Tag Archives: forum fonduri europene nerambursabile

Fonduri Europene Pentru Cultura De Lavanda

Sotul meu practica zborul cu parapanta ? atat la liber cat si motorizat fonduri nerambursabile piscicultura si m- ar interesa daca este posibila achizitionarea unui aparat de zbor. Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. Regulile generale privind Fondurile Europene sunt stabilite dupa Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura. alt tip de investiNie Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul trebuie sa prezinte in Planul de afaceri investiNii propuse a se realiza, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, altele decat cele pentru adaptarea la standardele comunitare. 7. 1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU. fonduri europene pentru cultura de lavanda 2013. Incepand din 1 iulie 2011 s- a lansat o noua linie de finantare pentru proiectele cu energie regenerabila din Fondul European pentru Eficienta Energetica ( European Energy Efficiency Fund ? 20 2. Angajamentele bugetare referitoare finantari nerambursabile imm la programele operationale sunt efectuate In transe anuale, pentru fiecare fond si pentru fiecare obiectiv. Masura 112 ? Instalarea forum fonduri europene nerambursabile tinerilor fermieri? Asistenta Tehnica pentru POS- T. Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? pentru a asigura indeplinirea obiectivului specificat mai sus constau in. Investitiile vor Imbunatati, de asemenea, accesibilitatea si inter- conectivitatea dintre drumurile nationale, judetene si locale, cai ferate, aeroporturi si servicii navale, asigurand inclusiv legaturi mai bune cu rutele TEN- T. In cel mai scurt timp urmeaza sa se implementeze acest sistem si la nivelul fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. POSDRU 82 5. 1 S 46308. servicii topografice. cum se completeaza o cerere de finantare. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare. Programul Tineret in Actiune ( Youth in Action) . cota de cel putin 20 % din FSE ar trebui dedicata actiunilor de incluziune sociala. simplificarea in continuare a procedurilor de infi. intare modificare desfiintare de IMM- uri, crearea de one- stop- shops care. Parteneri in formare continua ( granturi). cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. autoritatile publice locale. companiile regionale de producere combinata a energiei electrice si termice ( CHP). reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea fonduri europene pentru cultura de lavanda acestora pentru noi activitati si sprijinirea .

Fondul European De Dezvoltare Rurala

o 25%- pentru investiNiile noi avand drept scop protecNia apelor impotriva poluarii cu nitraNi proveniNi din surse agricole ( conform Directivei Consiliului 91 676 CEE, numai pentru tinerii fermieri ai masurii 112. 142 ? infiinNarea grupurilor de producatori”
? 143 ? Furnizarea de servicii de consiliere  i consultanNa pentru agricultori”. O crestere economica puternica In special In cele 10 noi State Membre, care au aderat In mai 2004 plus Romania si Bulgaria, poate fi un impuls semnificativ pentru economia Uniunii Europene. 4. 2. 1. Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. Obiectivele specifice ale masurii se refera la. Sursa. Activitatile proiectului se fonduri europene nerambursabile 2010 vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. Domeniul major de interventie 3. fondul european de dezvoltare rurala 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . excavatii, umplere, nivelare si imprejmuirea amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, etc. Ferma de semi – subzistenNa se afla in zona defavorizata Este situata in. Daca sunteti interesati de mai multe detalii legate de Programul Operational Transport am publicat mai jos principalele linii de finantare din cadrul acestui program. Informarea si publicitatea pentru proiect. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial se afla in centrul politicilor in domeniu, iar angajatorii vor fi incurajati sa investeasca forum fonduri europene nerambursabile in capitalul uman. 1500 de femei si reprezentanti ai unor grupuri vulnerabile vor primi instruire in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii ca urmare a demararii Proiectului FEMEI 2010, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritara 6 ? Promovarea incluziunii sociale? Domeniul major de interventie 6. 3 ? Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii? Tilul proiectului. Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat. Parteneriatele intre administratiile publice sunt putine, daca ne uitam la lista de proiecte. 31 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). obtinere fonduri nerambursabile Exemple de proiecte din fonduri europene nerambursabile in agricultura. In cadrul operatiunii a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, Schema de finantare A2 ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii se finanteaza urmatoarele activitati eligibile. ATENlIE! fondul european de dezvoltare rurala si, in acelasi timp, proiectele de mediu, care au mare importanta in privinta inchiderii gropilor de gunoi sau toate celelalte aductiuni de apa si de tratare a ape fac. sa nu figureze cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in centrala incidentelor de plati.

Www.fonduri Structurale Europene

Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. Fonduri europene nerambursabile 2011 Ghiduri si masuri. Cei doi parteneri, intreprindere respectiv institutie de cercetare, semneaza un contract de parteneriat, care devine document insotitor pentru propunerea de proiect ( cererea de finantare). Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. Pentru udarea pomilor nu este necesara forarea la 200 de m. In scopul calcularii marjei din cadrul plafonului pentru credite de plata, creditele corespunzatoare sunt considerate in afara CFM. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ( APIA) Ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate. din cadrul PNDR. pesti ( sturioni, salau, calcan, somn african), crustacee, moluste, etc. adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). Finantare programe de sanatate si mediu. Fondurile nerambursabile se pot epuiza inainte de 2013, avand in vedere ca exista un interes foarte mare pentru acest tip de investitii. In judetul Vaslui ( si in special in fonduri nerambursabile 2010 zona dumneavoastra) sunt mai multe exploatatii de dimensiuni mici si medii care se confrunta cu probleme similare. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” Axa prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare Domeniul major de interventie 2. 1. AXA PRIORITARA 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? potentiali poli de crestere. In cadrul acestei masuri se pot finanta urmatoarele activitati. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii. In aceste conditii, banii alocati DMI 4. 2 nu pot fi cheltuiti in timp util, in timp ce pentru celelalte domenii de interventie exista cereri de finantare care depasesc valoarea alocata respectivului tip de operatiuni. Conceptul care sta la baza acestei abordari este acela ca prin fragmentarea procesului in etape mici se simplifica rezolvarea sarcinii. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora. Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice POS- CCE. O prima piedica este reprezentata de nivelul redus de informatii care ajung la ghid fonduri nerambursabile cei care lucreaza in cadrul acestor institutii. Interviu cu Dacian Ciolos. 120 milioane lei. in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR ( proiecte majore) aprobarea se realizeaza de AMPOST, insa, pe baza unei decizii in www.fonduri structurale europene acest sens a Comisiei Europene, conform art. 39- 41 din Regulamentul general forum fonduri europene nerambursabile 1083 2006. IMM- urile si intreprinderile mari. 12. 750. 000 euro. Aceasta scrisoare de confort se va depune odata cu cererile de finantare, reprezentand documente justificative pentru justificarea posibilitatii de a cofinanta viitorul proiect. Prin acest program se pot accesa maxim 100. 000 de lei. www.fonduri structurale europene Angajamentele bugetare referitoare la programele operationale sunt efectuate In transe anuale, pentru fiecare fond si pentru fiecare obiectiv. POSDRU 97 6. 3 S 59120.

Fonduri Europene In Cultura

10 milioane de euro. 2. 1. 2. Noile masuri privind documentatia de intocmire a licitatiilor vor fi elaborate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ( ANRMAP), urmand sa fie aprobata in februarie in parlament, daca vor fi aprobate intai si de Comisia Europena. Ministerul Agrigulturii prin autoritatea de managemet POP ( fonduri europene in cultura Programul Operational de Pescuit) propune un sprijin financiar de 30. 000 de euro pentru pescarii care aplica pe aceste fonduri europene. Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul forum fonduri europene nerambursabile de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. 1 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare). Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. Extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca, in cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de fonduri europene in cultura trei luni fata de data depunerii. asociaNii profesionale cu profil agricol constituite conform OrdonanNei de urgenNa a Guvernului nr. iunie 2011). Sunt in discutii pentru o suprafata de teren de circa 8 hectare, in Oltenia, la circa 600 m distanta de casa parinteasca a socrului meu. Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti. Domeniile pe care puteti aplica in cadrul acestor fonduri europene nerambursabile acopera o gama larga de proiecte din domenii precum. Ambasada fonduri nerambursabile pentru apicultura Frantei doreste sa sustina ONG- urile din Romania si lanseaza o selectie de proiecte cu titlul ? Sustinerea proiectelor inovative din partea Organizatiilor neguvernamentale din Romania? operatiunile finalizate pot fi Incheiate partial Inainte de terminarea Intregului program. Programul Operational Comun 2007- 2013 dintre Romania- Ucraina- Moldova prin Autoritatea Comuna de Management ACM a publicat varianta consultativa a Ghidului Solicitantului pentru toti beneficiarii interesati sa acceseze fonduri europene nerambursabile in cadrul acestui Program. VAN, IRR, Rc b etc. Schema de ajutor este fonduri nerambursabile 2010 un serviciu subventionat acordat producatorilor agricoli pentru activitatea de colectare a cadavrelor de animale. Programul de Dezvoltare Rurala va continua sa fie finantat in mod consistent pentru ca este esential in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo de subventiile care se acorda producatorilor, sa se acorde un sprijin financiar pentru investitiile in modernizare, modernizare- retehnologizare, samd.

Fondul European De Mediu

Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare. Comisia negociaza si fondul european de mediu aproba programele de dezvoltare propuse de catre statele membre si aloca creditele; statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza; Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. I. importanta regionala si locala Cerere de proiecte cu depunere continua, forum fonduri europene nerambursabile pana la epuizarea fondul european de mediu bugetului. mediu si prevenirea riscurilor. Invata pentru cariera ta. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Beneficiari. SAPTAMANA EUROPEANA a IMM- urilor. La data de 12 iulie, Comisia Europeana a aprobat programul operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational Regional? ( POR). Dezvoltarea de poli de excelenta
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3. Bugetul total al programului este de proiecte fonduri nerambursabile 2010 aproximativ 275 de milioane de euro, iar asistenta comunitara prin Fondul european de dezvoltare regionala ( FEDER) se ridica la circa 224 de milioane de euro. imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii de urgenta. Obiectiv Ajutorul specific pe exploatatie este acordat din Fondul European pentru Garantare Agricola ( FEGA) pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, . sub forma unei plati suplimentare, calculata si acordata anual, in functie de efectivul de vaci de lapte detinut. Masura 125 ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii?. 55 din Regulamentul ( CE) nr. Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Exemple de proiecte din fonduri europene nerambursabile in agricultura. Masura 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? ? din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si pana in prezent, in cadrul acestei Masuri, au fost depuse 1. 401 de cereri de finantare si au fost contractate 595 de proiecte, in valoare de 105, 11 milioane de euro. Evaluarea si selectia proiectului Procesul de evaluare si selectie a cererilor de finantare consta in verificarea preliminara a cererii de finantare ( pentru determinarea admisibilitatii cererii de finantare) si evaluarea tehnica si financiara a proiectului. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica. Cheltuieli eligibile Investitii corporale ( constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv ? pentru efectuarea activitatii vizate de proiect precum si fonduri europene nerambursabile pentru tineri constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii. Integrare pe piata muncii ( strategice). Parteneriat pentru ocupare( granturi).

Fonduri Nerambursabile Norvegia

1974/ 2006, cum ar fi. Ce se intimpla cu terenurile necultivate, lasate pirloaga? 15 3. Accesul este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati conform principiului ? primul venit, primul servit?. Pentru acest proiecte de finantare nerambursabile apel pentru depunerea cererilor de finantare, valoarea contributiei dumneavoastra in bani, in calitate de solicitant este de. Achizitionarea de echipamente TIC si periferice. ex: modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie) Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate fonduri nerambursabile norvegia anterior. cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile sunt in valoare de 7. 000 Euro. IULIE 2009. Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de fonduri agricole nerambursabile munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana. achizitionarea fonduri nerambursabile norvegia de animale si dupa caz a cotei de productie. Doresc sa accesez Masura 112 si sa cultiv porumb zaharat. Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Se va sprijini mai puternic inovatia sociala, adica testarea si cresterea amplorii solutiilor inovatoare ca raspuns la nevoile sociale ? de exemplu, sporirea incluziunii sociale. Mediul rural ? mai mult forum fonduri europene nerambursabile decat agricultura ( granturi). 4. 1. b. Recent m- a intrebat cineva care detine o afacere cu aur si diamente daca poate accesa fonduri structurale. 31 1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. 1999 74 CE, transpusa prin Ordinul nr. 1. 1 Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa” se incadreaza in Axa I – ? Creterea competitivitaNii sectoarelor agricoli forestier” i are ca obiectiv general creterea competitivitaNii exploataNiilor agricole in curs de restructurare pentru facilitarea rezolvarii problemelor legate de tranziNie, avand in vedere faptul ca sectorul agricoli economia rurala sunt expuse presiunii concurenNiale a pieNei unice. 60% – contribuNie privata. Finantare europeana de 20 milioane de euro in judetul Botosani. In judetul Botosani, opt primarii au fost selectate spre finantare pe masura 322. Investitii in energie, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene care contribuie la imbunatatirea securitatii furnizarii, integrarea aspectelor legate de mediu, imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea surselor de energie regenerabile. Uniunea a raspuns rapid acestei noi provocari, initial printr- un ? Plan European de Redresare Economica? si, ulterior, prin g? ndirea unei noi strategii economice mai realiste pentru orizontul anului 2020.

Conditii Fonduri Europene Pentru Apicultura

Numarul beneficiarilor va fi foarte mare – anual, aproximativ 10 milioane de persoane participa la programe finantate prin FSE ( in intreaga Europa). Am mai citit pe saitul Dvs ca este posibila obtinerea unor finantari pentru agrement si am observat ca este precizat ? rafting?. ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii. 5. 2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste . dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca. 1 membru din cadrul DGRFE – Directia implementare proiecte. Fonduri europene pentru microintreprinderi. Apelul la actiune survine dupa ce conditii fonduri europene pentru apicultura membrii Comisiei pentru dezvoltare regionala a Parlamentului European au adoptat o serie de rapoarte care, in principiu, convin asupra unei reforme radicale a politicii regionale. De exemplu, soiul de porumb zaharat SPIRIT F1 este un soi olandez foarte bun dar nu este inscris in catalogul plantelor. Comisia europeana forum fonduri europene nerambursabile intrerupe platile din cadrul Axei 2 POR. CINE poate obtine finantare:
- persoane fizice. Proiecte fonduri nerambursabile in agricultura cuprind investitii in modernizarea drumurilor comunale, alimentare cu apa si infiintare sistemelor de canalizare, reabilitarea caminelor culturale sau scoli si gradinite. Fond structural care sprijina regiunile mai putin dezvoltate, prin finantarea de investitii In sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si IMM ? Se creeaza posibilitatea depunerii cererilor intr- o noua etapa, respectiv 01 – 29 octombrie 2010, pentru ca un numar mai mare de producatori sa poata beneficia de ajutor financiar comunitar. Adaptabilitate si flexibilitate ( granturi). amortizarea, cheltuielile generale de administratie, costul achizitiei de teren. iulie 2011). POSDRU 97 6. 3 S 59120. campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). A doua sansa in educatie ( strategice). In anul 2010, sub coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene ( DAE) din cadrul Guvernului Rom? niei, Rom? nia si- a fixat deja tintele nationale corespunzatoare celor 5 obiective si a elaborat Programul National de Reforma 2011- 2013. Vor fi suplimentate fondurile aferente DMI 4. 1, DMI 4. 3, DMI 5. 1 si DMI 5. 3, prin realocarea sumei aferente domeniului major de interventie 4. 2, care nu s- a utilizat. care se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de conditii fonduri europene pentru apicultura situatia initiala a activitatii precizata in Planul de afaceri:

- productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%. Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti. I. Pe de alta parte inclusiv pentru rolul pe care agricultura il joaca in utilizarea resurselor naturale, in protectia mediului exista sustinere financiara tot mai consistenta si fonduri europene nerambursabile persoane fizice PDR joaca si aici un rol foarte important. Domeniul major de interventie 4. 2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ” verde” Operatiunea : Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice ( in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Fonduri Europene Pentru Sere Legume

sprijinirea institutiilor de microfinantare din UE), Programele TAM ( Managementul schimbarii de directie) si BAS ( Servicii de consultanta pentru Afaceri). 4. 1. 1. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). Fonduri europene pentru educatie comuna Dumesti. Proiectele se depun in cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale . productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%. APDRP redeschide masura 112. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 1. 5. Axa prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 3. 1 – Reabilitarea, modernizarea proiecte nerambursabile si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate Cerere de proiecte cu fonduri europene pentru sere legume depunere continua, pana la epuizarea bugetului. formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . Comisia Europeana a sistat toate platile din cadrul axei II aferent POR Programul Operational Regional in urma raportului preliminar de audit ce s- a desfasurat in perioada martie- aprilie 2011 si va presupune verificarea tuturor cererilor de finantare din cadrul acestor axe. Municipiul Botosani cu cele doua proiecte pe care le- a demarat deja, se situeaza pe locul II dupa Piatra Neamt. producNia agricola obNinuta destinata comercializarii inregistreaza o cretere de 20%. imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii de urgenta. Promovarea parteneriatului in randul femeilor, prin formarea de asociatii parteneriale. Acest program este fonduri europene pentru sere legume finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). sau 2. In cadrul ghidului solicitantului pentru masura 112 exista o lista cu pomi pentru care se acorda un punctaj mai mare. Burse doctorale ( strategice). Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Programe Radio TV care stimuleaza dezvoltarea antreprenoriatului in Romania. 2. 1 Drumuri nationale. reprezentanti ai Comisiei Europene, autoritatilor romane, societatii civile active in domeniul integrarii Romilor, etc. Practic punctajul in cadrul unui proiectelor europene nu este diferentiat in niciun fel indiferent ca e un serviciu sau produs. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu forum fonduri europene nerambursabile produse din peste, etc). 2. 2. 346 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, care este armonizata cu legislatia comunitara in vigoare. Achizitionarea de teren pentru activitati agricole. Institutia care gestioneaza acest program este Ministerul Economiei prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice. Coordonarea la nivel national a gestionarii acestor fonduri revine Ministerului Economiei si Finantelor, In timp ce coordonarea strategica va fi asigurata de Comitetul National de Coordonare pentru Instrumentele Structurale, Infiintat conform HG nr. a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 30%, dar nu mai mult de 10. 000 euro sau echivalentul in lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de fonduri nerambursabile pentru imm cofinantare.

Fonduri Europene Pt Ferme Piscicole

Evaluarea Romaniei pentru aderarea la Schengen a inceput in 2009 si va dura doi ani
, timp in care sunt planificate sapte vizite una pentru fiecare domeniu al acquis- fonduri europene pt ferme piscicole ului Schengen: cooperare politieneasca, protectia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre si SIS SIRENE ( Sistemul Informatic Schengen). 1080/ 2006 al Consiliului Uniunii Europene si al Parlamentului European, si sustine dezvoltarea economica durabila la nivel regional si local prin mobilizarea capacitatilor locale si diversificarea structurilor economice In domenii precum cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare si antreprenoriat, societatea informationala, IMM- uri, protectia mediului, turism, energie. Fondurile europene au fost stimulate cel mai mult de CEC BANK. La polul opus se afla Programul Operational Sectorial Transport ( POS T), care a avut si cel mai mic grad de absorbtie, de numai 2, 59%, in cadrul acestuia fiind depuse doar 80 de proiecte, din care 41 au primit decizie de finantare. Este importanta, de asemenea, reducerea utilizarii surselor traditionale de energie si sprijinirea dezvoltarii durabile. Investitii in cultura, inclusiv protectia, promovarea si prezervarea mostenirii culturale, dezvoltarea infrastructurii culturale in sprijinul dezvoltarii socio- economice, turism durabil si imbunatatirea atractivitatii regionale, sprijin pentru imbunatatirea serviciilor culturale prin noi servicii de inalta calitate. in acest sens, fonduri europene pt ferme piscicole se vor furniza numai informaNiile necesare i relevante, care vor preciza modul in care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i in ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programulu Obiectivele specifice ale masurii se refera la. 155/ 2008. Proiecte pilot. printr- o dubla abordare ( angajati si angajatori). eliminarea sursei de contaminare de la fonduri phare nerambursabile suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. Beneficiarul nu are voie sa modifice proiectul pe o perioada de 5 ani de la ultima plata efectuata proiecte nerambursabile 2010 de Agentie. 3 exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. O 1. 1. 1. A1 ? Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. Calendar lansare fonduri europene nerambursabile iunie. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor forum fonduri europene nerambursabile agricole? destinata tuturor posesorilor de terenuri ce nu pot fi cultivate in momentul de fata in zone de campie, deal si munte. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile. inovarea proceselor de productie si a produselor.

Masura 312 Cu Fonduri Europene

Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). Conform noului calendar, in 2011 nu se vor mai lansa urmatoarele linii de granturi. 2. 1 Tranzitia de la scoala la o viata activa. asigurarea capacitatii administrative adecvate a structurilor desemnate cu managementul programelor operationale. punerea accentului masura 312 cu fonduri europene pe combaterea somajului in r? ndul masura 312 cu fonduri europene tinerilor si al grupurilor celor mai dezavantajate, cum ar fi migrantii sau comunitatile marginalizate ? cel putin 20% din finantarea FSE urm? nd a fi fonduri europene nerambursabile pentru agricultura orientata catre sprijinirea masurilor de incluziune sociala. Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE. 14. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 i 8 UDE 1
. Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT a deschis astazi linia de finantare pentru microinterprinderile din mediu rural. Aceasta limita fizica este considerata un alt drum de exploatare, drum public, padure, ape, imobile, cale ferata). 3 ? 31 octombrie 2011. Si, mai ales, despre faptul ca avem nevoie de initiativa si spirit antreprenorial pentru a face ca lucrurile sa se intample. Principiile si factorii cheie ai dezvoltarii de succes a Rompetrol pot fi cei care devin parghiile schimbarii paradigmei la nivel national. Turismul va fi sprijinit, de asemenea, acesta fiind o importanta sursa de dezvoltare. reprezentanti politici, reprezentanti ai autoritatilor nationale, regionale & locale, potentiali beneficiari, inclusiv municipalitatile si ONG- urile care se ocupa cu integrarea Romilor, etc. Sistem de management integrat al deseurilor proiect fonduri europene nerambursabile in judetul Calarasi? In cadrul Masurii 121 sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al Romaniei. Fondurile Structurale sunt concentrate pe forum fonduri europene nerambursabile cateva obiective prioritare; de fapt, o mare parte a acestora acopera un numar limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea lor, iar resursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se confrunta cu dificultati In toata Uniunea Europeana, fara a satisface criterii geografice speciale. Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata in paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului.