Tag Archives: fonduri nerambursabile pentru apicultura

Fonduri Europene Complex Turistic

verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 3 – Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi. Presedintele Knowledge Management Institute ( H. Q. martie 2011 ( provizoriu) Axa LEADER Masura 4. 1 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 21 – Implementarea proiectelor de cooperare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 31 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului Sub- masura 431- 1. In situatia in care se vor incalca de catre beneficiar clauzele contractului de finantare , APDRP il poate rezilia. Formularul standard al Cererii de finanNare este prezentat in Anexa 1 la prezentul Ghid  i este disponibil in format electronic, la adresa www. madr. ro 3. 1. 1 Completarea Cererii de finanNare Completarea Cererii de finanNare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . Dambovita- Gratia- Poeni- Silistea- Scurtu Mare- Slavesti- Ciolanesti- Zambreasca- Dobrotesti, beneficiar CJ Teleorman. organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 313 sunt. Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea decalajelor existente Intre regiuni In termeni de productie, productivitate si proiecte de finantare nerambursabile ocupare. agenti economici. Locuiesc la oras unde am un mic business de prestare servicii IT ( sunt programator). pentru noi activitati. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. Analize si fonduri europene complex turistic studii privind nivelul si oportunitatile de ocupare a femeilor si grupurilor fonduri europene complex turistic vulnerabile. Este o conditie necesara sa aveti terenul atunci cand depuneti proiectul si sa aveti acte doveditoare prinvind propietatea terenului sau acte privind concesionarea terenului pe o perioada de minim 10 ani. Intre utilaje, ma gandesc in primul rand la foreza, la moto cositoare si la alte mici unelte fonduri nerambursabile pentru apicultura agricole. In cererea de finantare devizul totalizator are fonduri imm nerambursabile erori de calcul, cineva s- a grabit cu aceste formule si dupa ce introduc toate sumele din devizul general imi trece totalul de 2 ori suma devizului, suma totala e trecuta si la cheltuieli eligibile si neeligibile . accesul la garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S. A.

Fonduri Nerambursabile Intreprinderi Mici Si Mijlocii

pentru realizarea de activitati de indepartare a deseurilor rezultate din in urma curatirii terenului, reprezinta o cheltuiala eligibila prin intermediul fonduri phare nerambursabile Masurii 312 ,, Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? R. investitii ( publice si private) in cercetare si dezvoltare de 3% din PIB- ul UE. un proces de consultare parteneriala bine gestionat. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. o 10% – pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaNiuni. Lu? nd in considerare doar tinerii cu v? rste intre 18- 24 ani care nu se afla pe piata muncii, in nici o forma de educatie sau formare profesionala si nu cauta un loc de munca. Achizitionarea unui website de prezentare a companiei ONG- ului. Cel mai important lucru pentru un beneficiar sunt cunostintele pe care le are legate de tipul de afacere pe fonduri nerambursabile pentru apicultura care o conduce sau pe care ar vrea sa o dezvolte, aceste cunostinte sunt baza lui de informatii pe care trebuie sa fonduri nerambursabile intreprinderi mici si mijlocii le dezvolte si care il va ajuta ulterior sa aibe un trend crescator al cifrei de afacere. Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca. Pe l? nga conditionalitatile ex post mentionate mai sus, Comisia propune introducerea, ca o optiune, a unui tip specific de operatiune, denumita planul comun de actiune. AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale. se incadreaza in Axa Prioritara I ? este un program de implicare in activitati comunitare initiat de Rompetrol si destinat ONG- urilor, autoritatilor locale si persoanelor cu atitudine civica si spirit antreprenorial care vor sa initieze si sa implementeze un proiect menit sa dezvolte comunitatile din care fac parte. fonduri europene nerambursabile in agricultura Asistenta Tehnica pentru POS- T. Comisia Europeana realizeaza repartizari indicative anuale pe state membre, In special In functie de criteriile urmatoare: populatie eligibila, prosperitate nationala, prosperitate regionala si rata de somaj. b) Investitii in activitati recreationale. AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura fonduri nerambursabile intreprinderi mici si mijlocii navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. Obiectiv general. Afaceri cu aur si diamante finantate cu fonduri structurale. organizarea si participarea la expozitii de produse marine si din peste.

Fonduri Europene Pt Cultivarea Tutunului

Aceasta majorare se aplica exclusiv fonduri europene pt cultivarea tutunului la partea din fonduri europene pt cultivarea tutunului proiect destinata investiNilor in aceste doua tipuri de operatiuni. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). Apoi, Comisia angajeaza transele cel tarziu la 30 aprilie In fiecare an. in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mica de 50. 000. fonduri nerambursabile pentru tineri 2010 000 EUR aprobarea se realizeaza de catre AMPOST pe baza Raportului de evaluare emis in acest sens de catre Comitetul de evaluare. in a carui raza de competenta isi are sediul. Din cele 12 comitete consultative. CE finanteaza. comercializeaza o parte din producNia agricola obNinuta. formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Integrare pe piata muncii ( strategice). Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. Pentru a fi clasificat ca fermier pentru aceasta masura, solicitantul de sprijin public trebuie sa demonstreze ca veniturile din agricultura reprezinta cel putin 25% din veniturile totale si ca timpul destinat muncii in agricultura reprezinta cel putin 25% din timpul de munca total fectuat. a) sunt inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe. zece sunt comitete tematice ( CCT) organizate pentru urmatoarele domenii. Pentru a beneficia de sisteme educationale si de formare profesionala de consultanta fonduri europene nerambursabile calitate, va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. Pescuit. Este Insa de mentionat ca, desi CSNR preia si sintetizeaza elementele principale incluse In Analiza si Strategia PND, acestea sunt reorganizate In functie de cele 3 Prioritati si cele 11 Directii de actiune ( Guidelines) din Orientarile Strategice Comunitare, reflectand astfel Incadrarea CSNR In principiile europene ale Politicii de Coeziune. Prin programul Impreuna pentru fiecare, Rompetrol promoveaza parteneriatul intre societatea civila, autoritatile locale, companiile private si comunitatea in ansamblul ei. fonduri nerambursabile pentru apicultura o 10% – pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaNiuni: ? imbunataNirea eficienNei utilizarii  i depozitarii ingra amintelor cu azotat”, ? instalaNii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole  i in cadrul proceselor de prelucrare  i comercializare”. contribuNia Uniunii Europene – 80% Valoarea maxima eligibila a unui proiect va fi de 50. 000 EURO din care. tarile UE ar urma sa se asigure ca, din totalul fondurilor politicii de coeziune a UE de care au beneficiat, un anumit procent minim provine de la FSE.

Fonduri Europene Nerambursabile Crestere Animale

Inegalitatea de sanse duce la excluderea sociala a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilitati si etnia roma. Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. In cadrul acestui site puteti consulta informatii relevante si utile privind programarea interventiilor, tipurile fonduri europene nerambursabile imm de proiecte care urmeaza a fi finantate, procedura de aplicare si stadiul implementarii POS DRU. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. Bugetul total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, fonduri nerambursabile pentru apicultura iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, 7 miliarde de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In finantare europeana cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat un program de cooperare transfrontaliera Intre Ungaria si Romania pentru perioada 2007? 2013. Sursa. 1078 2008, cu modificarile i completarile ulterioare. atingerea obiectivului ? 20/ 20/ 20? in domeniul energiei si al schimbarilor climatice. care sunt sursele de finantare. imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii de urgenta. Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde fonduri europene nerambursabile crestere animale este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. Totusi, in vreme ce mediul privat e gata sa devina dator vandut pe la banci pentru a lua bani europeni, mediul public inca sondeaza piata. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro. In scopul calcularii marjei din cadrul plafonului pentru credite de plata, creditele corespunzatoare sunt considerate in afara CFM. Oricine detine teren agricol inscris la APIA si a mai desfasurat in trecut activitati agricole poate sa aplice cu un fonduri europene nerambursabile crestere animale proiect din fonduri europene nerambursabile in agricultura. Principalele caracteristici ale viitorului proces de programare.

Fonduri Europene Livada Meri

e) are in obiectul de activitate cel mult 5 ( cinci) grupe de activitati prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare ( CAEN Rev. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii. si realizare consultanta fonduri nerambursabile de website- uri, in cadrul masurii 311. in general, informatii care pot fi utilizate ca argumente pentru proiect). Potrivit listei publicate pe pagina de internet a Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale ( OIPSI), Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia si Universitatea Lucian Blaga din Sibiu au contractat proiecte in valoare de 5, fonduri europene livada meri 2 milioane lei fiecare. 12. 1. 1 Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa” se incadreaza in Axa I – ? Creterea competitivitaNii sectoarelor agricoli forestier” i are ca fonduri europene livada meri obiectiv general creterea competitivitaNii exploataNiilor agricole in curs de restructurare pentru facilitarea rezolvarii problemelor legate de tranziNie, avand in vedere faptul ca sectorul agricoli economia rurala sunt expuse presiunii concurenNiale a pieNei unice. imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. Aici e vorba de apa fara nitrati, distribuita in randul populatiei, cu un debit mare si asa a fost recomandat de un studiu geotehnic facut pentru primarie in cadrul proiectului. in acest caz cre terea dimensiunii economice a fermei, la solicitarea celei de a doua tran e, aferenta masurii 112, va fi de 4 UDE iar pentru anul 3 Un solicitant al Masurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, in cadrul urmatoarelor masuri* din PNDR:
? 111 ” Formare profesionala ( training), informare  i difuzare de cuno tinNe”. Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea Regionala ( CCDR). Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie fonduri nerambursabile pentru apicultura scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. o noua Strategie Europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii sociale, prin urmatoarele initiative. Ca urmare a Summit- ului UE pentru Roma de la Bruxelles din 2008 si in contextul Anului european 2010 pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale, Comisia Europeana organizeaza in Romania in luna octombrie 2010 reuniuni la nivel inalt pe tema contributiei fondurilor europene la integrarea Romilor. 4) pot include in proiect si forarea unui put pentru irigatii?. Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei. Constructia, modernizarea, extinderea cladirilor reprezinta investitii eligibile in cadrul tuturor componentelor masurii, exclusiv in proiecte fonduri nerambursabile scopul desfasurarii activitatilor propuse prin proiect ( cu exceptia activitatilor cuprinse in Anexa 9A). 40% – sprijin nerambursabil ( sprijinul maxim nerambursabil va fi de 20. 000 Euro). CE finanteaza:. Prioritati ale aceste masuri. Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. Valoarea publica totala a acestor proiecte depuse depaseste 78, 53 de milioane de lei. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii.

Fondul European Feadr

Pentru Axa prioritara 4, domeniul major de interventie 4. 3 sunt prevazuti urmatorii indicatori de rezultat, pentru monitorizarea si evaluarea programului:

- 1500 de microintreprinderi sprijinite pana in 2015 ( rezultat imediat, direct). si Cooperatie ( O. T. I. M. M. C. Sotul meu practica zborul cu parapanta ? atat la liber cat si motorizat si m- ar interesa daca este posibila achizitionarea unui aparat de zbor. Prioritatile CSNR au fost formulate ca raspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale si In vederea crearii oportunitatilor pe care Romania si le doreste. pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania. Achizitia de servicii de Consultanta si instruire specializata strict legate de activitatile de investitii specificate anterior . intreprinderea, ca principal interesat, va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului si va suporta riscul unui eventual esec al obtinerii rezultatului preconizat. Micro- intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate ( start- up ? Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. Obiectivul principal al Strategiei Lisabona, respectiv acela de a transforma Uniunea In cea mai competitiva si dinamica economie din lume pana In anul 2010, a fost reformulat In anul 2005, cu ocazia efectuarii evaluarii pe termen mediu a Strategiei. Programul Operational Regional POR A5 ? Dezvoltarea durabila fonduri phare nerambursabile si promovarea turismului. Intervine si nemultumirea primarilor care spun ca nu pot face drumuri pe ogoare cand in sat comuna nu sunt modernizate drumurile. Cele mai multe proiecte au fost pentru cabinete veterinare, cablu Tv in mediu rural, activitati traditionale etc. 10. 45- 11. 15 Decernarea Diplomelor de Excelenta ? CAMPIONI ROMANI IN AFACERI?. 2. 1 Drumuri nationale. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii educationale si a resurselor accesibile pentru toti ( inclusiv resursele TIC, laboratoare, ateliere, ferme de practica pentru scoli agricole). Universitate pentru viitor ( strategice). Imbunatatirea valorii economice a padurii. Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru intreprinderile mijlocii si de 20% pentru intreprinderile mici la intensitatile mentionate mai sus. si realizare de fondul european feadr website- uri, in cadrul masurii 311. Datorita acestui principiu, Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) si Fondul Social European ( FSE) pot sa finanteze, fiecare, In mod complementar si limitat, actiunile fondul european feadr care tin de aria de interventie a celuilalt fond ( In limita a 10% din creditele alocate de Comunitate fiecarei axe prioritare a unui program operational). Pentru Axa prioritara 4, domeniul major de interventie 4. proiecte nerambursabile 3 sunt prevazuti urmatorii indicatori de rezultat, pentru monitorizarea si evaluarea programului. Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia ? fonduri nerambursabile pentru apicultura 151 milioane lei. crearea unui sistem de monitorizare a politicilor publice legate de antreprenoriat ( acum exista un numar de initiative paralele, unele divergente, unele inutile, altele ineficiente).

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Constructii

566 2004, cu modificarile i completarile ulterioare. Pe scurt, panourile solare ( fotovoltaice) sunt dispozitive capabile sa transforme energia solara in energie electrica. 1. 3. Programul Operational Regional Obiectiv general. AXA 3. 2. 6. precum afaceri cu fonduri europene nerambursabile Strategia Europa 2020 ( inclusiv cele sapte ? initiative emblematice? ? flag ships), strategiile pentru crestere si ocupare etc. Ferma de semi- subzistenNa a PF Ionescu Vasile, comuna. Domeniul major de interventie 4. 3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare. In cadrul operatiunii 3. 1. 1. AXE PRIORITARE. Sibiu anunta lansarea proiectului ? Solutia la somaj si saracie. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? destinata tuturor posesorilor de terenuri ce nu pot fi cultivate in momentul de fata in zone de campie, deal si munte. Cele mai finantate investitii au fost fondurile europene nerambursabile in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). CINE poate obtine finantare. Domeniul major de interventie 2. 3 – Accesul intreprinderilor la fonduri europene nerambursabile pentru constructii activitati de CDI ( in special IMM- urile) Operatiunea 1. fonduri europene nerambursabile pentru constructii c) efectivul de vaci de lapte pentru care se solicita ajutor specific anual trebuie mentinut in exploatatie pe perioada derularii schemei de sprijin. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala. Pentru Axa prioritara 4, domeniul major de interventie 4. 3 sunt prevazuti urmatorii indicatori de rezultat, pentru monitorizarea si evaluarea programului:

- 1500 de microintreprinderi sprijinite pana in 2015 ( rezultat imediat, direct). Sustinerea implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
- data fonduri nerambursabile pentru apicultura lansare estimativa. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) a incheiat un contract de finantare a investitiei pentru productia panourilor solare prin Programul National de DezvoltareRurala( PNDR). Codul european de conduita privind parteneriatul). organizarea de seminarii pentru instruirea angajatilor in vederea adaptabilitatii la tehnologii avansate. Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil i are ca scop . Intr- un articol recent ? evaluarea proiectelor? crearea si mentinerea locurilor de munca. Apoi, Comisia angajeaza transele cel tarziu la 30 aprilie In fiecare an. Bulgaria reusise sa absoarba pana la acel moment numai 33% din fonduri, iar Romania aproximativ 50%.

Fonduri Europene Pentru Parcuri Fotovoltaice

achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai in interes propriu. Managementul Programelor Operationale a fost reglementat prin HG nr. Procesul de control Domeniul major de interventie 5. 2 – Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI Operatiunea a). Sanse egale si respect ( strategice). din PNDR. Practic pot propune orice solutie vreau in Studiul de Fezabilitate cu conditia ca ISC- ul sa- mi dea aviz favorabil, iar consultanta fonduri europene nerambursabile investitia mea sa tina cel putin 5 ani de zile. Este Insa de mentionat ca, desi CSNR preia si sintetizeaza elementele principale incluse In Analiza si Strategia PND, acestea sunt reorganizate In functie de cele 3 Prioritati si cele 11 Directii de actiune ( Guidelines) din Orientarile Strategice Comunitare, reflectand astfel Incadrarea CSNR In principiile europene ale Politicii de Coeziune. Initial, pentru actiunile propuse a se finanta prin facilitatea Schengen contractele trebuiau semnate pana la data de 31 decembrie 2009, dar, conform deciziei de vineri a CE , data- limita va fi 31 martie 2010. in plus, la nivel local nu exista o traditie a bugetelor multianuale, mai ales ca sursele de finantare nu sunt sigure. Reconstructia statutului femeii. consiliere, instruire si sprijin din partea Oficiului Teritorial pentru I. M. M. maxim 15 puncte). Dacian Ciolos a raspuns unui interviu in cadrul vizitei efectuate in Iasi fonduri nerambursabile pentru apicultura cu privire la continuarea investitiilor in agrigultura in perioada 2013- 2020. Domeniul major de interventie 2. 2 – Investitii pentru infrastructura de CDI Operatiunea 1. Fata de sesiunea precedenta au aparut unele modificari in cadrul acestei masuri precum. Statele membre vor trebui sa concentreze finantarea din FSE asupra unui numar limitat de obiective si fonduri europene pentru parcuri fotovoltaice prioritati de investitii in ton cu strategia Europa 2020, pentru si a putea atinge o masa critica si a spori impactul. Intr- un an in care bancile au blocat creditarea, veniturile bugetare sunt in scadere, iar . fondurile de la autoritatile centrale au venit foarte greu, proiectele europene au putut reprezenta o supapa pentru primariile din intreaga tara. Competente pentru competitivitate ( strategice). Aceasta structura de coordonare a fost constituita In martie 2004, In cadrul Ministerului fonduri europene pentru parcuri fotovoltaice Finantelor sub denumirea de Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar ( AMCSC) In baza fonduri europene nerambursabile turism Hotararii de Guvern nr. Inegalitatea de sanse duce la excluderea sociala a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilitati si etnia roma.

Fonduri Europene Pentru Agricultura Organica

Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. tips & tricks pentru proiecte de succes. cum sa iti gestionezi resursele. granturi). b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata in paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. Cererea de finanNare trebuie completata intr- un mod clar  i coerent pentru a inlesni procesul de fonduri europene pentru agricultura organica evaluare a acesteia. care se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). este inregistrata in Registrul fermelor si Registrul agricol. O alta idee guvernamentala pe partea de investitii pentru IMM ( de data aceasta, chiar bizara) este atragerea de micro- capital din zona privata, in structuri de tip business- angel- networks pentru astfel de investitii in IMM. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatile administratiei publice locale o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis 1528 2006, in care acesta trebuie sa solicite si eliberarea Anexei mentionate anterior. februarie- martie 2011
” Universitate pentru piata muncii” – data lansare estimativa. intreprinderea, ca principal interesat, va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului si va suporta riscul unui eventual esec al obtinerii rezultatului preconizat. fonduri europene pentru agricultura organica Atributiile institutiilor fonduri europene agricultura implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. simplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la finantare
? Tineretul in miscare? ? identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? ? reformarea fondurilor europene destinate IMM- fonduri nerambursabile pentru apicultura urilor din domeniul cercetarii si inovarii si cresterea sprijinului acordat domeniului IT& C Prezinta. In 2010 cea mai atractiva masura pentru primariile din mediul rural a fost masura 125 ce urmareste reabilitarea drumurilor de exploatatie agricola. 3. 1 Promovarea culturii antreprenoriale. 184 de proiecte in valoare publica de 80, 32 milioane de euro pentru Schema XS13 2008 si 137 de proiecte in valoare publica de 59, 64 de milioane de euro pentru Schema XS28 2008. Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu fonduri nerambursabile pensiuni si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? Bucuresti ? Ilfov ? 30 milioane lei. Tipuri de proiecte:

- Crearea unei noi unitati de productie ( fabrica sectie instalatie). In ceea ce priveste istrumentele structurale destinate sustinerii implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar ( proiecte la nivel central), Ministerul Sanatatii a contractat un proiect in valoare de 71 de milioane de lei pentru implementarea sistemului national de prescriptie electronica.

Fonduri Europene Nerambursabile Masura 313

Pentru sectorul legume. ex. modernizat din fonduri europene. Cota respectiva a finantarii pentru coeziune corespunde unei valori de cel putin 84 de miliarde de euro pentru bugetul FSE, fata de suma actuala de 75 de miliarde de euro. Inlocuirea plantatiilor viticole fonduri phare nerambursabile din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. Doresc sa accesez Masura 112 si sa cultiv porumb zaharat. Solicitantul este membru, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, al unei forme asociative recunoscute conform legislaNiei naNionale in vigoare Pentru a fonduri europene nerambursabile sanatate se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ataeaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative. Scopul declarat al acestei strategii este acela de a revigora politicile comunitare, pe fondul a doua provocari majore care afectau economia si societatea: globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a societatii informationale. Masura 123 ? Cresterea fonduri europene nerambursabile masura 313 valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca urmatoarele obiective principale. Acest proiect este desfasurat in fonduri nerambursabile pentru apicultura parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj- Napoca. In cadrul acestui proiect se ajutorul consta in absolvirea unui curs de formare dezvoltare profesionala si calificare recalificare profesionala in limita unei sume de 1000 de lei. Numele proiectului este. Construirea si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor. 2. 3 Acces si participare la FPC. Fiecare axa prioritara are alocat un anumit buget si cuprinde un numar de domenii cheie de interventie care urmaresc realizarea unor obiective de dezvoltare. Programul Operational Regional, Programul Operational Sectorial Mediu. Tipuri de proiecte:

- Crearea unei noi unitati de productie ( fabrica sectie instalatie). In urma reorganizarii Guvernului In martie 2007, AMCSC a devenit Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ( ACIS), In baza Hotararii de Guvern nr. Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de? 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului. 6. 1. Vreau sa va intreb ceva de ce nu se acorda credite nerambursabile decat pentru cei care tot ei au sau eventual daca au cunostinte de ce pentru un om care ar dori sa deschida o afacere si stie ca face ceva bun de ce nu se acorda la ce se mai face atata publicitate. Investitii in educatie inclusiv training vocational care contribuie la cresterea atractivitatii si calitatii vietii. 1. 4. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate7, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. In anul 2011 cele fonduri europene nerambursabile masura 313 mai accesate fonduri europene in agricultura au fost pe masurile ce au vizat in special microintreprinderile si institutiile publice din mediul rural.