Tag Archives: fonduri europene nerambursabile pentru apicultura

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Stupine

Conform situatiei prezentate de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ( ACIS), la data de 31 mai 2010, la nivelul tururor programelor operationale se inregistrau. desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. fonduri europene nerambursabile pentru stupine Pot sa platesc cu bani din proiect toate lucrarile legate de infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?. Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a finantari nerambursabile ghid fonduri nerambursabile anexelor poate fi desfasurata in paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. Alocarea financiara Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4. 000. 000 lei. Asistenta Tehnica pentru POS- T. Centre Urbane – cerere de proiecte cu fonduri europene nerambursabile pentru stupine depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Cresterea substantiala a veniturilor pentru exploatatiile conduse de tinerii fermieri. Cel mai important lucru pentru un beneficiar sunt cunostintele pe care le are legate de tipul de afacere pe care o conduce sau fonduri europene nerambursabile pentru apicultura pe care ar vrea sa o dezvolte, aceste cunostinte sunt baza lui de informatii pe care trebuie sa le dezvolte si care il va ajuta ulterior sa aibe un trend crescator al cifrei de afacere. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura din cod CAEN Rev. autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. legate de activitatile de investitii specificate anterior. Comitetele Regionale pentru elaborarea Planurilor Regionale de Dezvoltare ( CRP) – element de fundamentare pentru PND – includ, pe langa reprezentantii ADR- urilor, reprezentanti ai Prefecturilor, Consiliilor Judetene, serviciilor deconcentrate ale institutiilor publice centrale, institutii de Invatamant superior si institute de cercetari, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali din regiuni. APDRP redeschide masura 112. servicii topografice. 2013, pastrandu- se in acelasi timp, echilibrele macroeconomice la nivele cat mai stabile. Obiectiv Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat, pentru perioada 2010- 2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Comisia Europeana a decis vineri sa prelungeasca perioada de contractare pentru Facilitatea Schengen cu inca trei luni pentru Romania, astfel ca tara noastra va reusi sa absoarba in totalitate cele aproximativ 476 de milioane de euro prevazute, au declarat pentru NewsIn surse din CE, potrivit NewsIn.

Fonduri Europene Pentru Caini Comunitari

Masura 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? IMPORTANT! 476. 077. 390 fonduri europene pentru caini comunitari Euro, din care. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz, o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21) a Ordinului mai sus menTionat, in care acesta trebuie sa completeze si rubrica destinata contribuabililor care solicita fonduri externe nerambursabile. Programul ofera sprijin fonduri nerambursabile pentru studenti comunitar regiunilor maghiare Szabolcs- Szatm? r- Bereg, Hajd?- Bihar, B? fonduri europene pentru caini comunitari k? s, Csongr? d si judetelor romane Satu- Mare, Bihor, Arad si Timis. Fonduri europene pentru microintreprinderi. Proiectul cu numele de ? Mai multa securitate si siguranta la locul de munca in compania noastra? in valoare de 170. 000 euro are ca obiective cresterea cunostintelor si deprinderilor in domeniul sanatatii si secutitatii la locul de munca. Un sfat pe zi ? Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 425 milioane lei . Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat). tips & tricks pentru proiecte de succes. 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. Valorificarea resurselor fonduri europene nerambursabile pentru apicultura regenerabile de energie. SNC ( infiintata in baza Legii nr. Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? 11 decembrie 2009 pentru Masura 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele. Municipiul Piatra Neamt ocupa locul I in regiunea Nord- Est la fonduri europene atrase. Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere. 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind stabilite Autoritatile de Management si Organismele Intermediare. Consolidarea capacitatii administrative si asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, gestionarea si controlul fondurilor ESI este o necesitate pentru absorbtia eficienta a fondurilor ESI. Fisele vor fi dezvoltate de MAEur pe bazadocumentelor subsecvente propunerilor de regulamente elaborate de catre Comisia Europeana si in functie de evolutiile decizionale pe plan european si national. Va fi necesara punerea in aplicare a unor conditii inainte de distribuirea fondurilor ? de exemplu, functionarea adecvata a sistemelor de achizitii publice Statele membre si regiunile trebuie sa actioneze rapid in vederea pregatirii urmatoarei generatii de programe ale UE pentru crestere economica. februarie- martie finantari nerambursabile imm 2011
” Scoala pentru toti”- data lansare estimativa. Comisia angajeaza prima transa anuala Inainte de adoptarea programului operational.

Fonduri Europene 2014 Masura 121

Ordinea in care este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. ianuarie 2011 Operatiunea 2. Dl Marian DOBRILA, Director Executiv ? Domeniul major de interventie 2. 3 – Accesul intreprinderilor la activitati de CDI ( in special IMM- urile) Operatiunea 1. Rezultatele scontate ale punerii in aplicare a planului CCT- T au in vedere. 3. 3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila. fonduri europene 2014 masura 121 fonduri europene nerambursabile turism In mometul de fata exista deja o linie de finantare pentru activitati de conectare la broadband, achizitionare de calculatoare, imprimante, faxuri, etc. 4. 2. Masura 312 ? Actionam impreuna( strategice). Fondurile acordate de BERD pentru programul EEFF sunt acum disponibile prin bancile participante. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro. Pentru o viata mai buna? ( strategice). Ghidul pentru investii mici publicat de POS CCE. este situata pe teritoriul tarii. fonduri europene nerambursabile pentru apicultura Situatia atragerii fondurilor europene. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? 12. 750. 000 euro. Pentru atingerea obiectivului politicii de coeziune, aceste state au nevoie de ajutor financiar important In vederea solutionarii diverselor probleme structurale si a realizarii potentialului lor de crestere. Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR. Cel putin jumatate din lungimea drumului considerat ruta alternativa trebuie sa fie realizata prin proiect, iar diferenta sa fie asigurata prin drumuri publice. Ordin nr. Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite. 155/ 2008. 40% fonduri europene 2014 masura 121 din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o microintreprindere, intreprindere mica sau intreprindere mijlocie. Incepand cu 2 mai, APDRP a deschis trei linii de finantare aferente pentru Masura 125, Masura 221, fonduri nerambursabile in agricultura si masura 312. In cadrul acestui site puteti consulta informatii relevante si utile privind programarea interventiilor, tipurile de proiecte care urmeaza a fi finantate, procedura de aplicare si stadiul implementarii POS DRU. De la demararea programelor PNDR in martie 2008, au fost selectate pentru a fi contractate 14. 039 de cereri de finantare, dintre care pana in prezent au fost contractate efectiv aproximativ 98%. Investitii in infrastructura de sanatate si sociala care vor contribui la dezvoltarea regionala si locala si cresterea calitatii vietii. o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei). Persoanele juridice. 78 din Regulamentul Consiliului nr. Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu.

Fonduri Europene Pentru Zonele Rurale

Nr. Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii de finanNare. dezvoltarea de curriculum educational, inclusiv utilizarea TIC, promovarea creativitatii si combaterea stereotipurilor in educatie si formare. Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. Beneficiarii fonduri europene pentru zonele rurale eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil fonduri europene pentru zonele rurale acordat prin Masura 312 sunt micro- intreprinderile si persoane fizice neinregistrate ca agenti economici care se vor angaja insa ca pana la data semnarii contractului de finantare sa fie autorizate cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro- intreprinderi. Masurile vizate in acest sens sunt structurate pe 4 directii de actiune. Sigur nu putem impune sa se cultive un anumit tip de produs sau altul sau sa se obtina o productie sau alta. Alocarea CSNR In cadrul Obiectivului ? Convergenta? dezvoltarea de activitati economice si sociale transfrontaliere. modernizat din fonduri europene. Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite. Av. Cele 5 obiective principale propuse pentru atingerea celor 3 prioritati, la nivelul UE, p? na in 2020 sunt. Zonele cu handicapuri geografice sau naturale ( regiunile insulare, zonele muntoase sau zonele cu densitate mica a populatiei) beneficiaza de un tratament privilegiat. Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala fonduri nerambursabile in agricultura dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate. APDRP redeschide fonduri europene nerambursabile pentru apicultura masura 112. Schimb de bune practici ( granturi). Extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca, in cazul cofinantarii prin titluri de fonduri nerambursabile imm 2010 stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data depunerii. Programul Kogalniceanu ofera o subventionare partiala la contractarea unui credit de la banca care se supune garantiei de stat. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? destinata tuturor posesorilor de terenuri ce nu pot fi cultivate in momentul de fata in zone de campie, deal si munte. Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. Se vor sprijini actiunile de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile ( femeile, minoritatile etnice, persoanele cu dizabilitati) care sunt categorii dezavantajate pe piata fortei de munca, astfel acestea sa beneficieze de noile oportunitati de angajare care vor fi create. Aceasta perspectiva implica, de asemenea, o abordare coerenta a politicilor de transport pe o perioada mai indelungata de timp, care transcende oportunitatile politice. Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ?

Fonduri Europene Agricultura Ecologica

In cazul in care se face o referinta la toate Fondurile Europene post- aderare, se poate folosi sintagma ? Instrumente Structurale?. simplificarea procesului de implementare fonduri nerambursabile pentru agricultura si un mai fonduri europene agricultura ecologica bun management al fondurilor. Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. accesul pe noi piete. Acest model de scrisoare este agreat de catre Autoritatea de amanagement PNDR, APDRP si Fondul de Garantare a Creditului Rural ( FGCR) IFN SA cat si de principalele banci din Romania, CEC Bank, Bancpost, BRD ? Groupe Soci? t? G? n? rale S. A. cota de cel putin 20 % din FSE ar trebui dedicata actiunilor fonduri europene pentru de incluziune sociala. In acest caz, este considerata cheltuiala proprie a beneficiarului fonduri europene agricultura ecologica si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei acestuia, stabilita prin contractul de finantare. Emanuel Rauta, directorul de programe pentru administratie publica din cadrul GEA Consulting, considera ca autoritatile de management ar trebui sa deruleze campanii de informare mult mai ample la nivel local. Masuri de tranzitie pentru Romania. Lipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi. ATENTIE. Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante. Achizitia de servicii de Consultanta si instruire specializata strict legate de activitatile de investitii specificate anterior . In cadrul exploatatiei trebuie sa respectati legislatia in vigoare privind soiurile de plante cultivate. AXA PRIORITARA 4 ? organizarea si participarea la expozitii de produse marine si din peste. se incadreaza in Axa I? 1 membru din cadrul DGIAC – MT,. este de a oferi finantare pentru proiectele de energie regenerabila din UE. 1500 de femei si reprezentanti ai unor grupuri vulnerabile vor primi instruire in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii ca urmare a demararii Proiectului FEMEI 2010, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritara 6 ? Promovarea incluziunii sociale? Consiliul European fonduri europene nerambursabile pentru apicultura si formatiunile sectoriale ale Consiliului UE ofera impulsurile necesare atingerii obiectivelor strategiei si vor evalua atent, alaturi de Comisia Europeana si in cadrul Semestrului European ( calendarul de implementare si monitorizare al strategiei), progresele inregistrate la nivel european si national. In martie Ministerul Mediului si al Padurilor a semnat contractele de finantare pentru 3 proiecte de management integrat al deseurilor din Olt, Dambovita si Calarasi. Washington DC) ? sucursala Romania Knomacons. Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii denumit Programul Mihail Kogalniceanu. conduce la respingerea Dosarului cererii de finanNare pe motiv de neconformitate administrativa. Ce se intampla?. Continua sa te califici. cresterea favorabila incluziunii prin promovarea unei economii cu un grad inalt de ocupare a forTei de munca care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala. 3. 2. La fundamentarea investitiei in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ trebuie precizat specificul activitatii beneficiarului, ex. Prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), Fondul Social European finanteaza modernizarea sistemului educational, stimularea ocuparii fortei de munca, promovarea Invatarii pe tot parcursul vietii si incluziunea sociala.

Fonduri Europene Calcul Ude

Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata in paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente fonduri europene nerambursabile pentru apicultura ale proiectului. 2. 2 Cai ferate si servicii. In concluzie traim in necunoscut. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile. in scopul unei bune guvernante, criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate vor fi verificate in interiorul Directiei Programare, de catre managerii de axa, iar criteriile de evaluare vor fi analizate si punctate de catre un Comitet de evaluare in cadrul caruia doar presedentia ( fara drept de vot) si secretariatul vor fi asigurate de catre Directia Programare. Proiectul propune imbunatatirea vizibilitatii zonei depresionare Horezu pentru a se putea desfasura. 4. 1. 2. Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere credite nerambursabile pentru agricultura In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. Datorita acestui principiu, Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) si Fondul Social European ( FSE) pot sa finanteze, fiecare, In mod complementar si limitat, actiunile care tin de aria de interventie a celuilalt fond ( In limita a 10% din creditele alocate de Comunitate fiecarei fonduri nerambursabile phare axe prioritare a unui program operational). 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. Operatiunea 312 ? O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? ( iunie 2011). promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Pasii pe care ii urmam in relatia cu clientii nostrii. Pentru o viata mai buna? ( strategice). Operatiunea 3. 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Pe nicio linie de finantare nu se finanteaza achizitionarea de tiruri ( sau orice alta masina de transport marfa). Exista un coeficient UDE care se calculeazapentru suprafata de teren, dar dupa cum am spus mai sus terenul trebuie sa- l aveti. Investitii necorporale ( software, patente, licente etc. Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. Conferinta de lansare proiect POSDRU ? FEMEI 2010?. dezvoltarea unui portofoliu solid de proiecte mature si a unor scheme financiare de diverse tipuri si valori, care sa acopere cel putin primii 3 ani de implementare. eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca fonduri europene calcul ude la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatile administratiei publice locale o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis 1528 2006, in care acesta trebuie sa solicite si eliberarea Anexei mentionate fonduri europene calcul ude anterior. Principalele elemente ale Cadrului National Strategic de Referinta al Romaniei. Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole. In anul 2011 cele mai accesate fonduri europene in agricultura au fost pe masurile ce au vizat in special microintreprinderile si institutiile publice din mediul rural.

Fonduri Nerambursabile Pentru Casa De Batrani

Datorita acestui principiu, Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) si Fondul Social European ( FSE) pot sa finanteze, fiecare, In mod complementar si limitat, actiunile care tin de aria de interventie a celuilalt fond ( In limita a 10% din creditele alocate de Comunitate fiecarei fonduri agricole nerambursabile axe prioritare a unui program operational). Daca sunteti interesati de mai multe detalii legate de Programul Operational Transport am publicat mai jos principalele linii de finantare din cadrul acestui program. va Imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea fonduri nerambursabile pentru casa de batrani durabila. Din banii realocati vor fi suplimentate si fondurile alocate DMI 3. 1 ? Reabilitarea modernizarea echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?. anexele cuprinzand proiectele de asistenta tehnica pe anul N, documentatia de atribuire ( conform pragurilor din OUG nr. 34 2006 cu modificarile si completarile ulterioare) Fondurle Europene, sunt instrumentele financiare prin care UE actioneaza pentru eliminarea diferentelor economice intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale. calendar actualizat fonduri europene nerambursabile 2011 AM POSDRU a publicat noul calendar orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte pentru 2011 aferente fondurilor europene fonduri nerambursabile pentru casa de batrani nerambursabile. Un sfat pe zi ? Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. sectorului privat ( SRL, IMM, Inteprindere Individuala). In cadrul Masurii 121 sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al Romaniei. Tipuri de proiecte:

- Crearea unei noi unitati de productie ( fabrica sectie instalatie). CE finanteaza:
- organizarea de seminarii pentru instruirea angajatilor in vederea adaptabilitatii la tehnologii avansate. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate precizat in Ordinul 1296 2010. Valoarea totala a sumei alocate este in valoare de 738. 097. 376, 81 Euro. se incadreaza in Axa I ? Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural In vederea sprijinirii turismului si dezvoltarii mediului urban. Cererea initiala anuala, prevazuta la art. Aceasta strategie se va concentra pe intreprinderile mici si mijlocii, dar se va adresa de asemenea si intreprinderilor mari. tarile UE ar urma sa se asigure ca, din totalul fondurilor politicii de coeziune a UE de care au beneficiat, un anumit procent minim provine de la FSE. Noua propunere vine sa intareasca rolul FSE. costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta din fonduri proprii, pe care administratiilor locale nu le au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance. Prin tva fonduri nerambursabile Masura 312 ? ,, Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? sunt finantate investitiile in utilaje de brichetat pentru obtinerea fonduri europene nerambursabile pentru apicultura peletilor cu conditia ca materia prima pentru obtinerea peletilor sa nu fie din productia proprie. Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? ce contine un dosar de finantare. Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. Consideratii generale privind documentele de programare In elaborarea documentelor de programare pentru perioada 2014- 2020 se vor avea in vedere at? t reglementarile europene si nationale in domeniu, c? t si alte documente programatice si strategice specifice la nivel european si national, dupa cum urmeaza.

Fonduri Nerambursabile Impaduriri

Programul de Dezvoltare Rurala va continua sa fie finantat in mod consistent pentru ca este esential in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo de subventiile care se acorda producatorilor, sa se acorde un sprijin financiar pentru investitiile in modernizare, modernizare- retehnologizare, samd. b) Alte conditii de obtinere. fonduri nerambursabile impaduriri PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” Axa prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare Domeniul major de interventie 2. 1. Mult succes. Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele fonduri europene nerambursabile pentru apicultura PHARE. In cadrul ghidului solicitantului pentru masura 112 exista o lista cu pomi pentru care se acorda un punctaj mai mare. Dl Jamil BENABDALLAH, Consultant in Dezvoltare si Marketing Turistic ? si ? Cooperare Teritoriala Europeana. si se introduce in Anexa nr. Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. 2. 1. Investitii productive in acvacultura ? 4. 1. 3. infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi. Av? nd in vedere rolul sau de asigurare a sprijinului necesar pentru programe si interventii finantate din fondurile ESI, asistenta tehnica trebuie sa fie c? t mai flexibila si sa raspunda, printr- o maniera eficienta, nevoilor identificate. Selectarea Grupurilor Locale. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare. Apel deschis. Pentru judetele Constanta, Tulcea, Braila si Galati vom realiza un studiu privind impactul asupra mediului salbatic, in special asupra pasarilor migratoare, produs de instalatiile eoliene. Reamintim ca in cadrul acestei operatiuni se finanteaza proiecte ce accesari fonduri europene nerambursabile asigura conctarea la internet prin conexiuni broadband si achizitionarea de echipamente ocnexe. Cheltuieli eligibile Investitii corporale ( constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv ? pentru efectuarea activitatii vizate de proiect precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii. investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. sunt persoane juridice conform legislatiei in vigoare. Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. individual i independent, ca persoane fizice autorizate. Presedintele Knowledge Management Institute ( H. Q. construirea unei statii de sortare si a uneia de compostare in comuna Ciocanesti. ocuparea fortei de munca cercetare tehnologica protectia mediului si conservarea energiei educatie incluziune sociala, combaterea saraciei Cele 3 prioritati ale strategiei Europa 2020, care definesc viziunea UE asupra economiei sociale de piata pentru secolul XXI, vizeaza. 2. 2. 1. Reamintim ca in cadrul acestei operatiuni se finanteaza proiecte ce asigura conctarea la internet prin conexiuni broadband si achizitionarea de echipamente ocnexe. Datorita extinderii perioadei de contractare cu inca trei luni, Romania . fonduri europene nerambursabile pentru agricultura va putea absorbi in totalitate fondurile din cadrul Facilitatii Schengen, care ajung la aproximativ 476 milioane de euro, si astfel vor putea fi finalizate actiunile prevazute in strategia nationala pentru aderarea la spatiul Schengen, precum si respectarea calendarului asumat, respectiv aderarea fonduri nerambursabile impaduriri in martie 2011.

Fonduri Europene Pentru Infiintarea Unei Farmacii

de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse? in intervalul 02. 06. 2011 ora 09. 00 si 23. 08. 2011 ora 9. 00 se pot inscrie si depune un numar nelimitat de proiecte. valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). intarirea utilizarii tehnologiilor TIC . Cadrul institutional si partenerial pentru elaborarea Planului National de Dezvoltare a fost stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1115/ 2004 privind elaborarea In parteneriat a Planului National de Dezvoltare. 15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti. Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si sa consolideze potentialul Uman 1. 1. 1. 200/ 2005, a fost constituita Autoritatea de Audit, sub forma unui organism independent asociat Curtii de Conturi a fonduri europene agricultura Romaniei, avand responsabilitatea realizarii auditului de sistem, verificarii operatiunilor pe baza de esantion precum si pentru auditul final al fondurilor ISPA si PHARE si, In viitor, al instrumentelor structurale. Este finantat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune. fonduri europene pentru infiintarea unei farmacii cu functiuni de alimentatie – restaurante ? AXA PRIORITARA 4 ? Operatiunea b). fonduri europene nerambursabile pentru apicultura In cadrul operatiunii 3. 1. 1. conditiilor pentru intregrarea in sistemul european comun de vize – ceea ce presupune dotarea ambasadelor sau a consulatelor Romaniei din acest spatiu la standarde Schengen – si realizarea conditiilor necesare pentru cooperarea. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile fonduri europene pentru infiintarea unei farmacii de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. Imbunatatirea valorii economice a padurii. Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? 15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). lungimea totala a drumurilor propuse prin proiect Scorul obtinut aplicand formula de mai sus, se va calcula cu doua zecimale. Finantare europeana de 20 milioane de euro in judetul Botosani. In judetul Botosani, opt primarii au fost selectate spre finantare pe masura 322. Prin urmare, se solicita ca statele membre sainstituie, p? na la sf? rsitul anului 2014, sisteme care sa permita beneficiarilor sa transmita toate informatiile pe cale electronica. promovarea tehnologiilor noi. Sustinerea implementarii de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar Termenul de depunere credite nerambursabile pentru agricultura a cererilor de finantare a expirat. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, Sud- Vest Oltenia, Sud- Est a expirat.

Cabinete Medicale Cu Fonduri Europene

1. 3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si finantari nerambursabile 2010 formare profesionala. Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), Programul Jasmine . decembrie, 209 proiecte conforme, cu o valoare publica totala de 149, 39 milioane de lei. POSCCE. ca acordul cu FMI, Comisia Europeana si Banca Mondiala a fost extrem de benefic pentru Romania. In domeniul serviciilor sau in domeniul de productie?. Impreuna cu Masura 123, doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13 2008 si XS28 2008 avand ca domeniu de activitate industria alimentara si respectiv, industria forestiera. maxim 15 puncte). Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale fonduri europene nerambursabile pentru apicultura Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Ajutorul Comunitar nu poate Inlocui cheltuieli structurale publice sau altele echivalente ale Statelor Membre. La polul opus se afla Programul Operational Sectorial Transport ( POS T), care a avut si cel mai mic grad de absorbtie, de numai 2, 59%, in cadrul acestuia fiind depuse doar 80 de proiecte, din care 41 au primit decizie de finantare. 15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti. Pentru IMM- uri cofinantarea este 10% iar pentru microintreprinderi si ONG- uri de 5%. Incepand cu 2 mai, APDRP a deschis trei linii de finantare aferente pentru Masura 125, Masura 221, si masura 312. In aceste zone, infrastructura si serviciile de sprijin pentru afaceri sunt foarte slab dezvoltate sau chiar inexistente Este necesara o abordare mai structurata In ceea ce priveste nivelul teritorial al diverselor politici de dezvoltare sectoriale si inter- sectoriale si masurilor derivate din proiect fonduri nerambursabile acestea. Secretariatul Comitetului de evaluare este asigurat de managerul axei POST din cadrul AMPOST. Prin Masura 312 ? ,, Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? sunt finantate investitiile in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor cu conditia ca materia prima pentru obtinerea peletilor sa nu fie din productia proprie. Va stam la dispozitie pentru serviciile nostra de consultanta si proiectare cu echipa noastra de profesionisti dispusi sa ducem la indeplinire cabinete medicale cu fonduri europene proiecte de succes. jud. o noua Strategie Europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii sociale, prin urmatoarele initiative. Suma alocata pentru finantarea acestor proiecte a fost de 358, 14 milioane de lei. Dupa ce se familiarizeaza cu cerintele si cabinete medicale cu fonduri europene criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, beneficiarul va demara alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile. Axa 3 din cadrul Programului Operational Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul serviciilor sociale. transfrontalier, transnational si interregional. Trendul pozitiv al participarii la educatia prescolara din ultimii ani poate fi consolidat si depasit in urmatoarea perioada at? t prin reducerea decalajelor pe medii de rezidenta, c? t si prin imbunatatirea calitatii acestui sistem prin implementarea unor programe inovative care sa asigure o o pregatire adecvata pentru integrarea copiilor in scoala.