Tag Archives: fonduri nerambursabile pentru apicultura

Fonduri Europene Nerambursabile Gaini Ouatoare

Intreprinderile, organizatiile fonduri nerambursabile pentru apicultura non- profit si autoritatile publice vor primi sprijin menit sa le ajute sa se adapteze la evolutiile fonduri europene nerambursabile gaini ouatoare tehnologice, sa treaca la o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon, sa tina pasul cu concurenta mondiala si sa puna in aplicare reformele necesare. Societati comerciale sau societati fonduri ue nerambursabile cooperative care indeplinesc conditiile de eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. ca membri ai unei intreprinderi familiale. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferente acestei masuri. intermedieri financiare si asigurari. Cate din aceste criterii le puteti indeplini?) Nu incercati sa va transformati un hobby intr- o afacere pentru ca de cele mai multe ori se transforma intr- un esec si va poate da peste cap din punct de vedere financiar. costul redus al fortei de munca), ci ca un proces de construire a unei structuri economice bazate pe investitii de capital si pe procese de cercetare, dezvoltare si inovare. b) Alte conditii de obtinere. dezvoltarea unui portofoliu solid de proiecte mature si a unor scheme financiare de diverse tipuri si valori, care sa acopere cel putin primii 3 ani de implementare. intreprinderile care pot exercita influenta asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu trebuie sa se bucure de acces preferential la capacitatile de cercetare ale organismului in cauza sau la rezultatele cercetarilor acestuia. Verifica proiectele la fata locului. Deci va continua sa existe, si Romania va fi unul din statele membre mari beneficiare a PDR. Ordinea in care este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. Masura 125 ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general a daptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. Proiectele nu implica activitati de CD in colaborare intre institutia de cercetare si intreprindere, ci efectiv cercetare executata de institutia de cercetare pentru si in numele intreprinderii. Alte programe nationale. simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari privati. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? fonduri europene nerambursabile gaini ouatoare Emanuel Rauta, directorul de programe pentru administratie publica din cadrul GEA Consulting, considera ca autoritatile de management ar trebui sa deruleze campanii de informare mult mai ample la nivel fonduri nerambursabile 2010 local. Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312? Bun. Cresterea accesului la educatie de calitate prin dezvoltarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv pentru institutii culturale implicate Dezvoltarea infrastructurii pentru a asigura accesul la dezvoltarea si ingrijirea timpurie in toate comunitatile. 1500 de microintreprinderi sprijinite pana in 2015 ( rezultat imediat, direct). cresterea inteligenta, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare. Masura 125 reprezinta – ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? In cadrul Masurii 121 sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al Romaniei. AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil.

Fonduri Europene Pentru Restaurant

valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere fonduri europene pentru restaurant si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 2 – Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice. Pentru a putea beneficia de aceste fonduri europene trebuie sa va incadrati in . Drumurile fonduri europene pentru restaurant trebuie sa deserveasca un numar de 800 de ha, fata de 300 cum a fost la sesiunea precedenta. 2013, sunt finantate investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor, astfel. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 ? Investeste in oameni. Incurajarea si cresterea participarii la invatarea pe tot parcursul vietii, imbunatatirea competentelor fortei de munca precum si a relevantei si calitatii sistemelor de educatie si formare profesionala pentru piata fortei de munca Implementarea strategiei de invatare pe tot parcursul vietii, in colaborare cu partenerii sociali, prin programe flexibile. Este considerata intreprindere orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia. 4. 1. b. Proiectul se adreseaza unui numar de 1500 de beneficiari, apartinand urmatoarelor grupuri tinta. Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu proiecte nerambursabile 2010 justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? in dictionar). In cel mai scurt timp urmeaza sa se implementeze acest sistem si la nivelul fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. In cadrul domeniilor 4. 1 si 5. 2 s- a aprobat includerea institutiilor de cult ca solicitanti eligibili in parteneriat cu unitatile administrativ teritoriale. 5 milioane de euro ( fond deja epuizat), CEC Bank ? In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta Energetica? ( EEFF). Un exemplu pozitiv il dau cei din Comuna Galanesti, care au elaborate un proiect pentru reabilitarea si extinderea scolii cu clasele I- IV din satul Galanesti, in valoare de 2, 29 milioane de lei. Obiectivul Convergenta. februarie- martie 2011
” Scoala pentru toti”- data lansare estimativa. Promovarea parteneriatului in randul femeilor, prin formarea de asociatii parteneriale. Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile accesari fonduri europene nerambursabile necesare utilizarii acestuia. Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii fonduri nerambursabile pentru apicultura de finanNare. Din punct de vedere al structurii CSNR, aceasta este stabilita In conformitate cu reglementarile comunitare relevante privind Fondurile Structurale si de Coeziune. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Domeniul major de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea. Acest document nu va servi Insa ca instrument de management, ci ca document strategic prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune In perioada de referinta.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Ciupercarie

AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate proiecte fonduri europene nerambursabile si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. O 1. 1. 1. A1 ? In fonduri europene nerambursabile 100% cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010. 1), solicitantul, respectiv prestatorul de servicii, trebuie sa completeze cererea initiala anuala prevazuta la art. Teritoriul Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt importante granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii de C& D si de absorbtie a inovarii,- asa cum subliniaza Liniile directoare. Sprijinul se acorda pentru o fonduri europene nerambursabile pentru ciupercarie perioada de cinci ani, unui singur membru al familiei, pentru aceeasi exploatatie agricola. Practic pot propune orice solutie vreau in Studiul de Fezabilitate cu conditia ca ISC- ul sa- mi dea aviz favorabil, iar investitia mea sa tina cel putin 5 ani de zile. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing7 de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Conditii de obtinere a subventiei a) Conditii financiare Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie sa detina un efectiv cuprins intre 2 si 15 capete vaci fonduri nerambursabile pentru apicultura de lapte, inclusiv, pe fonduri europene nerambursabile pentru ciupercarie exploatatie, la termenul limita de depunere a cererilor si sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sunt inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe. Cele patru proiecte care au fost declarate castigatoare, sunt cele ale comunelor Murighiol, Daeni, Grindu si Stejaru. AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica. Este extrem de important de subliniat legatura Intre CSNR si Programele Operationale ( PO). februarie 2011
” Continua sa te califici!” – data lansare estimativa. Agroturismul este o imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul unei gospodarii agricole sau ferme, ce constituie o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si sociala, ce presupune contactul turistului cu activitatile gospodaresti, si asigurarea partiala a hranei din produse locale.

Proiect Fonduri Nerambursabile Gradinita

IMM- urile. Elaborarea proiect fonduri nerambursabile gradinita si implementarea Planului National de Dezvoltare, document strategic ce fundamenteaza accesul Romaniei la Fondurile Structurale. Apoi, Comisia angajeaza transele cel tarziu la 30 aprilie In fiecare an. Ordin MEF nr. Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative PODCA. POSCCE. Acest lucru este firesc, intruc? t proiectele mari de transport se desfasoara, de obicei, pe o perioada de 5- 10 ani de la incepere p? na la finalizare, iar impactul acestora este de peste 50 de ani, desi, in mod conventional, se estimeaza ca durata economica a proiectelor de transport este de 30 de fonduri nerambursabile pentru apicultura fonduri europene nerambursabile pentru pensiuni ani. Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la afaceri cu fonduri europene nerambursabile plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare). autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. Dispozitii generale aplicabile FEDR, FSE si Fondului de coeziune ACOPERIREA GEOGRAFICA A CONTRIBUTIILOR Fiecare regiune europeana poate beneficia de sprijin din partea FEDR si FSE. grupuri  i organizaNii de producatori in sectorul fructe  i legume recunoscute conform proiect fonduri nerambursabile gradinita Hotararii Guvernului nr. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? 1 ? Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. Obiectivul general al Programului Operational Regional este ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?.

Fonduri Nerambursabile Pentru Plantatii De Nuc

9. NNDKP) ? 1. 2. dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc. Cresterea competitivitatii sectoarelor agro- alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a . Se va fonduri nerambursabile pentru plantatii de nuc Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti. obtinere fonduri nerambursabile spatiului proiecte de finantare nerambursabile rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si . De asemenea, FSE ar fonduri nerambursabile pentru plantatii de nuc putea fi folosit pentru garantarea imprumuturilor luate de organismele statelor membre in vederea finantarii unor masuri care se inscriu in domeniul sau de interventie. Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere fonduri nerambursabile pentru apicultura cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. Se va incuraja participarea sporita a partenerilor sociali si a societatii civile la punerea in aplicare a activitatilor FSE, in special participarea organizatiilor neguvernamentale ( ONG- uri), prin consolidarea capacitatii, promovarea unor strategii de dezvoltare locala conduse de comunitate si simplificarea sistemului de punere in aplicare ( a se vedea, de asemenea. Alocarea financiara Contributia publica aferenta Masurii 141 este de: 476. 077. 390 Euro, din care: 20% – contributia Guvernului Romaniei. Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? Furnizarea de programe de formare profesionala, finalizate cu obtinerea de certificate oficiale recunoscute la nivel national care atesta dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia de operator introducere, prelucrare si validare date Creare de egalitate de sanse la oportunitati de angajare, cresterea competitivitatii, mobilitatii, nivelului de educatie, increderii in sine Instruire in tehnici de cautare a unui loc de munca. Finantare europeana de 20 milioane de euro in judetul Botosani. In judetul Botosani, opt primarii au fost selectate spre finantare pe masura 322. Comisia Europeana a sistat toate platile din cadrul axei II aferent POR Programul Operational Regional in urma raportului preliminar de audit ce s- a desfasurat in perioada martie- aprilie 2011 si va presupune verificarea tuturor cererilor de finantare din cadrul acestor axe. Domeniul major de interventie 4. 3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare. Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale. POR este un Program Operational finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fondurilor structurale. 4 este de 100 milioane de euro. AXA PRIORITARA 1 ? Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. companiile regionale de producere combinata a energiei electrice si termice ( CHP).

Fonduri Europene Fonduri Structurale

Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane. Dupa identificarea acestuia, avand in vedere o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza unei societati de consultanta sau Directiei judetene pentru Agricultura si dezvoltare Rurala, Oficiului Judetean de Plati pentru dezvoltare rurala si pescuit. Training- ul acesta este unic prin faptul ca mergem dincolo de managementul clasic al proiectelor si abordam concret si punctual realizarea unui Studiu de fezabilitate ? instrument esential pentru finantator. Domeniile pe care puteti aplica in cadrul acestor fonduri europene nerambursabile acopera o gama larga de proiecte din domenii precum. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” Regio sprijina dezvoltarea microintreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care utilizeaza potentialul endogen al regiunilor ( resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). Actiunile avute in vedere fonduri nerambursabile pentru apicultura in cadrul proiectului ? fonduri europene fonduri structurale Femei 2010? pentru a asigura indeplinirea obiectivului specificat mai sus constau in. Valoarea totala a sumei alocate este in valoare de 738. 097. 376, 81 Euro. Contestatii criterii de selectie pentru masura 322. AXA PRIORITARA 5 Promovarea masurilor active de ocupare. Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale. Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? Aplicarea noului Regulamentul de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor de Stat catre micro- intreprinderi. 11. pentru finantare si dezvolta fonduri nerambursabile imm 2010 proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene. sustinerea finantarilor europene pentru IMM prin garantii pe cofinantare si prin simplificarea procedurilor de acordare. Nu reprezinta o cheltuiala eligibila achizitionarea prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul muncitorilor si a utilajelor la punctul de lucru. Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea proiect fonduri europene nerambursabile cheltuielilor effectuate. In domeniul serviciilor sau in domeniul de productie?. Neconcordantele masurii 125. Operationalizarea noului program Erasmus pentru Tineri Intreprinzatori. dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . Investitii productive in acvacultura. Tipul solicitantului eligibil. capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor fonduri europene fonduri structurale din peste. transfrontalier, transnational si interregional. Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu: o 10% – pentru investiNiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanNare.

Fonduri Europene Terenuri Sport

Dezvoltarea initiativelor locale si ajutor pentru crearea de servicii pentru crearea de noi locuri de munca, atunci cand asemenea actiuni nu sunt acoperite de FSE. Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de fonduri europene terenuri sport depunere a cererilor de finantare a expirat. 2. 4. Analiza socio- economica ? Domeniul major de interventie 2. 2 – Investitii pentru infrastructura de CDI Operatiunea 1. Datorita extinderii perioadei de contractare cu inca trei luni, Romania . va putea absorbi in totalitate fondurile din cadrul Facilitatii Schengen, care ajung la aproximativ 476 milioane de euro, si astfel vor putea fi finalizate fonduri europene nerambursabile pentru persoane fizice actiunile prevazute in strategia fonduri nerambursabile pentru apicultura nationala pentru aderarea la spatiul Schengen, precum fonduri nerambursabile pentru pensiuni si respectarea calendarului asumat, respectiv aderarea in martie 2011. Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. Finantare europeana de 20 milioane de euro in judetul Botosani. In judetul Botosani, opt primarii au fost selectate fonduri europene terenuri sport spre finantare pe masura 322. ex: modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie) Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior. Cresterea competitivitatii sectoarelor agro- alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a . CINE poate obtine finantare:
- proprietarii de nave de pescuit comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul Axa prioritara 2. Planul CCT- T va identifica proiectele si politicile care vor raspunde cel mai bine nevoilor de transport ale Rom? niei in urmatorii 5- 15 ani, pentru toate modurile de transport, furniz? nd o baza analitica solida pentru alegerea unor asemenea politici si proiecte. Incurajarea activitatilor turistice?. Sprijinul specific pentru beneficiarii PO Capacitate Administrativa si PO CU vor fi acordate prin asistenta tehnica cuprinsa in aceste programe operationale. Pana in prezent s- au alocat peste 53% din totalul fondurilor disponibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007- 2013 si s- au efectuat plati in valoare de 2. 5 miliarde de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala FEADR, reprezentand 24, 2% din totalul sumei alocate tarii nostre. inovarea proceselor de productie si a produselor. Evaluarea, selectia si aprobare cererilor de finantare – Descrierea procesului Procesul de selectie a proiectelor POST reprezinta unul dintre cele mai importante procese din implementarea instrumentelor structurale prin POS Transport datorita faptului ca este procesul prin intermediul caruia abordarea strategica a POST este transformata in actiuni si interventii concrete, care alese incorect pot conduce la nerealizarea obiectivelor si tintelor POST. iv) pasari. Numai proiectele din sectorul vegetal de la prioritatile i, ii si iv, care au investitii in sisteme de irigatii de minim 20% din. Consolidarea unei capacitati administrative eficiente ? strategia va Imbunatati managementul In sectorul public. o abordare mai orientata catre rezultate in gestionarea programelor operationale, prin intermediul planurilor comune de actiune.

Fonduri Europene Vaslui

3. 1 Completarea, depunerea i verificarea fonduri europene nerambursabile 2010 dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita detaarea i sau inlocuirea acestora. 1574/ 2003 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale pentru Administratia Fiscala. Atat zonele urbane cat si zonele rurale se confrunta cu probleme legate de infrastructura ( din cauza investitiilor insuficiente), de dezvoltare economica locala si de mediul social. 3. 3. Fondurile totale alocate Masurii 125 prin FEADR sunt de 483. 246. 816 Euro din care suma de 7. 169. 427 Euro cheltuiala publica ( 5. 735. 542 Euro FEADR) reprezinta alocarea financiara pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economica ( PERE) pentru proiectele care vizeaza noile obiective, din care. modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura fonduri europene vaslui traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere. maxim 10 puncte) Se acorda punctaj numai daca prin Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( piese scrise si desenate) se demonstreaza ca drumul propus spre finantare reprezinta o ruta alternativa calculata conform formulei. MCSI. Lungimea drumurilor publice de pe care se preia traficul agricol nu poate depasi 150% din lungimea rutei alternative. Punctajul pentru acest criteriu se acorda daca sunt respectate urmatoarele conditii in ceea ce priveste fiecare ruta alternativa prevazuta prin proiect. Impreuna cu Masura 123, doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13 2008 si XS28 2008 avand ca domeniu de activitate industria alimentara si respectiv, industria forestiera. Obiectivele axei prioritare 3 din cadrul POR vizeaza valorificarea si promovarea durabila a patrimoniului cultural cu potential turistic, imbunatatirea calitatii infrastructurii turistice de cazare si agrement pentru a creste si dezvolta regiunile de dezvoltare precum si creearea de noi locuri de munca. Apdrp. ro publica ghidul pentru masura 221 Prima impadurire. 4) pot include in proiect si forarea fonduri nerambursabile pentru apicultura unui put pentru irigatii?. Majoritatea primariilor au mari probleme in accesarea fondurilor europene, in anul 2010 datorita lipsei cofinantarii. Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate Domeniul major de interventie 2. 1 – CD in parteneriat intre universitati institute fonduri europene vaslui de cercetaredezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 1. Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de 2. 638. 938 lei. AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere. Scrisoare de confort este eliberat la cerere de catre bancile enumerate mai sus, si reprezinta un document justificativ. apdrp. ro a publicat rapoartele de selectie pentru proiectele depuse masura 313 in sesiunea NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2009. jud. O data cu dobandirea calitatii de stat membru al Uniunii Europene, Romania fonduri europene nerambursabile persoane fizice a obtinut acces la fonduri europene nerambursabile menite a contribui la reducerea decalajelor dintre nivelul de dezvoltare al Romaniei si cel al celorlalte state membre precum si la dezvoltarea echilibrata a celor opt regiuni de dezvoltare ale tarii noastre.

Fonduri Nerambursabile Livada Nuci

asociatii. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. Dosarul Cererii de finanNare, trebuie sa respecte toate condiNiile minime aa cum sunt prevazute in Fia tehnica i Ghidul solicitantului aferente masurii 121. Revenind la Strategia Europa 2020, aceasta lanseaza o noua viziune pentru economia Europei in urmatorul deceniu, bazata pe o coordonare extinsa a politicilor economice, pentru a genera o crestere economica si o ocupare sporita a fortei de munca care sa contabilitate fonduri nerambursabile ajute la relansarea economica si financiara a Uniunii. in calitate de beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului. detine sau se fonduri nerambursabile livada nuci angajeaza sa dobandeasca2 competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. inchiderea a 6 depozite urbane neconforme si asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor. Asta inseamna ca ve- ti primi bani pentru pentru achiitionarea pomilor si pentru plantare, amenjarea terenului etc. a) este societate comerciala cu raspundere limitata, care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile prevazute de Legea nr. Programul Ro- Ua- Md a lansat ghidul solicitantului in versiune consultativa. Imbunatatirea infrastructurii sociale Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major fonduri nerambursabile pentru apicultura de interventie 3. 1 – Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 313 sunt. Precizez ca Ocna Sibiului ( statiune balneoclimaterica) este intr- un plin proces de renovare ? tot din finantari europene. Prin proiect trebuie sa realizati crestearea eficientei energetice si economia de energie in cadrul firmei. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2. Proiectul de buget include, de asemenea, a treia reducere de 1% a personalului in trei ani. Dezvoltarea de poli de excelenta
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3. fonduri nerambursabile livada nuci Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. Scopul acestei linii de finantare. 4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului fonduri nerambursabile turism de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Implementarea Programului Operational Regional a fost dezbatuta in cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului ( CM POR), care a avut loc la Piatra Neamt in perioada 19- 20 mai a. c.

Fonduri Europene 2014 Tineri

Investitiile in activitati non- agricole productive care privesc industria usoara ( articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc). Ambasada Frantei doreste sa sustina ONG- urile din Romania si lanseaza o selectie de proiecte cu titlul ? Sustinerea proiectelor inovative din partea Organizatiilor neguvernamentale din Romania? Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Apel deschis. Ferma de semi – subzistenNa se afla in proiecte cu fonduri nerambursabile zona defavorizata Este situata in. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective. 3. 2. 2. O data cu verificarea indeplinirii conditiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta programe de finantare nerambursabile faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, in raport cu proiectul. Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. AXA 2. Toti ceilalti primari, in numar de aproape 48, sunt hotarati sa faca contestatii in conditiile in care inca din 2008 doar patru primarii din judet au reusit accesarea fondurilor pe aceasta masura. Axa 3 din cadrul Programului Operational Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul serviciilor sociale. Programul Tineret in Actiune ( Youth in fonduri europene 2014 tineri Action) . promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Pentru a beneficia de sisteme educationale si de formare profesionala de calitate, va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 3 – Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi. persoane fizice. Pentru a demonstra ca practica in principal activitati agricole, solicitantul trebuie sa faca dovada ca veniturile din activitatile agricole reprezinta cel putin 50% din total venituri din exploatare. VAN, IRR, Rc b etc. Imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor, siguranta la locul de munca. Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale in vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. functionarea initiativelor de dezvoltare locala. Sprijin pentru start- up- urile si spin- off- urile inovative Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. consiliere, instruire si sprijin din partea Oficiului Teritorial pentru I. M. M. Fonduri europene nerambursabile 2011 Ghiduri si masuri. AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale. infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi. Orizontul de timp al planului CCT- T va fi de 15 ani, iar programul complet de implementare a proiectelor va depasi aceasta perioada. achizitionarea sau fonduri nerambursabile pentru apicultura achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate. incepand cu anul 2011 pentru beneficiarii masurii 141 care fonduri europene 2014 tineri i i propun sa realizeze investiNii prin masura 121, a fost aprobata o alocarea financiara distincta din masura 121 – Modernizarea exploataNiilor agricole.