Tag Archives: forum fonduri europene nerambursabile

Ministerul Fondurilor Europene Site Oficial

Zonele cu handicapuri geografice sau naturale ( regiunile insulare, zonele muntoase sau zonele cu densitate mica a populatiei) beneficiaza de un tratament privilegiat. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing7 de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. In cadrul domeniilor 4. 1 si 5. 2 s- a aprobat includerea institutiilor de cult ca solicitanti eligibili in parteneriat cu unitatile administrativ teritoriale. Un nou program dedicat IMM- urilor si ONG- urilor va fi implementat din fonduri europene in curand anuntat de ministrul Comunicatiilor Valerian Vreme. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? O data cu verificarea indeplinirii conditiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, in raport cu proiectul. inovare si economia cunoasterii: consolidarea capacitatilor regionale In materie de cercetare si dezvoltare tehnologica, stimularea inovarii si a spiritului antreprenorial si dezvoltarea ingineriei financiare, In special pentru Intreprinderile legate de economia cunoasterii; mediu forum fonduri europene nerambursabile si prevenirea riscurilor: reabilitarea terenurilor contaminate, stimularea eficacitatii energetice, promovarea de transporturi publice urbane nepoluante si elaborarea de planuri pentru prevenirea si gestionarea riscurilor naturale si tehnologice; acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. Proiectele se vor putea depune pana la epuizarea bugetului alocat. Puncte de vedere ale profesionistilor in fonduri europene nerambursabile persoane fizice consultanta si credite nerambursabile ale beneficiarilor de finantare europeana. Investitiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii si stabilirea legaturilor locale cu retelele nationale, europene si inter- continentale care conecteaza Romania la pietele internationale. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. construirea de micro- unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie proprie . Gestionarea financiara este mai flexibila. Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Societatea informationala inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicatii electronice, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor publice on- line; sprijin pentru IMM- uri pentru adoptarea si utilizarea eficienta a tehnologiilor informationale si comunicationale sau pentru exploatarea noilor ministerul fondurilor europene site oficial idei. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Cheltuieli eligibile Investitii corporale ( constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv ? 44 2008:

- individual si independent, ca persoane fizice autorizate. sustinerea finantarilor europene pentru IMM prin garantii pe cofinantare si prin ministerul fondurilor europene site oficial simplificarea procedurilor de acordare. Dimensiunea teritoriala – ca urmare a restructurarii industriei, au aparut foarte rapid decalaje Intre regiuni, acestea continuand sa creasca. Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? Aprdp. ro a deschis 3 apeluri in luna mai. 2 ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?. Strategia ocupa deja o pozitie prioritara pe agenda institutiilor UE si statelor membre. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale. Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic?

Fonduri Europene Pentru Plantatii Plante Medicinale

Totodata, pentru plata beneficiarilor Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative au fost alocate fonduri in valoare de 6 milioane de lei. Aprdp. ro a deschis 3 apeluri in luna mai. Am voie sa forez pentru irigarea plantatiei? A doua sansa in educatie ( strategice). e) are in obiectul de activitate cel mult 5 ( cinci) accesari fonduri europene nerambursabile grupe de activitati prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare ( CAEN Rev. Poli de crestere – proiectele se depun pana la 31 decembrie 2012. autoritatile locale. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? Locuiesc la oras unde am un mic business de prestare servicii IT ( sunt programator). Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. Comitetul de evaluare a proiectelor POST va fi orientativ compus din 7- 9 membrii, structurati astfel: 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. precum si la nivel national ( se va promova coordonarea si eficienta sporita a utilizarii resurselor publice) si accesul la standarde deschise pentru cresterea transparentei si a eficientei administrative. Recent m- a intrebat cineva care detine o forum fonduri europene nerambursabile afacere cu aur si diamente daca poate accesa fonduri structurale. Tinand cont totodata de faptul ca tara noastra este mult in urma in implementarea programului LEADER care sustinerea crearea de parteneriate de tip public- privat pentru sustinerea dezvoltarii locale si in ceea ce privestea crearea Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala ( n. a. 4. 1. 2. APEL DESCHIS. 4. 1. 1. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. Este extrem de important de subliniat legatura Intre CSNR si Programele Operationale ( PO). Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi fonduri europene pentru plantatii plante medicinale si capsuni. Servicii de ocupare eficiente? ( granturi). servicii de proiectare. Pentru sectorul legume. Consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si a inovarii sprijinirea investitiilor private CDI si a cercetarii colaborative dintre intreprinderi si organiziatii de cercetare pentru a incuraja transferul de cunostinte. urmareste intarirea cooperarii la nivel . entru Masura 313 au fost depuse, in sesiunea din perioada noiembrie ? 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si fonduri europene nerambursabile pentru tineri controlului POS- T. Revenind la masura 125 Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola, intalnesc urmatoarele discrepante. 6. 4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii. organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). Dezvoltarea fonduri europene pentru plantatii plante medicinale si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Fonduri Europene Strategia urmareste sprijinirea sistemului de invatamant si formare profesionala pentru oferirea unei educatii flexibile si de buna calitate, sprijinirea cresterii accesului la educatie, dar si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si in plina dezvoltare. Tipuri de proiecte. intreprinderea, ca principal interesat, va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului si va suporta riscul unui eventual esec al obtinerii rezultatului preconizat.

Fonduri Europene Pentru Tractoare Agricole

Masura 125 reprezinta – ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. data lansare estimativa. Astfel, prin POAT se are in vedere suportul orizontal pentru beneficiarii fonduri europene pentru tractoare agricole fondurilor ESI si suport specific pentru beneficiarii POAT, PO IM, PO Competitivitate si POR. Pasii pe care- forum fonduri europene nerambursabile i urmam in relatia cu dvs. service auto, spalatorii, etc. Impreuna pe piata muncii? Din acest motiv, trebuie evidentiate foarte clar conexiunile si interconditionarile strategice Intre CSNR si PO. Experienta e mai importanta decat ceea ce va spune un horoscop. Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
- data lansare estimativa. Imbunatatirea accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor, a utilizarii si a calitatii acestora introducerea datelor deschise la nivelul tuturor institutiilor publice in vederea imbunatatirii sistemelor de colaborare online si a celor electronice. In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate. SCS ( infiintata in baza Legii nr. Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . Noi nu facem afaceri la cheie si nici nu divulgam identitatea beneficiarilor nostri, si a proiectelor de succes pentru terte persoane, daca am putea sa garantam 100% succesul proiectelor nu am mai lucra cu comisioane de pana la 10%. proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantre) Pentru proiectele de studii, asistenta in supervizare si similare conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta documentatiei de atribuire. 1500 de femei si reprezentanti ai unor grupuri vulnerabile vor primi instruire in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii ca urmare a demararii Proiectului FEMEI 2010, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa fonduri europene pentru tractoare agricole prioritara 6 ? Promovarea incluziunii sociale? Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. Locuiesc la proiecte nerambursabile oras unde am un mic business de prestare servicii IT ( sunt programator). 1999 74 CE, transpusa prin Ordinul nr. credite nerambursabile In a doua zi ne vom axa pe. Conform angajamentelor asumate In Documentul Complementar de Pozitie la Capitolul 21, a fost creat cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale prin adoptarea Hotararii Guvernului nr. 497/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care au fost desemnate structuri institutionale armonizate cu structurile comunitare specifice. Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei. Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil i are ca scop . Noi scriem proiectele dupa regulile Uniunii Europene si nu ce am crede noi ca putem sa facem. dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare).

Fonduri Europene Tineri Antreprenori

Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. fundatii. Gheorghe si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov. Masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru fonduri europene tineri antreprenori intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice? Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. 1. 3. IMM- urile si intreprinderile mari. Pentru sectorul legume. maxim 12 puncte). Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? in situaNia in care Planul de afaceri din cadrul masurii 141 va cuprinde realizarea de investiNii prin masura 121, beneficiarul masurii 141, va completa i depune dosarul Cererii de finanNare pentru masura 121 la Oficiul JudeNean de PlaNi pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit de care aparNine. Pentru a promova un procent de absorbtie mai buna in perioada 2014- 2020, efortul de elabora, procesa si gestiona fondurile europene revin mecanismelor de consultare, institutii care vor avea rol consultativ, care vor participa in procesul de distribuire a fondurilor, care vor avea rol de decizie. Este Insa de mentionat finantare europeana ca, desi CSNR preia si sintetizeaza elementele fonduri europene tineri antreprenori principale incluse In Analiza si Strategia PND, acestea sunt fonduri structurale nerambursabile reorganizate In functie de cele 3 Prioritati si cele 11 Directii de actiune ( Guidelines) din Orientarile Strategice Comunitare, reflectand astfel Incadrarea CSNR In principiile europene ale Politicii de Coeziune. i. Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor forum fonduri europene nerambursabile de finantare. In ultimul timp foarte multe firme de transport marfa m- au intrebat despre posibilitatea lor de accesa fonduri europene nerambursabile de aceea e bine de stiut cateva reguli si restrictii pe care le intampina cei ce doresc sa acceseze o finantare nerambursabila. Pentru cei care inca nu cunosc oportunitatile legate de fondurile structurale e bine de stiut ca IMM- urile pot beneficia de sprijin nerambursabil in functie de codul CAEN in mai multe domenii de productie sau servicii. Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri. Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala. A doua categorie ? care cuprinde 51 de regiuni si peste 72 de milioane de oameni ? faciliteaza tranzitia regiunilor care au devenit mai competitive in ultimii ani, dar care au in continuare nevoie de sprijin cu orientare specifica. Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fi mentionata in cererea de finantare. Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . Romania are nevoie de o strategie pe agricultura. Drumul trebuie sa reprezinte o ruta ocolitoare dintr- un drum Judetean DJ sau National DN. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 511 – Asistenta tehnica Masura 61 – Plati complementare directe Axa prioritara 1: Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis.

Gradinita Fonduri Europene Sector 6

Ce parere aveti? Autozitatie de mediu insotita de Nota de constatare Autorizatie sanitara + proces verbal de constatare, etc). Cererea de finanNare trebuie redactata pe calculator, in limba romana. In conformitate cu mentiunile din Ghidul Solicitantului aferent Masurii 312 achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila atat timp gradinita fonduri europene sector 6 cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul gradinita fonduri europene sector 6 de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante. Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat. Si nu facem Management de proiect clasic. Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. AXA PRIORITARA 4 ? activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). Operatiunea 331 ? Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor? Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr. 2052 bis 1528 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor forum fonduri europene nerambursabile locale. AXA PRIORITARA 2 ? Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric. 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de prezenta ordonanta de urgenta. 80% – contribuNia Uniunii Europene. Intarirea capacitatii administrative Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Altele, precum municipalitatea ieseana, au fost prinse in offside de Uniunea Europeana, cu proiecte care nu au corespuns fonduri nerambursabile pentru agricultura criteriilor impuse de forurile europene. Revizuirea Directivei Comisiei Europene privind Platile Intarziate. In luna octombrie se va redeschide linia de finantare privind drumurile de exploatare agricole si forestiere, ghidul solicitantului vine cu mai multe lamuriri decat cel lansat in martie 2010. Prioritatile CSNR au fost formulate ca raspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale si In vederea crearii oportunitatilor pe care Romania si le doreste. Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de infiintare si sau preluare prin transfer de proprietate si sau arenda concesionare a unei exploatatii agricoleintre 640 UDE, care produce in principal produse agricole vegetale si animale ( materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor, pentru prima data in calitate de conducator ( sef) de exploatatie. Facilitatea Schengen fonduri europene nerambursabile agricultura reprezinta un instrument temporar pentru sprijinirea Bulgariei si a Romaniei in vederea finantarii actiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea in aplicare a acquis- ului Schengen si controlul frontierelor. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial si Invatarea pe parcursul Intregii vieti se vor afla In centrul politicilor In domeniu, iar angajatorii vor fi Incurajati sa investeasca In capitalul uman. Colaborarea intre autoritatile locale pe tema imbunatatirii cadrului de desfasurare a vietii?. 44 2008, cu modificarile i completarile ulterioare. 36 din Legea 26 1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr- o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime ? societate cu raspundere limitata ? Se pune un accent sporit pe combaterea somajului in r? ndul tinerilor, pe promovarea imbatr? nirii active si sanatoase, precum si pe sprijinirea grupurilor celor mai defavorizate si a comunitatilor marginalizate, cum sunt romii.

Absorbtia Fondurilor Europene In Romania

Nu In ultimul rand, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. Ajutor de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale
. Sprijin pentru IMM- uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului) – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 4. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. AXA PRIORITARA 2 ? pentru a asigura absorbtia fondurilor europene in romania indeplinirea obiectivului specificat mai sus constau in. Beneficiarii masurii 112 care sunt  i beneficiari ai masurii 141, trebuie sa respecte condiNiile minime de eligibilitate pentru fiecare masura in parte. 1. 1. 2. Programul National de Dezvoltare Rurala. NU in cadrul acestei masuri. Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. In cazul in care nu sunt prezentate documentele care dovedesc capacitatea si sursa de cofinantare contractul de finantare nu va fi incheiat. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana absorbtia fondurilor europene in romania in prezent 374 de consultanta fonduri nerambursabile contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura
- Masura 125 A2 Infrastructura de acces
- Criterii de selectie masura 125 fonduri nerambursabile pentru agricultura drumuri de exploatatie agricole
- Rezultatele proiectelor finantate in cadrul masurii 312 sesiunea anterioara
- Masura 312 ? Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 ? Centre Urbane – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. CE finanteaza. in acest caz cre terea dimensiunii economice a fermei, la solicitarea celei de a doua tran e, aferenta masurii 112, va fi de 4 UDE iar pentru anul 3 Un solicitant al Masurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, in cadrul urmatoarelor masuri* din PNDR:
? 111 ” Formare profesionala ( training), informare  i difuzare de cuno tinNe”. Operatiunea 112 ? Sprijin pentru implementarea standardelor? AXE PRIORITARE. d. Societate forum fonduri europene nerambursabile comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. Fondurile structurale functioneaza pe principiul rambursarii,. Finantarea va fi canalizata prin organismele nationale sau regionale insarcinate cu punerea in aplicare a FSE.

Fonduri Nerambursabile Pentru Zona Rurala

Construirea fonduri europene nerambursabile forum si/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. este de a oferi finantare pentru proiectele de energie regenerabila din UE. Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii . 1. 2. 2. EEFF). Pentru a putea beneficia de aceste fonduri europene trebuie sa va incadrati in . Prima plata intermediara nu poate fi efectuata decat In cazul In care statul membru furnizeaza Comisiei o descriere a modului de functionare a autoritatilor de gestionare, de certificare si de audit. Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice. formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? pentru a asigura indeplinirea obiectivului specificat mai sus constau in. Sf. 10 puncte) Este suficient sa se demonstreze ca drumul deserveste pe langa exploatatii agricole ( sector vegetal, animal sau mixt) si obiective ale agentilor economici, altii decat cei din domeniul agricol, direct sau prin drum de acces propriu al acestora
- b) acces la alte cai de comunicatie ( drumuri comunale, judetene, nationale si europene). Pentru instalarea tinerilor fermieri fonduri nerambursabile pentru zona rurala sunt disponibili peste 337 de milioane de euro, fonduri nerambursabile pe care le puteti accesa incepand din acest an si pana in 2013. Construirea si/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. 2. 4 Infrastructura aeroportuara. Programul National de Dezvoltare Rurala. fonduri europene pentru AXA PRIORITARA 3 ? Este extrem de important de subliniat legatura Intre CSNR si Programele Operationale ( PO). ajutoare directe pentru investitiile In Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile. Adaptabilitate si flexibilitate ( granturi). Aceste decalaje provin din deficientele structurale care afecteaza factorii- cheie ai competitivitatii, si anume. Iata, pe scurt, ceea ce cred ca ar putea sa faca de fapt Guvernul pentru sprijinirea reala a antreprenoriatului romanesc, lucruri pe care le poate realiza cu adevarat:
- analiza impactului oricarei legi asupra IMM- urilor, ca sa nu mai ajungem forum fonduri europene nerambursabile in situatia din 2009, cand un impozit nejustificat a omorat sute de mii de mici intreprinderi. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice fonduri nerambursabile pentru zona rurala din Romania care aplica. Beneficiarii sunt ajutati prin bunuri, lucrari si servicii pentru realizarea proiectelor lor. o 25%- pentru investiNiile noi avand drept scop protecNia apelor impotriva poluarii cu nitraNi proveniNi din surse agricole ( conform Directivei Consiliului 91 676 CEE, numai pentru tinerii fermieri ai masurii 112. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile.

Fonduri Europene Pentru Pensiuni Sau Agroturism

Comisia Europeana a decis vineri sa prelungeasca perioada de contractare pentru Facilitatea Schengen cu inca trei luni pentru Romania, astfel ca tara noastra va reusi sa absoarba in totalitate cele aproximativ 476 de milioane de euro prevazute, au declarat pentru NewsIn surse din CE, potrivit NewsIn. Altfel, exista pe? ricolul sa ajungem iarasi la o birocratie tipic guvernamentala comunita? ra a alocarii acestor investitii, care nu va forum fonduri europene nerambursabile tine seama de potentialul, randamentul si riscul lor, ci doar de o ? grila?. Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 2. 1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia reabilitarea soselelor de centura Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Programul Kogalniceanu ofera o subventionare fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism partiala la contractarea unui credit de la banca care se supune garantiei de stat. Pana in prezent au fost efectuate plati in valoare totala de 1, 60 miliarde de euro, din care 663, 96 milioane de euro pentru contractele incheiate de APDRP, la care se adauga si aproximativ 940 de milioane de euro, platile efectuate pentru Masurile de sprijin pe suprafata implementate de APIA. Integrare pe piata muncii ( strategice). Selectarea Grupurilor Locale. 17( 3) din Regulamentul Consiliului ( CE) nr. Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. AXA PRIORITARA 1 ? Masura 1. 1 – Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 2 – Incetarea temporara a activitatilor de pescuit
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 3 – Investitii la bordul navelor si selectivitate
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 4 – Pescuitul de coasta la scara fonduri agricole nerambursabile redusa. sau ? Ferma de semi- subzistenNa a PFA Grigore Ilie, comuna. In domeniul serviciilor exemplific ce idei sunt printre cele mai profitabile si se pot finanta. Aceasta strategie se va concentra pe intreprinderile mici si mijlocii, dar se va adresa de asemenea si intreprinderilor mari. Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- consultanta fonduri nerambursabile ul unde veti gasi informatiile necesare utilizarii acestuia. 2. 4 Infrastructura aeroportuara. Precizez ca Ocna Sibiului ( statiune balneoclimaterica) este intr- un plin proces de renovare ? tot din finantari europene. La data de 11 iulie, Comisia Europeana a aprobat Programul Operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational pentru Asistenta Tehnica?. POSDRU 97 6. 3 S 59120. La nivel national. diversificarea catre noi specii cu perspective comerciale bune.

Fonduri Europene Pentru Tineri Intreprinzatori

operatiunile finalizate pot fi Incheiate partial Inainte de terminarea Intregului program. Dupa analiza cererii( lor) de finantare, Comitetul de evaluare va elabora un Raport de evaluare prin care va propune conducerii AMPOST, aprobarea sau respingerea cererii( lor). La data de 27 aprilie 2010, Comisia Europeana a publicat un set de recomandari const? nd in 10 orientari integrate pentru Strategia Europa 2020, accesari fonduri europene nerambursabile din care 6 orientari integrate pentru politica economica si, respectiv, 4 privind ocuparea fortei de munca. si se introduce in Anexa nr. Investitiile in activitati fonduri europene pentru tineri intreprinzatori de procesare industriala a produselor lemnoase ? incepand de la stadiul de cherestea ( ex. Axa prioritara 4. Apdrp. ro a publicat astazi lista proiectelor finantate pe masura 322 din sesiunea SESIUNEA NR. Finantare europeana de 20 milioane de euro in judetul Botosani. In judetul Botosani, opt primarii au fost selectate spre finantare pe masura 322. Oficialii din cadrul Primariei Iasi au redactat insa planuri. Comisia negociaza si aproba programele de dezvoltare propuse de catre statele membre si aloca creditele. sau
? Intreprinderea familiala – Guliver” din loc. aplicatiile online se pot depune incepand cudata de 02. 06. 2011. Programul Operational Regional ( POR) este un program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare ( PND), contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale Sectoriale ( POS), la realizarea obiectivului general al Strategiei National- Regionale, anume diminuarea disparitatilor intre Regiunile de Dezvoltare ale Romaniei. Termenul limita. Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Compania americana Hewlett Packard prin centru sau de consultanta si servitii IT denumit Global eBusiness Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul de forum fonduri europene nerambursabile stat si bugetul propriul al HP. Investitiile pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non- agricole cu specific local au in vedere prelucrarea fierului sau a lanii, olaritul, brodatul, sau confectionarea instrumentelor muzicale traditionale. prezinta un Plan de fonduri europene pentru tineri intreprinzatori afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole. Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora ( ex. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole. Cadrul institutional a fost construit Intr- o abordare unitara, urmarindu- se crearea de structuri care sa respecte principiul segregarii functiilor si dezvoltarea de mecanisme si proceduri care sa permita fonduri europene nerambursabile pentru agricultura utilizarea eficienta si riguroasa a fondurilor. Asigurarea accesului la invatarea pe tot parcursul vietii si la oferte flexibile de educatie si de formare profesionala prin crearea, managementul si dezvoltarea platformei nationale de e- learning si a Bibliotecii Nationale virtuale. Totodata, se are in vedere un sprijin pro- activ si substantial pentru activarea si functionarea comitetelor de monitorizare, comitetelor, sub- comitetelor, grupurilor de lucru si retelelor, astfel inc? t acestea sa fie de un real folos pentru buna implementare si monitorizare a programelor operationale. ATENlIE! Operatiunea 113 ? Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare? ( iunie 2011). regiuni mai dezvoltate, al caror PIB pe cap de locuitor depaseste 90 % din media UE- 27. acordarea unei renumeratii in valoare de 200 de lei pentru cei care participa la aceste cursuri sub forma de bursa.

Fonduri Europene Pentru Cultivarea Graului

se va implementa pe o durata de 50 de luni avand un numar de 315. 000 de beneficiari. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare forum fonduri europene nerambursabile vor trebui respectate. In domeniul serviciilor exemplific ce idei sunt printre cele mai profitabile si se pot finanta. reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . Prin Masura 312 ? Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? Persoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. 1). Incurajarea fonduri europene pentru cultivarea graului activitatilor turistice. AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor. Orientari metodologice pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltari inteligente, durabile si incluzive 2014- 2020 Orientarile metodologice au in vedere, in principal, stabilirea unor linii directoare pentru procesul de programare pentru perioada 2014- 2020. Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante. Finantare europeana de 20 milioane de euro in judetul Botosani. In judetul Botosani, opt primarii au fost selectate spre finantare pe masura 322. Noi nu facem afaceri la cheie si nici nu divulgam identitatea beneficiarilor nostri, si a proiectelor de succes pentru terte persoane, daca am putea sa garantam 100% succesul proiectelor nu am mai lucra cu comisioane de pana la 10%. Prevenirea riscurilor, inclusiv dezvoltarea si implementarea planurilor pentru prevenirea si lupta cu riscurile naturale si tehnologice. Pentru proiectele de tip credite nerambursabile 2 serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor pot fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea sau este institutie de invatamant superior si este organizata in conformitate cu art. Parteneriatul trebuie sa acopere pregatirea, finantarea, monitorizarea si evaluarea asistentei financiare. prin promovarea statiunii si implementarea unui turism adecvat, proiectul isi propune cresterea numarului de turisti cu 15- 20 in primul an. AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc. productie al unui amplasament existent ( ex. Autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de infiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente intocmirii proiectului de impadurire. Solicitanti eligibili. Functie de experienta anterioara fonduri europene pentru cultivarea graului a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata in paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. fonduri imm nerambursabile Elementele de baza in selectia proiectelor sunt reprezentate de Criteriile de selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare a POS Transport. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional.