Tag Archives: fonduri nerambursabile pentru apicultura

Fonduri Europene Pentru Crescatorie De Iepuri

Persoanele juridice. Fondurile Europene post- aderare sunt Instrumente Structurale ale Uniunii Europene menite sa sprijine Politicile Comune, In concordanta cu strategiile comunitare. Cheltuielile eligibile din Fondurile Europene sunt realizate de catre beneficiar, aferente proiectelor finantate in cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice. Masura 312 ? ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? se incadreaza in Axa III ? ? Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale? a Programului National de Dezvoltare Rurala ( PNDR) si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non- agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale. 1 membru din cadrul directiei de specialitate din cadrul MT,. 1 membru din cadrul DGRFE – Directia implementare proiecte. Nu se acorda punctaj decat pentru una din cele trei variante de rute alternative, punctajul neputand fi cumulat. 1 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare). Apel deschis. strategice). Persoanele fizice pot desfaura activitaNi economice i se pot inregistra i autoriza in conformitate cu prevederile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Din punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si pot fonduri europene pentru crescatorie de iepuri indeplini cumulativ orice conditii. Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenta sa devina viabile economic. Obiectivele specifice ale acestei masuri se refera la. Cu aceasta ocazie, s- a evaluat accesari fonduri europene nerambursabile stadiul programului si s- au stabilit masurile pentru accelerarea implementarii proiectelor si a implementarii financiare a fondurilor POR si s- au luat o serie de decizii fonduri europene pentru crescatorie de iepuri strategice pentru a putea utiliza cu succes toate fondurile alocate programului. Alte programe nationale. De aceea, cresterea competitivitatii nu trebuie privita ca un proces de exploatare a avantajelor pe termen scurt ( de ex: costul redus al fortei de munca), ci ca un proces de construire a unei structuri economice bazate pe investitii de capital si pe procese de cercetare, dezvoltare si inovare. i dimensiunea economica a exploataNiei agricole cre te cu minim 3 UDE. detine sau se angajeaza sa dobandeasca2 competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care fonduri nerambursabile pentru apicultura urmeaza sa o desfasoare. O crestere economica puternica In special In cele 10 noi State Membre, care au aderat In mai 2004 plus Romania si Bulgaria, poate fi un impuls semnificativ pentru economia Uniunii Europene. strategia va contribui la construirea unei baze de productie si antreprenoriale dinamice, va fonduri europene nerambursabile forum sprijini crearea si dezvoltarea de noi afaceri, In special prin investitii In produse si servicii de calitate. Dr. Scoala pentru toti ( granturi). 2. 2 Cai ferate si servicii. e) copie a precontractelor contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca. Dezvoltarea societatii informationale presupune o reforma radicala a sistemului de educatie din Europa si asigurarea Invatarii pe tot parcursul vietii pentru cetatenii europeni.

Fonduri Nerambursabile Kogalniceanu

Aceasta perspectiva implica, de asemenea, o abordare coerenta a politicilor de transport pe o perioada mai indelungata de timp, care transcende oportunitatile politice. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Autozitatie de mediu insotita de Nota de constatare Autorizatie sanitara + proces verbal de constatare, etc). Agroturismul este o fonduri nerambursabile kogalniceanu imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul unei gospodarii agricole sau ferme, ce constituie o solutie complementara fonduri nerambursabile pentru apicultura de suplimentare accesari fonduri nerambursabile a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si sociala, ce presupune contactul turistului cu activitatile gospodaresti, si asigurarea partiala a hranei din produse locale. crearea de instrumente de comunicare si valorificarea mediului si a peisajelor si evenimentelor . Toti ceilalti primari, in numar de aproape 48, sunt hotarati sa faca contestatii in conditiile in care inca din 2008 doar patru primarii din judet au reusit accesarea fondurilor pe aceasta masura. Aplicarea noului Regulamentul de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor de Stat catre micro- intreprinderi. O privire scurta aruncata pe paginile de internet a Autoritatilor de management in domeniul fondurilor europene scoate la iveala ca administratia si institutiile fonduri nerambursabile kogalniceanu publice nu se inghesuie sa acceseze fonduri europene. 1078 2008, cu modificarile i completarile ulterioare. Factorul determinant al cresterii economice, pe o piata deschisa unei puternice concurente, este acela de crestere a competitivitatii economice. Un nou proiect de succes pentru o fabrica de condimente din Alba Iulia castigat de Supremia Grup. Cum se obtine subventia. functionarea initiativelor de dezvoltare locala. o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei). Dupa ce se familiarizeaza cu cerintele si criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, beneficiarul va demara alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Bucuresti- Ilfov, Sud- Vest Oltenia, Centru a expirat. Obiective specifice. Dintre Fondurile Europene post- aderare, FEDR si FSE sunt Fonduri Structurale. Ghidul pentru investii mici publicat de POS CCE. Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. AXA PRIORITARA 1 ? intreprinderi mici si mijlocii. si
- dimensiunea fonduri nerambursabile 2010 economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. Fondurile europene au fost stimulate cel mai mult de CEC BANK. 20% – contributia Guvernului Romaniei. Din acesti bani se vor realiza lucrari la cladirile A, B si a salii de sport, se vor dota cu calculatoare de ultima generatie doua cabinete de informatica, se va crea o sala multimedia si alta de limbi straine, iar profesorii vor primi materiale didactice specifice.

Fonduri Europene Economie Sociala

Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? Beneficiari eligibili: Pot beneficia de alocare financiara nerambursabila persoanele juridice care sunt intreprinderi mici sau mijlocii ( asa cum sunt definite in Legea 346 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare) care depun proiecte in cadrul prezentei scheme de finantare si care indeplinesc urmatoarele conditii specifice 1. Achizitionarea de mijloace fonduri nerambursabile pentru apicultura de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? Achizitionarea de ansambluri formate din cap tractor si semiremorca basculanta, in cadrul codului CAEN 4312 ? nivelul scazut de pregatire, lipsa oportunitatilor de angajare, dificultati de conciliere a vietii familiale si profesionale, lipsa infrastructurilor de ajutorare a familiei si persoanelor dependente de aceasta si mentinerea stereotipurilor si rolurilor de gen fonduri europene economie sociala care reprezinta un obstacol in asigurarea diversificarii profesionale necesara eliminarii fenomenului de segregare orizontala si verticala pe piata muncii. Modernizarea intreprinderii, accesarea fondurilor nerambursabile inclusiv schimbari in procesul de? Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite. Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. CE finanteaza:. Fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism. brosuri de prezentare, panouri de informare, etc. ompaniile de servicii energetice ( ESCO). Bugetul total al programului este de aproximativ 275 de milioane de euro, iar asistenta comunitara prin Fondul european de dezvoltare regionala ( FEDER) se ridica la circa 224 fonduri europene economie sociala de milioane de euro. Numarul beneficiarilor va fi foarte mare – anual, aproximativ 10 milioane de persoane participa la programe finantate prin FSE ( in intreaga Europa). 2. CIAP este forul institutional prin care se coordoneaza cadrul partenerial la nivel national. Operatiunea b). CINE poate obtine finantare. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 5 – Compensatii socio- economice pentru managementul flotei comunitare
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. CINE poate obtine finantare:. Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare. Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea proiectului ( Ex. IMM- urile. Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie. 4. 2 Formarea personalului Serviciului consultanta fonduri europene Public de Ocupare. IMM- urile si intreprinderile mari. Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200. 000 Euro ( 100. 000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali ( vezi anexa 4. 4).

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Restaurant

strategice). diversificarea activitaNilor  i veniturilor. Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. Pescuit. Calitate in serviciile de ocupare? Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferente acestei masuri. 2. 1. reconditionarea echipamentelor si utilajelor. Conditii pentru acordarea sprijinului: Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea . Activitatile eligibile sunt. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 1. 1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana. ianuarie- februarie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
” Impreuna pe piata muncii” – data lansare estimativa. fonduri nerambursabile pentru apicultura Ce cuprinde un proiect de finantare. 7, 18 si 22) si vor sprijini dezvoltarea mediului de afaceri si crearea de noi locuri de munca. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro. Cladirea Colegiului National ? Ioan Slavici? din municipiul Satu Mare va fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiecte fonduri nerambursabile proiect initiat de primariei. APEL DESCHIS . Ghidul pentru investii mici publicat de POS CCE. realizarea unei analize cost- beneficiu. daca nu pot fora, pot fonduri europene nerambursabile pentru restaurant achizitiona o cisterna? alte investitii ce fac obiectul proiectului de eficienta energetica. Cresterea participarii la piaTa muncii pentru femei si barbaTi, reducerea somajului structural si promovarea calitaTii locurilor de munca. Comisia negociaza si aproba programele de dezvoltare propuse de catre statele membre si aloca creditele; statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza; Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. etc ( desi sunt mai costisitoare ca investitie, aduc un venit mult mai mare, si pot avea o durata de viata mult mai mare). Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cheltuielile neeligibile, precum si co- finantarea. Proiectele aprobate sunt. Cel putin jumatate din lungimea drumului considerat ruta alternativa trebuie sa fie realizata prin proiect, iar diferenta sa fie asigurata prin drumuri publice. Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si fonduri nerambursabile regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare teritoriala cu alte state. Pentru o viata mai buna? iunie 2011). Schimb de bune practici ( granturi). Cheltuieli fonduri europene nerambursabile pentru restaurant eligibile Investitii corporale ( constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv ? Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect.

Fonduri Europene 2014 Transport

Finantarea nerambursabila acordata prin Masura 312 ? ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- fonduri nerambursabile pentru apicultura intreprinderi? fost necesara pentru fonduri europene 2014 transport achizitionarea finantari nerambursabile 2010 de utilaje, echipamente specifice si dotari in vederea asigurarii fluxului tehnologic pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de productie. AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor. Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii. pentru reproductie si la ingrasat ( iii) ovine si caprine. Se acorda prioritate pentru proiectele care realizeaza investitii in. Formele asociative pot fi constituite i recunoscute la nivel local, judeNean i naNional. Imbunatatirea accesului la educatie si formare de calitate pentru copiii din zonele defavorizate, prin dezvoltarea de campusuri scolare, facilitati de transport scolar. in a carui raza de competenta isi are sediul. Ghiduri si masuri. PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. Datorita extinderii perioadei de contractare cu inca trei luni, Romania . va putea absorbi in totalitate fondurile din cadrul Facilitatii Schengen, care ajung la aproximativ 476 milioane de euro, si astfel vor putea fi finalizate actiunile prevazute in strategia nationala pentru aderarea la spatiul Schengen, precum si respectarea calendarului asumat, respectiv aderarea in martie 2011. Investitiile FSE vor fi pe deplin aliniate obiectivelor si valorilor- tinta ale strategiei Europa 2020 in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca, educatia si reducerea saraciei. Beneficiarii sunt persoane fizice sau credite nerambursabile pentru agricultura juridice din Romania care aplica. Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. A3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale
( POR) Programul operational Regional Axa Prioritara 3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale. Compania americana Hewlett Packard prin centru sau de consultanta si servitii IT denumit Global eBusiness Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul de stat si bugetul propriul al HP. Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. Proiecte si activitati eligibile. Scopul declarat al acestei strategii este acela de a revigora politicile comunitare, pe fondul a doua provocari majore care afectau economia si societatea. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” Axa prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare Domeniul major de interventie 2. 1. Cele 4 recomandari in domeniul ocuparii sunt. Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. Schimbarea destinatiei unei locuinte in structura de primire turistica si agroturistica este considerata, in acceptiunea acestei masuri, investitie noua. AXA PRIORITARA 1 ? Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. Fondurile totale alocate Masurii 125 prin FEADR sunt fonduri europene 2014 transport de 483. 246. 816 Euro din care suma de 7. 169. 427 Euro cheltuiala publica ( 5. 735. 542 Euro FEADR) reprezinta alocarea financiara pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economica ( PERE) pentru proiectele care vizeaza noile obiective, din care.

Fonduri Europene Nerambursabile Pt Impaduriri

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola fonduri nerambursabile pentru apicultura cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar programe europene nerambursabile peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. Achizitionarea licentelor software pentru server, pentru operarea calculatoarelor personale tip desktop portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office. Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. 1) sunt eligibili solicitantii care au primit aviz favorabil pentru cererea initiala anuala depusa in termenul legal prin centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru serviciile desfasurate dupa avizarea acesteia. un nou imprumut de la Trezoreria Statului pentru a pune la dispozitia Autoritatilor de Management ale programelor operationale resursele necesare pentru plata beneficiarilor de fonduri europene. agenti economici. AXA PRIORITARA 1 ? Capacitatea de fonduri europene nerambursabile pt impaduriri servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. 36 din Legea 26 1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr- o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime ? societate cu raspundere limitata ? intreprinzator debutant? sau abrevierea ? S. R. L. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei. Ca diferenta majora Intre PND si CSNR, este de mentionat ca, din punct de vedere al finantarii, CSNR este sustinut exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte finantari ( programe de investitii nationale si locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc. strategice). 80%. achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, fonduri europene nerambursabile pt impaduriri care sa fie folosite numai in interes propriu. Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei. si ? Cooperare Teritoriala Europeana. In judetul Botosani se mai afla alte 27 de comune care au avut proiecte eligibile, si care sunt pe lista de asteptare. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Bucuresti- Ilfov, Sud- Vest Oltenia, Centru fonduri nerambursabile 100% a expirat.

Fonduri Nerambursabile 2014

44 2008 cu fonduri nerambursabile pentru apicultura completarile i fonduri europene nerambursabile pentru persoane fizice modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. 1. 3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala. si ? Cooperare Teritoriala Europeana. Prioritatile CSNR au fost formulate ca raspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale si In vederea crearii oportunitatilor pe care Romania si le doreste. formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . In judetul Botosani se mai afla alte 27 de comune care au avut proiecte eligibile, si care sunt pe lista de asteptare. Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala fonduri nerambursabile 2014 din cadrul Comisiei Europene. In acest caz, este considerata cheltuiala proprie a beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei acestuia, stabilita prin contractul de finantare. sau 2. Alocarea financiara Contributia publica aferenta Masurii 141 este de. Din punct de vedere al structurii CSNR, aceasta este stabilita In conformitate cu reglementarile comunitare relevante privind Fondurile Structurale si de Coeziune. Solicitantul acceseaza Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ataeaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul i- a asumat, in mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de? in situaNia in care Planul de afaceri din cadrul masurii 141 va cuprinde realizarea de investiNii prin masura 121, beneficiarul masurii 141, va completa i depune dosarul Cererii de finanNare pentru masura 121 la Oficiul JudeNean de PlaNi pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit de care aparNine. Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. d) Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2. La polul opus se afla Programul Operational Sectorial Transport ( POS T), care a avut si cel mai mic grad de absorbtie, de numai 2, 59%, in cadrul acestuia fiind depuse doar 80 de proiecte, din care 41 au primit decizie de finantare. La sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest au fost depuse pana in prezent 332 de proiecte, in vederea solicitarii de proiecte fonduri nerambursabile 2010 finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional 2007- 2013 ( POR 2007- 2013). Dupa analiza cererii( lor) de finantare, Comitetul de evaluare va elabora un Raport de evaluare prin care va propune conducerii AMPOST, aprobarea sau respingerea cererii( lor). Competitivitate si eficienta energetica. Noile masuri privind documentatia de fonduri nerambursabile 2014 intocmire a licitatiilor vor fi elaborate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ( ANRMAP), urmand sa fie aprobata in februarie in parlament, daca vor fi aprobate intai si de Comisia Europena. Programul Operational pentru Pescuit al Rom? niei a fost elaborat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu art.

Fonduri Europene Pentru Construirea Unui Azil De Batrani

Spitalul Judetean Dambovita, Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Spitalul Judetean de Urgenta ? Dr. ATENTIE. Intruc? t planul analizeaza urmatorii 15- 20 de ani, si av? nd in vedere longevitatea infrastructurii de transport, acesta trebuie sa ia in calcul potentialele schimbari ale modului in care cetatenii vor percepe si evalua aceste aspecte in viitor. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. se incadreaza in Axa II ? Intreprinderile, organizatiile non- profit si autoritatile publice fonduri europene pentru construirea unui azil de batrani vor primi sprijin menit sa le ajute sa se adapteze la evolutiile tehnologice, sa treaca la o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon, sa tina pasul cu concurenta mondiala si sa puna in aplicare reformele necesare. 15 iulie 2010, iar fonduri nerambursabile pentru apicultura cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti. Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. in dictionar). tarile UE ar urma sa se asigure ca, din totalul fondurilor politicii de coeziune a UE de care au beneficiat, un anumit procent minim provine de la FSE. Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor. Programul Operational Sectorial de Transport. Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii. ContribuNia publica aferenta Masurii 141 este de. Investitiile in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase ? Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru proiect fonduri nerambursabile Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Instruirea angajatilor cu fonduri europene fonduri europene pentru construirea unui azil de batrani nerambursabile ? Exemplu Hewlett Packard HP. Apelul la actiune survine dupa ce membrii Comisiei pentru dezvoltare regionala a Parlamentului European au adoptat o serie de rapoarte care, in principiu, convin asupra unei reforme radicale a politicii regionale. La data de 11 iulie, Comisia Europeana a aprobat Programul Operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational pentru Asistenta Tehnica?. sa gestioneze afacerile antreprenoriale printr- un singur punct de contact. Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? pentru a asigura indeplinirea obiectivului specificat mai sus constau in. 44 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare: individual  i independent, ca persoane fizice autorizate. Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala. Ministrul Laszlo Borbely a declarat la Tulcea ca ? la solicitarea Uniunii Europene vom realiza un studiu de impact de mediu al turbinelor eoliene ce se amplaseaza, in numar tot mai mare, in sud- estul tarii. trebuie sa achiti din timp taxa de 400 RON + TVA. Cine poate sa solicite finantare. 7 sau art. Bugetele Programului pot include atat fonduri UE cat si fonduri nationale din surse publice sau private. Se va acorda o prefinatare si pentru beneficiarii selectati de catre Grupurile de Actiune Locala pentru Pescuit . DMI 1. 1.

Fonduri Europene Agricultura Nuci

3 ? In prima zi vom vorbi despre. strategice). Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Bucuresti- Ilfov, Sud- Vest Oltenia, Centru a expirat. Cheltuielile eligibile din Fondurile Europene sunt realizate de catre beneficiar, aferente proiectelor finantate in cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice. incepand cu anul 2011 pentru beneficiarii masurii 141 care i i propun sa realizeze investiNii prin masura 121, a fost aprobata o alocarea financiara distincta din masura 121 – Modernizarea exploataNiilor agricole. iv) pepiniere si plantatiile de vita de vie pentru vin ( cu exceptia restructurarii reconversiei plantatiilor de vita de vie) si struguri de masa. Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. Colegiul Comisarilor a revizuit vineri, prin procedura scrisa, decizia 1. 417 din 2007, prelungind cu trei luni perioada in care Romania poate contracta fonduri prin Facilitatea Schengen, au explicat sursele citate. POR este un Program Operational accesare fonduri europene nerambursabile finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fondurilor structurale. scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului fonduri europene agricultura nuci lucrat de cel mult 4 ( patru) salariati, angajati pe durata nedeterminata. Am voie sa forez pentru irigarea plantatiei? Fonduri Europene Apdrp. ro Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole?. Urmatoarele tipuri de activitati vor fi considerate eligibile. De asemenea, Comisia s- a angajat sa sustina statele membre in efortul lor de a aplica, dupa caz, cele mai adecvate reforme in domeniul C& I, prin oferirea de sprijin politic, date de prim rang, exemple de bune practici etc. tarile UE ar urma sa se asigure ca, din totalul fondurilor politicii de coeziune a UE de care au beneficiat, un anumit procent minim provine de la FSE. Persoana fizica. Conditii de obtinere a subventiei a) Conditii financiare Pentru a fonduri nerambursabile pentru apicultura fi eligibili, beneficiarii trebuie sa detina un efectiv cuprins intre 2 si 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe exploatatie, la termenul limita de depunere a cererilor si sa indeplineasca cumulativ urmatoarele fonduri europene agricultura nuci conditii: a) sunt inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe. 1- 31 martie 2011 Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si . Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . 7. 000 850. 000 x 5 = 0. 041 Punctajul pentru acest criteriu de selectie. doua sunt comitete reprezentative pentru dezvoltarea regionala si pentru dimensiunea teritoriala. Valoare totala a investitiei este de 1. 464. 952 lei, cheltuielile eligibile fiind de 1. 231. 052 lei. Promovarea parteneriatului in randul femeilor, prin formarea de asociatii parteneriale. Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile credite nerambursabile pentru agricultura eligibile, reprezinta:

- 50% pentru cercetarea industriala. info. ro- ua- md@ mdrt. ro pana la data de 18 iulie 2011. 2. 1 Drumuri nationale.

Fonduri Europene Pentru Tineri Care Se Muta La Sat

Scrisoare de confort este eliberat la cerere de catre bancile enumerate mai sus, si reprezinta un document justificativ. si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare co- incinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului fonduri nerambursabile pentru apicultura uman. a) si comp. Programul Operational pentru Pescuit . Evenimentul se va desfasura cu participarea echipei de proiect, reprezentanti ai partenerului transnational, beneficiari, reprezentanti ai Organismul Intermediar Regional Sud Est, reprezentanti ai administratiei publice locale, ONG- uri, mass- media. Antreprenoriatul, o alternativa de cariera ( granturi). Sustinerea implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
- fonduri europene pentru tineri care se muta la sat data lansare estimativa. Romania are nevoie de o strategie reala in domeniile agriculturii si dezvoltarii rurale care sa reflecte preocuparile Romaniei, nu ale altcuiva. Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. ar putea avea nevoie o primarie, de exemplu, pentru refacerea unui azil de batrani, si de a identifica sursa de finantare cu 2- 3 ani inainte de elaborarea efectiva a proiectului. Programul Cardul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. 31 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Bugetul total alocat POR fonduri nerambursabile ue este de aproximativ 4, 4 miliarde euro in primii 7 ani dupa aderare ( 2007- 2013). Cota respectiva a finantarii pentru coeziune corespunde unei valori de cel putin 84 de miliarde de euro pentru bugetul FSE, fata de suma actuala de 75 de miliarde de euro. finantari nerambursabile Fondul European pentru Dezvoltare Regionala ( FEDR), Fondul Social European ( FSE), Fondul de Coeziune ( FC), FEADR ( Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) si FEPM ( Fondul European pentru Pescuit si afaceri Maritime). intreprinderile care pot exercita influenta asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu trebuie sa se bucure de acces preferential la capacitatile de cercetare ale organismului in cauza sau la rezultatele cercetarilor acestuia. Un sfat pe zi ? Agricultura pe bani din fonduri europene fonduri europene pentru tineri care se muta la sat neramburabile. Beneficiarii masurii 112 care sunt  i beneficiari ai masurii 141, trebuie sa respecte condiNiile minime de eligibilitate pentru fiecare masura in parte. AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor. 1 IUNIE ? Data limita: Proiectele se vor putea depune pana la epuizarea bugetului alocat. Masura 322 ? Renovarea si dezvoltarea satelor? ? in urma depunerii a peste 3. 039 de cereri de finantare, suma alocata prin PNDR acestei Masuri, pana in anul 2013, respectiv 1, 57 miliarde de euro, a fost depasita de aproape cinci ori. 15 1990, cu modificarile si completarile ulterioare).