Traininguri Farmacisti Pe Fonduri Europene

Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate8, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze . AXA 2. Pornesc la drum cu tot entuziasmul. 2. 3 Acces si participare la FPC. ce afaceri cu fonduri europene nerambursabile pot face ca sa imi iasa si mie bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii din motorina si nici subventiile??. pentru noi activitati. Se considera vreun coeficient UDE daca as contabilitatea fondurilor nerambursabile fora si eu sa spunem la 250 m adancime? Programului Operational Regional Domeniul major de interventie 6. 2 – Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR . Prin proiect trebuie sa realizati crestearea eficientei energetice si economia de energie in cadrul firmei. Termenul limita de depunere al forum fonduri europene nerambursabile proiectelor este de 31 mai 2011. Impreuna cu Masura 123, doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13 2008 si XS28 2008 avand ca domeniu de activitate industria alimentara si respectiv, industria forestiera. adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). 4. 1200/ 2004. Universitate pentru piata muncii ( granturi). Din punct de vedere al structurii CSNR, aceasta este stabilita In conformitate cu reglementarile comunitare relevante privind Fondurile Structurale si de Coeziune. Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. DMI 1. 1. adica faci proiectul, incepi implementarea si trebuie sa acoperi. In situatia in care se vor incalca de catre beneficiar clauzele contractului de finantare , APDRP il poate rezilia. Aceste cheltuieli sunt stabilite pentru fiecare Program Operational In parte. 2. 1. 1. Investitii in activitati recreationale 15 milioane de euro. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data lansare estimativa: 1- 29 aprilie 2011. Cheltuielile privind instrumentele de inginerie financiara sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. Investii in infrastructura de primire turistica cei ami multi bani in valoare de peste 50 milioane de euro. Masuri de acva- mediu – APEL DESCHIS. Birocratia creste costurile. ajutoare directe pentru investitiile In Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile; infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi; instrumente financiare ( fond de capital de risc, fond de dezvoltare regionala etc. traininguri farmacisti pe fonduri europene Ca urmare, traininguri farmacisti pe fonduri europene sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spatii si dotari cuprinse in Anexele la normele metologice ? criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare din Ord. 1296 2010.

Cum Obtin Fonduri Eropene Nerambursabile

cum obtin fonduri eropene nerambursabilei) legume. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. In raportul comisiei europene s- au fonduri nerambursabile pentru studenti gasit mia multe nereguli in dosarele de achizitii publice prin utilizarea unor criterii de selectie discriminatorii de catre autoritatile contractante pentru a favariza anumiti constructori. Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga fonduri nerambursabile 100% 8 programe de cooperare teritoriala cu alte state. implementarea de programe si noi servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale, precum si pentru demararea unei afaceri. Eforturile se vor concentra pe un management mai eficient al mediului natural si pe utilizarea durabila a resurselor naturale. Experienta e mai importanta decat ceea ce va spune un horoscop. service auto, spalatorii, etc. Activitati turistice, inclusiv promovarea valorilor naturale ca potential pentru dezvoltarea unui turism durabil, protectia patrimoniului natural in sprijinul dezvoltarii socio- economice, sprijin pentru imbunatatirea serviciilor turistice prin servicii de inalta calitate si incurajarea turismului durabil. construirea sau amenajarea unui centru de vanzare directa catre consumatorii finali, in interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute in cadrul fermei de acvacultura. Recent m- a intrebat cineva care detine o afacere cu aur si diamente daca poate accesa fonduri structurale. 2. 1 Tranzitia de la scoala la o viata activa. Fiecare axa prioritara are alocat un anumit buget si cuprinde un numar de domenii cheie de interventie care urmaresc realizarea unor obiective de dezvoltare. Implementarea proiectelor de cooperare. Axa 3 din forum fonduri europene nerambursabile cadrul Programului Operational Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul serviciilor sociale. intregul proces de evaluare si selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. Toate aceste reguli de gestiune financiara se aplica, de asemenea, In cazul Fondului de coeziune. Locuiesc la oras unde am un mic business de prestare servicii IT ( sunt programator). PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL . Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu: o 10% – pentru investiNiile realizate de tinerii agricultori cum obtin fonduri eropene nerambursabile cu varsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanNare. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. Masuri de cum obtin fonduri eropene nerambursabile sanatate a animalelor.

Fonduri Europene Piscicultura 2011

fonduri europene piscicultura 2011Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. ro a deschis linia de finantare pentru masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de milioane de euro, defalcata pe cele 4 actiuni eligibile din cadrul masurii . Investitii in transport, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene si a legaturilor cu retelele TEN- T, strategii integrate pentru transport curat care va contribui la imbunatatirea accesului pasagerilor la servicii de calitate, obtinerea unui transport modal mai balansat, promovarea sistemelor intermodale si reducerea impactului asupra mediului. Linia de finantare prentru masura 121 urmeaza fonduri europene piscicultura 2011 a fi deschisa in perioada 1 aprilie- 29 aprilie 2011, vezi mai multe detalii aici Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. MCSI. organizatiile neguvernamentale, asociatiile. comercializeaza o parte din producNia agricola obNinuta. Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene fonduri europene piscicultura 2011 sunt. Beneficiarii sunt ajutati prin bunuri, lucrari si servicii pentru realizarea proiectelor lor. F. N. G. C. I. M. fonduri nerambursabile sapard M. Coordonarea la nivel national a gestionarii acestor fonduri revine Ministerului Economiei si Finantelor, In timp ce coordonarea strategica va fi asigurata de Comitetul National de Coordonare pentru Instrumentele Structurale, Infiintat conform HG nr. intreprinderile care pot exercita influenta asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu forum fonduri europene nerambursabile trebuie sa se bucure de acces preferential la capacitatile de cercetare ale organismului in cauza sau la rezultatele cercetarilor acestuia. Orasul Horezu spune DA Tursimului prin promovarea produselor si evenimentelor turistice. Indeplinirea acestei conditii se constata prin declaratia, pe proprie raspundere, a fiecaruia, data in conditiile art. 2. 4 Infrastructura aeroportuara. Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010. In aceste zone, infrastructura si serviciile de sprijin pentru afaceri sunt foarte slab dezvoltate sau chiar inexistente Este necesara o abordare mai structurata In ceea ce priveste nivelul teritorial al diverselor politici de dezvoltare sectoriale si inter- sectoriale si masurilor derivate din acestea. Este Insa de mentionat ca, desi CSNR preia si sintetizeaza elementele principale incluse In Analiza si Strategia PND, acestea sunt reorganizate In functie de cele 3 Prioritati si cele 11 Directii de actiune ( Guidelines) din Orientarile Strategice Comunitare, reflectand astfel Incadrarea CSNR In principiile europene ale Politicii de Coeziune. fonduri europene nerambursabile agricultura privind constituirea cadrului institutional pentru gestionarea fondurilor structurale si de coeziune, au relevat necesitatea stabilirii atributiilor de gestionare si coordonare a asistentei financiare nerambursabile . acordate Romaniei de catre Uniunea Europeana, precum si a atributiei de realizare a Planului National de Dezvoltare, In cadrul Ministerului Finantelor Publice. 1 membru din cadrul AMPOST – Directia managment financiar si dezvoltare,. regandit, pentru a putea indeplini toate cerintele Uniunii Europene. Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potential demonstrat ale judetului Buzau, beneficiar Parteneriat UAT CJ Buzau- UAT Comuna Mereni.

Credite Auto Persoane Juridice

credite auto persoane juridiceValoarea totala a platilor nu a depasit 486 de milioane de lei ( 118 milioane de euro). Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat). Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 511 – Asistenta tehnica Masura 61 – Plati complementare directe Axa prioritara 1: Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. simplificarea in continuare a procedurilor de infi. intare modificare desfiintare de IMM- uri, crearea de one- stop- shops care. Investitii in procesare si marketing – APEL DESCHISAXA 3. Achizitionarea licentelor software pentru server, pentru operarea calculatoarelor personale tip desktop portabile, licentelor software antivirus credite auto persoane juridice precum si pachetelor software tip office. 1574/ 2003 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale pentru Administratia Fiscala. etc ( lista ar fi destul de lunga) as putea enumera in jur de 50 de asftel de afaceri cu o cifra de afacere importanta. Sursa. Prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), Fondul Social European finanteaza modernizarea sistemului educational, stimularea ocuparii fortei de munca, promovarea Invatarii pe tot parcursul vietii si incluziunea sociala. Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fonduri structurale fi mentionata in cererea de finantare. Operatiunea b): Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. In data de 23. 05. 2011 OI IMM a fonduri structurale nerambursabile lansat aceasta linii pentru investitii in interprinderile mici si mijlocii, cu un buget total de 425 mil. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a publicat calendarul surselor de finantare iulie 2011 prinvind credite auto persoane juridice programele cu finantare europeana nerambursabila finantate de Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana. Plati de Agro- mediu. Competitivitatea economica ? productivitatea scazuta, echipamentele si tehnologia Invechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), toate afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri. Extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de forum fonduri europene nerambursabile stat, emise si vizate de banca, in cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data depunerii.

Fonduri Europene Pentru Refacerea Strazilor

fonduri europene pentru refacerea strazilorCele mai importante . solicitari sunt cele depuse pentru infrastructura. etc. Potrivit listei publicate pe pagina de internet a Organismului Intermediar fonduri europene pentru refacerea strazilor pentru Promovarea Societatii Informationale ( OIPSI), Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia si Universitatea Lucian Blaga din Sibiu au contractat proiecte in valoare de 5, 2 milioane lei fiecare. are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE. Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. Hewlett Packard are peste 3000 de angajati in Romania, oferind suport in limbi straine pentru alte entitatii ale sale din intreaga lume. Promovarea si punerea in valoare a patrimoniului fonduri europene pentru refacerea strazilor peisager si a celui construit. Pentru proiectele de tip 2 serviciile de ghid fonduri nerambursabile cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor pot fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea sau este institutie de invatamant superior si este organizata in conformitate cu art. in aceasta situatie este dificil de previzionat sumele de care. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24%. Se acorda prioritate pentru proiectele care realizeaza investitii in. nivelul scazut de pregatire, lipsa oportunitatilor de angajare, dificultati de conciliere a vietii familiale si profesionale, lipsa infrastructurilor de ajutorare a familiei si persoanelor dependente de aceasta si mentinerea stereotipurilor si rolurilor de gen care reprezinta un obstacol in asigurarea diversificarii profesionale necesara eliminarii fenomenului de segregare orizontala si verticala pe piata muncii. Persoanele fizice pot desfa ura activitaNi economice  i se pot inregistra  i autoriza in conformitate cu prevederile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Cele mai multe proiecte au consultanta fonduri nerambursabile fost pentru cabinete veterinare, cablu Tv in mediu rural, activitati traditionale etc. Obiectivele FEDR sunt, in principal, promovarea dezvoltarii forum fonduri europene nerambursabile si ajustarii structurale a regiunilor a caror dezvoltare este ramasa in urma si sustinerea reconversiei economice, redezvoltarea si dezvoltarea zonelor cu probleme structurale, inclusiv regiunile industriale in declin, zonele urbane in dificultate, zonele aflate in criza, precum si zonele dependente de pescuit sau de servicii. 1200/ 2004. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a publicat calendarul surselor de finantare iulie 2011 prinvind programele cu finantare europeana nerambursabila finantate de Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana. Ghiduri si masuri. O Uniune a inovarii? ? imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. Modernizarea exploatatiilor agricole ? APEL DESCHIS . Masuri de sanatate a animalelor. O prima compensatorie anuala pe ha, pentru pierderea de venit ca urmare a impaduririi, fixa pentru o perioada de 15 ani ( incepand cu anul infiintarii plantatiei) dar variabila in functie de clasificarea beneficiarilor ca fermieri sau alti detinatori de terenuri agricole.

Consiliere Financiara

consiliere financiaraActivitatile proiectului sunt. Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice situatie care da nastere unui asemenea conflict. Programul Operational pentru Pescuit . Alocarea financiara Contributia publica aferenta Masurii 141 este de: 476. 077. 390 Euro, din care: 20% – contributia Guvernului Romaniei. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) a incheiat un contract de finantare a consiliere financiara fonduri nerambursabile pentru agricultura investitiei pentru productia panourilor solare prin Programul National de DezvoltareRurala( PNDR). POR este un Program Operational finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fondurilor structurale. Autoritatile bulgare au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca lobby printre statele membre UE pentru a obtine extinderea cu cateva luni a datei- limita pana la care cele doua tari trebuie sa absoarba fondurile acordate pentru aderarea la spatiul Schengen. Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. Romania poate sa ia anumite masuri, asa cum am spus, de ordin fiscal sau de alta natura prin care sa penalizeze pe cei care detin terenuri, care le inregistreaza ca terenuri agricole, dar nu le cultiva. mobila). uziile primei zile. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) anunta lansarea, in perioada 01 septembrie 30 septembrie 2010, a celei dea patra sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura 112. Cofinantarea de 30% din partea solicitantului poate fi o povara daca nu o poate acoperi si de cele mai multe ori e foarte important sa va ganditi bine daca ceea ce va propuneti sa faceti e un produs serviciu cu succes pe piata. Fondul de Coeziune ( FC): infrastructura mare de transport si mediu. Un mai bun management pentru exploatatiile agricole. Masura are urmatoarele obiective. pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de A. I. P. P. I. M. M. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe. Competitivitatea economica ? productivitatea scazuta, echipamentele si tehnologia Invechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei accesare fonduri nerambursabile 2010 infrastructuri adecvate pentru sprijinirea forum fonduri europene nerambursabile mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), toate consiliere financiara afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri. constructii, plan inclinat, etc. Trei sfaturi in accesarea fondurilor structurale. Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea de obiective concrete.

Obtinerea De Fonduri Nerambursabile Pentru Imm

obtinerea de fonduri nerambursabile pentru imm33+ 2= 35 ATENTIE. Imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reinnoirea generatiei sefilor acestora, fara cresterea populatiei active ocupate in agricultura. Schema de ajutor este un serviciu subventionat acordat producatorilor agricoli pentru activitatea de colectare a cadavrelor de animale. Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. Achizitionarea de teren pentru activitati agricole. 2. 1. Investitii productive in acvacultura ? APEL DESCHIS. Dl Marian DOBRILA, Director Executiv ? Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia obtinerea de fonduri nerambursabile pentru imm Fondurilor Europene ( ACRAFE). b) Investitii in activitati recreationale. Tipul solicitantului eligibil. info. ro- ua- md@ mdrt. ro pana la data de 18 iulie 2011. Ghiduri si masuri. Proiectul este implementat in parteneriat avand comuna Dumesti, in calitate de solicitant, si comunele Aroneanu si Horlesti, impreuna cu Asociatia Parudimos din Timis. In data de 23. 05. 2011 OI IMM a lansat aceasta linii pentru investitii in interprinderile mici si mijlocii, cu un buget total de 425 mil. 1. 1. Pentru proiectele de asistenta tehnica ( fonduri europene nerambursabile pentru pensiuni axa 4 din POST) conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta urmatoarelor documente: strategia de asistenta tehnica si sau planul de comunicare aprobate si . Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. Sprijin pentru zone defavorizate ? altele decat zona montana. Beneficiarii sunt ajutati prin bunuri, lucrari si servicii pentru realizarea forum fonduri europene nerambursabile proiectelor lor. sunt infiintate in temeiul Legii nr. Cresterea competitivitatii sectoarelor agro- alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a . De aici vine si marea intrebare cum de nu obtinerea de fonduri nerambursabile pentru imm absorbim fondurile europene. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Bucuresti- Ilfov, Sud- Vest Oltenia, Centru a expirat. Datorita extinderii perioadei de contractare cu inca trei luni, Romania . va putea absorbi in totalitate fondurile din cadrul Facilitatii Schengen, care ajung la aproximativ 476 milioane de euro, si astfel vor putea fi finalizate actiunile prevazute in strategia nationala pentru aderarea la spatiul Schengen, precum si respectarea calendarului asumat, respectiv aderarea in martie 2011. Politica de coeziune are drept scop credite nerambursabile reducerea decalajelor existente Intre regiunile din Uniunea Europeana. In plus, consultarile dintre parteneri cu privire la elaborarea PND si a Programelor Operationale au generat reactii substantiale din partea partenerilor relevanti, acestea fiind luate In considerare In procesul de elaborare a CSNR. Programul Operational Sectorial ,, Cresterea Competitivitatii Economice? este un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se urmareste Incurajarea cresterii productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene. culturale. Cei doi parteneri, intreprindere respectiv institutie de cercetare, semneaza un contract de parteneriat, care devine document insotitor pentru propunerea de proiect ( cererea de finantare).

Credite De Refinantare

credite de refinantareAcest program se adreseaza celor 8 regiuni de dezvoltare din Romania fiind un instrument important in implementarea strategiei credite de refinantare nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Sprijin public pentru incetarea temporara a activitatilor de pescuit. Programul Operational Regional are cel mai mare grad de absortie. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. Criteriile pe care o intreprindere trebuie sa le respecte pentru a fi considerata intreprindere credite de refinantare mica sau mijlocie sunt in conformitate cu prevederile Legii nr. La data de 11 iulie, Comisia Europeana a aprobat Programul Operational pentru proiect fonduri europene nerambursabile Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational pentru Asistenta Tehnica?. Emanuel Rauta, directorul de programe pentru administratie publica din cadrul GEA Consulting, considera ca autoritatile de management ar trebui sa deruleze campanii de informare mult mai ample la nivel local. CINE poate obtine finantare:
- scoli, universitati, centre de cercetare. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data lansare estimativa: 1- 29 aprilie 2011. Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se pare ca s- au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte. 1828/ 2006. Cariera in educatie si formare ( granturi). Deci va continua sa existe, si Romania va fi unul din statele membre mari beneficiare a PDR. Pentru proiectele de tip 2 serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor pot fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea sau este institutie de invatamant superior si este organizata in conformitate cu art. din perspectiva asigurarii asistentei juridico- contractuale a beneficiarilor de finantare europeana. Autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de infiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente intocmirii proiectului de impadurire. 1083/ 2006 si art. forum fonduri europene nerambursabile Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va proiecte europene nerambursabile 2010 fi de pana la. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Nord- Vest, NordEst, Vest, Sud- Vest Oltenia, Centru, Sud Muntenia a expirat. 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind stabilite Autoritatile de Management si Organismele Intermediare. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. AMFAR Galicia, Spania ( ASOCIACION DE MUJERES Y FAMILIAS DE AMBITO RURAL GALLEGO) . Masurile Intreprinse vor genera pana In 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. In aceste conditii, banii alocati DMI 4. 2 nu pot fi cheltuiti in timp util, in timp ce pentru celelalte domenii de interventie exista cereri de finantare care depasesc valoarea alocata respectivului tip de operatiuni.

Fonduri Europene Profesori

fonduri europene profesoriSprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat fonduri europene profesori si social, In regiunile Romaniei, prin Imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica. Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma. In cazul in care proiectul prevede investitii in structura de primire turistica si in activitati recreationale, iar aceste activitati se regasesc in criteriile suplimentare aferente structurii de primire turistice, toate cheltuielile vor fi decontate din anvelopa financiara a componentei a), iar proiectul nu va fi considerat un proiect integrat. ATENlIE! Construirea si sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. maxim 12 puncte). Sprijinirea accesului la internet si la serviciile conexe? in valoare totala de aproximativ 400. 000 de euro. O Uniune a inovarii? ? imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. Obiectivele specifice ale acestei masuri se refera la. Actiuni colective. nivelul scazut de pregatire, lipsa oportunitatilor de angajare, dificultati de forum fonduri europene nerambursabile conciliere a vietii familiale si profesionale, lipsa infrastructurilor de ajutorare a familiei si persoanelor dependente de aceasta si mentinerea stereotipurilor si rolurilor de gen care reprezinta un obstacol in asigurarea diversificarii profesionale necesara eliminarii fenomenului de segregare orizontala si verticala pe piata muncii. 36 1991). De aici vine si marea intrebare cum de nu absorbim fondurile europene. Decizia de realocare are la baza situatia DMI 4. 2 ? Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate fonduri nerambursabile si pregatirea pentru noi activitati?, pentru care au fost depuse doar 3 proiecte ( in regiunea Vest si in Regiunea Centru), cu o valoare solicitata a finantarii nerambursabile de 16, 18 mil. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT. convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele. Am mai citit pe saitul Dvs ca este posibila obtinerea unor finantari pentru agrement si am observat ca este precizat ? rafting?. Ajutorul Comunitar nu poate Inlocui cheltuieli structurale publice sau altele echivalente ale Statelor Membre. cum se completeaza o cerere de finantare. Cele doua tinte vor actiuna sinergic atata timp cat intreprinderile mari sunt unul din principalii actori in ceea ce priveste tehnologia si procesul de transfer tehnologic are un mare potential printre IMM- urile din fonduri europene profesori Romania. Programul se adreseaza in primul rand IMM- urilor, atat datorita potentialului lor inovativ in ceea ce priveste adaptabilitatea la piata , dar si datorita necesitatii de a surmonta obstacolele si constrangerile carora trebuie sa le faca fata in competitia existenta pe piata . O data cu verificarea indeplinirii condiNiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat programe de finantare nerambursabile un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare  i difuzare de cuno tinNe”, in raport cu proiectul IMPORTANT!

Fonduri Pt Agricultura

fonduri pt agriculturaPOSDRU. si

- dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. Programul Operational Sectorial de Transport . Cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, a padurilor cu rol de protectie impotriva factorilor naturali si antropici daunatori, precum si de asigurare a functiilor recreative, pe baza rolului multifunctional al acesteia. Pentru sectorul legume. Operatiunile finantate de Fonduri Structurale trebuie sa fie In conformitate cu prevederile Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind concurenta, achizitiile publice, protectia mediului, promovarea egalitatii Intre barbati si femei. Romania si- a fixat, impreuna cu Bulgaria, obiectivul de a adera fonduri nerambursabile pentru tineri 2010 in 2011 la spatiul Schengen. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). Cadrul institutional si partenerial pentru elaborarea Planului National de Dezvoltare a fost stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1115/ 2004 privind elaborarea In parteneriat a Planului National de Dezvoltare. achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura. Sunt necesare, de asemenea, investitii in intreprinderile mari, pentru a permite atingerea masei critice pentru investitii de capital in vederea diversificarii industriei prelucratoare si imbunatatirea eficientei energetice. transfrontalier, transnational si interregional. dezvoltarea de activitati economice si sociale transfrontaliere; stabilirea si elaborarea cooperarii transnationale, inclusiv cooperarea bilaterala Intre regiunile maritime; consolidarea eficacitatii politicii regionale prin promovarea si cooperarea interregionala, prin realizarea de activitati de conectare In retea si prin schimburi de experienta Intre autoritatile regionale si locale. Ajutor de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale
. in situaNia in care Planul de afaceri din cadrul masurii 141 va cuprinde realizarea de investiNii prin masura forum fonduri europene nerambursabile 121, beneficiarul masurii 141, va completa  i depune dosarul Cererii de finanNare pentru masura 121 la Oficiul JudeNean de PlaNi pentru Dezvoltare Rurala  i Pescuit de care aparNine. 2 ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?. imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si ingrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate. data lansare estimativa: fonduri agricole nerambursabile 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. 1358 din 27/ 09/ 2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. Proiectul este implementat in parteneriat avand comuna Dumesti, in calitate de solicitant, si comunele Aroneanu si Horlesti, impreuna cu Asociatia Parudimos din Timis. Alocatiile fonduri pt agricultura financiare nerambursabile se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri. dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului fonduri pt agricultura de 13. 000. 000 de lei.

Page 1 of 9123456»...Last »