Tag Archives: forum fonduri europene nerambursabile

Fonduri Europene Pensiuni Agroturistice

costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru forum fonduri europene nerambursabile arhitecti, ingineri si consultanti, Studii de Fezabilitate Memorii Justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita unui procent de 10% din valoarea totala a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, in limita a 5%. adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). Domeniul major de interventie 6. 3 ? Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii? In acest context, sunt avute in vedere actiuni orizontale care vizeaza capacitatea administrativa a tuturor programelor operationale si actiuni specifice pentru POAT, PO IM si PO Competitivitate. modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere. Iata, pe scurt, ceea ce cred ca ar putea sa faca de fapt Guvernul pentru sprijinirea reala a antreprenoriatului romanesc, lucruri pe care le poate realiza cu adevarat:
- analiza impactului oricarei legi asupra IMM- urilor, ca sa nu mai ajungem in situatia din 2009, cand un impozit nejustificat a omorat sute de mii de mici intreprinderi. diversificarea activitaNilor  i veniturilor. Agentia de Plati pentru Dezvoltare fonduri europene nerambursabile sanatate Rurala si Pescuit ( APDRP) anunta lansarea, in perioada 01 septembrie 30 septembrie 2010, a celei dea patra sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura 112. masuri de asistenta tehnica. Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. Orasul Horezu spune DA Tursimului prin promovarea produselor si evenimentelor turistice. Universitatea Sassari ( fonduri europene pensiuni agroturistice Italia) OpenMed Octavian SERBAN, MBA ? 212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, In bugetul institutiilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. 1 IUNIE ? Sustinerea implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
- data lansare estimativa. Societatea informationala inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicatii electronice, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor publice on- line. Principalele caracteristici ale viitorului proces de programare. Se considera vreun coeficient UDE daca as fora si eu sa spunem la 250 m adancime? aceste fonduri, programate prin CSC, vor contribui la realizarea obiectivelor Uniunii privind o crestere inteligenta, durabila si incluziva. 2. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? Investitiile pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non- agricole cu specific local au in vedere prelucrarea fierului sau a programe de finantare nerambursabile lanii, olaritul, brodatul, sau confectionarea instrumentelor muzicale traditionale. Diversificarea retelelor de interconectare In vederea cresterii securitatii furnizarii energiei. Parteneriat pentru ocupare( granturi). Supremia Grup are in prezent 170 de angajati. Romania pare a fi insa doar in era cantitativa, in care prioritatea autoritatilor pare a fi aceea de a cheltui fonduri, fara a fi interesate de impactul acestei alocari?, sustine Dinu. Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. Construirea fonduri europene pensiuni agroturistice si/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu.

Fonduri Europene Apicultori 2014

In conformitate cu mentiunile din Ghidul Solicitantului aferent Masurii 312 achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi. 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T. Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii denumit Programul Mihail Kogalniceanu. care sunt sursele de finantare. intreprinderile forum fonduri europene nerambursabile care pot exercita influenta asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu trebuie sa se bucure de acces preferential la capacitatile de cercetare ale organismului in cauza sau la rezultatele cercetarilor acestuia. Proiectul cu numele fonduri europene nerambursabile de ? Mai multa securitate si siguranta la locul de munca in compania noastra? BCR ? 30 milioane de euro, BRD ? 20 milioane de euro, Banca Transilvania ? 5 milioane de euro ( fond deja epuizat), CEC Bank ? 5 milioane de euro, OTP Bank ? 10 milioane de euro si Raiffeisen Bank ? 10 milioane de euro. Continua sa te califici. Fonduri europene pentru institurii publice. apdrp. ro a publicat rapoartele de selectie pentru proiectele depuse masura 313 in sesiunea NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2009. Finantarea nerambursabila acordata prin Masura 312 ? ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? fost necesara pentru achizitionarea de utilaje, echipamente specifice si dotari in vederea asigurarii fluxului tehnologic pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de productie. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) anunta lansarea, in perioada 01 septembrie 30 septembrie 2010, a celei dea patra sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura 112. Masurile prioritare vizate in acest sens fonduri europene nerambursabile pentru pensiuni sunt grupate pe 4 directii de actiune. Analiza socio- economica ? Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare reconversie al plantatiilor de vita- de- vie fonduri europene apicultori 2014 sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. CNIPT) si dotarea acestora. Tilul proiectului. au fost alocate fonduri europene in valoare de 40 milioane euro pentru Axa prioritara 3. Protectia impotriva inundatiilor. Axa 3 din cadrul Programului Operational Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul serviciilor sociale. Firme de cablu TV. Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. Romania asteapta avizul Comisiei Europene pentru aprobarea realocarii banilor de pe programele operationale pentru a pute creste rata absoritiei din fondurile europene. Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele autorizatiile de mediu. AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2. Universitate pentru viitor ( strategice). Alocarea financiara Contributia publica aferenta Masurii 141 este de. b) efectivul de vaci de lapte detinut in exploatatie de beneficiar este inscris in fonduri europene apicultori 2014 Registrul National al Exploatatiilor – RNE – la termenul limita de depunere a cererilor. Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit in Rom? nia si a unei strategii specifice, care a fost dezvoltata pornind de la strategia propusa in Planul National Strategic.

Fonduri Europene Pt Tineri Care Se Muta La Tara

Bun. Cuantumul ajutorului specific pe cap de vaca de lapte se calculeaza de APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, pana la limita de maxim 100 Euro cap de vaca. Cadrul institutional a fost construit Intr- o abordare unitara, urmarindu- se crearea de structuri care sa respecte principiul segregarii functiilor si dezvoltarea de mecanisme si proceduri finantari nerambursabile imm care sa permita utilizarea eficienta si riguroasa a fondurilor. Cresterea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri. AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor. Valoarea totala a sumei alocate este in valoare de 738. 097. 376, 81 Euro. In luna mai Programul Operational Regional inregistreaza cea mai mare crestere a gradului de absorbtie dintre cele 7 programele operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune. In cazul finantarilor nerambursabile acordate prin programe ale Uniunii Europene, un proiect de finantare are, de regula, urmatoarele componente. Conform angajamentelor asumate In Documentul Complementar de Pozitie la Capitolul 21, a fost creat cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale prin adoptarea Hotararii Guvernului nr. 497/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care fonduri europene pt tineri care se muta la tara au fost desemnate structuri institutionale armonizate cu structurile comunitare specifice. Proiectul presupune reabilitarea infrastructurii de transport din Valea Aiud. 1- 29 aprilie 2011. Sprijinirea accesului la internet si la serviciile fonduri europene pt tineri care se muta la tara conexe? in valoare totala de aproximativ 400. 000 de euro. un nou imprumut de la Trezoreria Statului pentru a pune la dispozitia Autoritatilor de Management ale programelor operationale resursele necesare pentru plata beneficiarilor de fonduri europene. Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor. 184 de proiecte in valoare publica de 80, 32 milioane de euro pentru Schema XS13 2008 si 137 de proiecte in valoare publica de 59, 64 de milioane de euro pentru Schema XS28 2008. ce se forum fonduri europene nerambursabile intampla daca fie se fura arbustii, fie nu proiecte fonduri nerambursabile 2010 se prind?. Cercetare- dezvoltare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 2. 1. 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi Aceasta operatiune are ca obiective:

- incurajarea parteneriatului intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C- D in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania. Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri
- data lansare estimativa.

Fonduri Europene Hale

Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? 12. 750. 000 euro. Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri – data lansare estimativa. Contributia Guvernului Romaniei ? 20%. Cine poate sa solicite finantare: Solicitantii sunt intreprinderi ( IMM- uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala. Scrisoare de confort este eliberat la cerere de catre bancile enumerate mai sus, si reprezinta un document justificativ. experti si consultanti guvernamentali si din mediul privat, reprezentanti ai autoritatilor de management, organismelor intermediare, altor institutii financiare. cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Si atunci, in conditiile astea, va exista posibilitatea si pentru Romania sa nu plateasca subventiile celor care nu lucreaza terenul. CINE poate obtine finantare:
- intreprinderi mici si mijlocii. dar si la realizarea obiectivului global al Planului National de Dezvoltare si al Cadrului fonduri europene hale Strategic National si anume, diminuarea disparitatilor de dezvoltare dintre Romania si media dezvoltarii. Orientarile metodologice descriu principalele elemente ale diverselor tipuri de documente programatice care urmeaza a fi elaborate, precum si etapele procesului de programare. 3. 1 Completarea, depunerea i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita detaarea i sau inlocuirea acestora. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 i 8 UDE 1
. IMPORTANT! simularea unei fonduri europene nerambursabile 100% analize cost- beneficiu pentru beneficiari privati. Aceasta strategie se va concentra pe intreprinderile mici si mijlocii, dar se va adresa de asemenea si intreprinderilor mari. Aici e vorba de apa fara nitrati, distribuita in randul populatiei, cu fonduri europene hale un debit mare si asa a fost recomandat de un studiu geotehnic facut pentru primarie in cadrul proiectului. Proiectul ? Promovarea produselor si a evenimentelor turistice specifice din zona depresionara Horezu pentru dezvoltarea si consolidarea turismului in nord- vestul judetului Valcea? a primit finantare de 1. 000. 000 de lei avand o perioada de implementare de doi ani. proiecte de finantare nerambursabile Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. 1. 1 Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa” se incadreaza in Axa I – ? Creterea competitivitaNii sectoarelor agricoli forestier” i are ca obiectiv general creterea competitivitaNii exploataNiilor agricole in curs de restructurare pentru facilitarea rezolvarii problemelor legate de tranziNie, avand in vedere faptul ca sectorul agricoli economia rurala sunt expuse presiunii concurenNiale a pieNei unice. Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare. Initial, pentru actiunile propuse a se finanta forum fonduri europene nerambursabile prin facilitatea Schengen contractele trebuiau semnate pana la data de 31 decembrie 2009, dar, conform deciziei de vineri a CE , data- limita va fi 31 martie 2010. Ambasada Frantei doreste sa sustina ONG- urile din Romania si lanseaza o selectie de proiecte cu titlul ? Sustinerea proiectelor inovative din partea Organizatiilor neguvernamentale din Romania?

Fonduri Europene Pt Apicultura 2014

Reconstructia statutului femeii. IMM definite conform Legii nr. in acest sens, se vor furniza numai informaNiile necesare i relevante, care vor preciza modul in care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i in ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programulu Obiectivele specifice ale masurii se refera la. Ce parere aveti? Pentru proiectele mixte, fonduri structurale conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea proiectului ( Ex: daca este un proiect care prevede atat achizitii de echipamente, cat si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, in cazul in care achizitiile prezinta cea mai mare pondere). Cand vine insa vorba de contracte semnate, cele mai multe, peste 2. 000, sunt cele destinate resurselor umane, 1. 700 vor contribui la cresterea competitivitatii, iar peste 1. 350 sunt cele pentru dezvoltarea regionala. Sprijin pentru zone defavorizate ? Termenul limita. investiii in echipamente, modenizare fonduri europene pt apicultura 2014 reabilitare clariri, tehnologii pentru o eficienta energetica ridicata. organizatiile neguvernamentale, asociatiile. Organismul competent responsabil cu primirea platilor de la Comisia Europeana aferente contributiilor din FEDR, FSE si FC forum fonduri europene nerambursabile este Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. Profesionisti in piata muncii? ( strategice). BCR ? b) Investitii in activitati recreationale. 10. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale. intreprinderile care pot exercita influenta asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu trebuie sa se bucure de acces preferential la capacitatile de cercetare ale organismului in cauza sau la rezultatele cercetarilor acestuia. Incepand cu 1 iulie 2010, se vor acorda fonduri nerambursabile pentru construirea, modernizarea si dotarea unor categorii de restaurante care sa functioneze doar in cadrul structurilor de primire turistice finantate prin proiecte aferente Masurii 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? CIAP analizeaza propunerile si documentele elaborate in cadrul comitetelor consultative si agreeaza gruparea domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum si principalele elemente privind implementarea, monitorizarea si evaluarea interventiilor stabilite prin documentele de programare. APEL DESCHIS . Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cheltuielile neeligibile, precum si co- finantarea. c) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 ( cinci) intreprinzatori debutanti asociati. In cadrul pachetului care se negociaza cu Comisia Europeana, CSNR reprezinta strategia globala de utilizare a FSC, iar diversele PO reprezinta instrumentele prin care se realizeaza diversele prevederi ale CSNR. ca intreprizatori titulari ai unei intreprinderi individuale. Energia solara si cea eoliana reprezinta o solutie viabila pentru zonele care nu beneficiaza in prezent de racordare la reteaua nationala de electricitate. 1). fonduri europene nerambursabile 2010 agricultura Programul operational sectorial . Cresterea competitivitatii economice. maxim 10 puncte) Se acorda punctaj numai daca prin Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( piese scrise fonduri europene pt apicultura 2014 si desenate) se demonstreaza ca drumul propus spre finantare reprezinta o ruta alternativa calculata conform formulei.

Fonduri Nerambursabile Pentru Afaceri Mici

2. 3. sa nu fie emisa o decizie de recuperare a ajutorului de stat. 1974 2006, vor fi sustinute costurile generale legate de intocmirea proiectului precum fonduri nerambursabile pentru afaceri mici taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, Studii de Fezabilitate Memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita a 10% din. Imbunatatirea infrastructurii regionale si forum fonduri europene nerambursabile locale de transport Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 2. 1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia reabilitarea soselelor de centura Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 566 2004, cu modificarile i completarile ulterioare. ORIENTAREA CATRE ? E- COEZIUNE? Gestionarea datelor electronice poate reduce in mod semnificativ sarcina administrativa, imbunatatind in acelasi timp capacitatea de control a proiectelor si cheltuielilor. 4. 3. 1. 1 Constructie parteneriate public- private. Procentul de co- finantare variaza de la 0 % la 75 % proiecte fonduri nerambursabile din cheltuielile eligibile, in functie de Program Operational, Beneficiar, Domeniu de Interventie, Masura si Domeniul de Operatiune. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice teritoriale. Orice prejudiciu adus unui tert este in intregime in responsabilitatea beneficiarului, APDRP fiind degrevata de aceasta in cazul in care culpa este a beneficiarului. 1. Programul Operational pentru Pescuit al Rom? niei a fost elaborat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu art. Prin acest program se pot accesa maxim 100. 000 de lei. Imbunatatirea infrastructurii sociale
( POR) Programul fonduri europene nerambursabile pentru pensiuni operational Regional Axa Prioritara 3 ? februarie- martie 2011
” Nu abandona scoala!” – data lansare estimativa. 25. 000 de euro pentru IMM- uri si ONG- uri. Domeniul major de interventie 5. 2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice Axa prioritara 1. 80% contributia Uniunii Europene . Inegalitatea de sanse duce la excluderea sociala a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilitati si etnia roma. Pe aceasta linie pot aplica si institutiile publice ( comunele), asoctiile de dezvoltare intercomunitare ADI intre comune si ONG- urile. la renovarea ei ? sub forma unei pensiuni. Intr- un articol fonduri nerambursabile pentru afaceri mici recent ? evaluarea proiectelor? 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta.

Fonduri Europene Nerambursabile Catina

Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa fonduri europene nerambursabile catina Prioritara 1 a POS CCE. pentru noi activitati. Proiecte si activitati eligibile: Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati:

- activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). ContribuNia publica aferenta Masurii 141 este de. Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . In ceea ce priveste istrumentele structurale destinate fonduri nerambursabile sustinerii implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar ( proiecte la nivel central), Ministerul Sanatatii a contractat un proiect in valoare de 71 de milioane de lei pentru implementarea forum fonduri europene nerambursabile sistemului national de prescriptie electronica. Parteneriatul Ministerul Economiei si Finantelor a elaborat CSNR In cooperare cu un numar mare de institutii si organizatii. d) Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. sanatate, baze operationale pentru interventii, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii preuniversitare si universitare, cat si pentru infrastructura de formare profesionala continua. Oratori. Organizarea unor instrumente de conciliere a vietii profesionale cu cea de familie, prin furnizarea de servicii de ingrijire a persoanelor dependente fonduri europene nerambursabile catina si prin crearea ? bancilor de timp?. Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). De exemplu, soiul de porumb zaharat SPIRIT F1 este un soi olandez foarte bun dar nu este inscris in catalogul plantelor. Masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice? urmeaza a fi deschisa in luna martie 2011. Un nou program dedicat IMM- urilor si ONG- urilor va fi implementat din fonduri europene in curand anuntat de ministrul Comunicatiilor Valerian Vreme. Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. POR este un Program Operational finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fondurilor structurale. Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). Axa prioritara 2. Capacitatea administrativa ? serviciile publice sunt slab dezvoltate si ? neprietenoase?. Programe postdoctorale ( strategice). Fondurile totale alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din fondurile europene nerambursabile care. Bugetul total 2011 – 556. 767. 943 Euro 2012 – 663. 832. 914 Euro 2013 – 806. 269. 201 Euro Total 2. 991. 727. 376 Euro Masura 212 – Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona Montana
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 214 – Plati de agro- mediu – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 221 – Prima impadurire a terenurilor agricole – data lansare estimativa.

Fonduri Europene Pt O Pensiune

Burse doctorale ( strategice). 2- 31 mai 2011. In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. cresterea utilizarii instrumentelor de e- Guvernare ( inclusiv formarea functionarilor publici) Obiectivul POAT 2014- 2020 este de a asigura sprijinul necesar implementarii eficiente si transparente a fondurilor ESI alocate Rom? niei in cadrul Politicii de Coeziune a UE, precum si pregatirii urmatoarei perioade de programare. Cresterea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri. cresterea inteligenta, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare. Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si fonduri nerambursabile phare selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza. Suma maxima ce poate fi accesata in cadrul proiectelor ce- si propun cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere este de pana la 3 milioane de euro. 4 alin. Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este de maxim 213 lei tona cadavre de animale colectate, in limita bugetului aprobat. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). conditiilor pentru intregrarea in sistemul european comun de vize – ceea ce presupune dotarea ambasadelor sau a consulatelor Romaniei din acest spatiu la standarde Schengen – si realizarea conditiilor necesare pentru cooperarea. Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fi mentionata in cererea de finantare. cum sa iti gestionezi resursele. Fiti realisti atunci cand doriti sa incepeti o afacere pentru ca orice afacere o incepeti cu scopul de a produce BANI. AXE PRIORITARE TEMATICE. in a carui raza de competenta isi are sediul. a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. ATENlIE! Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea economiei sociale
” Pentru o viata mai buna” – data lansare estimativa: ianuarie- februarie 2011
” Economie sociala si solidaritate” – data lansare estimativa: ianuarie- februarie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
” forum fonduri europene nerambursabile Impreuna pe piata muncii” – data lansare estimativa: martie- aprilie 2011 Domeniu major de interventie 3: Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii
” Sanse egale si respect” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Initiative trans- nationale pentru o piata inclusiva a muncii
” Parteneriat transnational” – data lansare estimativa: februarie 2011
” Schimb de bune practici” – data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 7: Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila
” Actionam impreuna” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de fonduri europene pt o pensiune depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniu major de interventie 1 – Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare
” Calitate in serviciile de ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Servicii de ocupare eficiente” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Formarea personalului propriu SPO
” Profesionisti in piata muncii” – data lansare estimativa: ianuarie 2011
” Specialisti in ocupare” – data lansare estimativa: ianuarie 2011 Axa prioritara 5: Promovarea masurilor active de ocupare Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
” Integrare pe piata muncii” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Fii activ pe piata muncii!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de Axa prioritara 2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniu major de interventie 1 – Tranzitia de la scoala la viata activa
” Invata o meserie” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Invata pentru cariera ta!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
” A doua sansa in educatie” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011
” Nu abandona scoala!” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Acces si participare la formare profesionala continua
” Calificarea – o sansa pentru viitor!” – data lansare estimativa: februarie 2011
” Continua sa te califici!” – data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Axe prioritare: Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Domeniu major de interventie 1 – Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
” Educatie mai buna pentru toti” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011
” Scoala pentru toti”- data lansare estimativa: februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Calitate in invatamantul fonduri europene pt o pensiune superior
” Universitate pentru viitor” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011
” Universitate pentru piata muncii” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare
” Profesionisti in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Cariera in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Calitate in formare profesionala contin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Obiectiv general: Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si fonduri nerambursabile 2009 invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Ferma De Porci

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” Regio sprijina dezvoltarea microintreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care utilizeaza potentialul endogen al regiunilor ( resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). Ziceti- mi si mie. Washington DC) ? sucursala Romania Knomacons. Comisia Europeana a sistat toate platile din cadrul axei II aferent POR Programul Operational Regional in urma raportului preliminar de audit ce s- a desfasurat in perioada martie- aprilie 2011 si va presupune verificarea tuturor cererilor de finantare din cadrul acestor axe. Societatea informationala inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicatii electronice, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor publice on- line. De exemplu. Orice intreprindere care nu respecta aceste criterii este intreprindere mare. AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor. experti si consultanti guvernamentali si din mediul privat, reprezentanti ai autoritatilor de management, organismelor intermediare, altor institutii financiare. Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum si prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie pentru a se dezvolta si a crea locuri de munca. productie al unui amplasament existent ( ex. Beneficiarii sunt ajutati prin bunuri, lucrari si servicii pentru realizarea proiectelor lor. Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. AXE PRIORITARE. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii educationale si a resurselor accesibile pentru finantari nerambursabile imm toti ( inclusiv resursele TIC, laboratoare, ateliere, ferme de practica pentru scoli agricole). Aici puteti consulta Strategia de Dezvoltare a comunei Mircesti, Judetul Iasi. fonduri europene nerambursabile pentru ferma de porci b) efectivul de vaci de lapte detinut in exploatatie de beneficiar este inscris in Registrul National al Exploatatiilor – RNE – la termenul limita de depunere a cererilor. Actiunile vor sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea conditiilor necesare stimularii cresterii economice a regiunilor mai putin dezvoltate, precum si restructurarea zonelor rurale si urbane. 1828/ 2006. construirea sau instalarea facilitatilor accesari fonduri europene nerambursabile statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice. valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. incurajarea parteneriatului intre universitati institute de cercetare- dezvoltare forum fonduri europene nerambursabile si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C- D in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania. Sunt necesare, de asemenea, investitii in intreprinderile mari, pentru a permite atingerea masei critice pentru investitii de capital in vederea diversificarii industriei prelucratoare si imbunatatirea eficientei energetice. Cateva exemple de proiecte europene nerambursabile in agricultura. 36, litera a, punctele i, ii i iii). cum sa realizezi un buget. masura de instalare a tinerilor fermieri s- a bucurat, inca de la lansarea acesteia, in decembrie 2008, de un interes foarte mare. etc ( lista ar fi destul de lunga) as putea enumera in jur de 50 de fonduri europene nerambursabile pentru ferma de porci asftel de afaceri cu o cifra de afacere importanta. Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte .

Fonduri Europene Ferma Animale

Majoritatea primariilor au mari probleme in accesarea fondurilor europene, in anul 2010 datorita lipsei cofinantarii. Sprijin public pentru incetarea permanenta a activitatilor de pescuit. In termeni mai generali, Europa trebuie sa ofere un raspuns concret la criza financiara si economica si la evolutia programe de finantare nerambursabile demografica si migratorie si sa tina pasul cu evolutia tehnologica ? toate acestea reprezent? nd provocari semnificative pentru competitivitate si coeziunea sociala. Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei. achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura. verifica data lansarii pe fonduri europene ferma animale site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. 1083/ 2006 si art. Programul regional va obtinere fonduri nerambursabile fi finantat in perioada 2007- 2013 din Bugetul de Stat si cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) – unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Investitiile In infrastructura de mediu vor contribui la Imbunatatirea sistemelor de management al apei potabile si a deseurilor menajere la standarde europene. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Noul proiect de regulament FSE incurajeaza participarea adecvata si accesul organizatiilor non- guvernamentale la actiuni sprijinite din FSE, in special in domeniile incluziune sociala, egalitate de sanse si oportunitati egale. Factorul determinant al cresterii economice, pe o piata deschisa unei puternice concurente, este acela de crestere a competitivitatii economice. Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potential demonstrat ale judetului Buzau, beneficiar Parteneriat UAT CJ Buzau- UAT Comuna Mereni. Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Apel deschis. Imprumutul aprobat in sedinta de Guvern miercuri, 4 iunie 2014, va fi folosit pentru efectuarea de plati catre beneficiarii de fonduri contractate prin intermediul a patru programe. organizatii de pescari. Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . urmareste intarirea cooperarii la nivel . fonduri europene ferma animale Dezvoltarea si forum fonduri europene nerambursabile sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? 2. 550. 000 euro. De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat bio- combustibii, ca parte componenta a proiectelor. ajutoare directe pentru investitiile In Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile; infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi; instrumente financiare ( fond de capital de risc, fond de dezvoltare regionala etc. Din totalul acestor cheltuieli 70% reprezinta valoarea fondurilor nerambursabile primite de beneficiar, adica 861. 736 lei Pana in 2013, prin Masura 312 se acorda beneficiarilor fonduri nerambursabile de pana la 70% din valoarea eligibila a proiectului, acestea reprezentand cofinantarea publica, la care se adauga contributia privata a beneficiarului.