Tag Archives: forum fonduri europene nerambursabile

Ghidul Fonduri Europene Pentru Afacerea Ta Download

Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie. Reamintim ca in cadrul acestei operatiuni se finanteaza proiecte ce asigura conctarea la internet prin conexiuni broadband si achizitionarea de echipamente ocnexe. In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. Agricultura poate fi profitabila ghidul fonduri europene pentru afacerea ta download si fara a apela la subventii. 212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”. Sprijin pentru realizarea parteneriatului public- privat si elaborarea strategiilor locale integrate. Organizatii neguvernamentale profesionale care sprijina initiativa privata IMM. cursuri specifice tip after school pentru prevenirea abandonului scolar pentru 640 de elevi. Cel mai important lucru pentru un beneficiar sunt cunostintele pe care le are legate de tipul de afacere pe care o conduce sau pe care ar vrea forum fonduri europene nerambursabile sa o dezvolte, aceste cunostinte sunt baza lui de informatii pe care trebuie sa le fonduri europene nerambursabile in agricultura dezvolte si care il va ajuta ulterior sa aibe un trend crescator al cifrei de afacere. Pescuit. Cladirea Colegiului National ? Ioan Slavici? din municipiul Satu Mare va fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiect initiat de primariei. Programul Operational Regional Axa prioritata 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Aceasta axa vizeaza crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, ce au importanta regionala si locala in special pentru reabilitarea siturilor industriale, sprijinirea initiativelor antreprenoriale pentru a facilita locuri noi de munca si o cresterea durabila a economiei. Solicitanti eligibili societati comerciale, societati ghidul fonduri europene pentru afacerea ta download cooperative din categoria microintreprinderilor. modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie). Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Calarasi? se va implementa pe o durata de 50 de luni avand un numar de 315. 000 de beneficiari. 3. 5. Pentru a reintegra c? t mai multe persoane in c? mpul muncii si pentru a le ajuta sa iasa din saracie, Europa trebuie sa rezolve o serie de probleme legate de lipsa de competente, mobilitatea scazuta a fortei de munca, performantele reduse ale sistemelor de invatam? nt si politicile privind piata muncii. este situata pe teritoriul tarii. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea proiecte finantari nerambursabile sistemului de Invatamant si formare profesionala pentru a furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si In plina dezvoltare.

Fonduri Nerambursabile Pentru Energie Solara

1. 2. 3. Un sfat pe zi ? Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. punerea accentului pe combaterea somajului in r? ndul tinerilor si al grupurilor celor mai dezavantajate, cum ar fi migrantii sau comunitatile marginalizate ? cel putin 20% din finantarea FSE urm? nd a fi orientata catre sprijinirea masurilor de incluziune sociala. Impreuna pe piata muncii? 80% – contributia Uniunii Europene. Diversificarea producNiei in funcNie de cerinNele pieNeii introducerea de noi produse. APEL DESCHIS . Cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. Operatiunea 3: Sustinerea implementarii de aplicatii de E- Learning Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Promovarea parteneriatului in randul femeilor, prin formarea de asociatii parteneriale. in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR ( proiecte majore) aprobarea se realizeaza de AMPOST, insa, pe baza unei decizii in acest sens a Comisiei Europene, conform art. 39- 41 din Regulamentul general 1083 2006. companiile regionale de producere combinata a energiei electrice si termice ( CHP). La nivel regional. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea fonduri nerambursabile pentru energie solara acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. AXA PRIORITARA 1 ? Sprijinirea dezvoltarii fonduri europene nerambursabile turism durabile a oraselor ? potentiali poli de crestere. In cadrul acestei masuri se pot finanta urmatoarele activitati. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii. Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile necesare utilizarii acestuia. 2. 2 Cai ferate si servicii. Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cheltuielile neeligibile, precum si co- finantarea. Compania americana Hewlett Packard prin centru sau de consultanta si servitii IT denumit Global eBusiness Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul de stat si bugetul propriul al HP. sa nu figureze cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in centrala incidentelor de forum fonduri europene nerambursabile plati. Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene ? investitiile In infrastructura vor Imbunatati calitatea retelelor rutiere si feroviare, precum si a navigatiei pe Dunare ( axele prioritare TEN- T nr. inclusiv transferurile la Instrumentul pentru Asistenta de Pre- Aderare – IPA si Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat – ENPI). Valoare totala a investitiei este de 1. 464. 952 lei, cheltuielile eligibile fiind de 1. 231. 052 lei. In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate fonduri nerambursabile pentru energie solara de Finantare pentru Eficienta Energetica? adaptarea cat mai rapida, din punctul de vedere. Operatiunea 112 ? Sprijin pentru implementarea standardelor? europene e slaba. din punct de vedere procedural sau legal, cum ar fi modalitatea . de rambursare a taxei pe valoarea adaugata sau statutul proprietatii?, a adaugat Emanuel Rauta. De exemplu, in anumite localitati, scolile fac obiectul . unor fonduri nerambursabile 2010 cereri de retrocedare, in alte cazuri nu exista documente . corespunzatoare de proprietate.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Prima Casa

Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica pentru finantare si implementeaza proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene post- aderare. b) copie a documentului care atesta autorizarea de catre autoritatea competenta pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare coincinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. Am mai citit pe saitul Dvs ca este posibila obtinerea unor finantari pentru agrement si am observat ca este precizat ? rafting?. Energia solara si cea eoliana reprezinta o solutie viabila pentru zonele care nu beneficiaza in prezent de racordare la reteaua nationala de electricitate. Aceste evenimente au ca scop cresterea gradului de constientizare cu privire la oportunitatile oferite de fondurile europene, promovarea utilizarii lor si imbunatatirea impactului proiectelor sustinute de acestea. IMPORTANT! organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). Cum se obtine subventia. Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit in Rom? nia si a unei strategii specifice, care a fost dezvoltata pornind de la strategia propusa in Planul National Strategic. Institutia care gestioneaza acest program este Ministerul Economiei prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice. Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti. Incepand cu 2 mai, APDRP a deschis trei linii de finantare aferente pentru Masura 125, fonduri nerambursabile in agricultura Masura 221, si masura 312. 1358 din 27/ 09/ 2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. In cadrul negocierilor pentru Capitolul 21 ” Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale”, discutiile tehnice cu Comisia Europeana. grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu Legea nr. Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. Toate aceste forum fonduri europene nerambursabile detalii le puteti citi in ghidul solicitantului care este mult imbunatatit fata de cel din martie 2010 si care raspunde la mai multe intrebari si clarificari prinvind aceste drumuri de exploatatie. Extinderea suprafetei ocupate de paduri prin sprijinirea lucrarilor de impadurire si intretinere a plantatiilor. Iata lista autoritatilor publice, institutiilor si organizatiilor reprezentate in CIAP. cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 123 – Cresterea valorii fonduri europene nerambursabile pentru prima casa adaugate a produselor agricole si forestiere. Impreuna cu Masura 123, doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13 2008 si XS28 2008 avand ca domeniu de activitate industria alimentara si respectiv, industria forestiera. Comitetul Consultativ Tematic Mediu si Schimbari Climatice este coordonat de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 3 – Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi. Obiectiv Ajutorul specific pe exploatatie este acordat din Fondul European pentru Garantare Agricola ( FEGA) pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, . sub forma unei fonduri europene nerambursabile pentru persoane fizice plati suplimentare, calculata si acordata anual, in functie de efectivul de vaci de lapte detinut. a) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului. pentru noi activitati. Autoritatile bulgare au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca lobby printre statele membre UE pentru a obtine extinderea cu cateva luni a datei- limita pana la care cele doua tari trebuie sa fonduri europene nerambursabile pentru prima casa absoarba fondurile acordate pentru aderarea la spatiul Schengen.

Fonduri Europene Veterinari

Restaurantele eligibile pentru care se va putea obtine finantare nerambursabila in cadrul Masurii 313 vor fi numai cele specializate de tip familial pensiune, cele cu specific de crama, cu specific local, gradinile de vara, clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice cu modificarile si completarile ulterioare. Metodologia de depunere a acestor proiecte nu este deloc una grea si se depun la oficiul judetean APDRP. Se au in vedere, de asemenea, fonduri europene nerambursabile imm o serie de aspecte operationale, precumdefinirea atributiilor principalelor entitati participante la proces, c? t si modul in care va fi realizata constructia institutionala care va sustine viitoarele programe operationale. 4. este eligibila investitia pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor daca acestia sunt folositi ca sursa de energie regenerabila in propria ferma. Pentru cei interesati de una dintre cele trei axe prioritare va puteti adresa la. Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. BCR ? 1828/ 2006. Romania incearca realocarea banilor de pe o masura pe alta pentru o absortie mai mare. 1974 2006, vor forum fonduri europene nerambursabile fi sustinute costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, Studii de Fezabilitate Memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor fonduri europene veterinari necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita a 10% din. parteneriat cu localitatile din comunele Aroneanu, Horlesti si localitati din judetul Timis. Cresterea productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii fonduri europene veterinari Europene. Factorul determinant al cresterii economice, pe o piata deschisa unei puternice concurente, este acela de crestere a competitivitatii economice. v. Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului afaceri cu fonduri europene nerambursabile productiv din Romania si va putea fi atins prin. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. si ? Cooperare Teritoriala Europeana. Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti. echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc. Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), Programul Jasmine .

Lista Fonduri Europene 2014

ar putea avea nevoie o primarie, de exemplu, pentru refacerea unui azil de batrani, si de a identifica sursa de finantare cu 2- 3 ani inainte de elaborarea efectiva a proiectului. 44 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare: individual  i independent, ca persoane fizice autorizate. Pentru a beneficia de sisteme educationale va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. Cereti lista fonduri europene 2014 mai multe informatii prin pagina noastra de CONTACT pentru a va oferi mai multe detalii. spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si . Secretariatul Comitetului de evaluare este asigurat de managerul axei POST din cadrul AMPOST. Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice situatie care da nastere unui asemenea conflict. Atat zonele lista fonduri europene 2014 urbane cat si zonele proiect fonduri europene nerambursabile rurale se confrunta cu probleme legate de infrastructura ( din cauza investitiilor insuficiente), de dezvoltare economica locala si de mediul social. din cadrum masurii 322, laudam evaluatorii ce- i drep foarte profesionisti ( cel putin cei pe care i- am intalnit eu ). Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la. BCR ? Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investitii in producerea si utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar. 566 2004, cu modificarile i completarile ulterioare. Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai forum fonduri europene nerambursabile poluate. prijin financiar pentru accesul institutiilor publice si IMM- urilor la internet si servicii conexe, . se incadreaza in fonduri nerambursabile 100% Axa I? In cel mai scurt timp urmeaza sa se implementeze acest sistem si la nivelul fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, in special o investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare. Conform noului calendar, in 2011 nu se vor mai lansa urmatoarele linii de granturi. comercializeaza o parte din producNia agricola obNinuta. Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. Investitiile FSE vor fi pe deplin aliniate obiectivelor si valorilor- tinta ale strategiei Europa 2020 in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca, educatia si reducerea saraciei. Cum influneteaza mediul de afacere absortia fondurilor europene. De exemplu, soiul de porumb zaharat SPIRIT F1 este un soi olandez foarte bun dar nu este inscris in catalogul plantelor.

Fonduri Europene Ferme De Animale

Printre instrumentele speciale se numara ? Rezerva pentru ajutoare de urgenta ( RAU)?, ? Fondul european de ajustare la globalizare ( FEG)? si ? Fondul de solidaritate al Uniunii Europene ( FSUE). februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea resurselor umane din educatie forum fonduri europene nerambursabile si formare
” Profesionisti in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Cariera in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Calitate in formare profesionala contin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Obiectiv general. 1. 1 Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa” se incadreaza in Axa I – ? Creterea competitivitaNii sectoarelor agricoli forestier” fonduri europene ferme de animale i are ca obiectiv general creterea competitivitaNii exploataNiilor agricole in curs de restructurare pentru facilitarea rezolvarii problemelor legate de tranziNie, avand in vedere faptul ca sectorul agricoli economia rurala sunt expuse presiunii concurenNiale a pieNei unice. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni. Programul Cardul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. Poli de crestere – proiectele se depun pana la 31 decembrie 2012. Societate agricola ( infiintata in baza Legii nr. AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate fonduri ue nerambursabile pentru POS- T Proiecte de succes. Universitate pentru piata muncii ( granturi). Centre Urbane – cerere de proiecte cu depunere continua, fonduri europene nerambursabile 2010 pana la epuizarea bugetului. Orientarea integrata 10. Programul Operational Pescuit vine in intampinarea firmelor ce isi desfasoara activitatea in acvacultura, si sunt detinatori de lacuri, iazuri, etc. Imbunatatirea mediului si spatiului rural. Sunt in discutii pentru o suprafata de teren de circa 8 hectare, in Oltenia, la circa 600 m distanta de casa parinteasca a socrului meu. InvestiNiile propuse prin proiect trebuie realizate pina la 31. 12. 2014 b. Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti ? strategia va contribui la construirea unei baze de productie si antreprenoriale dinamice, va sprijini crearea si dezvoltarea de noi afaceri, In special prin investitii In produse si servicii de calitate. companiile regionale de producere fonduri europene ferme de animale combinata a energiei electrice si termice ( CHP).

Fonduri Europene De Dezvoltare

Investitii in transport, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene si a legaturilor cu retelele TEN- T, strategii integrate pentru transport curat care va contribui la imbunatatirea accesului pasagerilor la servicii de calitate, obtinerea unui transport modal mai balansat, promovarea sistemelor intermodale si reducerea impactului asupra mediului. 413/ 2008 al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor pentru modificarea anexei Ordinului nr. Prevenirea riscurilor, inclusiv dezvoltarea si implementarea planurilor pentru prevenirea si lupta cu riscurile naturale si tehnologice. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 312 sunt micro- intreprinderile si persoane fizice neinregistrate ca agenti economici care fonduri europene nerambursabile sanatate se vor angaja insa ca pana la data semnarii contractului de finantare sa fie autorizate cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa forum fonduri europene nerambursabile functioneze ca micro- intreprinderi. Disparitatile dintre mediul fonduri europene de dezvoltare urban si cel rural sunt de asemenea mari si In continua crestere. ori ? intreprinderea individuala – Someelul” comuna. Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice. Intrebari frecvente in cadrul FEADR. Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. Se au in vedere, de asemenea, o serie de aspecte operationale, precumdefinirea atributiilor principalelor entitati participante la proces, c? t si modul in care va fi realizata constructia institutionala care va sustine viitoarele programe operationale. realizarea unei analize cost- beneficiu. Programul Operational Sectorial- Mediu. 2. 3 Porturi fluviale si maritime. Obiectivul principal al Strategiei Lisabona, respectiv acela de a transforma Uniunea In cea mai competitiva si dinamica economie din lume pana In anul 2010, a fost reformulat In anul 2005, cu ocazia efectuarii evaluarii pe termen mediu a Strategiei. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Selectati programul dorit pentru a afla mia multe informatii despre calendarul lansarii liniilor de finantare, informatii utile, exemple de proiecte, ghidul solicitantului. In cadrul acestei linii de finantare se pot dezvolta proiecte pentru urmatoarele Domenii Majore de Interventii ( DMI). Autoritatile bulgare au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca lobby printre statele membre UE pentru a obtine extinderea cu cateva luni a datei- limita pana la care cele doua tari trebuie sa absoarba fondurile acordate pentru aderarea la spatiul Schengen. 1 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei. in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor utilizati in producerea de energie din surse regenerabile. Unificarea noului statut pentru Companiile Private Europene ( Societas Privata Europea) Lansarea noilor produse financiare pentru IMM de fonduri ue nerambursabile grupul Bancii Europene de Investitii ( microcredite si sprijin pentru firme mixte transnationale). transfrontalier, transnational si interregional. oportunitati extinse fonduri europene de dezvoltare pentru abordarea teritoriala a programarii. Masura 312 ? Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente. Da, infiintarea unei livezi este considerata activitate eligibila. CINE VA BENEFICIA sI IN CE MOD? d) este administrata de catre asociatul unic sau, in mod conjunct, de mai multi administratori dintre asociati. in acest sens, se vor furniza numai informaNiile necesare i relevante, care vor preciza modul in care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i in ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programulu Obiectivele specifice ale masurii se refera la. Modernizarea exploatatiilor agricole ? APEL DESCHIS . Asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor cu caracter general privind instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiune al ACIS pentru comunicare In concordanta cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale.

Fonduri Europene Ferma

44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura din cod CAEN Rev. Cu aceasta ocazie, s- a evaluat stadiul programului si s- au stabilit masurile pentru accelerarea implementarii proiectelor si a implementarii financiare a fondurilor POR si s- au luat o serie de decizii strategice pentru a putea utiliza cu succes toate fondurile alocate programului. membra South Eastern European Legal Network
? Europa 2020? realizarea unei analize cost- beneficiu. Operatiunea 332 ? Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri? 2) daca pun in proiect si achizitionarea terenului, exista vreun coeficient UDE la hectar. Astfel, se elimina codul 5610 ? Restaurante din Clasificarea activitatilor din economia nationala ( CAEN), din Anexa nr. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil. daca valoarea totala a proiectului este mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR. In ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor, regulile aplicabile sunt nationale si nu comunitare. Axa prioritara 4: Consolidarea mediului de forum fonduri europene nerambursabile afaceri regional si local Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 4. 1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de . 1. 1. Data limita:

- Proiectele se depun in perioada 01 – 30 iunie 2011 Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR) Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenta” Axa I – ? Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier” Finantarea fonduri europene ferma microintreprinderilor are ca scop sprijinirea continuarii procesului de restructurare si redresare economica a zonelor aflate in declin, indeosebi a oraselor mici si mijlocii, intrucat acestea creeaza locuri de munca si au flexibilitatea necesara sa se adapteze cerintelor unei economii de piata dinamice. 3, 33 de miliarde de lei ( 808, 5 milioane de euro) in cadrul POR, 2, 67 miliarde de lei ( 648, 5 milioane de euro) pentru proiectele de resurse umane si 1, fonduri europene ferma 4 miliarde de lei ( 338 de milioane de euro) pentru POS CCE. Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? din cadrul PNDR. a) Conditii financiare. Dl Marian DOBRILA, Director Executiv ? Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE). din perspectiva mediului de consultanta. Printre utilajele achizitionate prin proiect se numara o unitate laser pentru maruntirea siliciului, o unitate pentru sortarea celulelor solare, o unitate pentru curatare si uscarea sticlei, o unitate cu doua module de taiere pentru aluminiu, o unitate automata de consultanta fonduri europene nerambursabile taiere a conectorilor pentru colturi, cat si o unitate pentru imbinarea profilelor din aluminiu. Echipa Cerere- Finantare. ro va sta la dispozitie pentru a realiza un proiect de succes indiferent de activitatea pe care doriti sa o realizati. Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile europene, nationale si judetene Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este finantari europene nerambursabile prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. regiuni mai dezvoltate, al caror PIB pe cap de locuitor depaseste 90 % din media UE- 27. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 1. 1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana.

Fonduri Nerambursabile Piscicultura

Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. Suma maxima ce poate fi accesata in cadrul proiectelor ce- si propun cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere este de pana la 3 milioane de euro. pesti ( sturioni, salau, calcan, somn african), crustacee, moluste, etc. Primarul Iuliu Ilyes a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a semnat contractul de finantare pentru proiectul ? Reabilitarea si modernizarea Colegiului National ? Ioan Slavici? forum fonduri europene nerambursabile din Satu Mare? la sediul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord ? Vest din Cluj- Napoca. Turismul va fi sprijinit, de asemenea, acesta fiind o importanta sursa de dezvoltare. Achizitionarea de teren este o activitate neeligibila, deci ea nu poate fi decontata. Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii investitiilor mentionate trebuie utilizata exclusiv in activitatea proprie. daca valoarea totala a proiectului este mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR. Pot sa platesc cu bani din proiect toate lucrarile legate de infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?. cum proiecte nerambursabile 2010 sa realizezi un buget. Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? 1500 de femei si reprezentanti ai unor grupuri vulnerabile vor primi instruire in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii ca urmare a demararii Proiectului FEMEI 2010, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritara 6 ? Promovarea incluziunii sociale? Dosarul Cererii de finanNare, trebuie sa respecte toate condiNiile minime aa cum sunt prevazute in Fia tehnica i Ghidul solicitantului aferente masurii 121. Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. b) se incadreaza in categoria microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. Profesionisti in educatie fonduri nerambursabile piscicultura si formare ( strategice). Puncte de vedere ale profesionistilor in consultanta si ale beneficiarilor de finantare europeana. Pot sa platesc cu bani din proiect toate fonduri ue nerambursabile lucrarile legate de infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?. Organizatie de cercetare inseamna o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul sau juridic sau fonduri nerambursabile piscicultura de modul sau de finantare, al carei scop principal este de a realiza cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala si de a- si face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie. simplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la finantare
? Tineretul in miscare? Dar, vom incerca prin modul cum sint distribuite subventiile, prin criteriile prin care sint recunoscuti beneficiarii ca avind dreptul la subventia agricola sa dam posibilitatea statelor membre sa- i elimine pe cei care doar au terenurile agricole dar nu desfasoara o activitate agricola.

Fondul European Agricol De Dezvoltare Rurala

Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea decalajelor existente Intre regiuni In termeni de productie, productivitate si ocupare. 4. 3. 1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Direcorul Generalal Autoritatii de Management pentru PNDR. Axa prioritara 2. Cele doua tinte vor actiuna sinergic atata timp cat intreprinderile mari sunt unul din principalii actori in ceea ce priveste tehnologia si procesul de transfer tehnologic are un mare potential printre IMM- urile din Romania. Cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare, antreprenoriat, inclusiv intarirea capacitatilor de cercetare si dezvoltare tehnologica si integrarea acestora in Zona Europeana de cercetare, inclusiv infrastructura, ajutor pentru CDI in special in domeniul IMM- urilor si al transferului tehnologic. organizatii de pescari. servicii topografice. Aplicarea noului Regulamentul de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor de Stat catre micro- intreprinderi. Obiectiv general. fonduri nerambursabile pentru tineri Lipsei resurselor financiare in ceea ce priveste achitarea cotelor de co- finantare la proiectele cu finantare europeana si, mai grav, achitarea TVA- ului aferent acestor proiecte europene, avand in vedere ca ele privesc drumuri, canalizare, apa, racordarea locuintelor la reteaua de electricitate ? si, in acelasi timp, proiectele de mediu, care au mare importanta in privinta inchiderii gropilor de gunoi sau toate celelalte aductiuni de apa si de tratare a ape fac. Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei Dezvoltarea sistemelor de telemedicina, digitizarea fiselor medicale si sprijinirea cercetarii medicale prin folosirea datelor personale anonimizate
? Dezvoltarea culturii digitale Obiectiv. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. Solicitantul este membru, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, al unei forme asociative recunoscute conform legislaNiei naNionale in vigoare Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ataeaza la Cererea de finanNare documente prin fondul european agricol de dezvoltare rurala care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative. In baza forum fonduri europene nerambursabile programelor operationale respective, termenul este fixat la sfarsitul celui de- al treilea an ( n+ 3) In perioada 2007- 2010 fondul european agricol de dezvoltare rurala pentru urmatoarele tari. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se fonduri europene nerambursabile pentru imm va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. In anul 2011 cele mai accesate fonduri europene in agricultura au fost pe masurile ce au vizat in special microintreprinderile si institutiile publice din mediul rural. NU pierdeti din vedere imaginea de ansamblu. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare. Asistenta in implementarea proiectului la semnarea contractului, realizarea dosarului de achizitii, realizare rapoarte tehnice si financiare, intocmire cereri de plata, monitorizare si evaluare 5. Nu se acorda punctaj decat pentru una din cele trei variante de rute alternative, punctajul neputand fi cumulat. In prima zi vom vorbi despre. Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. In cele din urma, Comisia a redus cererile in materie de cheltuieli si resurse umane ale altor institutii ale UE pentru a le alinia mai bine cu obiectivul de reducere a personalului cu 5% in 5 ani si a aplicat reduceri ale altor cheltuieli administrative. Masura 312 ? Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala.