Tag Archives: fonduri nerambursabile pentru apicultura

Fonduri Nerambursabile De La Uniunea Europeana

tva fonduri nerambursabile Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse? ( ID 50679), cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 ? 2013. Incepand din 1 iulie 2011 s- a lansat o noua linie de finantare pentru proiectele cu energie regenerabila din Fondul European pentru Eficienta Energetica ( European Energy Efficiency Fund ? EEEF). Principalii sustinatori ai acestei linii de finantare sunt. Comisia Europena ( alocare de 125 milioane euro). BCR ? 30 milioane de euro, BRD ? 20 milioane de euro, Banca Transilvania ? 5 milioane de euro ( fond fonduri nerambursabile pentru apicultura deja epuizat), CEC Bank ? 5 milioane de euro, OTP Bank ? 10 milioane de euro si Raiffeisen Bank ? 10 milioane de euro. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare. Inegalitatea de sanse duce la excluderea sociala a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilitati si etnia roma. Cariera in educatie si formare ( granturi). modernizarea intreprinderii. Mi se impune modernizarea numai drumurilor trecute in inventarul public drept DE ( durmuri de exploatare), iar conform legislatie romane nu exista nici un normativ pentru modernizarea acestor drumuri. Fondul Social European ( FSE): educatie si formare fonduri nerambursabile de la uniunea europeana profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative. Ce se intampla?. Universitate pentru viitor ( strategice). Ordin MEF nr. Solicitantul isi desfasoara activitatea in Romania si are codul codurile CAEN aferente proiectului pentru care solicita finantare nerambursabila inscrise in certificatul constatator ( codul codurile CAEN pentru care solicita finantare pot fi atat coduri CAEN principal cat fonduri nerambursabile de la uniunea europeana si alte coduri CAEN secundare inscrise in certificatul finantari nerambursabile 2009 constatator. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? au fost efectuate plati in valoare de peste 55 de milioane euro. pesti ( sturioni, salau, calcan, somn african), crustacee, moluste, etc. Pescuit. Fonduri europene nerambursabile pentru firme de transport marfa. organizata pe perioada anului 2011. c) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 ( cinci) intreprinzatori debutanti asociati. Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural In vederea sprijinirii turismului si dezvoltarii mediului urban. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatile administratiei publice locale o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis 1528 2006, in care acesta trebuie sa solicite si eliberarea Anexei mentionate anterior. Intr- un interviu acordat astazi pentru Adevarul Europa astazi, comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Dacian Ciolos a subliniat din nou necesitatea realizarii de catre Guvernul Romaniei a unei strategii pentru agricultura si dezvoltare rurala care sa fie asumata politic de catre toate partidele, nu doar de catre puterea de la acel moment.

Fonduri Europene Pentru Energie Eoliana

In cadrul Axei 5, DMI 5. 3 ? Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica?, operatiunea de finantare a Centrelor de Informare si Promovare turistica va fi extinsa si catre unitatile administrativ teritoriale localizate in zonele cu o concentrare mare si foarte mare de resurse turistice naturale si antropice si a statiunilor turistice, cu exceptia unitatilor administrativ teritoriale din mediul rural. reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . Cadrul institutional a fost construit Intr- o abordare unitara, contabilitate fonduri nerambursabile urmarindu- se crearea de structuri care sa respecte principiul segregarii functiilor si dezvoltarea de mecanisme si proceduri care sa permita utilizarea eficienta si riguroasa a fondurilor. Procentul de co- finantare variaza de la 0 % fonduri nerambursabile pentru apicultura la 75 % din cheltuielile eligibile, in functie fonduri europene pentru energie eoliana de Program Operational, Beneficiar, Domeniu de Interventie, Masura si Domeniul de Operatiune. Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea de obiective concrete. reprezentanti ai Comisiei Europene, fonduri europene pentru energie eoliana autoritatilor romane, societatii civile active in domeniul integrarii Romilor, etc. din Satu Mare? Sursele regenerabile detin un potential energetic important si ofera disponibilitati nelimitate de fonduri europene nerambursabile utilizare pe plan local si national. Cum influneteaza mediul de afacere absortia fondurilor europene. dezvoltarea unui portofoliu solid de proiecte mature si a unor scheme financiare de diverse tipuri si valori, care sa acopere cel putin primii 3 ani de implementare. Promovarea si punerea in valoare a patrimoniului peisager si a celui construit. are varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatia agricola ca si conducator ( sef) al acesteia. culturi vegetale, legumicultura, pomicultura, ferme zootehnice, etc. acordarea de catre A. I. P. P. I. M. M. Tipurile de plati aferente Masurii 221 sunt urmatoarele. Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum si prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie pentru a se dezvolta si a crea locuri de munca. Cele mai prestigioase branduri cu recunoastere europeana, realizate de intreprinzatori mici si mijlocii din Romania. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. ATENlIE! Programul Operational Regional Obiectiv general. 44 16 aprilie 2008) 3. 2. 6. Programul Impreuna pentru fiecare este despre o echipa care schimba in bine viata unei comunitati in care traiesc aceiasi membri ai echipei. Impreuna cu Masura 123, doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13 2008 si XS28 2008 avand ca domeniu de activitate industria alimentara si respectiv, industria forestiera. Proiectele nu implica activitati de CD in colaborare intre institutia de cercetare si intreprindere, ci efectiv cercetare executata de institutia de cercetare pentru si in numele intreprinderii. campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). Domeniul major de interventie 2. 2 – Investitii pentru infrastructura de CDI Operatiunea 1. Competitivitate si eficienta energetica. Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), Programul Jasmine .

Fonduri Nerambursabile Pentru Magazin

AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale. Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de fonduri nerambursabile pentru magazin cazare a respectivei structuri de primire turistice. Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. valoarea totala eligibila a proiectului de 1. 250. 000 Euro. 7. 000 850. 000 x 5 = 0. 041 Punctajul pentru acest criteriu de selectie. Puncte de vedere ale profesionistilor in consultanta si ale beneficiarilor de finantare europeana. Fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism. Dar, prin Politica Agricola Comuna se pot stimula fonduri nerambursabile pentru magazin detinatorii de terenuri, cei care lucreaza pamintul respectiv. Planul CCT- T va identifica proiectele si politicile care vor raspunde cel mai bine nevoilor de transport ale Rom? niei in urmatorii 5- 15 ani, pentru toate modurile de transport, furniz? nd o baza analitica solida pentru alegerea unor asemenea politici si proiecte. Proiecte cuprind investitii in modernizarea drumurilor comunale, alimentare cu apa si infiintare sistemelor de canalizare, reabilitarea caminelor culturale sau scoli si gradinite. Cererea de finanNare trebuie completata intr- un mod clar  i coerent pentru a inlesni procesul de evaluare a acesteia. Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? este inregistrata in Registrul fermelor Registrul agricol. Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . Intrebarile mele ar fi. rata de ocupare a populatiei cu v? rsta intre 20 ? 64 ani de 75%. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( fonduri nerambursabile pentru apicultura scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. Actualizeaza datele proiecte cu fonduri nerambursabile fonduri nerambursabile phare financiare si statistice la nivelul proiectelor. Cresterea competitivitatii sectoarelor agro- alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a . Se au in vedere, de asemenea, o serie de aspecte operationale, precumdefinirea atributiilor principalelor entitati participante la proces, c? t si modul in care va fi realizata constructia institutionala care va sustine viitoarele programe operationale. Dupa statutul juridic. Proiect de succes finantat prin POSDRU. 200/ 2005, a fost constituita Autoritatea de Audit, sub forma unui organism independent asociat Curtii de Conturi a Romaniei, avand responsabilitatea realizarii auditului de sistem, verificarii operatiunilor pe baza de esantion precum si pentru auditul final al fondurilor ISPA si PHARE si, In viitor, al instrumentelor structurale. apdrp. ro a publicat rapoartele de selectie pentru proiectele depuse masura 313 in sesiunea NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2009. 211 ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata”.

Fonduri Europene Pe Judete

Ce cuprinde un proiect de finantare. Secretariatul Comitetului de evaluare este asigurat de managerul axei POST din cadrul AMPOST. Presedintele Knowledge Management Institute ( H. Q. Investesc banii primiti prin schema 112, mai pun si de la mine, dar daca Doamne Fereste imi nenorocesc hotii plantatia sau nu se prind? dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o microintreprindere, intreprindere mica sau intreprindere mijlocie. Vest din Cluj- Napoca. Astfel, adunate fonduri europene pe judete cele doua valori si impartite la numarul de locuitori rezulta un total de 356, 30 lei fonduri nerambursabile atrase. Obiectivele specifice ale masurii se refera la. Intre utilaje, ma gandesc in primul rand la foreza, la moto cositoare si la alte mici unelte agricole. Lipsei resurselor financiare in ceea ce priveste achitarea cotelor de co- finantare la proiectele cu finantare europeana si, mai grav, achitarea TVA- ului aferent fonduri europene nerambursabile acestor proiecte europene, avand in vedere ca ele privesc drumuri, canalizare, apa, racordarea locuintelor la reteaua de electricitate ? Pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai intai sa identificati fonduri europene pe judete domeniul in care doriti sa investiti. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. Dupa statutul juridic. In cazul fonduri europene nerambursabile 2009 de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. Activitati turistice, inclusiv promovarea valorilor naturale ca potential pentru dezvoltarea unui turism durabil, protectia patrimoniului natural in sprijinul dezvoltarii socio- economice, sprijin pentru imbunatatirea serviciilor turistice prin servicii de inalta calitate si incurajarea turismului durabil. Lipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. Organizarea unor instrumente de conciliere a vietii profesionale cu cea de familie, prin furnizarea de servicii de ingrijire a persoanelor dependente si prin crearea ? bancilor de timp?. Informarea si publicitatea pentru proiect. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. IMPORTANT! 5. 1. Lipsa cofinantarii creeaza un haos in accesarea fondurilor europene. In urma consultarilor dintre viitorii beneficiari si Autoritatea Comuna de Management pot interveni modificari, este indicat sa intocmiti dosarul fonduri nerambursabile pentru apicultura de finantare dupa aprobarea finala a acestui ghid. Proiecte si activitati eligibile: Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati:

- activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice teritoriale. Pasii pe care ii urmam in relatia cu clientii nostrii. Acest program va sprijini statele membre din UE pentru a atinge obiectivul pana in 2020 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sere cu 20% precum si cresterea utilizarii energiei regenerabile cu 30 de procente. In cadrul operatiunii a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, Schema de finantare A2 ? Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati. Cate din aceste criterii le puteti indeplini?) Nu incercati sa va transformati un hobby intr- o afacere pentru ca de cele mai multe ori se transforma intr- un esec si va poate da peste cap din punct de vedere financiar. Punctajul pentru accesul la exploatatiile agricole si alti agenti economici nu poate fi cumulat cu punctajul pentru accesul la alte cai de comunicatie.

Proiect Fonduri Europene Ferma Porci

printr- o dubla abordare ( angajati si angajatori). Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. sunt. Fii activ pe piata muncii. Operatiunea 4: Intarirea capacitatii administrative Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Evaluare finala a managementului de proiect Un serviciu de consultanta presupune scrierea si implementarea acestor proiecte cu finantare europeana din urmatoarele domenii. Beneficiar. gazelor naturale si petrolului, in scopul reducerii pierderilor. Activitatile proiectului sunt. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). 50% pentru cercetarea industriala. Ferma de semi- subzistenNa a PF Ionescu Vasile, comuna. Finantare europeana de 20 milioane de euro in judetul accesari fonduri europene nerambursabile Botosani. In judetul fonduri nerambursabile pentru apicultura Botosani, opt primarii au fost selectate spre finantare pe masura 322. Documente de planificare si politicile relevante la nivel national ? care vizeaza aceeasi perioada de programare sau o perioada mai scurta, dar care au un impact asupra procesului de planificare sau in ceea ce priveste obiectivele stabilite ( precum Programul National de Reforma, strategiile in domeniul energetic, alte strategii sectoriale de actualitate etc. Selectarea Grupurilor Locale. Obiectivele specifice ale Masurii 312 sunt crearea si mentinerea locurilor de fonduri europene nerambursabile sanatate munca in spatiul rural, cresterea valorii adaugate in activitatile non- agricole, crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala, prestate de catre micro- intreprinderi. in aceasta situatie este dificil de previzionat sumele de care. Achizitionarea de echipamente TIC si periferice. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe. Axa prioritara 1. concentrarea asupra unui numar relativ redus de prioritati/ obiective tematice si domenii majore de interventie/ prioritati de investitii, in proiect fonduri europene ferma porci vederea maximizarii impactului fondurilor si asigurarii unei eficiente crescute in procesul de management. Activitatea firmei se bazeaza pe amestecuri de condimente si ingrdiente folosite in industria carnii, proiect fonduri europene ferma porci laptelui si a panificatiei. Facilitati date de guvern pentru program. AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale. O Uniune a inovarii? ? imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. Au fost contractate pana in prezent 586 de proiecte cu o valoare de 1, 50 de miliarde de euro, etapa de contractare fiind inca in desfasurare. 7. 1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU. 338 2005, cu modificarile  i completarile ulterioare. Programul Operational Regional Obiectiv general: Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri.

Fondul European Pentru Dezvoltare Regionala (fedr)

pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? D? tente Consultants ( Paris). din punct de vedere procedural sau legal, cum ar fi modalitatea . de rambursare a taxei pe valoarea adaugata sau statutul proprietatii?, a adaugat Emanuel Rauta. De exemplu, in anumite localitati, scolile fac obiectul . unor cereri de retrocedare, in alte cazuri nu exista documente . corespunzatoare de proprietate. Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta finantari nerambursabile 2010 de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). Operatiunea 3: Sustinerea implementarii de aplicatii de E- Learning Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. Cele mai finantate investitii au fost in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). Mult succes. Fisele vor fi dezvoltate de MAEur pe bazadocumentelor fondul european pentru dezvoltare regionala (fedr) subsecvente propunerilor de regulamente elaborate de catre Comisia Europeana si in functie de evolutiile decizionale pe plan european si national. 4. 3. 1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Incurajarea si cresterea participarii la invatarea pe tot parcursul vietii, imbunatatirea competentelor fortei de munca precum si a relevantei si calitatii sistemelor de educatie si formare profesionala pentru piata fortei de munca Implementarea strategiei de invatare pe tot parcursul vietii, in colaborare cu partenerii sociali, prin programe flexibile. Domenii de interventie Aceste domenii de interventie au ca scop sprijinirea valorificarii unor importante categorii de resurse turistice. Cereti mai multe informatii prin pagina noastra de CONTACT pentru a va oferi mai multe detalii. diversificarea produselor obtinute prin acvacultura in concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. Masura 322 ? Renovarea si dezvoltarea satelor? este de a oferi finantare pentru proiectele fonduri nerambursabile imm de energie regenerabila din UE. Dezvoltarea societatii informationale presupune o reforma radicala a sistemului de educatie din Europa si asigurarea Invatarii pe tot parcursul vietii pentru cetatenii europeni. Domeniul major de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea: Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda fonduri nerambursabile pentru apicultura larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3: Sprijin pentru IMM- uri pentru fondul european pentru dezvoltare regionala (fedr) realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului) – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 4: Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband
– data lansare estimativa: ianuarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 2 – Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice Operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Fonduri Europene Nerambursabile Ptr Agricultura

Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia ? 151 milioane lei. Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea decalajelor existente Intre regiuni In termeni de productie, productivitate si ocupare. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. Toti ceilalti primari, in numar de aproape 48, sunt hotarati sa faca contestatii in conditiile in care inca din 2008 doar patru primarii din judet au reusit accesarea fondurilor pe aceasta masura. consiliere, instruire si sprijin din partea Oficiului Teritorial pentru I. M. consultanta fonduri europene nerambursabile M. Toate discutiile vor fi facilitate de trainerul Etienne Ignat, Specialist in Programe de Finantare. Cofinantarea pe care trebuie sa o suportati este de 50- 50 % ( adica 50% din costul proiectului primiti si 50% ii veti acoperi dvs din fonduri proprii, imprumut bancar, sau alte surse de venit). CCT- CTI este coordonat in parteneriat de Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul pentru Societatea Informationala care asigura si secretariatul comitetului, av? nd rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, fonduri nerambursabile pentru apicultura pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. 36 din Legea 26 1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr- o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime ? fonduri europene nerambursabile ptr agricultura societate cu raspundere limitata ? Obiectivele operaNionale se refera la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare in perioada de restructurare a fermelor de semi- subzistenNa pentru o mai buna utilizare a resurselor umane i a factorilor de producNie, prin. Cateva exemple de proiecte europene nerambursabile in agricultura. Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole. ContribuNia publica alocata din masura 121 este de 10. 000. 000 EURO din care. E bine sa lasam specialistii sa faca ceea ce se pricep sa faca, fondurile nu sunt accesate de oamenii care au bani, ci de oamenii care au cunostinte solide privind bussinesul pe care il au sau il incep. utilizarea eficienta a instrumentelor specifice, imbunatatirea procesului de recrutare si implementarea unui sistem de gestionare a performantei bazat pe rezultate corelate cu un sistem de recompense adecvate. 3. 1. 2. Acest transfer de responsabilitate a fost reglementat prin Hotararea Guvernului nr. 272/ 2004 privind desemnarea Ministerului Finantelor Publice ca Autoritate de Management pentru Cadrul de sprijin comunitar si Autoritate de Management pentru Fondul de Coeziune. pana la. Avand in vedere ca, potrivit Axei prioritare 3, beneficiarii sunt in marea majoritate institutii publice, inclusiv institutiile de invatamant si cercetare, care nu sunt inregistrate ca platitoare a taxei pe valoarea adaugata. Acest fenomen este si mai pregnant atunci cand se compara nivelul de dezvoltare al regiunii Bucuresti? Ilfov cu restul tarii. extinderea capacitatii de productie. In program, sprijinul direct este combinat cu actiuni semnificative pentru intarirea serviciilor suport pentru afaceri, atat in ceea ce priveste cererea cat si oferta, sustinerea activitatilor de dezvoltare a spritului intreprinzator fonduri europene nerambursabile persoane fizice si a activitatilor de fonduri europene nerambursabile ptr agricultura C& D si promovare a societatii informationale pentru toti. daca valoarea totala a proiectului este mai mica de 50. 000. 000 EUR,.

Fonduri Europene Nerambursabile Gaini Ouatoare

Intreprinderile, organizatiile fonduri nerambursabile pentru apicultura non- profit si autoritatile publice vor primi sprijin menit sa le ajute sa se adapteze la evolutiile fonduri europene nerambursabile gaini ouatoare tehnologice, sa treaca la o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon, sa tina pasul cu concurenta mondiala si sa puna in aplicare reformele necesare. Societati comerciale sau societati fonduri ue nerambursabile cooperative care indeplinesc conditiile de eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. ca membri ai unei intreprinderi familiale. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferente acestei masuri. intermedieri financiare si asigurari. Cate din aceste criterii le puteti indeplini?) Nu incercati sa va transformati un hobby intr- o afacere pentru ca de cele mai multe ori se transforma intr- un esec si va poate da peste cap din punct de vedere financiar. costul redus al fortei de munca), ci ca un proces de construire a unei structuri economice bazate pe investitii de capital si pe procese de cercetare, dezvoltare si inovare. b) Alte conditii de obtinere. dezvoltarea unui portofoliu solid de proiecte mature si a unor scheme financiare de diverse tipuri si valori, care sa acopere cel putin primii 3 ani de implementare. intreprinderile care pot exercita influenta asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu trebuie sa se bucure de acces preferential la capacitatile de cercetare ale organismului in cauza sau la rezultatele cercetarilor acestuia. Verifica proiectele la fata locului. Deci va continua sa existe, si Romania va fi unul din statele membre mari beneficiare a PDR. Ordinea in care este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. Masura 125 ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general a daptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. Proiectele nu implica activitati de CD in colaborare intre institutia de cercetare si intreprindere, ci efectiv cercetare executata de institutia de cercetare pentru si in numele intreprinderii. Alte programe nationale. simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari privati. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? fonduri europene nerambursabile gaini ouatoare Emanuel Rauta, directorul de programe pentru administratie publica din cadrul GEA Consulting, considera ca autoritatile de management ar trebui sa deruleze campanii de informare mult mai ample la nivel fonduri nerambursabile 2010 local. Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312? Bun. Cresterea accesului la educatie de calitate prin dezvoltarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv pentru institutii culturale implicate Dezvoltarea infrastructurii pentru a asigura accesul la dezvoltarea si ingrijirea timpurie in toate comunitatile. 1500 de microintreprinderi sprijinite pana in 2015 ( rezultat imediat, direct). cresterea inteligenta, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare. Masura 125 reprezinta – ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? In cadrul Masurii 121 sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al Romaniei. AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil.

Fonduri Europene Pentru Restaurant

valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere fonduri europene pentru restaurant si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 2 – Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice. Pentru a putea beneficia de aceste fonduri europene trebuie sa va incadrati in . Drumurile fonduri europene pentru restaurant trebuie sa deserveasca un numar de 800 de ha, fata de 300 cum a fost la sesiunea precedenta. 2013, sunt finantate investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor, astfel. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 ? Investeste in oameni. Incurajarea si cresterea participarii la invatarea pe tot parcursul vietii, imbunatatirea competentelor fortei de munca precum si a relevantei si calitatii sistemelor de educatie si formare profesionala pentru piata fortei de munca Implementarea strategiei de invatare pe tot parcursul vietii, in colaborare cu partenerii sociali, prin programe flexibile. Este considerata intreprindere orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia. 4. 1. b. Proiectul se adreseaza unui numar de 1500 de beneficiari, apartinand urmatoarelor grupuri tinta. Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu proiecte nerambursabile 2010 justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? in dictionar). In cel mai scurt timp urmeaza sa se implementeze acest sistem si la nivelul fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. In cadrul domeniilor 4. 1 si 5. 2 s- a aprobat includerea institutiilor de cult ca solicitanti eligibili in parteneriat cu unitatile administrativ teritoriale. 5 milioane de euro ( fond deja epuizat), CEC Bank ? In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta Energetica? ( EEFF). Un exemplu pozitiv il dau cei din Comuna Galanesti, care au elaborate un proiect pentru reabilitarea si extinderea scolii cu clasele I- IV din satul Galanesti, in valoare de 2, 29 milioane de lei. Obiectivul Convergenta. februarie- martie 2011
” Scoala pentru toti”- data lansare estimativa. Promovarea parteneriatului in randul femeilor, prin formarea de asociatii parteneriale. Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile accesari fonduri europene nerambursabile necesare utilizarii acestuia. Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii fonduri nerambursabile pentru apicultura de finanNare. Din punct de vedere al structurii CSNR, aceasta este stabilita In conformitate cu reglementarile comunitare relevante privind Fondurile Structurale si de Coeziune. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Domeniul major de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea. Acest document nu va servi Insa ca instrument de management, ci ca document strategic prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune In perioada de referinta.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Ciupercarie

AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate proiecte fonduri europene nerambursabile si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. O 1. 1. 1. A1 ? In fonduri europene nerambursabile 100% cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010. 1), solicitantul, respectiv prestatorul de servicii, trebuie sa completeze cererea initiala anuala prevazuta la art. Teritoriul Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt importante granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii de C& D si de absorbtie a inovarii,- asa cum subliniaza Liniile directoare. Sprijinul se acorda pentru o fonduri europene nerambursabile pentru ciupercarie perioada de cinci ani, unui singur membru al familiei, pentru aceeasi exploatatie agricola. Practic pot propune orice solutie vreau in Studiul de Fezabilitate cu conditia ca ISC- ul sa- mi dea aviz favorabil, iar investitia mea sa tina cel putin 5 ani de zile. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing7 de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Conditii de obtinere a subventiei a) Conditii financiare Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie sa detina un efectiv cuprins intre 2 si 15 capete vaci fonduri nerambursabile pentru apicultura de lapte, inclusiv, pe fonduri europene nerambursabile pentru ciupercarie exploatatie, la termenul limita de depunere a cererilor si sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sunt inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe. Cele patru proiecte care au fost declarate castigatoare, sunt cele ale comunelor Murighiol, Daeni, Grindu si Stejaru. AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica. Este extrem de important de subliniat legatura Intre CSNR si Programele Operationale ( PO). februarie 2011
” Continua sa te califici!” – data lansare estimativa. Agroturismul este o imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul unei gospodarii agricole sau ferme, ce constituie o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si sociala, ce presupune contactul turistului cu activitatile gospodaresti, si asigurarea partiala a hranei din produse locale.