Tag Archives: forum fonduri europene nerambursabile

Fonduri Europene Idei De Afaceri

la renovarea fonduri europene nerambursabile forum ei ? sub forma unei pensiuni. este inregistrata in Registrul fermelor Registrul agricol. Fondurile acordate de BERD pentru programul EEFF sunt acum disponibile prin bancile participante. Finantare programe de sanatate si mediu. Centre Urbane – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. In luna mai Programul Operational Regional inregistreaza cea mai mare crestere a gradului de absorbtie dintre cele 7 programele operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune. este un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se urmareste Incurajarea cresterii productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene. februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare
” Profesionisti in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Cariera in educatie si formare” – fonduri europene nerambursabile pentru agricultura verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Calitate in formare profesionala contin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Obiectiv general. Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? din cadrul PNDR. Proiectul de tip 2 care are prestabilite beneficiarul intreprindere si serviciile de cercetare care ii sunt necesare acestuia. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30 septembrie 2010, ora12. 00. Finantare programe de sanatate si mediu. organizarea si participarea la expozitii de produse marine si din peste. O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), fonduri europene idei de afaceri constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Franta ofera fonduri pentru proiectele inovatoare ale ONG- urilor. Fiti realisti atunci cand doriti sa incepeti o afacere pentru ca orice afacere o incepeti cu scopul forum fonduri europene nerambursabile de a produce BANI. Potrivit listei publicate pe pagina de internet a Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale ( OIPSI), Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia si Universitatea Lucian Blaga din Sibiu au contractat proiecte in valoare de 5, 2 milioane lei fiecare. Axa prioritara 3. ompaniile de servicii energetice ( ESCO). Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010. Fondurile totale alocate Masurii 125 prin FEADR sunt de 483. 246. 816 Euro din care suma de 7. 169. 427 Euro cheltuiala publica ( 5. 735. 542 Euro FEADR) reprezinta alocarea fonduri europene idei de afaceri financiara pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economica ( PERE) pentru proiectele care vizeaza noile obiective, din care.

Fonduri Europene Pentru Reciclare Pet-uri

10 milioane de euro. Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. Servicii de ocupare eficiente? ( granturi). Majorarea (+ 1, 6%) este aproape de valoarea estimata a ratei inflatiei, prin urmare, bugetul nu creste in termeni reali. inovare si economia cunoasterii: consolidarea capacitatilor regionale In materie de cercetare si dezvoltare tehnologica, stimularea inovarii si a spiritului antreprenorial si dezvoltarea ingineriei financiare, In special pentru Intreprinderile legate de economia cunoasterii; mediu si prevenirea riscurilor: reabilitarea terenurilor contaminate, stimularea eficacitatii energetice, promovarea de transporturi publice urbane nepoluante si elaborarea de planuri pentru prevenirea si gestionarea riscurilor naturale si tehnologice; acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu Legea nr. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie forum fonduri europene nerambursabile sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz, o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21) a Ordinului mai sus menTionat, in care acesta trebuie sa completeze si fonduri nerambursabile imm 2010 rubrica destinata contribuabililor care solicita fonduri externe nerambursabile. Acelasi lucru este valabil si fonduri europene pentru reciclare pet-uri pentru creditele aferente Instrumentului de flexibilitate. strategia de asistenta tehnica si sau planul de comunicare aprobate si . Un sfat pe zi ? Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. Agroturismul este o imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul unei gospodarii agricole sau ferme, ce constituie o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si sociala, ce presupune contactul turistului cu activitatile gospodaresti, si asigurarea partiala a hranei din produse locale. Acest criteriu se va puncta fondurile europene nerambursabile conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. POR). PROGRAMARE STRATEGICA CONSOLIDATA ORIENTATA SPRE REZULTATE Comisia propune un proces de programare orientat mai mult catre rezultate pentru a imbunatati eficacitatea programelor politicii de coeziune. Infrastructura de baza ? Lungimea drumurilor publice de pe care se preia traficul agricol nu poate depasi 150% din lungimea rutei alternative. b. 261/ 2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru fonduri europene pentru reciclare pet-uri dezvoltare regionala prin sprijinirea investitiilor In turism. Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. NU in cadrul acestei masuri. De aceea, colaborari de genul celei dintre autoritatile din Murighiol si Mahmudia este un exemplu pozitiv. Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat si demonstrat in documentele anexate ( adeverinta de la ANIF sau alt detinator de infrastructura primara). incepand cu anul 2011 pentru beneficiarii masurii 141 care i i propun sa realizeze investiNii prin masura 121, a fost aprobata o alocarea financiara distincta din masura 121 – Modernizarea exploataNiilor agricole.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Iepuri

Domeniul major de interventie – fonduri europene nerambursabile pentru iepuri 4. 2 – Reabilitarea siturilor industriale poluate si nutilizate si pregatirea . 30 milioane de euro, BRD ? Cererea de finanNare trebuie completata intr- un mod clar i coerent pentru a inlesni procesul de evaluare fonduri europene nerambursabile pentru iepuri a acesteia. Cuv? ntul cheie al este utilizarea ? eficienta?. Formare profesionala ( training), informare si difuzare de cunostinte. Beneficiarii, precum  i soNii soNiile acestora care au obNinut sprijin pe Masura 141 nu pot beneficia de sprijin prin Masura 112. respectiv. cresterea calitatii serviciilor turistice. simplificarea in continuare a procedurilor de infi. intare modificare desfiintare de IMM- uri, crearea de one- stop- shops care. Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? – pentru aceasta Masura, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 3. 980 cereri de finantare, fiind contractate pana acum 1. fonduri nerambursabile 2010 290 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de aproape 188 de milioane de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare. 4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. construirea sau amenajarea unui centru de vanzare directa catre consumatorii finali, in interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute fonduri europene nerambursabile forum in cadrul fermei de acvacultura. In consecinta, consideram ca nu se poate realiza o incadrare a ansamblului format din cap tractor si semiremorca basculabila, in definitia mijloacelor de transport specializate. de la modelul cetateanului care asteapta ca altcineva sa- i rezolve problemele la modelul cetateanului, membru activ al comunitatii care identifica o problema si gaseste solutiile ca sa o rezolve
? Impreuna pentru fiecare? Dacian Ciolos a raspuns unui interviu in cadrul vizitei efectuate in Iasi cu privire la continuarea investitiilor in agrigultura in perioada 2013- 2020. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Conform art. 41 din Regulamentul general 1083 2006 va adopta o decizie privind cererea de proiect major forum fonduri europene nerambursabile nu mai tarziu de 3 luni de la primirea in conditiile art. 40 din acelasi regulament a cererii de proiect major din partea Statului Membru. Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare. Valoarea proiectelor contractate depaseste 58 de milioane euro. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii precizata in Planul de afaceri. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, Sud- Vest Oltenia, Sud- Est a expirat. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat). Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. Sprijin public pentru incetarea temporara a activitatilor de pescuit. Reamintim ca in cadrul acestei operatiuni se finanteaza proiecte ce asigura conctarea la internet prin conexiuni broadband si achizitionarea de echipamente ocnexe. Programe Sectoriale finantate de Uniunea Europeana. Apdrp. ro a publicat astazi lista proiectelor finantate pe masura 322 din sesiunea SESIUNEA NR. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente.

Fonduri Europene Nerambursabile Braila

Domeniul major de interventie 5. 3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii . Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro fonduri europene nerambursabile braila Domeniul major de interventie 5. 1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea modernizarea infrastructurilor conexe Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 1083/ 2006 din iulie 2006, care defineste regulile generale privind Fondul European pentru fonduri nerambursabile pentru imm Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. reprezentanti ai Comisiei Europene, autoritatilor romane, societatii civile active in domeniul integrarii Romilor, etc. Cine poate sa solicite finantare. Comuna Mircesti este una dintre cele mai active comune din judetul Iasi, si locul unde se afla Casa Memoriala Vasile Alecsandrii. ex. eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. Totusi, in vreme ce mediul privat e gata fonduri europene nerambursabile braila sa devina dator vandut pe la banci pentru a lua bani europeni, mediul public inca sondeaza piata. Av. Interpretare se va face in limbile romana, romani si engleza. Totusi experienta ne spune ca e mult mai rentabil un bussines forum fonduri europene nerambursabile in cadrul domeniului productiv din punct de vedere financiar si al riscurilor. Domeniul major de interventie 4. 2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ” verde” Operatiunea : Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice ( in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Termenul de depunere a cererilor de finantare fonduri nerambursabile piscicultura a expirat. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) a incheiat un contract de finantare a investitiei pentru productia panourilor solare prin Programul National de DezvoltareRurala( PNDR). Sumele platite beneficiarilor vor fi cerute ulterior Comisiei pentru a fi rambursate tarii noastre?, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. exclusiv restaurante de tip familial pensiune, cu specific ( crama, cu specific local), gradina de vara ( clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare. februarie- martie 2011
” Nu abandona scoala!” – data lansare estimativa. La ora actuala, prefinantarea este repartizata pe doi sau trei ani, iar procentajele sunt mai reduse.

Fonduri Europene Pt Panouri Solare

prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole. Asistenta Tehnica Domeniul major de interventie 5. 1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE Operatiunea a). Conceperea si realizarea proiectelor in functie de ghidul solicitantului 4. Eu sustin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri? vat, ramane de vazut daca se va si realiza intr- o formula viabila, pentru ca aici cea mai importanta problema mi se pare intr- adevar solutia care va fi aleasa pentru managementul fondului. modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere. 1. 3. construirea sau amenajarea fonduri europene pt panouri solare unui centru de vanzare directa catre consumatorii finali, in interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute in cadrul fermei de acvacultura. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatile administratiei publice locale o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in proiecte europene nerambursabile 2010 Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis 1528 2006, in care acesta trebuie sa solicite si eliberarea Anexei mentionate anterior. De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile forum fonduri europene nerambursabile decat bio- combustibii, ca parte componenta a proiectelor. in situatia in care pentru anumite cereri de finantare AMPOST solicita informatii suplimentare de la solicitant cele 45 de zile lucratoare nu vor cuprinde perioada de raspuns a solicitantului. In vederea Inaintarii cererilor de plata catre CE, certifica declaratiile de cheltuieli. Este extrem de important de subliniat legatura Intre CSNR fonduri europene pt panouri solare si Programele Operationale ( PO). Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? camerele de comert si industrie. Ferma de semi- subzistenNa a PF Ionescu accesare fonduri europene nerambursabile Vasile, comuna. Consiliere, orientare si formare profesionala continua, in vederea imbunatatirii sanselor de ocupare ale grupurilor tinta. Programul Operational pentru Pescuit. Buget pe ani 2011 – 528. 395. 407 Euro 2012 – 456. 947. 159 Euro 2013 – 406. 462. 565 Euro pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru . Conditii de obtinere a subventiei. Programul Operational Sectorial- Mediu. numit in continuare POS CCE) reprezinta principalul instrument pentru realizarea primei prioritati tematice a Planului National de Dezvoltare 2007 ?

Fonduri Europene

566 2004, cu modificarile  i completarile ulterioare. Programele de mici dimensiuni vor fi scutite de o reexaminare a Comisiei. Proiecte de cercetare in fonduri europene parteneriat intre universitati institutii de cercetare si intreprinderi Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Oradea. daca este un proiect care prevede atat achizitii de echipamente, cat si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente fonduri europene nerambursabile persoane fizice proiectelor de lucrari, daca lucrarile au ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, in cazul in care achizitiile prezinta cea mai mare pondere). Organismele intermediare sunt institutiile desemnate la nivel central, regional sau local de catre autoritatile de management sau autoritatea de plata si care, prin delegare de atributii de la aceste autoritati, implementeaza masurile din programele operationale si actioneaza in relatia cu beneficiarii finali. v) culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie. 2. 6. 111 ” Formare profesionala ( training), fonduri europene informare i difuzare de cunotinNe”. Operatiunile finantate de Fonduri Structurale trebuie sa fie In conformitate cu prevederile Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind concurenta, achizitiile publice, protectia mediului, promovarea egalitatii Intre barbati si femei. Lipsa cofinantarii creeaza un haos in accesarea fondurilor europene. SRL ( infiintata in baza Legii nr. Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fi mentionata in cererea de finantare. Internetul, la un click prea departe Intr- o lume guvernata de calculator proiecte europene nerambursabile si de internet, doar 14 autoritati si institutii publice au contractat fonduri europene in cadrul Programului forum fonduri europene nerambursabile Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice? Solutii concrete de obtinere a co- finantarii proiectelor de investitii ale IMM Prezinta. Doresc sa accesez Masura 112 si sa cultiv porumb zaharat. mediu si prevenirea riscurilor. Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Ordin nr. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2).

Fonduri Europene Online

Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri. anexele cuprinzand proiectele de asistenta tehnica pe anul N, documentatia de atribuire ( conform pragurilor din OUG nr. 34 2006 cu modificarile si completarile ulterioare) Fondurle Europene, sunt instrumentele financiare prin care UE actioneaza pentru eliminarea diferentelor economice intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale. dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri ( parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc). Consolidarea capacitatii furnizorilor de FPI si FPC pentru a oferi programe de educatie si formare atractive si de calitate, in corelare cu cerintele pietei muncii, in special pentru sectoarele cu potential de crestere, in scopul de a asigura complementaritatea cu strategia de competitivitate. Sprijin public pentru incetarea temporara a activitatilor de pescuit. Interpretare se fonduri europene online va face in limbile romana, romani si engleza. Situatia finala este data de platile facute de autoritatile de management. In aceste conditii, banii alocati DMI 4. 2 nu pot fi cheltuiti in timp util, in timp ce pentru celelalte domenii de interventie exista cereri de finantare care depasesc valoarea alocata respectivului tip de operatiuni. Saptamana trecuta, au fost semnate primele cinci din cele noua contracte de constructie de autostrazi. Cele cinci contracte vizeaza constructia a circa 100 km de autostrada, valoarea totala a acestora ridicandu- se la 693 milioane de euro. Hewlett Packard este cunoscut pentru produsele sale. 30 septembrie 2010, ora12. 00. Dosarul cererii de finanNare va avea in mod obligatoriu un opis, cu urmatoarele elemente: Nr. Fondul de Coeziune ( FC). Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? Programul Impreuna pentru fiecare este despre o echipa care schimba in bine viata unei comunitati in care traiesc aceiasi membri ai echipei. Asistenta nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana prin Programul Phare. 79- 98, ca pentru aplicarea prevederilor Capitolului 6. 2 Evaluarea proiectelor din Ghidul Solicitantului – CondiTii Generale privind documentele fiscale, sunt necesare urmatoarele*. achizitionarea de forum fonduri europene nerambursabile tehnologii noi si know- how. camerele de comert si industrie. Operatiunile finantate de Fonduri Structurale trebuie sa fie In fonduri nerambursabile pentru tineri 2010 conformitate cu prevederile Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind concurenta, achizitiile publice, protectia mediului, promovarea egalitatii Intre barbati si femei. In 2010 CEC BANK a oferit peste 12. 000 de credite pentru intreprinderile care au accesat fonduri europene in valoare de peste1, 5 miliarde de lei. ce contine un dosar de finantare. etc. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? pentru noi activitati. Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre fonduri europene online 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferente acestei masuri. 3000 de noi locuri de munca permanente, create in microintreprinderile sprijinite pana in 2015 ( rezultat indus, indirect) Solicitanti eligibili pot fi. n continuarea procesului inceput prin elaborarea Planului National Strategic ( PNS), au avut loc alte c? teva int? lniri cu factorii interesati, Comisia Europeana si alti parteneri, in vederea realizarii Programului Operational, cu contributia grupurilor tematice de lucru infiintate fonduri europene nerambursabile pentru imm in acest scop.

Fonduri Europene Nerambursabile Legumicultura

Programul Cardul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. Programul Opertaional Regional 2007- 2013. achizitionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea conditiilor stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Cea mai importanta sarcina este realizarea cererii de finantare. Data limita:

- Proiectele se depun in perioada 01 – 30 iunie 2011 Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR) Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenta” Axa I – ? Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier” Finantarea microintreprinderilor are ca scop sprijinirea continuarii procesului de restructurare si redresare economica a zonelor aflate in declin, indeosebi a oraselor mici si mijlocii, intrucat acestea creeaza locuri de munca si au flexibilitatea necesara sa se adapteze cerintelor unei economii de piata dinamice. Proceduri standard de licitatii pe fonduri europene. Printre instrumentele speciale se numara ? Rezerva pentru ajutoare de urgenta ( RAU)?, ? Fondul european de ajustare la globalizare ( FEG)? si ? Fondul de solidaritate al fonduri europene nerambursabile pentru tineri 2010 Uniunii Europene ( FSUE). Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata proiecte fonduri nerambursabile 2010 in paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. O exploatatie cu dimensiuni de peste 500- 800 de hectare are un cost ha mai mic decat una de 70 de hectare daca luam in considerare masinile agricole pe care le aveti la dispozitie. Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniu major de interventie 1 – Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare
” Calitate in serviciile de ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. fonduri europene nerambursabile legumicultura ro
” Servicii de ocupare eficiente” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Formarea personalului propriu SPO
” Profesionisti in piata muncii” – data lansare estimativa. Fogolyan Kristof? Sf. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). In ceea ce priveste proiectul de Regulament privind FSE, in viitoarea perioada de programare, se va pune un accent deosebit pe rezultate, pe simplificarea proceselor, precum si o mai buna forum fonduri europene nerambursabile coordonare si armonizare a fondurilor. Din acest motiv, trebuie evidentiate foarte clar conexiunile si interconditionarile strategice Intre CSNR si PO. In cazul in care drumul deserveste o unitate economica ce nu trebuie sa fie pozitionata exact in drumul fonduri europene nerambursabile legumicultura propus spre modernizare se vor acorda 5 puncte.

Fonduri Europene Pentru Stupi De Albine 2014

Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. Suma maxima ce poate fi primite este de maxim 200. 000 de proiect. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. La data de 11 iulie, Comisia Europeana a aprobat Programul Operational forum fonduri europene nerambursabile pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational pentru Asistenta Tehnica?. Imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reinnoirea generatiei sefilor acestora, fara cresterea populatiei active ocupate in agricultura. reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . Furnizarea de programe de formare profesionala, finalizate cu obtinerea de certificate oficiale recunoscute la nivel national care atesta dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia de operator introducere, prelucrare si validare date Creare de egalitate de sanse la oportunitati de angajare, cresterea competitivitatii, mobilitatii, nivelului de educatie, increderii in sine Instruire in tehnici de cautare a unui loc de munca. Iasiul este fonduri europene pentru stupi de albine 2014 unul dintre orasele care a avut privilegiul de a fi declarat pol national de crestere. Conferinta de lansare proiect POSDRU ? FEMEI 2010?. etc ( lista ar fi destul de lunga) as putea enumera in jur de 50 de asftel de afaceri cu contabilitatea fondurilor nerambursabile o cifra de fonduri europene pentru stupi de albine 2014 afacere importanta. constructii, plan inclinat, etc. Valoarea proiectului este de 19. 596. 867 lei, din care 18. 617. 024 lei asistenta financiara nerambursabila. IMM- urile si intreprinderile mari. La nivel national. Fondurile structurale functioneaza pe principiul rambursarii,. Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? – pana in prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro. Construirea si sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. Obiectivele specifice ale masurii se refera la. Domeniile pe care puteti aplica in cadrul acestor fonduri europene nerambursabile acopera o gama larga de proiecte din domenii precum. o noua Strategie Europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii sociale, prin urmatoarele initiative. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana. Deci, aici, asta tine strict de legislatia nationala si pot sa fie combinate cele doua. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 ? verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. 4. 2. In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume. Neconcordantele masurii 125. desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. Astfel, av? nd in vedere resursele financiare limitate, trebuie sa se puna accentul pe proiectele si politicile cu o mai fonduri europene nerambursabile pentru imm mare rentabilitate economica si cu un grad crescut de utilitate, fata de cele anterioare.

Fonduri Structurale Si Fonduri Europene

Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Programul Operational Sectorial- Mediu. Small Business Act? o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei). 1. 1 Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa” se incadreaza in Axa I – ? Creterea competitivitaNii sectoarelor agricoli forestier” i are ca obiectiv general creterea competitivitaNii exploataNiilor agricole in curs de restructurare pentru facilitarea rezolvarii problemelor legate de tranziNie, avand in vedere faptul ca sectorul agricoli economia rurala sunt expuse presiunii concurenNiale a pieNei unice. etc. Pentru fonduri europene nerambursabile 2009 perioada 2007- 2013 forum fonduri europene nerambursabile exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . Construirea si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective. Acest ? merg bine? Din pacate, dupa o perioada de stagnare, abandonul scolar a continuat sa creasca pe fondul crizei economice, in ciuda programelor derulate la nivel national sau local. Oratori. este de asemenea fonduri europene nerambursabile imm adevarat prentru sectoarele traditionale expuse competitiei globale, care necesita eforturi suplimentare pentru a deveni competitive, ca si pentru IMM- uri. 1. 2. 2. utilizarea eficienta a instrumentelor specifice, imbunatatirea procesului de recrutare si implementarea unui sistem de gestionare a performantei bazat pe rezultate corelate cu un sistem de recompense adecvate. Procesul reducerii decalajelor inseamna pentru Romania mentinerea unor ritmuri de crestere sustinute in perioada 2007 ? impunerea unor conditionalitati macroeconomice, ex- ante si ex- post pentru accesarea/ cheltuirea fondurilor. 44 2008:

- individual si independent, ca persoane fizice autorizate. Preiecte cu fonduri europene in domeniul serviciilor vs. Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Obiectiv general. Conditii de fonduri structurale si fonduri europene obtinere a subventiei. 1. 5. O prima fonduri structurale si fonduri europene piedica este reprezentata de nivelul redus de informatii care ajung la cei care lucreaza in cadrul acestor institutii. Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri – data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Ajutoarele de Stat coordonate de Ministerul Finantelor Publice. Astfel, se elimina codul 5610 ? 1083/ 2006 si art. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? deblocarea potentialului de excelenta in cercetare si inovare prin crearea de sinergii cu actiunile de cercetare, dezvoltare si inovare ale programului cadru al UE Orizont 2020 Obiectiv. Persoanele fizice pot desfa ura activitaNi economice  i se pot inregistra  i autoriza in conformitate cu prevederile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Romania are nevoie de o strategie pe agricultura. 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200. 000 Euro proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural. Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania si va putea fi atins prin. Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica. Pasii pe care- i urmam in relatia cu dvs.