Competitivitatea Economica

competitivitatea economicaAltfel competitivitatea economica spus, articularea unei perspective de convergenta pe termen accesare fonduri nerambursabile 2010 mediu si lung trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere. Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . Drumurile trebuie sa deserveasca un numar de 800 de ha, fata de 300 cum a fost la sesiunea precedenta. Programul Impreuna pentru fiecare este despre o echipa care schimba in bine viata unei comunitati in care traiesc aceiasi membri ai echipei. Parteneriatele intre administratiile publice sunt putine, daca ne uitam la lista de proiecte: majoritatea se opresc la limita de judet. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul O 1. 1. 1. A1 pentru IMM- uri. Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti . Adica, pe de o parte, o masura punitiva, de tip taxa competitivitatea economica aplicata de Guvernul Romaniei si pe de alta parte acordarea subventiilor doar celor care lucreaza terenurile. diversificarea produselor obtinute prin acvacultura in concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi. La nivel national: Comitetul fonduri europene nerambursabile turism Interinstitutional pentru elaborarea PND ( CIP) , care include reprezentanti la nivel de decizie ai ministerelor, altor institutii publice centrale, Agentiilor de Dezvoltare Regionala ( ADR), institute de cercetare si institutii de fonduri europene nerambursabile pentru apicultura Invatamant superior, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali; La nivel regional: Comitetele Regionale pentru elaborarea Planurilor Regionale de Dezvoltare ( CRP) – element de fundamentare pentru PND – includ, pe langa reprezentantii ADR- urilor, reprezentanti ai Prefecturilor, Consiliilor Judetene, serviciilor deconcentrate ale institutiilor publice centrale, institutii de Invatamant superior si institute de cercetari, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali din regiuni. 0. 041 Se acorda punctaj suplimentar pentru persoanele sub 40 de ani. 4. 3. 1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. 2. 1. Investitii productive in acvacultura ? APEL DESCHIS. 1574/ 2003 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale pentru Administratia Fiscala. In situatia in care lungimea drumului judetean, national sau european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect. Astept un raspuns. Nu In ultimul rand, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. Incepand cu iulie 2010 a fost lansata o noua Schema de ajutor de Stat, N578 2009, pentru care au fost depuse 167 de proiecte, in valoare de aproximativ 125, 8 milioane de euro.

Cresterea Caprelor Fonduri Europene

cresterea caprelor fonduri europeneDambovita- Gratia- Poeni- Silistea- Scurtu Mare- Slavesti- Ciolanesti- Zambreasca- Dobrotesti, beneficiar CJ Teleorman. Politica de coeziune are drept scop reducerea decalajelor existente Intre regiunile din Uniunea Europeana. Beneficiari eligibili: Pot beneficia de alocare financiara nerambursabila persoanele juridice care sunt intreprinderi mici sau mijlocii ( asa cum sunt definite in Legea 346 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare) proiecte fonduri europene nerambursabile care depun proiecte in cadrul prezentei scheme de finantare si care indeplinesc urmatoarele conditii specifice 1. Solicitanti eligibili pot fi: Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:

- are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate. AXA 1. Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. 44 16 aprilie 2008) 3. Toate discutiile vor fi facilitate de trainerul Etienne Ignat, Specialist in Programe de Finantare. Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). cresterea caprelor fonduri europene Reabilitarea Sitului Poluat Istoric ? Amplasament fosta fabrica chimica? in comuna Crangurile, judetul Dambovita. Lseg. dr. E N J = lungimea segmentelor de drum European National Judetean pentru care se construieste o ruta alternativa ldr. pr. Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. 2011 – 1. 357. 854. 634 Euro 2012 – 1. 359. 146. 997 Euro 2013 – 1. 356. 173. 250 Euro Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana . Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un cresterea caprelor fonduri europene final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Universitate pentru viitor ( strategice). Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate8, necesare activitatii de fonduri europene nerambursabile pentru agricultura productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Pentru a putea beneficia de aceste fonduri europene trebuie sa va incadrati in . intreprinderile care pot exercita influenta asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu trebuie sa se bucure de acces preferential la capacitatile de cercetare ale organismului in cauza sau la rezultatele cercetarilor acestuia. 214 ? PlaNi de Agro- mediu”. o noua Strategie Europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii sociale, prin urmatoarele initiative. Operatiunea 2: Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. este situata pe teritoriul tarii. Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? nu pot fi considerate serioase. in intervalul 02. 06. 2011 ora 09. 00 si 23. 08. 2011 ora 9. 00 se pot inscrie si depune un numar nelimitat de proiecte. posibilitatea de a termina studiile gimnaziale pentru persoanele trecute de varsta adecvata. Microintreprinderile se incadreaza in categoria intreprinderilor mici. dezvoltare. Fondul European pentru Pescuit contribuie fonduri europene nerambursabile pentru apicultura sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit in Rom? nia si a unei strategii specifice, care a fost dezvoltata pornind de la strategia propusa in Planul National Strategic.

Fonduri Europene Pentru Utilaje Sgricole

fonduri europene pentru utilaje sgricoleAXA PRIORITARA 4 ? Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii. simplificarea in continuare a procedurilor de infi. intare modificare desfiintare de IMM- uri, crearea de one- stop- shops care. Nu sunt acceptate Cereri de finanNare completate de mana. care se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). In cadrul exploatatiei trebuie sa respectati legislatia in vigoare privind soiurile de plante cultivate. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura din fonduri europene pentru utilaje sgricole cod CAEN Rev. ContribuNia publica alocata din masura 121 este de 10. 000. 000 EURO din care:
? contribuNia Guvernului Romaniei – 20%
? contribuNia Uniunii Europene – 80% Valoarea maxima eligibila a unui proiect va fi de 50. 000 EURO din care:
 40% – sprijin nerambursabil ( sprijinul maxim nerambursabil va fi de 20. 000 Euro). Programul Operational Sectorial de Transport . Bugetul total al programului este de aproximativ 213 milioane de euro si asistenta comunitara se ridica la 170 milioane de euro ( aproximativ 0, 86 % din totalul fondurilor UE investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013). Orice prejudiciu adus unui tert este in intregime in responsabilitatea beneficiarului, APDRP fiind degrevata fonduri europene nerambursabile de aceasta in cazul in care culpa este a beneficiarului. 3) Prin derogare de la art. Proiecte si activitati eligibile: Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati:

- activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). In plus, consultarile dintre parteneri cu privire la fonduri europene pentru utilaje sgricole elaborarea PND si a Programelor Operationale au generat reactii substantiale din partea partenerilor relevanti, acestea fiind luate In considerare In procesul de elaborare a CSNR. Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. Mediul rural ? mai mult decat agricultura ( granturi). Beneficiar. Astfel, se elimina codul 5610 ? Restaurante din Clasificarea activitatilor din economia nationala ( CAEN), din Anexa nr. Altfel, exista pe? ricolul sa ajungem iarasi la o birocratie tipic guvernamentala comunita? ra a alocarii acestor investitii, care nu va tine seama de potentialul, randamentul si riscul lor, ci doar de o ? grila?. Cu venituri bugetare sub estimari si fara sprijin din partea autoritatilor c. ntrale, primariile din tara au cautat salvarea in atragerea de fonduri europene. Investitii private in infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica fonduri nerambursabile precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee fonduri europene nerambursabile pentru apicultura pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai in scop turistic ( cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor acestora ( ca parte componenta a proiectului), rafting, etc.

Fonduri Sapard Pentru Tineri

fonduri sapard pentru tineriSe considera vreun coeficient UDE daca as fora si eu sa spunem la 250 m adancime? crearea si mentinerea locurilor de munca. Calitate in serviciile de ocupare? ( strategice). Energie eficienta si durabila ( Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului). Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele autorizatiile de mediu. Sprijin public pentru incetarea permanenta a activitatilor de pescuit. Sunt in discutii pentru o suprafata de teren de circa 8 hectare, in Oltenia, la circa 600 m distanta de casa parinteasca a socrului meu. 1. fonduri sapard pentru tineri 1. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. 57 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica aprobata prin Legea nr. A3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale
( POR) Programul operational Regional Axa Prioritara 3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) sau mai mici, inclusiv zone cu fonduri europene nerambursabile pentru apicultura schimbari socio- economice In sectoarele industrial si de servicii, zone rurale In declin, zone urbane In dificultate si zone dependente de pescuit. 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Acest program va sprijini statele membre din UE pentru a atinge obiectivul pana in 2020 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sere cu 20% precum si proiecte de finantare nerambursabile cresterea utilizarii energiei regenerabile cu 30 de procente. Valoarea asistentei financiare nerambursabile va constitui ajutor de stat pentru intreprindere. Valoarea publica totala a acestor proiecte depuse depaseste 78, 53 de milioane de lei. 1) si sa o depuna individual sau prin reprezentant legal imputernicit delegat, . inainte de prestarea serviciilor de colectare a cadavrelor de animale pentru care se solicita ajutor de stat, la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti pe raza caruia isi desfasoara activitatea producatorul fonduri sapard pentru tineri agricol, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului care aproba plafonul anual total pentru schema de ajutor de stat. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, finantari nerambursabile 2009 Sud- Vest Oltenia, Sud- Est a expirat.

Contact Fonduri Europene

contact fonduri europeneConform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. In cazul in care nu aveti paza va recomand sa asigurati plantatia. data lansare estimativa: 1- 31 martie 2011 Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si . Masura cuprinde doua submasuri pentru care obiectivele specifice se detaliaza mai jos, dupa cum urmeaza. Sprijin pentru actiunile de cooperare intre Grupurile LocaleAXA 5. Pe toata durata fonduri europene nerambursabile pentru apicultura contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. Masuri de sanatate a animalelor. culturale. Cassa Depositi e Prestiti ( alocare de 60 milioane euro). Au fost contractate pana in prezent 586 de proiecte cu o valoare de 1, 50 de miliarde de euro, etapa de contractare fiind inca in desfasurare. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Exemplu Hewlett Packard. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz, o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21) a Ordinului mai sus menTionat, in care acesta trebuie sa completeze si rubrica destinata contribuabililor care solicita fonduri externe nerambursabile. 1. 510/ 2003. Modernizarea exploatatiilor agricole ? APEL DESCHIS . CE finanteaza:. Trei sfaturi in accesarea fondurilor structurale. 211 ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata”. Cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare, antreprenoriat, inclusiv intarirea contact fonduri europene capacitatilor de cercetare si dezvoltare tehnologica si integrarea acestora in Zona Europeana de cercetare, contact fonduri europene inclusiv infrastructura, ajutor pentru CDI in special in domeniul IMM- urilor si al transferului tehnologic; imbunatatirea legaturii intre IMM- uri, educatia universitara si centrele de cercetare- dezvoltare; dezvoltarea de retele de afaceri, a parteneriatelor fonduri europene nerambursabile forum public- privat, sprijin pentru furnizarea de servicii grupurilor de IMM- uri, hranirea antreprenoriatului si a inovarii. Preiecte cu fonduri europene in domeniul serviciilor vs. Astfel de parteneriate contribuie la rezolvarea problemelor comunitatii. Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile necesare utilizarii acestuia. Proiectul cu numele de ? Mai multa securitate si siguranta la locul de munca in compania noastra? in valoare de 170. 000 euro are ca obiective cresterea cunostintelor si deprinderilor in domeniul fonduri imm nerambursabile sanatatii si secutitatii la locul de munca. Organizatie de cercetare inseamna o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul sau juridic sau de modul sau de finantare, al carei scop principal este de a realiza cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala si de a- si face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie. In program, sprijinul direct este combinat cu actiuni semnificative pentru intarirea serviciilor suport pentru afaceri, atat in ceea ce priveste cererea cat si oferta, sustinerea activitatilor de dezvoltare a spritului intreprinzator si a activitatilor de C& D si promovare a societatii informationale pentru toti. Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finantare.

Fonduri Europene Pentru Cresterea Nucilor

fonduri europene pentru cresterea nucilore) are in obiectul de activitate cel mult 5 ( cinci) grupe de activitati prevazute de clasificarea fonduri europene nerambursabile pentru apicultura activitatilor din economia nationala in vigoare ( CAEN Rev. dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . Programul Operational Regional Obiectiv general: Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor consultanta fonduri europene nerambursabile infrastructurale si ale mediului de afaceri. 4. 1. cum sa realizezi un buget. 17( 3) din Regulamentul Consiliului ( CE) nr. De exemplu. daca valoarea totala a credite nerambursabile pentru agricultura proiectului este mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR. Cheltuieli eligibile Investitii corporale ( constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv ? pentru efectuarea activitatii vizate de proiect precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii. curatarea amplasamentelor. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferente acestei masuri. Partea de transport – Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Pentru sectorul legume. Obiectiv Ajutorul specific pe exploatatie este acordat din Fondul European pentru Garantare Agricola ( FEGA) pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, . sub forma unei plati suplimentare, calculata si acordata anual, in functie de efectivul de vaci de lapte detinut. POSCCE. In cadrul exploatatiei trebuie sa respectati legislatia in vigoare privind soiurile de plante cultivate. Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat. Noile masuri privind documentatia de intocmire a licitatiilor vor fi elaborate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor fonduri europene pentru cresterea nucilor Publice ( ANRMAP), urmand sa fie aprobata in februarie in parlament, daca vor fi aprobate intai si de Comisia Europena. Pentru ca un proiect care vizeaza investitii in comp. Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol. Apdrp. ro publica ghidul pentru masura 221 Prima impadurire. 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. Proiectul ? FEMEI 2010? este un proiect strategic, national, vizand dezvoltarea capitalului uman din regiunile vulnerabile ale Romaniei si va fi implementat pe o durata de 36 de luni. realizarea unei analize cost- beneficiu. O 1. 1. 1. A1 ? Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. Activitatile fonduri europene pentru cresterea nucilor eligibile sunt. Sotul meu practica zborul cu parapanta ? atat la liber cat si motorizat si m- ar interesa daca este posibila achizitionarea unui aparat de zbor. Investitiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii si stabilirea legaturilor locale cu retelele nationale, europene si inter- continentale care conecteaza Romania la pietele internationale.

Fonduri Europene Pentru Livada De Nuci

fonduri europene pentru livada de nuciSe modifica si perioada de control la fata locului, respectiv pana la data de 15 noiembrie 2010. cu functiuni de alimentatie – restaurante ? exclusiv restaurante de tip familial pensiune, cu specific ( crama, cu specific local), gradina de vara ( clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice. 3. 2. In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de fonduri europene nerambursabile pentru apicultura proiecte, si anume:

? Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. Sigur nu putem impune sa se cultive un anumit tip de produs sau altul sau sa se obtina o productie sau alta. realizarea unui studiu de fezabilitate. 2. Operationalizarea noului program Erasmus pentru Tineri Intreprinzatori. 13. O prima compensatorie anuala pe ha, pentru pierderea de venit ca urmare a impaduririi, fixa pentru o perioada de 15 ani ( incepand cu anul infiintarii plantatiei) dar variabila in functie de clasificarea beneficiarilor ca fermieri sau alti detinatori de terenuri agricole. Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizeaza pe baza a trei premise importante conferite de acestea. Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile europene, nationale si judetene Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala. 1083/ 2006 din iulie 2006, care defineste regulile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. Un nou proiect de succes pentru o fabrica de condimente din Alba fonduri europene pentru livada de nuci Iulia castigat de Supremia Grup. Tinand cont totodata de faptul ca tara noastra este mult in urma in implementarea programului LEADER care sustinerea crearea de parteneriate de tip public- privat pentru sustinerea dezvoltarii locale si in ceea ce privestea crearea Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala ( n. a. Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fi mentionata in cererea de finantare. Se vor sprijini actiunile de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile ( femeile, minoritatile etnice, persoanele cu dizabilitati) care sunt categorii dezavantajate pe piata fortei de munca, consultanta fonduri europene astfel acestea sa beneficieze de noile oportunitati de angajare care vor fi create. Unele municipalitati au continuat investitiile chiar si intr- un an marcat de recesiune. Afaceri cu aur si diamante finantate cu fonduri structurale. al fonduri europene nerambursabile pentru tineri 2010 Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru I. M. M. In situatia in care lungimea drumului judetean, national sau european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul fonduri europene pentru livada de nuci construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect. Programul Cardul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. Titlul documentului Nr. 1. 1. 14. 039 proiecte au primit finantare de la APDRP. Obiectiv Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat, pentru perioada 2010- 2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Apicultura

fonduri europene nerambursabile pentru apiculturamodernizarea intreprinderii. nivelul scazut de pregatire, lipsa oportunitatilor de angajare, dificultati de conciliere a vietii familiale si profesionale, lipsa infrastructurilor de ajutorare a familiei si persoanelor dependente de aceasta si mentinerea stereotipurilor si rolurilor de gen care reprezinta un obstacol in asigurarea diversificarii profesionale necesara eliminarii fenomenului de segregare fonduri europene nerambursabile pentru apicultura orizontala si verticala pe piata muncii. Conform art. 41 din Regulamentul general 1083 2006 va adopta o decizie privind cererea de proiect major nu mai tarziu de 3 luni de la primirea in conditiile art. 40 din acelasi regulament a cererii de proiect major din partea Statului Membru. info. ro- ua- md@ mdrt. ro pana la data de 18 iulie 2011. 1628 2010. 4. 1. b. transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare- dezvoltare, cooperare teritoriala. Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. 1080/ 2006 al Consiliului Uniunii Europene si al Parlamentului European, si sustine dezvoltarea economica durabila la nivel regional si local prin mobilizarea capacitatilor locale si diversificarea structurilor economice In domenii precum cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare si antreprenoriat, societatea informationala, IMM- uri, protectia mediului, turism, energie. Fata de fondurile europene nerambursabile sesiunea precedenta au aparut unele modificari in cadrul acestei masuri precum. Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), Programul Jasmine . iv) pepiniere si plantatiile de vita de vie pentru vin ( cu exceptia restructurarii reconversiei plantatiilor de vita de vie) si struguri de masa. Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN. Domeniul major de interventie 4. 2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ” verde” Operatiunea : Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice ( in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Domeniul fonduri nerambursabile apicultura major de interventie 2. 3 – Accesul intreprinderilor la activitati de CDI ( fonduri nerambursabile pentru studenti in special IMM- urile) Operatiunea 1: Sprijin pentru start- up- urile si spin- off- urile inovative Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este fonduri europene nerambursabile pentru apicultura de 425 milioane lei . Totodata, pentru investitiile in infrastructura turistica locala ( centre de informare, marcaje turistice, etc), au fost depuse 31 de proiecte cu o valoare publica totala de 23, 27 de milioane de lei.

Finantari Europene Arbusti Fructiferi 2012

finantari europene arbusti fructiferi 2012Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate. Suma totala fonduri europene nerambursabile pentru apicultura a Fondurilor fonduri structurale nerambursabile Structurale si de Coeziune alocate Romaniei este de 19, 668 miliarde Euro, din care 12, 661 miliarde Euro reprezinta Fonduri Structurale In cadrul Obiectivului ? Convergenta?, 6, 552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0, 455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului ? Cooperare Teritoriala Europeana? ( inclusiv transferurile la Instrumentul pentru Asistenta de Pre- Aderare – IPA si Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat – ENPI). Masurile Intreprinse vor fonduri sapard nerambursabile genera pana In 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile necesare utilizarii acestuia. Pentru a veni in ajutorul beneficiarilor a public ghidul solicitantului spre consultare. 1), solicitantul, respectiv prestatorul de servicii, trebuie sa completeze cererea initiala anuala prevazuta la art. Bani nu am, sa imi permit sa ma adresez unuia ca dumneavoastra. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica. Incepand cu 1 iulie 2010, se vor acorda fonduri nerambursabile pentru construirea, modernizarea si dotarea unor categorii de restaurante care sa functioneze doar in cadrul structurilor de primire turistice finantate prin proiecte aferente Masurii 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? din PNDR. Masuri de acva- mediu – APEL DESCHIS. ce contine un dosar de finantare. 7 sau art. d. IMM- urile. IMPORTANT! b) sa fie considerat integrat este nevoie ca solicitantul sa detina cod CAEN pentru investitiile de pe fiecare componenta. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse pentru structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) trebuie sa fie similare cu nivelul de confort si calitatea serviciilor oferite de structurile de primire turistice cu functiuni de cazare, iar acestea trebuie sa aiba acelasi proprietar. Romania si- a fixat, impreuna cu Bulgaria, obiectivul de a adera in 2011 la spatiul Schengen. AXA PRIORITARA 4 Modernizarea finantari europene arbusti fructiferi 2012 Serviciului Public de Ocupare 4. 1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare. Scopul declarat al acestei strategii este acela de a revigora politicile comunitare, pe fondul a doua provocari majore care afectau economia si societatea: globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a societatii informationale. plati catre beneficiari in valoare de 3, 5 miliarde de lei. Liniile directoare pentru Coeziune au In vedere rolul politicii de coeziune In implementarea politicilor Uniunii Europene, coerente cu Agenda Lisabona. granturi). b. Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii finantari europene arbusti fructiferi 2012 Europene in perioada 2007- 2013:
- Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in . Valoarea acestuia este peste 17, 6 milioane de lei. Inteleg utilitatea acestor drumuri, insa in Romania propietarii de teren nu detin suprafete mari de teren, iar orice drum proiectez nu va deservi un numar mare de beneficiari.

Sera Cu Fonduri Europene

sera cu fonduri europeneZonele cu handicapuri geografice sau naturale ( regiunile insulare, zonele muntoase sau zonele cu densitate mica a populatiei) beneficiaza de un tratament privilegiat. Axa 3 din cadrul Programului Operational Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul serviciilor sociale. construirea unui depozit conform si a 36120 de unitati de compostare individuala in gospodarii. Pentru proiectele de tip finantare europeana 2 serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor pot fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea sau este institutie de invatamant superior si este organizata in conformitate cu art. in acest sens, se vor furniza numai informaNiile necesare  i relevante, care vor preciza modul in fonduri europene nerambursabile 2010 agricultura care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia  i in ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programulu Obiectivele specifice ale masurii se refera la:

- Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenta sa devina viabile economic. Adaptabilitate si flexibilitate ( granturi). Aceasta reprezinta aproximativ 2, 6% din totalul investitiilor UE alocate obiectivului de cooperare teritoriala europeana In cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007- 2013. Proiectele aprobate sunt. Pentru orice tip de pesiune trebuie sa indepliniti anumite starndarde, sa aiba cel putin 3 margarete, sa puteti oferi activitati de recreere, sa aveti o cofinantare de cel putin sera cu fonduri europene 50% fara TVA. 1. Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? 11 decembrie 2009 pentru Masura 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele. 25. 000 de euro pentru IMM- uri si ONG- uri. Acest proiect este desfasurat in parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj- Napoca. In cadrul acestui proiect se ajutorul consta in absolvirea unui curs de formare dezvoltare profesionala si calificare recalificare profesionala in limita unei sume de 1000 de lei. Numele proiectului este. DMI 6. 2. Persoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. In opinia acestuia, monitorizarea absorbtiei trebuie sa fie un exercitiu permanent din perspectiva autoritatilor, care sa cuprinda in analiza nu doar dimensiunea cantitativa, adica gradul de absorbtie, ci mai ales dimensiunea calitativa, respectiv impactul utilizarii fondurilor sau ? return on investment?. 20% contributia Guvernului Romaniei. accesul pe noi piete. pregatirea santierelor pentru explorari miniere. In cadrul operatiunii 3. 1. 1. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural In vederea sprijinirii turismului si dezvoltarii mediului urban. investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 3 – Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi. Pentru calculul indicatorilor financiari prevazuti in Formularul E – Planul de Afaceri anexat la Cererea de Finantare, toti solicitantii vor trebui sa utilizeze aplicatia electronica unica, special elaborata in acest sens. Perioada aplelului deschis. Fonduri europene pentru educatie comuna Dumesti. Cel mai important lucru pentru un beneficiar sunt cunostintele pe care le are legate de tipul de afacere pe care o conduce sau pe care ar vrea sa o dezvolte, aceste cunostinte sunt fonduri europene nerambursabile pentru apicultura baza lui de informatii pe care trebuie sa le dezvolte si care il va ajuta ulterior sa aibe un trend sera cu fonduri europene crescator al cifrei de afacere.

Page 1 of 11123456»10...Last »