Tag Archives: fonduri europene nerambursabile pentru apicultura

Fonduri Europene Pentru Pensiune Canina

Primarul Iuliu Ilyes a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a semnat contractul de finantare pentru proiectul ? Reabilitarea si modernizarea Colegiului National ? Ioan Slavici? Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat si demonstrat in documentele anexate ( adeverinta de la ANIF sau fonduri europene nerambursabile pentru apicultura alt detinator de infrastructura primara). Sprijin pentru management- ul si evaluarea POS. 2. 1. 2. 6. 2. 31 octombrie 2011. Contributia Uniunii Europene ? 80%. AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 4. 1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare. A doua sansa in educatie ( strategice). 1. 1Extinderea modernizarea sistemelorde apa apa uzata. Poate nu e suficient asta, sa nu le dai subventii. Fonduri europene pentru o fabrica de condimente. AGERPRES
. Consideratii generale privind documentele de programare In elaborarea documentelor de programare pentru perioada 2014- 2020 se vor avea in vedere at? t reglementarile europene si nationale in domeniu, c? t si alte documente programatice si strategice specifice la nivel european si national, dupa cum urmeaza. Avand fonduri structurale in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN. Cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii. Pot sa platesc fonduri europene pentru pensiune canina cu bani din proiect toate lucrarile legate de infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. Autoritatile bulgare au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca lobby printre statele membre UE pentru a obtine extinderea cu cateva luni a datei- limita pana la care cele doua tari trebuie sa absoarba fondurile acordate pentru aderarea la spatiul Schengen. Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Axe prioritare. 5. 2. Va fi necesara punerea in aplicare a unor conditii inainte de distribuirea fondurilor ? de exemplu, functionarea adecvata a sistemelor de achizitii publice Statele membre si regiunile trebuie sa actioneze rapid in vederea pregatirii urmatoarei generatii de programe ale UE pentru crestere economica. a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. Invata pentru cariera ta. Ma gandesc la o cisterna de programe europene nerambursabile ingropat in pamant. sprijin financiar pentru copii. tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, precum si fonduri europene pentru pensiune canina activitatile excluse de normele europene cu privire la ajutorul de stat. Astfel, prin POAT se are in vedere suportul orizontal pentru beneficiarii fondurilor ESI si suport specific pentru beneficiarii POAT, PO IM, PO Competitivitate si POR.

Fonduri Europene Nerambursabile Pt Transport

i. AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica. Conceptul care sta la baza acestei abordari este acela ca prin fragmentarea procesului in etape mici se simplifica rezolvarea sarcinii. I. de la modelul cetateanului care asteapta ca altcineva sa- i rezolve problemele la modelul cetateanului, membru activ al comunitatii care identifica o problema si gaseste solutiile ca sa o rezolve
? Impreuna pentru fiecare? 78 din Regulamentul Consiliului nr. Conceperea si realizarea proiectelor in functie de ghidul solicitantului 4. Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? din cadrul PNDR. Reabilitarea DJ 701 limita jud. Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de fonduri sapard nerambursabile turismul rural ? Fondurile structurale functioneaza pe principiul rambursarii,. Bugetul total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, iar sprijinul fonduri europene nerambursabile pt transport financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, 7 miliarde de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat un program de cooperare transfrontaliera Intre Ungaria si Romania pentru perioada 2007? 2013. In domeniul incluziunii sociale si al saraciei, se vizeaza reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala cu 580. 000 persoane p? na in anul 2020. In domeniu de productie produse. Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. este situata pe teritoriul tarii. Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare. 14. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii fonduri europene nerambursabile pt transport obligatorii. La nivel national. Pe toata fonduri europene nerambursabile pentru apicultura tara au fost declarate castigatoare un numar de 295, dintr- un numar de 2051 de proiecte depuse. 3. 1. 2. APDRP urmeaza sa proiecte fonduri nerambursabile 2010 contracteze 143 de proiecte selectate pentru finantare prin PNDR, in cadrul Masurii 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice?. Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii investitiilor mentionate trebuie utilizata exclusiv in activitatea proprie. Construirea si/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. Antreprenoriatul, o alternativa de cariera ( granturi). 2. 2 Reabilitarea zonelor poluate istoric. 403/ 2004 pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. se va implementa pe o durata de 50 de luni avand un numar de 315. 000 de beneficiari. cu functiuni de alimentatie – restaurante ? 7. 000 850. 000 x 5 = 0. 041 Punctajul pentru acest criteriu de selectie. e) copie a precontractelor contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18. convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele.

Proiecte Fonduri Europene Timisoara

InvestiNiile propuse prin proiect trebuie realizate finantari nerambursabile 2010 pina la 31. 12. 2014 b. Cererile de finantare pot fi depuse la Organismele Intermediare incepand cu data de 23 noiembrie 2009. Noua propunere vine sa intareasca rolul FSE. Educatie. Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. Sunt Eligibile. Disparitatile dintre mediul urban si cel rural sunt de asemenea mari si In continua crestere. Data limita. Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Operatiunea 312 ? Programul se adreseaza in primul rand IMM- urilor, atat datorita potentialului lor inovativ in ceea ce priveste adaptabilitatea la piata , dar si datorita necesitatii de a surmonta obstacolele si constrangerile carora trebuie sa le faca fata in competitia existenta pe piata . Contribuie la rapoartele de evaluare fonduri europene nerambursabile pentru apicultura POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare. care proiecte fonduri europene timisoara se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc. incepand cu anul 2011 pentru beneficiarii masurii 141 care ii propun sa realizeze investiNii prin masura 121, a fost aprobata o alocarea financiara distincta din masura 121 – Modernizarea exploataNiilor agricole. Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finantare. Profesionisti in piata muncii? ( strategice). Pentru cei care inca nu cunosc oportunitatile legate de fondurile structurale e bine de proiecte fonduri europene timisoara stiut ca IMM- urile pot beneficia de sprijin nerambursabil in functie de codul CAEN in mai multe domenii de productie sau servicii. Analize si studii privind nivelul si oportunitatile de ocupare a femeilor si grupurilor vulnerabile. 11. 30- 13. 00 Partea a II- a. a cadavrelor de animale pentru care vor solicita decontarea ajutorului de stat vor fi prestate fara incasarea contravalorii prevazute la art. Universitate pentru piata muncii ( granturi). In ceea ce priveste proiectul de Regulament privind FSE, in viitoarea perioada de programare, se va pune un accent deosebit pe rezultate, pe simplificarea proceselor, precum si o mai buna coordonare si armonizare a fondurilor. Strategia este de asemenrea in accesarea fondurilor nerambursabile acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR).

Fonduri Europene Pentru Ferme De Gaini

Pentru programele operationale sectoriale si regionale, In cadrul ministerelor de linie corespunzatoare, a fost desemnata cate o Autoritate de Management, responsabila cu gestionarea si implementarea fiecaruia dintre fonduri europene nerambursabile persoane fizice programele operationale, dupa cum urmeaza. Aprdp. ro a deschis 3 apeluri in luna fonduri europene nerambursabile pentru apicultura mai. imbunataNirea eficienNei utilizarii i depozitarii ingraamintelor cu azotat”, ? instalaNii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole i in cadrul proceselor de prelucrare i comercializare”. Unele municipalitati au continuat investitiile chiar si intr- un an marcat de recesiune. 3. 1 Completarea, depunerea i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita detaarea i sau inlocuirea acestora. pentru aceasta Masura, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 3. 980 cereri de finantare, fiind contractate pana acum 1. 290 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de aproape 188 de milioane de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare. din cadrum masurii 322, laudam evaluatorii ce- i drep foarte profesionisti ( cel putin cei pe care i- am intalnit eu ). sa nu se afle in litigiu cu Ministerul de Finante sau cu Ministerul fonduri europene pentru ferme de gaini Economiei sau cu institutia de credit unde doreste sa fonduri europene pentru ferme de gaini ia un credit. 2 ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?. 2. 5. Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta. 1. 3 Dezvoltarea resurselor umane din fondurile europene nerambursabile educatie si formare profesionala. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. Pot sa asigur cumva plantatia impotriva hotilor si a secetei, sau alte intemperii ( inghet, grindina etc. sunt intreprinderi mici, cu un numar cuprins intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei la cursul euro din data 31 decembrie 2010. c) declaratie pe propria raspundere ca serviciile trimestriale de colectare. Totusi experienta ne spune ca e mult mai rentabil un bussines in cadrul domeniului productiv din punct de vedere financiar si al riscurilor. un rol din ce in ce mai activ pentru Comisie in facilitarea cooperarii transnationale si a promovarii inovarii sociale. productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%. Ce se intimpla cu terenurile necultivate, lasate pirloaga? Diversificarea productiei in functie de cerintele pietei si introducerea de noi produse. Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru intreprinderile mijlocii si de 20% pentru intreprinderile mici la intensitatile mentionate mai sus. Noul statut se traduce in bani prin cele 114 milioane de euro, fonduri pentru proiecte care sa asigure dezvoltarea intregii regiuni nord- est. Cererea de finanNare trebuie completata intr- un mod clar  i coerent pentru a inlesni procesul de evaluare a acesteia.

Fonduri Europene Pentru Locuinte

sa nu fie emisa o decizie de recuperare a ajutorului de stat. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro. ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale. sa nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare. Investitii productive in acvacultura. Promovarea si punerea in valoare a patrimoniului peisager si a celui construit. fonduri europene pentru locuinte Bucuresti ? Rolul Comisiei in reexaminarea ex ante a sistemelor nationale de gestiune si control va fi proportional, utiliz? nd o abordare bazata pe risc. Capacitatea administrativa ? serviciile publice sunt slab dezvoltate si ? neprietenoase?. Calificarea ? Inteleg utilitatea acestor drumuri, insa in Romania propietarii de teren nu detin suprafete mari de teren, iar orice drum proiectez nu va deservi un numar mare de beneficiari. dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri ( parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc). Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. in acest caz cre terea dimensiunii economice consultanta fonduri nerambursabile a fermei, la solicitarea celei de a doua tran e, aferenta masurii 112, va fi de 4 UDE iar pentru anul 3 Un solicitant al Masurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, in cadrul urmatoarelor masuri* din PNDR:
? 111 ” Formare profesionala ( training), informare  i difuzare de cuno tinNe”. lungimea totala a drumurilor propuse prin proiect Scorul obtinut aplicand formula de mai sus, se va calcula cu doua zecimale. Proiectele aprobate sunt. Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. 80% contributia Uniunii Europene . valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. 3. 3 Dezvoltarea fonduri europene pentru locuinte parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila. construirea de micro- unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie proprie . Activitatile ce pot fi prestate in cadrul codului CAEN 4312 ? ,, Lucrari de pregatire a terenului? sunt. Programul 10000 de fonduri europene nerambursabile pentru imm euro pentru tineri S- a aprobat ordonanta de urgenta pentru programul guvernamental 10. 000 de euro fonduri europene nerambursabile pentru apicultura pentru tinerii pana in 35. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? Dr. Eu sustin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri? vat, ramane de vazut daca se va si realiza intr- o formula viabila, pentru ca aici cea mai importanta problema mi se pare intr- adevar solutia care va fi aleasa pentru managementul fondului. Urmatoarele tipuri de activitati vor fi considerate eligibile. Domeniul major de interventie 2. 3 – Accesul intreprinderilor la activitati de CDI ( in special IMM- urile) Operatiunea 1. Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatile administratiei publice locale o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis 1528 2006, in care acesta trebuie sa solicite si eliberarea Anexei mentionate anterior. data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. ATENlIE! Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii de finanNare. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). 1. 3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Sere De Flori

daca valoarea totala a proiectului este mai mica de 50. 000. 000 EUR,. Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire. Actionam impreuna( strategice). Sursa. valoarea totala eligibila a proiectului este de 850. 000 fonduri europene nerambursabile sanatate Euro. Astfel, crearea unei noi capacitati de productie duce la dezvoltarea pietei si stimuleaza cererea pentru produsele locale. Proiectul completeaza actiunile guvernamentale referitoare la activitatile educationale in vederea implementarii fonduri europene nerambursabile pentru sere de flori Societatii Informationale. Valoarea proiectului este de 19. 596. 867 lei, din care 18. 617. 024 lei asistenta financiara nerambursabila. in general, fonduri nerambursabile pentru agricultura informatii care pot fi utilizate ca argumente pentru proiect). Programul Impreuna pentru fiecare este despre o echipa care schimba in bine viata unei comunitati in care traiesc aceiasi membri ai echipei. Nu abandona scoala. d) Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. Programul Operational Regional, Programul Operational Sectorial Mediu. In martie Ministerul Mediului fonduri europene nerambursabile pentru apicultura si al Padurilor a semnat contractele de finantare pentru 3 proiecte de management integrat al deseurilor din Olt, Dambovita si Calarasi. Verifica proiectele la fata locului. pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? Proiectul propune imbunatatirea vizibilitatii zonei depresionare Horezu pentru a se fonduri europene nerambursabile pentru sere de flori putea desfasura. Bulgaria reusise sa absoarba pana la acel moment numai 33% din fonduri, iar Romania aproximativ 50%. autoritatile locale. Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la. ContribuNia publica aferenta Masurii 141 este de. 2- 4 membrii experti independenti. instrument esential pentru finantator. si care pentru realizarea proiectelor eligibile din axa prioritara 3 efectueaza cheltuieli care includ si taxa pe valoarea adaugata, taxa pe care nu o pot recupera, se impune decontarea acesteia din bugetul de stat, prin bugetul MADR?, se arata in nota de fundamentare. 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o microintreprindere, intreprindere mica sau intreprindere mijlocie. Operatiunile finantate de Fonduri Structurale trebuie sa fie In conformitate cu prevederile Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind concurenta, achizitiile publice, protectia mediului, promovarea egalitatii Intre barbati si femei. In vederea formalizarii cadrului institutional, se vor constitui structuri parteneriale cu rol consultativ la nivel national si regional. cresterea calitatii serviciilor turistice. Imbunatatirea accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor, a utilizarii si a calitatii acestora actiuni pentru promovarea adoptarii de catre intreprinderi a TIC, inclusiv a aplicatiilor si inovatiilor comertului electronic. Aceasta comuna se invecineaza la nord- comunele Halaucesti si Alexandru Ioan Cuza, la est- comuna Rachiteni, la sud- judetul Neamt, la vest- judetul Neamt si comuna Halaucesti.

Fonduri Europene Pentru Ferma De Prepelite

Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. Cofinantarea de 30% din partea solicitantului poate fi o povara fonduri europene nerambursabile pentru apicultura daca nu o poate acoperi si de cele mai multe ori e foarte important sa va ganditi bine daca ceea ce va propuneti sa faceti e un produs serviciu cu succes pe piata. 142 ? infiinNarea grupurilor de producatori”
? au fost efectuate plati in valoare de peste 55 de milioane euro. Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. ca membri ai unei intreprinderi familiale. c) efectivul de vaci de lapte pentru care se solicita ajutor specific anual trebuie mentinut in exploatatie pe perioada derularii schemei de sprijin. Contract nr. identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? 19 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari fonduri europene pentru ferma de prepelite sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza venitul brut realizat lunar, la care asiguratul datoreaza contributia individuala de asigurari sociale. Servicii de sanatate. Construirea fonduri europene pentru ferma de prepelite si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor. Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor utilizati in producerea de energie din surse regenerabile. Asistenta tehnica Programul National pentru Dezvoltare Rurala Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR AXA 1. Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Aceasta axa vizeaza crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, ce au importanta regionala si locala in special pentru reabilitarea siturilor industriale, sprijinirea initiativelor antreprenoriale pentru a facilita credite nerambursabile locuri noi de munca si o cresterea durabila a economiei. Solicitanti eligibili societati comerciale, societati cooperative din categoria microintreprinderilor. cresterea favorabila incluziunii prin promovarea unei economii cu un grad inalt de ocupare a forTei de munca care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala. 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. 2. 1. 4. Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural In vederea sprijinirii turismului fonduri nerambursabile ue si dezvoltarii mediului urban. Rezultate pentru proiectele depuse masura 313. Un sfat pe zi ? Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. operatiunile finalizate pot fi Incheiate partial Inainte de terminarea Intregului program. Fondul Social European ( FSE). Cuv? ntul cheie al este utilizarea ? eficienta?. Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului.

Fonduri Europene Pentru Cresterea Porcilor

In cazul cladirilor si echipamentelor, acestea trebuie sa faca parte integranta si inseparabila din rezultatul operatiunii. Masuri privind diversificarea economiei rurale. ocuparea fortei de munca cercetare tehnologica protectia mediului si conservarea energiei educatie incluziune sociala, combaterea saraciei Cele 3 prioritati ale strategiei Europa 2020, care definesc viziunea UE asupra economiei sociale de piata pentru secolul XXI, vizeaza. Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie fonduri europene pentru cresterea porcilor scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. Asistenta tehnica Programul National pentru Dezvoltare Rurala Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR AXA 1. cresterea utilizarii instrumentelor de e- Guvernare ( inclusiv formarea functionarilor publici) Obiectivul POAT 2014- 2020 este de a asigura sprijinul necesar implementarii eficiente si transparente a fondurilor ESI alocate Rom? niei in cadrul Politicii de Coeziune a UE, precum si pregatirii urmatoarei perioade de programare. Se are astfel in vedere, sprijinirea unei politici reinnoite in materie de resurse umane care va remedia principalele deficiente din domeniul resurselor umane implicate in gestionarea si controlul fondurilor ESI si va asigura o planificare corespunzatoare a acestora. Pentru cei interesati de una dintre cele trei axe prioritare va puteti adresa la. Se vor introduce conditii noi, pentru a asigura contributia eficace a finantarii UE la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020. regiuni mai putin dezvoltate, al caror PIB pe cap de locuitor este sub 75 % din media Uniunii si care vor ram? ne in continuare prioritatea politicii. Totodata, au fost efectuate plati totale in valoare de fonduri europene nerambursabile pentru apicultura peste 197, 25 de milioane de euro. Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane. Contributia publica alocata pentru Axa proritara nr. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? este eligibila investitia pentru infiintarea unei plantatii de salcie proiecte de finantare nerambursabile precum si investitii in fonduri nerambursabile pentru agricultura utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor daca acestia sunt folositi ca sursa de energie regenerabila in propria ferma. Termen limita. Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). 1. 3. O 1. 1. 1. A1 ? Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. inchiderea a 6 fonduri europene pentru cresterea porcilor depozite urbane neconforme si asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor. Incurajarea activitatilor turistice?

Fonduri Europene Sera De Flori

Provocarea cea mai importanta in perspectiva perioadei 2014- 2020 o reprezinta nevoia de crestere a participarii la invatam? ntul prescolar a copiilor, mai ales a celor din mediul rural, astfel inc? t Rom? nia sa poata reduce decalajul fata de media europeana si sa se fonduri europene sera de flori apropie de tinta europeana fonduri europene nerambursabile pentru apicultura privind rata de participare la incatam? ntul prescolar de 95%. pana la. 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o microintreprindere, intreprindere mica sau intreprindere mijlocie. crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole. Prezinta. Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii
” Sanse egale si respect” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Initiative trans- nationale pentru o piata inclusiva a muncii
” Parteneriat transnational” – data lansare estimativa. Totodata, conform memorandumului aprobat la 13 iunie 2012, organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale 2014- 2020 se finantari nerambursabile va realiza cu respectarea principiului european al parteneriatului si implic? nd consultari cu reprezentanti ai autoritatilor competente nationale, regionale, locale, cu organizatii ale societatii civile, cu parteneri economici si sociali, inclusiv partenerii din domeniul protectiei mediului sau av? nd responsabilitati pentru promovarea egalitatii si nediscriminarii. Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. 1. 2. 3. 324 2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante. o fonduri europene sera de flori mai mare implicare a partenerilor sociali si a ONG- urilor in implementarea FSE ? in special in regiunile mai putin dezvoltate. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare. Scoala pentru toti ( granturi). Cele mai finantate investitii au fost in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). 15 puncte) Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. ii. Cateva exemple de proiecte europene nerambursabile in agricultura. convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele. 44 16 aprilie 2008). d. 11. 15- 11. 30 Sesiune de Networking intre invitati si participantii la Forum. Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . pesti ( sturioni, salau, calcan, somn african), crustacee, moluste, etc. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. De aceea, colaborari de genul celei dintre autoritatile din Murighiol si Mahmudia este un exemplu pozitiv. Activitatile ce pot fi prestate in obtinere fonduri nerambursabile cadrul codului CAEN 4312 ? Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile. E bine sa lasam specialistii sa faca ceea ce se pricep sa faca, fondurile nu sunt accesate de oamenii care au bani, ci de oamenii care au cunostinte solide privind bussinesul pe care il au sau il incep.

Fonduri Europene Pentru Ferme Capre

Un nou program dedicat IMM- urilor si ONG- urilor va fi implementat din fonduri europene in curand anuntat de ministrul fonduri europene pentru ferme capre Comunicatiilor Valerian Vreme. simplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la finantare
? Tineretul in miscare? ? identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? ? reformarea fondurilor europene destinate IMM- urilor din domeniul cercetarii si inovarii si cresterea sprijinului acordat domeniului IT& C Prezinta. Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 31 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Elaborarea si implementarea Planului National de Dezvoltare, document strategic ce fundamenteaza accesul Romaniei la Fondurile Structurale. NU in cadrul acestei masuri. etc. 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni. crearea unui sistem de monitorizare a politicilor publice legate de antreprenoriat ( acum exista un numar de initiative paralele, unele divergente, unele inutile, altele ineficiente). Cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare, antreprenoriat, inclusiv intarirea capacitatilor de cercetare si dezvoltare fonduri europene pentru ferme capre tehnologica si integrarea acestora in Zona Europeana de cercetare, inclusiv infrastructura, ajutor pentru CDI in special in domeniul IMM- urilor si al transferului tehnologic; imbunatatirea legaturii intre IMM- uri, educatia universitara si centrele de cercetare- dezvoltare; dezvoltarea de retele de afaceri, a parteneriatelor public- privat, sprijin pentru furnizarea de servicii grupurilor de IMM- uri, hranirea antreprenoriatului si a inovarii. 1. 3 Infrastructura navala de- fonduri europene nerambursabile pentru apicultura a lungul Axei Prioritare nr. 18. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Masurile prioritare vizate in acest sens sunt grupate pe 4 directii de actiune. Beneficiarul nu are voie sa modifice proiectul pe o perioada de 5 ani de la ultima plata efectuata de Agentie. valoarea totala eligibila a proiectului de 1. 250. 000 Euro. Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa ealizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. 6. 1. zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, in special o investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare. Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. Operatiunea c): Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate Termenul de accesari fonduri nerambursabile depunere a cererilor de finantare a expirat. membra South Eastern European Legal Network
? Europa 2020? Recomandarea mea pentru dumneavoastra este sa va asociati si sa exploatati impreuna terenurile. destinate sa sprijine dezvoltarea regionala si locala si sa favorizeze cooperarea Intre orase si regiuni. finantari nerambursabile Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. in intervalul 02. 06. 2011 ora 09. 00 si 23. 08. 2011 ora 9. 00 se pot inscrie si depune un numar nelimitat de proiecte.