 2. 2 – Investitii pentru infrastructura de CDI Operatiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C- D existente si crearea de noi infrastructuri C- D ( laboratoare, centre de cercetare) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel . martie- aprilie 2011 Domeniu major de interventie 3. 2. 3 Acces si participare la FPC. Fondurile fonduri europene pt restaurante totale alocate Masurii 125 prin FEADR sunt de 483. 246. 816 Euro din care suma de 7. 169. 427 Euro cheltuiala publica ( 5. 735. 542 Euro FEADR) reprezinta alocarea consultanta fonduri europene nerambursabile financiara pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economica ( PERE) pentru proiectele care vizeaza noile obiective, din care. Termene limita de obtinere. IMM definite conform Legii nr. 1 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei. 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. Programul Operational Regional Axa prioritata 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Aceasta axa vizeaza crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, ce au importanta regionala si locala in special pentru reabilitarea siturilor industriale, sprijinirea initiativelor antreprenoriale pentru a facilita locuri noi de munca si o cresterea durabila a economiei. Solicitanti eligibili societati fonduri europene nerambursabile pentru apicultura comerciale, societati cooperative din categoria microintreprinderilor. service auto, spalatorii, etc. Spitalul Judetean Dambovita, Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Spitalul Judetean de Urgenta ? Dr. Pentru a participa la trainingul ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate? Intreprinderi individuale ( infiintate in baza OUG nr. Solicitantul este membru, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, al unei forme asociative recunoscute conform legislaNiei naNionale in vigoare Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ataeaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din fonduri europene nerambursabile pentru tineri urmatoarele forme asociative. Sunt in discutii pentru o suprafata de teren de circa 8 hectare, in Oltenia, la circa 600 m distanta de casa parinteasca a socrului meu.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Apicultura

Confom ghidului, apelul urmeaza sa se lanseze in luna iulie, iar alocarea financiara disponibila este de 301 milioane lei , defalcata pe regiuni dupa cum urmeaza. Competitivitatea economica ? productivitatea scazuta, echipamentele si tehnologia Invechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), toate afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri. fundatii. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica. 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). c) efectivul de vaci de lapte pentru care se solicita ajutor specific anual trebuie mentinut in exploatatie pe perioada proiecte fonduri nerambursabile derularii schemei de sprijin. Mai jos va prezentam catalogul fondurilor europene nerambursabile valabile pentru anul 2011. Tipurile de structuri de primire turistice care pot fi finantate prin aceasta masura sunt. Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti . Proiectul este cofinantata prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Copiii si tinerii care provind din medii dezavantajate socio- economic, cei din mediul rural ( in special baietii din grupa 11- 14 ani), cei de etnie roma si cei care au nevoi speciale de educatie reprezinta categoriile cu cel mai ridicat grad de risc. se incadreaza in Axa I? 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura din cod CAEN Rev. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta ? Cuantumul ajutorului specific pe cap de vaca de lapte se calculeaza de APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, pana la limita de maxim 100 Euro cap de vaca. fonduri nerambursabile pentru agricultura Sursele regenerabile detin un potential energetic important si ofera disponibilitati nelimitate de utilizare pe plan local si national. in situaNia in care Planul de afaceri din cadrul masurii 141 va cuprinde realizarea de investiNii prin masura 121, beneficiarul masurii 141, va completa i depune dosarul Cererii de finanNare pentru masura 121 la Oficiul JudeNean de PlaNi pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit de fonduri europene nerambursabile pentru apicultura care aparNine. Principala sa activitate este legata de vanzare unor produse cu sau fara diamant fonduri europene nerambursabile pentru apicultura precum. Noul program va avea un buget total de 42 milioane de euro, din care in prima sesiune de depunere vor fi disponibile 12 milioane de euro. Programul Operational Comun 2007- 2013 dintre Romania- Ucraina- Moldova prin Autoritatea proiecte cu fonduri nerambursabile Comuna de Management ACM a publicat varianta consultativa a Ghidului Solicitantului pentru toti beneficiarii interesati sa acceseze fonduri europene nerambursabile in cadrul acestui Program. furnizorii de retele de comunicatii electronice.