Tag Archives: fonduri nerambursabile pentru apicultura

Fonduri Europene Pentru Colectarea Deseurilor

Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. 6. 3 Promovarea egalitatii de fonduri europene pentru colectarea deseurilor sanse pe piata muncii. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). Dl Jamil BENABDALLAH, Consultant in Dezvoltare si Marketing Turistic ? D? tente Consultants ( Paris). 2- 4 membrii experti independenti. Pot beneficia de alocare financiara nerambursabila persoanele fonduri ue nerambursabile juridice care sunt intreprinderi mici sau mijlocii ( asa cum sunt definite in Legea 346 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si fonduri nerambursabile pentru apicultura mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare) care depun proiecte in cadrul prezentei scheme de finantare si care indeplinesc urmatoarele conditii specifice 1. 211 ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata”. Municipiul Botosani cu cele doua proiecte pe care le- a demarat deja, se situeaza pe locul II dupa Piatra Neamt. modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea fonduri europene pentru colectarea deseurilor si modernizarea statiilor de reproducere. Axa prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. decembrie, 209 fonduri europene nerambursabile pentru imm proiecte conforme, cu o valoare publica totala de 149, 39 milioane de lei. Comitetul de evaluare a proiectelor POST va fi orientativ compus din 7- 9 membrii, structurati astfel. directionarea fondurilor catre un numar limitat de obiective aliniate Strategiei Europa 2020 ? pentru a mari impactul finantarii. Impreuna pe piata muncii? ( strategice). masuri de asistenta tehnica. Construirea si/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. Contributia minima a solicitantului Contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului trebuie sa reprezinte minimum 30, 00% din valoarea eligibila a proiectului. Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? au fost efectuate plati in valoare de peste 55 de milioane euro. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. Somerii, in special tinerii sau somerii de lunga durata, femeile care doresc sa se reintegreze profesional si grupurile defavorizate vor avea mai multe posibilitati de formare profesionala, consiliere si asistenta individualizata. Vreau sa va intreb ceva de ce nu se acorda credite nerambursabile decat pentru cei care tot ei au sau eventual daca au cunostinte de ce pentru un om care ar dori sa deschida o afacere si stie ca face ceva bun de ce nu se acorda la ce se mai face atata publicitate.

Forum Softpedia Fonduri Europene

o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei). Revenind la Strategia Europa 2020, aceasta lanseaza o forum softpedia fonduri europene noua viziune pentru economia Europei in urmatorul deceniu, bazata pe o coordonare extinsa a politicilor economice, pentru a genera o crestere economica si o ocupare sporita a fortei de munca care sa ajute la relansarea economica si financiara a Uniunii. Dr. zece sunt comitete tematice ( CCT) organizate pentru urmatoarele domenii. 2. 1. 1. Probleme in finantarea parcurilor eoliene. stabilirea mecanismelor pentru eliminarea obstacolelor administrative si legislative care impiedica implementarea fara probleme si la timp a proiectelor. O alta idee guvernamentala pe partea de investitii pentru IMM ( de data aceasta, chiar bizara) este atragerea de fonduri nerambursabile 2010 micro- capital din zona privata, in structuri de tip business- angel- networks pentru astfel de investitii in IMM. cum sa iti gestionezi resursele. Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice. Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Perioada aplelului deschis. Organizatii neguvernamentale profesionale care sprijina initiativa privata IMM. este inregistrata in Registrul fermelor si Registrul agricol. Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul fonduri nerambursabile 2010 desfasurarii activitatii propuse prin proiect. Se vor sprijini actiunile de combatere a excluziunii sociale si de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile ( femeile, minoritatile etnice, persoanele cu dizabilitati) care sunt categorii dezavantajate pe piata fortei de munca, astfel Incat acestea sa poata beneficia de noile oportunitati de angajare care vor fi create. Altfel spus, articularea unei perspective de convergenta pe termen mediu si lung trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere. 3. 1. 2. posibilitatea de a termina studiile gimnaziale pentru persoanele trecute de varsta adecvata. Programul forum softpedia fonduri europene Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative PODCA. In plus, aceasta directie de actiune are in vedere si actiunile de comunicare privind fondurile ESI, care se vor multiplica in mod considerabil fata de perioada anterioara de fonduri nerambursabile pentru apicultura programare, in scopul de a promova oportunitatile oferite, regulile care guverneaza utilizarea fondurilor. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. In cadrul acestei linii de finantare, se pot primi fonduri nerambursabile pentru. Pana in prezent au fost efectuate plati in valoare totala de 1, 60 miliarde de euro, din care 663, 96 milioane de euro pentru contractele incheiate de APDRP, la care se adauga si aproximativ 940 de milioane de euro, platile efectuate pentru Masurile de sprijin pe suprafata implementate de APIA. diversificarea produselor obtinute prin acvacultura in concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi.

Fonduri Europene Extindere Pensiune

Din punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si pot indeplini cumulativ orice conditii. In data de 23. 05. 2011 OI IMM a lansat aceasta linii pentru investitii in interprinderile mici si mijlocii, cu fonduri nerambursabile pentru apicultura un proiecte europene nerambursabile buget total de 425 mil. Orizontul de timp al planului CCT- T va fi de 15 ani, iar programul complet de implementare a proiectelor va depasi aceasta perioada. Programul regional va fi finantat in perioada 2007- 2013 din Bugetul de Stat si cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) – unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Antreprenoriatul, o alternativa de cariera ( granturi). 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole”. Dezvoltarea initiativelor locale si ajutor pentru crearea de servicii pentru crearea de noi locuri de munca, atunci cand asemenea actiuni nu sunt acoperite de FSE. Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. ompaniile de servicii energetice ( ESCO). legate de activitatile de investitii specificate anterior. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. IMM definite conform Legii nr. 11. 15- 11. 30 Sesiune de Networking intre invitati si participantii la Forum. Economie sociala si solidaritate? ( granturi). Lipsa cofinantarii creeaza fonduri europene extindere pensiune un haos in accesarea fondurilor europene. Investitiile in activitati non- agricole productive care privesc industria usoara ( articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc). Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa: 2- 31 mai 2011 Masura 313 – Incurajarea activitatilor turistice
- data lansare estimativa: 1- 31 martie si 1- 30 septembrie 2011 Masura 322 – Renovarea, fonduri europene extindere pensiune dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
- data lansare estimativa: martie 2011 ( provizoriu) Axa LEADER fonduri europene nerambursabile 2010 agricultura Masura 4. 1 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 21 – Implementarea proiectelor de cooperare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 31 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului Sub- masura 431- 1. alte investitii ce fac obiectul proiectului de eficienta energetica. Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta.

Fonduri Europene Pentru Tineri Sub 35 Ani

b) Alte conditii de obtinere. Proiecte de irigatii in zonele cu incidenta crescuta a secetei Indicele de ariditate. sprijin pentru IMM- uri pentru adoptarea si utilizarea proiecte europene nerambursabile eficienta a tehnologiilor informationale si comunicationale sau pentru exploatarea noilor idei. Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? DE CE ESTE NECESARA INTERVENtIA UE? In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. Un mai fonduri europene pentru tineri sub 35 ani bun management pentru exploatatiile agricole. De exemplu, soiul de porumb zaharat SPIRIT F1 este un soi olandez foarte bun dar nu este inscris in catalogul plantelor. Implementarea sistemelor adecvate de management pentru ghid fonduri nerambursabile protejarea naturii. precum si pentru achizitionarea de hardware si software. Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale. Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). 3. 2. Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . Cladirea Colegiului National ? Ioan Slavici? modernizat din fonduri europene. zece sunt comitete tematice ( CCT) organizate pentru urmatoarele domenii. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este. Punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial impactul negativ sau sa sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala. POSCCE. 26 2000, fonduri europene pentru tineri sub 35 ani cu modificarile  i completarile ulterioare. Prin infiintarea unei asociatii de producatori, veti putea, in scurt timp, apela la unele surse de finantare europeana, iar daca asociatia respectiva se afiliaza la una dintre organizatiile mari veti beneficia de consiliere in ceea ce priveste realizarea proiectelor si sprijin in alte probleme. excavatii, umplere, nivelare si imprejmuirea amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, etc. Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investiNilor in aceste doua tipuri de operatiuni. Dupa identificarea acestuia, avand in vedere o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza unei societati de consultanta sau Directiei judetene pentru Agricultura si dezvoltare Rurala, Oficiului Judetean de Plati pentru dezvoltare rurala si pescuit. Intrarea in vigoare a Codului de Bune Practici pentru Achizitii Publice. e) copie a precontractelor fonduri nerambursabile pentru apicultura contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. se incadreaza in Axa Prioritara I ? verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 4 – Inginerie financiara
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 3. Pana in prezent s- au alocat peste 53% din totalul fondurilor disponibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007- 2013 si s- au efectuat plati in valoare de 2. 5 miliarde de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala FEADR, reprezentand 24, 2% din totalul sumei alocate tarii nostre.

Fonduri Nerambursabile Pentru Ciupercarii

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT a deschis astazi linia de finantare pentru microinterprinderile din mediu rural. Astfel, ca urmare a acestei decizii, autoritatile romane vor putea finaliza proiecte esentiale din domeniul managementului si controlului frontierei externe a UE, precum si modernizarea si reabilitarea consulatelor Romaniei la standarde Schengen. fonduri nerambursabile pentru ciupercarii sa nu figureze cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in centrala incidentelor de plati. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia constituirii microintreprinderii. Actiunile vor viza coridoarele si polii de dezvoltare existenti sau emergenti si vor crea conditiile necesare dezvoltarii integrate, stabilind conexiunile cu retelele regionale, nationale si trans- europene. O Uniune a inovarii? ? imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. a) este societate comerciala cu raspundere limitata, care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile prevazute de consultanta fonduri europene nerambursabile Legea nr. Profesionisti in piata muncii? ( strategice). necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica. 212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”. Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), este reglementat prin Regulamentul nr. Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti. fonduri nerambursabile pentru ciupercarii Aici e vorba de apa fara nitrati, distribuita in randul populatiei, cu un debit mare si asa a fost recomandat de un studiu geotehnic facut pentru primarie in cadrul proiectului. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? este eligibila investitia pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor daca acestia sunt folositi ca sursa de energie fonduri nerambursabile pentru apicultura regenerabila in propria ferma. 1198 2006 din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, in urma unui proces de consultare a fonduri nerambursabile pentru studenti agentilor socio- economici, autoritatilor publice centrale si locale, sindicatelor, ONG- urilor si organizatiilor profesionala. PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL . va Imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. Avantaje. Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti. La fundamentarea investitiei in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ trebuie precizat specificul activitatii beneficiarului, ex. Cele mai multe proiecte selectate spre aprobare ( 104) au fost pentru construirea sau modernizarea structurilor de cazare. Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. IMM definite conform Legii nr. Programul Operational Sectorial ,, Cresterea Competitivitatii Economice? este un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se urmareste Incurajarea cresterii productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene.

Fonduri Europene Nerambursabile Pt Pensiuni

Comisia negociaza si aproba programele de dezvoltare propuse de catre statele membre si aloca fonduri europene nerambursabile pt pensiuni creditele. Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. ro a deschis linia de finantare pentru masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de milioane de euro, defalcata pe cele 4 actiuni eligibile din cadrul masurii . anexele cuprinzand proiectele de asistenta tehnica pe anul N, documentatia de atribuire ( conform pragurilor din OUG nr. 34 2006 cu modificarile si completarile ulterioare) Fondurle Europene, sunt instrumentele financiare prin care UE actioneaza pentru eliminarea diferentelor economice intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale. formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . Un alt proiect care ar trebui sa faciliteze accesul turistilor este cel care va permite reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere in statiunea balneara Amara. Cu acest mecanism solicitantii de fonduri europene isi pot sustine partea de cofinantare. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. IMM definite conform Legii nr. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. Programul Operational Regional are cel mai mare grad fonduri nerambursabile 100% de absortie. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara. Astfel, ca urmare a acestei decizii, autoritatile romane vor putea finaliza proiecte esentiale din domeniul managementului si controlului frontierei externe a UE, precum si modernizarea si reabilitarea consulatelor Romaniei la standarde Schengen. In judetul Vaslui ( si in special in zona dumneavoastra) sunt mai multe exploatatii de dimensiuni mici si medii care se confrunta cu probleme similare. Reabilitarea Sitului Poluat Istoric ? Amplasament fosta fabrica chimica? in comuna Crangurile, judetul Dambovita. 1. 5 Programe doctorale si post- doctorale in sprijinul cercetarii. sa gestioneze afacerile antreprenoriale printr- un singur punct de contact. Factorul determinant al cresterii fonduri nerambursabile pentru apicultura economice, pe o piata deschisa unei puternice concurente, este acela de crestere a competitivitatii economice. Din acesti bani se vor realiza lucrari la fonduri nerambursabile pentru agricultura cladirile A, fonduri europene nerambursabile pt pensiuni B si a salii de sport, se vor dota cu calculatoare de ultima generatie doua cabinete de informatica, se va crea o sala multimedia si alta de limbi straine, iar profesorii vor primi materiale didactice specifice. Orientarea integrata 7. POR este un Program Operational finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fondurilor structurale. Masuri de sanatate publica. Procesul de evaluare selectie a cererilor de finantare condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. v) culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila.

Afaceri Eligibile Pentru Fonduri Europene Nerambursabile

o 10% – pentru investiNiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural  i in arii naturale protejate incadrate in reNeaua Natura 2000 ( conform Regulamentului CE nr. 1698 2005, art. Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Pot sa asigur cumva plantatia impotriva hotilor si a secetei, sau alte intemperii ( inghet, grindina etc. Pentru afaceri eligibile pentru fonduri europene nerambursabile proiectele mixte, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea proiectului ( Ex. Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei. Procesul de management si implementare a POS CCE Operatiunea c). consultanta fonduri europene nerambursabile Imbunatatirea functionarii pietei muncii Facilitarea tranzitiilor de la somaj sau inactivitate catre ocupare Consolidarea competentelor profesionale ale fortei de munca Integrarea pe piata muncii a persoanelor rezidente in mediul rural, a tinerilor si a femeilor. Sprijinirea accesului la internet si la serviciile conexe? in valoare totala de aproximativ 400. 000 de euro. inovare si economia cunoasterii: consolidarea capacitatilor regionale In materie de cercetare si dezvoltare tehnologica, stimularea inovarii si a spiritului antreprenorial si dezvoltarea ingineriei financiare, In special pentru Intreprinderile legate de economia cunoasterii; mediu si prevenirea riscurilor: reabilitarea terenurilor contaminate, stimularea eficacitatii energetice, promovarea de transporturi publice urbane nepoluante si elaborarea de planuri pentru prevenirea si gestionarea riscurilor naturale si tehnologice; acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. Suma maxima ce poate fi primite este de maxim 200. 000 de proiect. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole afaceri eligibile pentru fonduri europene nerambursabile si forestiere?. Sf. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? si a vizat urmatoarele obiective. Investitii in transport, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene si a legaturilor cu retelele TEN- T, strategii integrate pentru transport curat care va contribui la imbunatatirea accesului pasagerilor la servicii de calitate, obtinerea unui transport modal mai balansat, promovarea sistemelor intermodale fonduri nerambursabile pentru apicultura si reducerea impactului asupra mediului. culturale. La sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest au fost depuse pana in prezent 332 de proiecte, in vederea solicitarii de finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional 2007- 2013 ( POR 2007- 2013). Investitiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii si stabilirea legaturilor locale cu retelele nationale, europene si inter- continentale care conecteaza Romania la pietele internationale. Masura 125, 221, 312. Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma. Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul fonduri nerambursabile apicultura major de interventie 5. 1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea modernizarea infrastructurilor conexe Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Beneficiarii pot fi reprezentanti ai: sectorului privat ( SRL, IMM, Inteprindere Individuala).

Fonduri Europene Pentru Fabrica De Reciclare

31 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). ATENTIE. infrastructura mare de transport si mediu. Coordonarea la nivel national a gestionarii acestor fonduri revine Ministerului Economiei si Finantelor, In timp ce coordonarea strategica va fi asigurata de Comitetul National de Coordonare pentru Instrumentele Structurale, Infiintat conform HG nr. Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. Intr- un articol recent ? evaluarea proiectelor? din cadrum masurii 322, laudam evaluatorii ce- i drep foarte profesionisti ( cel putin cei pe care i- am intalnit eu ). Astfel, se elimina codul 5610 ? Restaurante din Clasificarea activitatilor din economia nationala ( CAEN), din Anexa nr. Am mai citit pe saitul Dvs ca este posibila obtinerea unor finantari pentru agrement si am observat ca este precizat ? rafting?. Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc. D? tente Consultants ( Paris). In luna mai Programul Operational Regional inregistreaza cea mai mare crestere a gradului de absorbtie dintre cele 7 programele operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune. Ambasada Frantei ofera maxim 20. 000 de lei proiect iar contributia ONG- urilor trebuie sa fie in cuantum de 50% din suma eligibila a proiectului. Aprdp. ro a deschis 3 apeluri in luna mai. SCA ( infiintata in baza Legii nr. Investitiile vor Imbunatati accesul la piete mai extinse si toate actiunile vor contribui la reducerea duratei calatoriilor si costurilor de transport. Trendul pozitiv al participarii fonduri europene nerambursabile 2010 agricultura la educatia prescolara din ultimii ani poate fi consolidat si depasit in urmatoarea perioada at? t prin reducerea decalajelor pe medii de rezidenta, c? t si prin imbunatatirea calitatii acestui sistem prin implementarea unor programe inovative care sa asigure o o pregatire adecvata pentru integrarea copiilor in scoala. In cadrul pachetului care se negociaza cu Comisia Europeana, CSNR reprezinta strategia globala de utilizare a fonduri europene pentru fabrica de reciclare FSC, iar diversele PO reprezinta instrumentele prin care se realizeaza diversele prevederi ale CSNR. Copiii si tinerii care provind din medii dezavantajate socio- economic, cei din mediul rural ( in special baietii din fonduri europene pentru fabrica de reciclare grupa 11- 14 ani), cei de etnie roma si cei care au nevoi speciale de educatie reprezinta categoriile cu cel mai ridicat grad de risc. 4. 1. 1. 4. 1. a. Un sfat pe zi ? Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. Astfel, adunate cele doua valori si impartite la numarul de locuitori rezulta un total de 356, 30 lei fonduri nerambursabile atrase. Pana in prezent s- au alocat peste 53% din totalul fondurilor disponibile in cadrul Programului National de Dezvoltare fonduri nerambursabile pentru apicultura Rurala 2007- 2013 si s- au efectuat plati in valoare de 2. 5 miliarde de euro din Fondul European fonduri nerambursabile turism Agricol pentru Dezvoltare Rurala FEADR, reprezentand 24, 2% din totalul sumei alocate tarii nostre.

Fonduri Nerambursabile Coafor

3388 2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Bulgaria reusise sa absoarba pana la acel moment numai 33% din fonduri, iar Romania aproximativ 50%. AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere. AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor. Vor avea prioritate proiectele. Cresterea gradului de fonduri europene nerambursabile pentru tineri 2010 accesibilitate a fortei de munca inactive la produsele TIC, prin dobindirea de aptitudini, cunostinte si atitudini necesare societatii bazata pe cunoastere Dezvoltarea abilitatilor de fonduri nerambursabile coafor participare la procese de invatare continua, utilizand facilitatile oferite de Internet. Drumurile, de la regional la local Prin programul Operational Regional, Axa 2, autoritatile locale pot accesa fonduri europene pentru reabilitarea drumurilor. Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? in dictionar). 1 membru din cadrul DGRFE – Directia implementare proiecte. Termen limita. Oratori. In perioada 15 octombrie ? Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei. AXA PRIORITARA 3 ? Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate. Aplicarea noului Regulamentul de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor de Stat catre micro- intreprinderi. si care pentru realizarea proiectelor eligibile din axa prioritara 3 efectueaza cheltuieli care includ si taxa pe fonduri europene nerambursabile 2010 valoarea adaugata, taxa pe care nu o pot recupera, se impune decontarea acesteia din bugetul de stat, prin bugetul MADR?, se arata in nota de fundamentare. Un investitor din Piatra Neamt a depus in noiembrie 2009 la Oficiul Judetean al APDRP din judetul Neamt un proiect de investitii pentru crearea unei unitati de productie de panouri fotovoltaice. Avantaje. 212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”. O 1. 1. 1. A1 ? Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. Cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare, antreprenoriat, inclusiv intarirea capacitatilor de cercetare si dezvoltare tehnologica si integrarea acestora in Zona Europeana de cercetare, inclusiv infrastructura, ajutor pentru CDI in special in fonduri nerambursabile pentru apicultura domeniul IMM- urilor si al transferului tehnologic; imbunatatirea legaturii intre IMM- uri, fonduri nerambursabile coafor educatia universitara si centrele de cercetare- dezvoltare; dezvoltarea de retele de afaceri, a parteneriatelor public- privat, sprijin pentru furnizarea de servicii grupurilor de IMM- uri, hranirea antreprenoriatului si a inovarii. Punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial impactul negativ sau sa sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala. O data cu verificarea indeplinirii condiNiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare i difuzare de cunotinNe”, in raport cu proiectul IMPORTANT!

Fonduri Europene Pt Plantatii De Nuci

1. 4 Calitate in formare profesionala continua. o autoritate de gestionare ( autoritate publica sau organism de drept public sau privat national, regional sau local care gestioneaza programul operational); o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata fonduri nerambursabile pentru apicultura Inainte de a fi trimise Comisiei); o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control). Da, infiintarea unei livezi este considerata activitate eligibila. Sever AVRAM ? Din acesti bani se vor realiza lucrari la cladirile A, B si a salii de sport, se vor dota cu calculatoare de credite nerambursabile pentru agricultura ultima generatie doua cabinete de informatica, se va crea o sala multimedia si alta de limbi straine, iar profesorii vor primi materiale didactice specifice. din perspectiva mediului de consultanta. activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie fonduri europene pt plantatii de nuci de lichiditati. nr. Sanse egale si respect ( strategice). In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. posibilitatea de a putea elabora programe multi- fond in cazul implementarii instrumentelor structurale. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura. in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mica de 50. 000. 000 EUR aprobarea se realizeaza de catre AMPOST pe baza Raportului de evaluare emis in acest sens de catre Comitetul de evaluare. Cresterea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri. info. ro- ua- md@ mdrt. ro pana la data de 18 iulie 2011. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. societatea comerciala sa aiba minim doi ani de functionare. sa nu fie in procedura de insolventa sa prezinte garantii colaterale de pana la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin garantii de stat sa nu fie in dificultate conform directivelor europene. formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare fonduri europene pt plantatii de nuci Turistica . Facilitatea Schengen reprezinta un instrument temporar pentru sprijinirea Bulgariei si a Romaniei in vederea finantarii actiunilor la noile frontiere fonduri nerambursabile pentru studenti externe ale Uniunii, pentru punerea in aplicare a acquis- ului Schengen si controlul frontierelor.