Finantarea Investitiilor Din Fonduri Nerambursabile

finantarea investitiilor din fonduri nerambursabileIntr- un articol recent ? evaluarea proiectelor? din cadrum masurii 322, laudam evaluatorii ce- i drep foarte profesionisti ( cel putin cei pe care i- am intalnit eu ). Programului Operational Regional Domeniul major de interventie 6. 2 – Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR . Intr- un interviu acordat astazi pentru Adevarul Europa astazi, comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Dacian Ciolos a subliniat din nou necesitatea realizarii de catre fonduri nerambursabile 100% Guvernul Romaniei a unei strategii pentru agricultura si dezvoltare rurala care sa fie asumata politic de catre toate partidele, nu doar de catre puterea de la acel moment. Obiectivele specifice ale acestei masuri se refera la. 1. 5 finantarea investitiilor din fonduri nerambursabile Programe doctorale si post- doctorale in sprijinul cercetarii. Rezultatele proiectelor finantate pe masura 322. Este aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei. Alte surse de finantare europene si internationale prin Enterprise Europe Network, Facilitatea UE- BERD pentru IMM din Europa Centrala, EuropeAid. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. Termenul limita de depunere al proiectelor este de 31 mai 2011. Investitiile in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase ? incepand de la stadiul de cherestea ( ex. 346 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, care este armonizata cu legislatia comunitara in vigoare. Ca diferenta majora Intre PND si CSNR, este de mentionat ca, din punct de vedere al finantarii, fonduri nerambursabile pentru apicultura CSNR este sustinut exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte finantari ( programe de investitii nationale si locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc. Pentru ca un proiect care vizeaza investitii in comp. c) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 ( cinci) intreprinzatori debutanti asociati. 1. 1. Adaptabilitate si flexibilitate ( granturi). Oratori. Beneficiarii eligibili pentru finantarea investitiilor din fonduri nerambursabile sprijinul acordat prin Masura 313 sunt. O prima contabilitatea fondurilor nerambursabile pentru lucrarile de infiintare a plantatiilor forestiere, in functie de zona geografica in care se efectueaza impadurirea. Va rog sa im spuneti daca sunt obligat sa cultiv doar soiuri din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania sau pot sa cultiv orice soi de porumb zaharat. Masuri de sanatate a animalelor. Pentru a beneficia de aceste fonduri se poate aplica si daca sunteti persoana fizica neautorizata cu conditia de a va inregistra daca prroiectul depus este acceptat spre finantare, sau daca deja sunteti constituiti intr- o forma legala sub PFA, microintreprindere. Iata, pe scurt, ceea ce cred ca ar putea sa faca de fapt Guvernul pentru sprijinirea reala a antreprenoriatului romanesc, lucruri pe care le poate realiza cu adevarat:
- analiza impactului oricarei legi asupra IMM- urilor, ca sa nu mai ajungem in situatia din 2009, cand un impozit nejustificat a omorat sute de mii de mici intreprinderi. Intervine marele necunoscut pentru ca eu pot propune orice solutie, obtin toate avizele si acordurile iar in ultima clipa ISC- ul sa- mi dea aviz nefavorabil.

Fonduri Europene Pentru Terenuri

fonduri europene pentru terenuriObiectivele fondurilor trebuie fie axate pe prioritatile Uniunii Europene In materie de promovare a competitivitatii si de creare de locuri de munca ( Strategia de la Lisabona). Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. Extinderea unui amplasament existent pentru cresterea capacitatii de productie. Universitate pentru viitor ( strategice). Cresterea productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. Operationalizarea noului program Erasmus pentru Tineri Intreprinzatori. Intervine marele necunoscut pentru ca eu pot propune orice solutie, obtin toate avizele si acordurile iar in ultima clipa ISC- ul sa- mi dea aviz nefavorabil. In cazul operatiunilor supuse ajutorului de stat, conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca o cheltuiala pentru a fi eligibila li se adauga si prevederile nationale si comunitare specifice ajutorului de stat aplicabil, in masura In care acestea sunt mai stricte. De asemenea, in cadrul acestui domeniu, operatiunea privind promovarea produselor turistice, au fost incluse in categoria beneficiarilor eligibili, asociatiile profesionale din turism, infiintate in baza Legii 356 2001. cum finantari europene nerambursabile sa iti gestionezi resursele. autoritatile locale. Programul Operational pentru Pescuit. Dimensiunea teritoriala – ca urmare a restructurarii industriei, au aparut foarte rapid decalaje Intre regiuni, acestea continuand sa creasca. Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de Finantare pentru solicitarea sprijinului de instalare in maxim 12 luni de la data instalarii. Domeniul major de interventie 4. 2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea fonduri nerambursabile pentru apicultura de energie ” verde” Operatiunea : Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice ( in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Termenul de fonduri europene pentru terenuri depunere a cererilor de finantare a expirat. Capitalul uman – capacitatea limitata a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Axa 3 din cadrul Programului Operational Regional se adreseaza fonduri europene pentru terenuri tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul serviciilor sociale. O prima anuala pentru lucrarile de intretinere a plantatiei pe o perioada de 5 ani, ( incepand cu anul infiintarii plantatiei), variabila in functie de zona geografica in care s- a facut impadurirea si de anul de intretinere. Alocarea CSNR In cadrul Obiectivului ? Convergenta? si Fondului de Coeziune necesita o cofinantare nationala estimata la 5, 53 mld Euro, constituita atat din surse publice ( 77% din totalul cofinantarii), cat si din surse private ( 23%). Invata o meserie ( strategice). 1), este insotita de urmatoarele documente: a) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului. In cazul de fata finantari nerambursabile imm se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. Astfel, daca la finele lunii aprilie, fondurile din cadrul POR fusesera absorbite in proportie de 16, 66%, la 31 mai absorbtia ajusese la 18, 36%.

Finantare Nerambursabila De 100 Din Valoarea Investitiei

finantare nerambursabila de 100 din valoarea investitieiIasiul, ca pol de crestere, trebuie sa exercite o influenta economica la nivelul intregii fonduri nerambursabile pentru apicultura regiuni. Iasiul este unul dintre orasele care a avut finantare nerambursabila de 100 din valoarea investitiei privilegiul de a fi declarat pol national de crestere. etc. Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. Imbunatatirea mediului si a spatiului rural. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca faNa de situaNia iniNiala a activitaNii precizata in Planul de afaceri: producNia agricola obNinuta destinata comercializarii inregistreaza o cre tere de 20%. ajutoare directe pentru investitiile In finantare nerambursabila de 100 din valoarea investitiei Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile; infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi; programe europene nerambursabile instrumente financiare ( fond accesari fonduri europene nerambursabile de capital de risc, fond de dezvoltare regionala etc. inchiderea a 6 depozite urbane neconforme si asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate8, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Prin Masura 312 ? ,, Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? sunt finantate investitiile in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor cu conditia ca materia prima pentru obtinerea peletilor sa nu fie din productia proprie. Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit in Rom? nia si a unei strategii specifice, care a fost dezvoltata pornind de la strategia propusa in Planul National Strategic. 1. 1. 2. 4. 1. 1. cum sa realizezi un buget. 12. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. Pescuit. Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze . Cofinantarea pe care trebuie sa o suportati este de 50- 50 % ( adica 50% din costul proiectului primiti si 50% ii veti acoperi dvs din fonduri proprii, imprumut bancar, sau alte surse de venit). Proiect de succes finantat prin POSDRU.

Programul De Finantare Europeana

programul de finantare europeanaAltele, precum municipalitatea ieseana, au fost prinse in offside de Uniunea Europeana, cu proiecte care nu au corespuns criteriilor impuse de forurile europene. Pentru judetele Constanta, Tulcea, Braila si Galati vom realiza un studiu privind impactul asupra mediului salbatic, in special asupra pasarilor migratoare, produs de instalatiile eoliene. s- au e stadepus un numar de peste 2000 proiecte europene nerambursabile 2010 de cereri de finantare din care un numar de aproximativ 150 au intrat in etapa de contractare, restl proiectelor se afla in diferite stadii de verificare. Axa prioritara 5: Asistenta fonduri nerambursabile pentru apicultura Tehnica Domeniul major de interventie 5. 1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE Operatiunea a): Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor Operatiunea b): Procesul de management si implementare a POS CCE Operatiunea c): Procesul de monitorizare Operatiunea d): Procesul de control Domeniul major de interventie 5. 2 – Sprijin pentru comunicare, evaluare programul de finantare europeana si dezvoltare TI Operatiunea a): Comunicare Operatiunea b): Evaluare Operatiunea c): Dezvoltare TI mbunatatirii eficientei energetice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. In baza programelor operationale respective, termenul este fixat la sfarsitul celui de- al treilea an ( n+ 3) In perioada 2007- fonduri nerambursabile apicultura 2010 pentru urmatoarele tari: Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovenia, Slovacia si Ungaria. Achizitionarea de teren pentru activitati agricole. Intrebarile mele ar fi. Birocratia creste costurile. Cheltuielile eligibile din Fondurile Europene sunt realizate de catre beneficiar, aferente proiectelor finantate in cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice. NU pierdeti din vedere imaginea de ansamblu. Operatiunea 2: Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, Studii de Fezabilitate Memorii Justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita unui procent de 10% din valoarea totala a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, in limita a 5%. Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic si sa promoveze Inovatia 1. 2. 1. Un exemplu pozitiv il dau cei din Comuna Galanesti, care au elaborate un proiect pentru reabilitarea si extinderea scolii cu clasele I- IV din satul Galanesti, in valoare de 2, 29 milioane de lei. construirea de micro- unitati de programul de finantare europeana procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie proprie .

Fonduri Europene 0233216046

fonduri europene 0233216046Fonduri europene nerambursabile pentru firme de transport marfa. Nu sunt acceptate Cereri de finanNare completate de mana. Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani, care desfasoara in principal activitati agricole si comercializeaza o parte din productia obtinuta si a caror exploatatie agricola. 12. POS Dezvoltarea Resurselor Umane. Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la accesari fonduri europene nerambursabile protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie. o autoritate de gestionare ( autoritate publica sau organism de drept public sau privat national, regional sau local care gestioneaza programul operational); o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei); o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control). Extinderea unui amplasament existent pentru cresterea capacitatii proiecte fonduri europene nerambursabile de productie. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca obiective. Structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) eligibile in cadrul acestei masuri, se vor regasi fie in incinta structurilor de fonduri europene 0233216046 primire turistice cu functiuni de cazare, fie ca si cladiri independente pe langa structurile de primire turistice cu functiuni de cazare. de lei. In cazul zonelor deja dezvoltate din punct de fonduri europene 0233216046 vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice. Sprijin public pentru incetarea temporara a activitatilor de pescuit. anexele cuprinzand proiectele de asistenta tehnica pe anul N, documentatia de atribuire ( conform pragurilor din OUG nr. 34 2006 cu modificarile si completarile ulterioare) Fondurle Europene, sunt instrumentele financiare prin care UE actioneaza pentru eliminarea diferentelor economice intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Rezultate pentru proiectele depuse masura 313. 1) si sa o depuna individual sau prin reprezentant legal imputernicit delegat, . inainte de prestarea serviciilor de colectare a cadavrelor de animale pentru care se solicita ajutor de stat, la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti pe fonduri nerambursabile pentru apicultura raza caruia isi desfasoara activitatea producatorul agricol, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului care aproba plafonul anual total pentru schema de ajutor de stat. Fiecare axa prioritara are alocat un anumit buget si cuprinde un numar de domenii cheie de interventie care urmaresc realizarea unor obiective de dezvoltare. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . Banca Europeana de Investitii ( alocare de 75 milioane euro). In anul 2000, prefinantarea intermediara reprezenta 7% din contributia financiara a fondului pentru actiunea respectiva ( pentru cele 15 state din Uniunea Europeana cu 15 state membre ) si 16% pentru cele 10 noi state membre In 2004. Valoarea totala a sumei alocate este in valoare de 738. 097. 376, 81 Euro.

Manual Fonduri Europene

manual fonduri europeneplati catre beneficiari in valoare de 3, 5 miliarde de lei. Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. v. Emanuel Rauta, directorul de programe pentru administratie publica din cadrul GEA Consulting, considera ca autoritatile de management ar trebui sa deruleze campanii de informare mult mai ample la nivel local. Directia Programare din cadrul AMPOST este responsabila de punerea in aplicare a criteriilor de selectie. Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii investitiilor mentionate trebuie utilizata exclusiv in activitatea proprie. Romania incearca realocarea banilor de pe o masura pe alta pentru o absortie mai mare. comunitatea locala. Deci va continua sa existe, si Romania va fi unul din statele membre mari beneficiare a PDR. Masuri de tranzitie pentru Romania. taxe pentru arhitecti, ingineri si ghid fonduri nerambursabile consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente ( maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor). Masura 125 ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general a daptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. Intervine marele necunoscut pentru ca eu pot propune orice solutie, obtin toate avizele si acordurile iar in ultima clipa ISC- ul sa- mi dea aviz nefavorabil. identificarea celei mai bune solutii pentru ideile dvs de afacere. Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor alese manual fonduri europene de Comisie. I. Regulile generale privind Fondurile Europene sunt stabilite dupa Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu proiect fonduri europene nerambursabile sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat bio- combustibii, ca parte componenta a proiectelor. Programul Operational Pescuit vine in intampinarea firmelor ce isi desfasoara activitatea in acvacultura, si sunt detinatori de lacuri, iazuri, etc. Altfel, exista pe? ricolul sa ajungem iarasi la o birocratie tipic guvernamentala comunita? ra a alocarii acestor investitii, care nu va tine seama de potentialul, randamentul si riscul lor, ci doar de o ? grila?. AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor. Calitate fonduri nerambursabile pentru apicultura in manual fonduri europene formarea profesionala continua. Noi scriem proiectele dupa regulile Uniunii Europene si nu ce am crede noi ca putem sa facem. Apoi, Comisia angajeaza transele cel tarziu la 30 aprilie In fiecare an. Turismul va fi sprijinit, de asemenea, acesta fiind o importanta sursa de dezvoltare.

Fonduri Nerambursabile Fara Cofinantare Pentru Programul Fermierul

fonduri nerambursabile fara cofinantare pentru programul fermierulCalitate in formarea profesionala continua. 566 2004, cu modificarile  i completarile ulterioare. Pe scurt, in orice moment din perioada de monitorizare a investitiei toate criteriile care au dus la acceptarea proiectului raman obligatorii. Selectarea Grupurilor Locale. diversificarea catre noi specii cu perspective comerciale bune. 5 din costul activitatii de colectare a cadavrelor de animale de la producatorii agricoli prevazuti la art. Se pot finanta in schimb cursuri de orientare si recalificare, cursuri de limba engleza sau orice alta limba straina, si orice curs care poate spori eficacitatea personalului angajat in cadrul unei firme de transport marfa. Ca diferenta majora Intre PND si CSNR, este de mentionat ca, din punct de vedere fonduri nerambursabile pentru apicultura al finantarii, CSNR este sustinut exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte finantari ( programe de investitii nationale si locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc. Prin PNDR 2007 ? 2013, sunt finantate investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor, astfel. c) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 ( cinci) intreprinzatori debutanti asociati. Dl Jamil BENABDALLAH, Consultant in Dezvoltare si Marketing Turistic ? D? tente Consultants ( Paris). Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizeaza pe baza a trei premise importante conferite de acestea. Programul Operational Sectorial- Mediu. fonduri nerambursabile fara cofinantare pentru programul fermierul Se va acorda o prefinatare si pentru beneficiarii selectati de catre Grupurile de Actiune Locala pentru Pescuit . Avantaje. Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si sa consolideze potentialul Uman fonduri nerambursabile fara cofinantare pentru programul fermierul 1. 1. 1. Fonduri europene pentru microintreprinderi. 3 exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr. 2052 bis 1528 2006 privind fonduri nerambursabile europene aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si masuri fonduri europene urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale. Domeniul major de interventie 5. 2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 1. 1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana. Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt.

Fonduri Europene Pentru 2011

fonduri europene pentru 2011In mometul de fata exista deja o linie de finantare pentru activitati de conectare la broadband, achizitionare de calculatoare, imprimante, faxuri, etc. Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Termen limita. pregatirea santierelor pentru explorari miniere. SecNiunea A a Planului de afaceri, se va completa de catre solicitant pentru obNinerea sprijinului in cadrul Masurii 141, in situaNia in care solicitantul nu prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . 3 alin. o 10% – pentru investiNiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap fonduri europene pentru 2011 natural  i in arii naturale protejate incadrate in reNeaua Natura 2000 ( conform Regulamentului CE nr. 1698 2005, art. Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative PODCA. AXA PRIORITARA 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? potentiali poli proiecte de finantare nerambursabile de crestere. In cadrul acestei masuri se pot finanta urmatoarele activitati. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii. conditiilor pentru intregrarea fonduri europene pentru 2011 in fonduri agricole nerambursabile sistemul european comun de vize – ceea ce presupune dotarea ambasadelor sau a consulatelor Romaniei din acest spatiu la standarde Schengen – si realizarea conditiilor necesare pentru cooperarea. O Uniune a inovarii? ? imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. 1358 din 27/ 09/ 2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. Ordinea in care vi se cere sa va prezentati proiectul va poate conduce adesea pe o pista falsa. Procesul reducerii decalajelor inseamna pentru Romania mentinerea unor ritmuri de crestere sustinute in perioada 2007 ? 2013, pastrandu- se in acelasi timp, echilibrele macroeconomice la nivele cat mai stabile. Am mai citit pe saitul Dvs ca este posibila obtinerea unor finantari pentru agrement si am observat ca este precizat ? rafting?. Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc. 15 puncte) Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. intregul proces de evaluare si selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. 36 1991). si

- dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. Modernizarea exploatatiilor agricole ? APEL DESCHIS . 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18. dezvoltare. Intr- un an in care bancile au blocat creditarea, veniturile bugetare sunt in fonduri nerambursabile pentru apicultura scadere, iar . fondurile de la autoritatile centrale au venit foarte greu, proiectele europene au putut reprezenta o supapa pentru primariile din intreaga tara. O data cu verificarea indeplinirii condiNiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare  i difuzare de cuno tinNe”, in raport cu proiectul IMPORTANT!

Ajutoare De Fonduri Cu Comunitatea Europeana

ajutoare de fonduri cu comunitatea europeanai) bovine pentru lapte. coeziunii economice si sociale. Alte programe nationale. constructii, plan inclinat, etc. la care infrastructura primara de irigatii are un proiect de modernizare sau la care sistemul de irigatii din aval are un proiect de modernizare. Comuna Mircesti are o suprafata de 1. 752 ha, o populatie de 3. 800 locuitori si cuprinde localitatile Mircesti ( centru de comuna) si Iungani. 1. 5 Programe doctorale si post- doctorale in sprijinul cercetarii. Astfel, adunate cele doua valori si impartite ajutoare de fonduri cu comunitatea europeana la numarul de locuitori rezulta un total de 356, 30 lei ajutoare de fonduri cu comunitatea europeana fonduri nerambursabile atrase. si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare co- incinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. Oficialii din cadrul Primariei Iasi au redactat insa planuri. proiecte nerambursabile IMPORTANT! In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana. Proiectele aprobate sunt. Promovarea parteneriatului in randul femeilor, prin formarea de asociatii parteneriale. Proiectul e in valoare de 9 milioane de euro. sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara fonduri nerambursabile pentru apicultura Veterinara. efectueaza serviciile prevazute la lit. b), in conformitate cu prevederile legale. 11. 30- 13. 00 Partea a II- a. costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, Studii de Fezabilitate Memorii Justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita unui procent de 10% fonduri phare nerambursabile din valoarea totala a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, in limita a 5%. reprezentanti ai Comisiei Europene, autoritatilor romane, societatii civile active in domeniul integrarii Romilor, etc. Din costul proiectului, tu trebuie sa acoperi toate cheltuielile neeligibile, dar si co- finantarea. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola.

Fonduri Nerambursabile Porumb 2011

fonduri nerambursabile porumb 2011Intr- un articol recent ? evaluarea proiectelor? din cadrum masurii 322, laudam evaluatorii ce- i drep foarte profesionisti ( cel putin cei pe care i- am intalnit eu ). Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, fonduri nerambursabile porumb 2011 cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. Buna ziua, Intentionez sa depun un fonduri nerambursabile pentru apicultura proiect pe masura 112. Un organism independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de Audit. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro credite nerambursabile Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. inchiderea a 6 depozite urbane neconforme si asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor. Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a declarat, miercuri, la conferinta Finance 2011, fonduri nerambursabile 2009 eveniment organizat de Forum Invest in parteneriat cu Editura Evenimentul si Capital, ca prin semnarea contractelor de constructie de pe coridorul IV Romania isi va putea majora rata de absorbtie a banilor europeni pe domeniul Transporturi. Valoarea proiectelor contractate depaseste 58 de milioane euro. 1. 5. are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE. Nota de respingere va cuprinde obligatoriu justificarea respingerii cererii de finantare, precum si recomandarile de imbunatatire pentru o eventuala noua depunere. Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei economice a activitatii microintreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, proceselor si tehnologiilor de prelucrare. Misnistrul Borbely a mai declarat ca aceasta decizie a fost luata in urma declansarii de catre Comisia Europeana ( CE) a procedurii de infringement impotriva Romaniei privind investitiile realizate pe plaja Sulina. Bani nu am, sa imi permit sa ma adresez unuia ca dumneavoastra. Pot fi luate masuri la nivel european pentru limitarea acestora. Da, infiintarea unei livezi este considerata activitate eligibila. o autoritate de gestionare ( autoritate publica sau organism de drept public sau privat national, regional sau local care gestioneaza programul operational); o autoritate de fonduri nerambursabile porumb 2011 certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei); o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control). Fii activ pe piata muncii. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe); b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte).

Page 1 of 10123456»...Last »