Tag Archives: fonduri nerambursabile pentru apicultura

Accesare Fonduri Europene Pentru Solarii

Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de Finantare pentru solicitarea sprijinului de fonduri nerambursabile agricultura instalare in maxim 12 luni de la data instalarii. Achizitionarea de teren pentru activitati agricole. Acopera zonele accesare fonduri europene pentru solarii NUTS nivel III ( nivel- judet) sau mai mici, inclusiv zone cu schimbari socio- economice In sectoarele industrial si de servicii, zone rurale In declin, zone urbane In dificultate si zone dependente de pescuit. O 1. 1. 1. A1 ? AXA PRIORITARA 1 ? Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. Alocarea CSNR In cadrul Obiectivului ? Convergenta? si Fondului de Coeziune necesita o cofinantare nationala estimata la 5, 53 mld Euro, constituita atat din surse publice ( 77% din totalul cofinantarii), cat si din surse private ( 23%). Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul O 1. 1. 1. A1 pentru IMM- uri. Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor. Domeniul major de interventie 3. 2 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale Cerere de proiecte cu fonduri nerambursabile 2010 depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Investesc banii primiti prin schema 112, mai pun si de la mine, dar daca Doamne Fereste imi nenorocesc hotii plantatia sau nu se prind? DMI 1. 1. VAN, IRR, Rc b etc. CEC BANK are cea mai competitiva dobanda pentru fondurile europene in valoare de aproximativ 5% pe an daca solicitantul are un proiect finantat din fonduri europene Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole. o abordare mai orientata catre rezultate in gestionarea programelor operationale, prin intermediul planurilor comune de actiune. Planul comun de actiune va fi definit si gestionat in functie de realizarile si rezultatele obtinute, ceea ce va contribui la obiectivele specifice ale unui program. Credite ar trebui sa se acorde unor oameni care nu` si permit si care de fapt ar vrea sa ` si faca o afacere mica sau mare de ce se pun atatea conditii si se amagesc oamenii? Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa. Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. In ceea ce priveste istrumentele structurale destinate sustinerii implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar ( proiecte la nivel central), Ministerul Sanatatii a contractat un proiect in valoare de 71 de milioane de lei pentru implementarea sistemului national de prescriptie electronica. dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o accesare fonduri europene pentru solarii confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor fonduri nerambursabile pentru apicultura din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului.

Fonduri Europene Pentru Ferme Agricole

Teritoriul Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt importante granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii de C& D si de absorbtie a inovarii,- fonduri nerambursabile pentru imm asa cum subliniaza Liniile directoare; este de asemenea adevarat prentru sectoarele traditionale expuse competitiei globale, care necesita eforturi suplimentare pentru a deveni competitive, ca si pentru IMM- uri. Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata primei fonduri europene pentru ferme agricole transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare). diversificarea activitaNilor  i veniturilor. o abordare mai orientata catre rezultate in gestionarea programelor operationale, prin intermediul planurilor comune de actiune. fonduri nerambursabile pentru apicultura si care pentru realizarea proiectelor eligibile din axa prioritara 3 efectueaza cheltuieli care includ si taxa pe valoarea adaugata, taxa pe care nu o pot recupera, se impune decontarea acesteia din bugetul de stat, prin bugetul MADR?, se arata in nota de fundamentare. infrastructura mare de transport si mediu. Ordinea uzuala a partilor unei propuneri este construita pentru a creste acuratetea si intelegerea sa atunci cand este evaluata si este ineficienta daca este aplicata in procesul de scriere a propunerii. Potentialul de a imbunatati performantele capatate prin cresterea competitivitatii agriculturii, a sectorului alimentar si a silviculturii are ca rezultat cresterea productiei de alimente de calitate, integrarea mai buna pe piata, substituirea importurilor, cresterea exporturilor si modernizarea sectorului in general. Fonduri europene pentru restaurante. Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. In cazul in care este adoptat, regulamentul propus ar insemna. Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele. In cadrul negocierilor pentru Capitolul 21 ” Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale”, discutiile tehnice cu Comisia Europeana. Astfel, av? nd in vedere resursele financiare limitate, trebuie sa se puna accentul pe proiectele si politicile cu o mai mare rentabilitate economica si cu un grad crescut de utilitate, fata de cele anterioare. 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). Acestea din urma vor implementa strategia, la nivel national si local, prin intermediul Programelor Nationale de fonduri europene nerambursabile pentru persoane fizice Reforma ( PNR) elaborate in str? nsa coordonare cu Programele fonduri europene pentru ferme agricole de Stabilitate si Crestere pentru statele din zona Euro si Programele de Convergenta pentru statele din zona non- Euro. Lungimea drumurilor publice de pe care se preia traficul agricol nu poate depasi 150% din lungimea rutei alternative. Delegarea de atributii catre organismul intermediar si reglementarea mecanismelor de coordonare si control ale acestuia de catre autoritatea care deleaga se fac pe baza contractuala. Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? Este aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei. sa nu figureze cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in centrala incidentelor de plati. Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila.

Fonduri Nerambursabile In Agricultura

In acest context, sunt avute in finantari nerambursabile 2009 vedere actiuni orizontale care vizeaza capacitatea administrativa a tuturor programelor operationale si actiuni specifice pentru POAT, PO IM si PO Competitivitate. Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) anunta lansarea, in perioada 01 septembrie 30 septembrie 2010, a celei dea patra sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura 112. Fiecare proiect va avea obligatoriu titlul astfel constituit incat sa rezulte numai numele beneficiarului  i localizarea proiectului ( ex. CE SCHIMBARI SE VOR PRODUCE? 3. 3. Contestatii criterii de selectie pentru masura 322. Statele membre vor trebui sa concentreze finantarea din FSE asupra unui numar limitat de obiective si prioritati de investitii in ton cu strategia Europa 2020, pentru si a putea atinge o masa critica si a fonduri nerambursabile in agricultura spori impactul. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. In calitate de coordonator national al asistentei nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, ACIS are atributii si responsabilitati atat In fonduri nerambursabile pentru apicultura ceea ce priveste asistenta financiara de pre- aderare, cat si In ceea ce priveste coordonarea gestionarii fondurilor structurale si de coeziune. daca valoarea totala a proiectului este mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR. In cazul finantarilor nerambursabile acordate prin programe ale Uniunii Europene, un proiect de fonduri europene nerambursabile pentru pensiuni finantare are, de regula, urmatoarele componente. si care pentru realizarea proiectelor eligibile din axa prioritara 3 efectueaza cheltuieli care includ si taxa pe valoarea adaugata, taxa pe care nu o pot recupera, se impune decontarea acesteia din bugetul de stat, prin bugetul MADR?, se arata in nota de fundamentare. Contract nr. Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca. Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 fonduri nerambursabile in agricultura de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei. Cofinantarea pe care trebuie sa o suportati este de 50- 50 % ( adica 50% din costul proiectului primiti si 50% ii veti acoperi dvs din fonduri proprii, imprumut bancar, sau alte surse de venit). Deci, aici, asta tine strict de legislatia nationala si pot sa fie combinate cele doua. Contributia Guvernului Romaniei ? 20%. 4. 2. pentru noi activitati. 4. 3. 1. 1 Constructie parteneriate public- private. Pentru a reintegra c? t mai multe persoane in c? mpul muncii si pentru a le ajuta sa iasa din saracie, Europa trebuie sa rezolve o serie de probleme legate de lipsa de competente, mobilitatea scazuta a fortei de munca, performantele reduse ale sistemelor de invatam? nt si politicile privind piata muncii. 20% – contribuNia Guvernului Romaniei. consolidarea capacitatilor regionale In materie de cercetare si dezvoltare tehnologica, stimularea inovarii si a spiritului antreprenorial si dezvoltarea ingineriei financiare, In special pentru Intreprinderile legate de economia cunoasterii. Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investiNilor in aceste doua tipuri de operatiuni.

Fonduri Europene Pentru Cercetare Medicala

Contract nr. accesul pe noi piete. Imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reinnoirea generatiei sefilor acestora, fara cresterea populatiei active ocupate in agricultura. Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institutii de cercetare si intreprinderi Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 1- 29 aprilie 2011. crearea si mentinerea locurilor de munca. majoritatea se opresc la limita de judet. 20% – contributia Guvernului Romaniei. Georgeta GHETE- DANAU, Director ? Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea a acordat, pana acum, aviz si autorizatie de mediu pentru 70 de parcuri eoliene, care vor insuma 1. 703 turbine. Un investitor din Piatra Neamt a depus in noiembrie 2009 la Oficiul Judetean al APDRP din judetul Neamt un proiect de investitii pentru crearea unei unitati de fonduri nerambursabile pentru apicultura productie de panouri fotovoltaice. Afaceri cu aur si diamante finantate cu fonduri structurale. Copiii si tinerii care provind din medii dezavantajate socio- economic, cei din mediul rural ( in special baietii din grupa 11- 14 ani), cei de etnie roma si cei care au nevoi speciale de educatie reprezinta categoriile cu cel mai ridicat grad de risc. Autoritatile locale au o . capacitate administrativa mai mica, deci si capacitatea lor . de a accesa fonduri. 151 milioane lei. Intruc? t planul analizeaza urmatorii 15- 20 de ani, si av? nd in vedere longevitatea infrastructurii de transport, acesta trebuie sa ia in calcul potentialele schimbari ale modului in care cetatenii vor percepe si evalua aceste aspecte in viitor. cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. importanta regionala si locala Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Termenul de depunere a proiecte fonduri nerambursabile cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Nord- Vest, NordEst, Vest, Sud- Vest Oltenia, Centru, Sud Muntenia a expirat. Programul de Dezvoltare Rurala va continua sa fie finantat in mod consistent pentru ca este esential in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo de subventiile care se acorda producatorilor, sa se acorde un sprijin financiar pentru investitiile in modernizare, modernizare- retehnologizare, samd. 2. 3 Porturi fluviale si maritime. Prin Programul Operational pentru Pescuit 2007- 2013. Saptamana trecuta, au fost semnate primele cinci din cele noua contracte de constructie de autostrazi. Cele cinci contracte vizeaza constructia a circa 100 km de autostrada, valoarea totala a acestora ridicandu- se la 693 milioane de euro. Cateva exemple de proiecte europene nerambursabile in fonduri europene pentru cercetare medicala agricultura. 1. 2. 3. 142 ? infiinNarea grupurilor de producatori”
? 143 ? Furnizarea de servicii de consiliere  i consultanNa pentru agricultori”. Nu abandona scoala. 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. Valoarea maxima a fondurilor fonduri structurale nerambursabile Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200. 000 Euro proiect. Bani pentru completarea echipei ( fonduri europene pentru cercetare medicala schema de ajutor de stat) ? Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial se afla in centrul politicilor in domeniu, iar angajatorii vor fi incurajati sa investeasca in capitalul uman.

Fonduri Nerambursabile Zone Defavorizate

Unii sunt bine intentionati, dar nu au banii necesari. Universitate pentru viitor ( strategice). Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? Trebuie sa dau banii inapoi? martie- aprilie 2011 Domeniu major de interventie 3. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca faNa de situaNia iniNiala a activitaNii precizata in Planul de afaceri: producNia agricola obNinuta destinata comercializarii inregistreaza o cre tere de 20%. Ilfov ? 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. In cazul proiectelor de investitii care prevad modernizarea activitatii se va demonstra ca la momentul depunerii Cererii de Finantare beneficiarul detine autorizatiile de functionare pentru punctul de lucru ce face obiectul proiectului FEADR prin documentele justificative emise proiecte de finantare nerambursabile de institutiile avizatoare ( de ex. Pescuit. Fondurile europene au fost stimulate cel mai mult de CEC BANK. Cereti mai multe informatii prin pagina noastra de CONTACT pentru a va oferi mai fonduri nerambursabile pentru apicultura multe detalii. Autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de infiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente intocmirii proiectului de impadurire. Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri. Saptamana trecuta, au fost semnate primele cinci din cele noua contracte de constructie de autostrazi. Cele cinci contracte vizeaza constructia a circa 100 km de autostrada, valoarea totala a acestora ridicandu- se la 693 milioane de euro. Contestatii criterii de selectie pentru masura 322. Am voie sa forez pentru irigarea fonduri nerambursabile zone defavorizate plantatiei? reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. un nivel maxim de 10% al ratei parasirii timpurii a scolii si un nivel 4 minim de 40% al ratei de absolvire a invatam? ntului tertiar in r? ndul tinerilor cu v? rsta intre 30 fonduri nerambursabile zone defavorizate si 34 ani. In situatia proiecte fonduri nerambursabile 2010 in care se vor incalca de catre beneficiar clauzele contractului de finantare , APDRP il poate rezilia. in acest caz cre terea dimensiunii economice a fermei, la solicitarea celei de a doua tran e, aferenta masurii 112, va fi de 4 UDE iar pentru anul 3 Un solicitant al Masurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, in cadrul urmatoarelor masuri* din PNDR:
? 111 ” Formare profesionala ( training), informare  i difuzare de cuno tinNe”.

Fonduri Europene Pentru Crescatorii De Albine

asociaNii profesionale cu profil agricol constituite conform OrdonanNei de urgenNa a Guvernului nr. Ajutoarele de Stat coordonate de Ministerul Finantelor Publice. Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc. Furnizarea de programe de formare profesionala, finalizate cu obtinerea de certificate oficiale recunoscute la nivel national care atesta dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia de operator introducere, prelucrare si validare date Creare de egalitate de sanse la oportunitati de angajare, cresterea competitivitatii, mobilitatii, nivelului de educatie, increderii in sine Instruire in fonduri structurale nerambursabile tehnici de cautare a unui loc de munca. 3. 1. privind constituirea cadrului institutional pentru gestionarea fondurilor structurale si de coeziune, au relevat necesitatea stabilirii atributiilor de gestionare si coordonare a asistentei financiare nerambursabile . acordate Romaniei de catre Uniunea Europeana, precum si a atributiei de realizare a Planului accesari fonduri nerambursabile National de Dezvoltare, In cadrul Ministerului Finantelor Publice. Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. ro a deschis linia de finantare pentru masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de milioane de euro, defalcata pe cele 4 actiuni eligibile din cadrul masurii . crearea si mentinerea locurilor de munca. Mediul rural ? Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. Cereti mai multe informatii prin pagina noastra de CONTACT pentru a va oferi mai multe detalii. o 10% – pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaNiuni: ? imbunataNirea eficienNei utilizarii  i depozitarii ingra amintelor cu azotat”, ? instalaNii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole  i in cadrul proceselor de prelucrare  i comercializare”. Domeniul major de interventie 5. 2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 1. 1 – Planuri integrate fonduri europene pentru crescatorii de albine de dezvoltare urbana. In plus, aceasta fonduri nerambursabile pentru apicultura directie de actiune are in vedere si actiunile de comunicare privind fondurile ESI, care se vor multiplica in mod considerabil fata de perioada anterioara de programare, in scopul de a promova oportunitatile oferite, regulile care guverneaza utilizarea fondurilor. consolidarea capacitatilor regionale In materie de cercetare si dezvoltare tehnologica, stimularea inovarii si a spiritului antreprenorial si dezvoltarea ingineriei financiare, In special pentru Intreprinderile legate de economia cunoasterii. 20% – contribuNia Guvernului Romaniei. transfrontalier, transnational si interregional. Fondul social european are rolul de a spori oportunitatile de ocupare a fortei de fonduri europene pentru crescatorii de albine munca, de a promova educatia si invatarea pe tot parcursul vietii. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, In bugetul institutiilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. In anul 2000, prefinantarea intermediara reprezenta 7% din contributia financiara a fondului pentru actiunea respectiva ( pentru cele 15 state din Uniunea Europeana cu 15 state membre ) si 16% pentru cele 10 noi state membre In 2004.

Fonduri Europene Pentru Colectarea Deseurilor

Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. 6. 3 Promovarea egalitatii de fonduri europene pentru colectarea deseurilor sanse pe piata muncii. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). Dl Jamil BENABDALLAH, Consultant in Dezvoltare si Marketing Turistic ? D? tente Consultants ( Paris). 2- 4 membrii experti independenti. Pot beneficia de alocare financiara nerambursabila persoanele fonduri ue nerambursabile juridice care sunt intreprinderi mici sau mijlocii ( asa cum sunt definite in Legea 346 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si fonduri nerambursabile pentru apicultura mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare) care depun proiecte in cadrul prezentei scheme de finantare si care indeplinesc urmatoarele conditii specifice 1. 211 ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata”. Municipiul Botosani cu cele doua proiecte pe care le- a demarat deja, se situeaza pe locul II dupa Piatra Neamt. modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea fonduri europene pentru colectarea deseurilor si modernizarea statiilor de reproducere. Axa prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. decembrie, 209 fonduri europene nerambursabile pentru imm proiecte conforme, cu o valoare publica totala de 149, 39 milioane de lei. Comitetul de evaluare a proiectelor POST va fi orientativ compus din 7- 9 membrii, structurati astfel. directionarea fondurilor catre un numar limitat de obiective aliniate Strategiei Europa 2020 ? pentru a mari impactul finantarii. Impreuna pe piata muncii? ( strategice). masuri de asistenta tehnica. Construirea si/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. Contributia minima a solicitantului Contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului trebuie sa reprezinte minimum 30, 00% din valoarea eligibila a proiectului. Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? au fost efectuate plati in valoare de peste 55 de milioane euro. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. Somerii, in special tinerii sau somerii de lunga durata, femeile care doresc sa se reintegreze profesional si grupurile defavorizate vor avea mai multe posibilitati de formare profesionala, consiliere si asistenta individualizata. Vreau sa va intreb ceva de ce nu se acorda credite nerambursabile decat pentru cei care tot ei au sau eventual daca au cunostinte de ce pentru un om care ar dori sa deschida o afacere si stie ca face ceva bun de ce nu se acorda la ce se mai face atata publicitate.

Forum Softpedia Fonduri Europene

o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei). Revenind la Strategia Europa 2020, aceasta lanseaza o forum softpedia fonduri europene noua viziune pentru economia Europei in urmatorul deceniu, bazata pe o coordonare extinsa a politicilor economice, pentru a genera o crestere economica si o ocupare sporita a fortei de munca care sa ajute la relansarea economica si financiara a Uniunii. Dr. zece sunt comitete tematice ( CCT) organizate pentru urmatoarele domenii. 2. 1. 1. Probleme in finantarea parcurilor eoliene. stabilirea mecanismelor pentru eliminarea obstacolelor administrative si legislative care impiedica implementarea fara probleme si la timp a proiectelor. O alta idee guvernamentala pe partea de investitii pentru IMM ( de data aceasta, chiar bizara) este atragerea de fonduri nerambursabile 2010 micro- capital din zona privata, in structuri de tip business- angel- networks pentru astfel de investitii in IMM. cum sa iti gestionezi resursele. Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice. Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Perioada aplelului deschis. Organizatii neguvernamentale profesionale care sprijina initiativa privata IMM. este inregistrata in Registrul fermelor si Registrul agricol. Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul fonduri nerambursabile 2010 desfasurarii activitatii propuse prin proiect. Se vor sprijini actiunile de combatere a excluziunii sociale si de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile ( femeile, minoritatile etnice, persoanele cu dizabilitati) care sunt categorii dezavantajate pe piata fortei de munca, astfel Incat acestea sa poata beneficia de noile oportunitati de angajare care vor fi create. Altfel spus, articularea unei perspective de convergenta pe termen mediu si lung trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere. 3. 1. 2. posibilitatea de a termina studiile gimnaziale pentru persoanele trecute de varsta adecvata. Programul forum softpedia fonduri europene Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative PODCA. In plus, aceasta directie de actiune are in vedere si actiunile de comunicare privind fondurile ESI, care se vor multiplica in mod considerabil fata de perioada anterioara de fonduri nerambursabile pentru apicultura programare, in scopul de a promova oportunitatile oferite, regulile care guverneaza utilizarea fondurilor. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. In cadrul acestei linii de finantare, se pot primi fonduri nerambursabile pentru. Pana in prezent au fost efectuate plati in valoare totala de 1, 60 miliarde de euro, din care 663, 96 milioane de euro pentru contractele incheiate de APDRP, la care se adauga si aproximativ 940 de milioane de euro, platile efectuate pentru Masurile de sprijin pe suprafata implementate de APIA. diversificarea produselor obtinute prin acvacultura in concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi.

Fonduri Europene Extindere Pensiune

Din punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si pot indeplini cumulativ orice conditii. In data de 23. 05. 2011 OI IMM a lansat aceasta linii pentru investitii in interprinderile mici si mijlocii, cu fonduri nerambursabile pentru apicultura un proiecte europene nerambursabile buget total de 425 mil. Orizontul de timp al planului CCT- T va fi de 15 ani, iar programul complet de implementare a proiectelor va depasi aceasta perioada. Programul regional va fi finantat in perioada 2007- 2013 din Bugetul de Stat si cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) – unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Antreprenoriatul, o alternativa de cariera ( granturi). 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole”. Dezvoltarea initiativelor locale si ajutor pentru crearea de servicii pentru crearea de noi locuri de munca, atunci cand asemenea actiuni nu sunt acoperite de FSE. Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. ompaniile de servicii energetice ( ESCO). legate de activitatile de investitii specificate anterior. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. IMM definite conform Legii nr. 11. 15- 11. 30 Sesiune de Networking intre invitati si participantii la Forum. Economie sociala si solidaritate? ( granturi). Lipsa cofinantarii creeaza fonduri europene extindere pensiune un haos in accesarea fondurilor europene. Investitiile in activitati non- agricole productive care privesc industria usoara ( articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc). Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa: 2- 31 mai 2011 Masura 313 – Incurajarea activitatilor turistice
- data lansare estimativa: 1- 31 martie si 1- 30 septembrie 2011 Masura 322 – Renovarea, fonduri europene extindere pensiune dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
- data lansare estimativa: martie 2011 ( provizoriu) Axa LEADER fonduri europene nerambursabile 2010 agricultura Masura 4. 1 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 21 – Implementarea proiectelor de cooperare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 31 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului Sub- masura 431- 1. alte investitii ce fac obiectul proiectului de eficienta energetica. Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta.

Fonduri Europene Pentru Tineri Sub 35 Ani

b) Alte conditii de obtinere. Proiecte de irigatii in zonele cu incidenta crescuta a secetei Indicele de ariditate. sprijin pentru IMM- uri pentru adoptarea si utilizarea proiecte europene nerambursabile eficienta a tehnologiilor informationale si comunicationale sau pentru exploatarea noilor idei. Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? DE CE ESTE NECESARA INTERVENtIA UE? In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. Un mai fonduri europene pentru tineri sub 35 ani bun management pentru exploatatiile agricole. De exemplu, soiul de porumb zaharat SPIRIT F1 este un soi olandez foarte bun dar nu este inscris in catalogul plantelor. Implementarea sistemelor adecvate de management pentru ghid fonduri nerambursabile protejarea naturii. precum si pentru achizitionarea de hardware si software. Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale. Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). 3. 2. Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . Cladirea Colegiului National ? Ioan Slavici? modernizat din fonduri europene. zece sunt comitete tematice ( CCT) organizate pentru urmatoarele domenii. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este. Punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial impactul negativ sau sa sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala. POSCCE. 26 2000, fonduri europene pentru tineri sub 35 ani cu modificarile  i completarile ulterioare. Prin infiintarea unei asociatii de producatori, veti putea, in scurt timp, apela la unele surse de finantare europeana, iar daca asociatia respectiva se afiliaza la una dintre organizatiile mari veti beneficia de consiliere in ceea ce priveste realizarea proiectelor si sprijin in alte probleme. excavatii, umplere, nivelare si imprejmuirea amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, etc. Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investiNilor in aceste doua tipuri de operatiuni. Dupa identificarea acestuia, avand in vedere o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza unei societati de consultanta sau Directiei judetene pentru Agricultura si dezvoltare Rurala, Oficiului Judetean de Plati pentru dezvoltare rurala si pescuit. Intrarea in vigoare a Codului de Bune Practici pentru Achizitii Publice. e) copie a precontractelor fonduri nerambursabile pentru apicultura contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. se incadreaza in Axa Prioritara I ? verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 4 – Inginerie financiara
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 3. Pana in prezent s- au alocat peste 53% din totalul fondurilor disponibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007- 2013 si s- au efectuat plati in valoare de 2. 5 miliarde de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala FEADR, reprezentand 24, 2% din totalul sumei alocate tarii nostre.