Tag Archives: forum fonduri europene nerambursabile

Fonduri Europene Pentru Tineri In Turism

Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? Masura 312 ? Masurile prioritare vizate in acest sens sunt grupate pe 4 directii de actiune. AXA 2. servicii de proiectare. daca valoarea totala a proiectului este mai mica de contabilitatea fondurilor nerambursabile 50. 000. 000 EUR,. Axa prioritara 5 ? Promovarea masurilor active de ocupare?, Domeniul major de interventie 5. 1 ? Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare?, contract nr. Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu: o 10% – pentru investiNiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanNare. O alta idee guvernamentala pe partea de investitii pentru IMM ( de data aceasta, chiar bizara) este atragerea de micro- capital din zona privata, in structuri de tip business- angel- networks pentru astfel de investitii in IMM. Situatia atragerii fondurilor europene. capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste. Formele asociative pot fi constituite i recunoscute la nivel local, judeNean i naNional. Pentru acest program se estimeaza un buget pentru cel putin 4000 de beneficiari pentru anul 2011, urmand ca fonduri europene nerambursabile pentru imm pentru anul 2012, 2013 numarul beneficiarilor sa se tripleze. Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Olt? se va implementat in 52 de luni, se implementarea proiectul se va ocupa Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ? OLT- ECO? valoarea proiectului este de 31. 812. 843 euro si are un numar de 479. 323 beneficiari. Cele doua tinte vor actiuna sinergic atata timp cat intreprinderile mari sunt unul din principalii actori in ceea ce priveste tehnologia si fonduri europene pentru tineri in turism procesul de transfer tehnologic are un mare potential printre IMM- urile din Romania. 4. 2. 1. Acelasi lucru este valabil si pentru creditele fonduri europene pentru tineri in turism aferente Instrumentului de flexibilitate. Pe aceasta linie pot aplica si institutiile publice ( comunele), asoctiile de dezvoltare intercomunitare ADI intre comune si ONG- urile. Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? 12. 750. 000 euro. Aceste cheltuieli sunt stabilite pentru fiecare Program Operational In parte. forum fonduri europene nerambursabile Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt. Dar, vom incerca prin modul cum sint distribuite subventiile, prin criteriile prin care sint recunoscuti beneficiarii ca avind dreptul la subventia agricola sa dam posibilitatea statelor membre sa- i elimine pe cei care doar au terenurile agricole dar nu desfasoara o activitate agricola.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Brutarii

In cazul cladirilor si echipamentelor, acestea trebuie sa faca parte integranta si inseparabila din rezultatul operatiunii. Obiectivul general al POR consta in ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. Este Insa de mentionat ca, desi CSNR preia si sintetizeaza elementele principale incluse In Analiza si Strategia PND, acestea sunt reorganizate In functie de cele 3 Prioritati si cele 11 Directii de actiune ( Guidelines) din Orientarile Strategice Comunitare, reflectand astfel Incadrarea CSNR In principiile europene ale Politicii de Coeziune. Restaurante din Clasificarea activitatilor din economia nationala ( CAEN), din Anexa nr. transfrontalier, transnational si interregional. Romania pare a fi insa doar in era cantitativa, in care prioritatea autoritatilor pare a fi aceea de a cheltui fonduri, fara a fi interesate de impactul acestei alocari?, sustine Dinu. i) bovine pentru lapte. Operatiunea 314 ? Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni Broadband? ( iunie 2011). Pescuitul in apele interioare. Parteneriat transnational ( strategice). Educatie mai buna pentru toti ( strategice). in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR ( proiecte majore) aprobarea se realizeaza de AMPOST, insa, pe baza unei decizii in acest sens a Comisiei Europene, conform art. 39- 41 din Regulamentul general 1083 2006. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, fonduri europene nerambursabile pentru brutarii pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura forum fonduri europene nerambursabile din cod CAEN Rev. strategice). 2. 3 Acces si participare la FPC. Persoanele fizice pot desfa ura activitaNi economice  i se pot inregistra  i autoriza in conformitate cu prevederile OrdonanNei fonduri guvernamentale nerambursabile de UrgenNa a Guvernului nr. POR este un Program Operational finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fondurilor structurale. AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica. Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. Fondurile structurale functioneaza pe principiul rambursarii,. o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei). costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta din fonduri proprii, pe care administratiilor fonduri europene nerambursabile pentru brutarii locale nu le au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance. ori ? intreprinderea individuala – Some elul” comuna. in dictionar). Realizarea coeziunii teritoriale se va proiecte de finantare nerambursabile sprijini pe cadrul strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul strategic de dezvoltare spatiala si integrare In structurile spatiale europene 2007? 2025. Fonduri pentru microintreprinderile din mediul rural. scaderea gradului de complexitate a FSE, cu accent pe simplificarea procedurilor pentru micii beneficiari.

Fonduri Europene Cultivare Goji

Incepand cu iulie 2010 a fost lansata o noua Schema de ajutor de Stat, N578 2009, pentru care au fost depuse 167 de proiecte, in valoare de aproximativ 125, 8 milioane de euro. Operatiunea 2. POSDRU 82 5. 1 S 46308. deblocarea potentialului de excelenta in cercetare si inovare prin crearea de sinergii cu actiunile de cercetare, dezvoltare si inovare ale programului cadru al UE Orizont 2020 Obiectiv. construirea de micro- unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% proiect fonduri nerambursabile din materia prima sa provina din productie proprie . Domeniile pe care puteti aplica in cadrul acestor fonduri europene nerambursabile acopera o gama larga de proiecte din domenii precum. Bugetul total al programului este de aproximativ 275 de milioane de euro, iar asistenta comunitara prin Fondul european de dezvoltare regionala ( FEDER) se ridica la circa 224 de milioane de euro. Calendar lansare fonduri europene nerambursabile iunie. O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie. Un mai bun management pentru exploatatiile agricole. Sever AVRAM ? Programul Operational pentru Pescuit . Bani pentru sanatatea si siguranta fonduri europene cultivare goji salariatilor ( schema de ajutor de minimis). Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Nord- Vest, NordEst, Vest, Sud- Vest Oltenia, Centru, Sud Muntenia a expirat. Dl Marian DOBRILA, Director Executiv ? Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE). Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum si prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie pentru a forum fonduri europene nerambursabile se dezvolta si a crea locuri de munca. Femei 2010?. Firme de cablu TV. In concluzie avem o linie de finantare total ineficienta, tradusa cuvant cu cuvant dupa ghidurile din alte tari, unde asemenea investitii isi au rostul. fonduri europene cultivare goji intreprinderea, ca principal interesat, va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului proiecte nerambursabile si va suporta riscul unui eventual esec al obtinerii rezultatului preconizat. Sunt necesare, de asemenea, investitii in intreprinderile mari, pentru a permite atingerea masei critice pentru investitii de capital in vederea diversificarii industriei prelucratoare si imbunatatirea eficientei energetice. Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata. PROGRAMARE STRATEGICA CONSOLIDATA ORIENTATA SPRE REZULTATE Comisia propune un proces de programare orientat mai mult catre rezultate pentru a imbunatati eficacitatea programelor politicii de coeziune. intreprinderi mari sau IMM- uri ( inclusiv microintreprinderi), din sectorele industriale. v. La nivel national. urmeaza a fi deschisa in luna martie 2011. b) se incadreaza in categoria microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.

Fonduri Europene Pt Medicina

Programe Radio TV care stimuleaza dezvoltarea antreprenoriatului in Romania. Av? nd in vedere rolul sau de asigurare a sprijinului necesar pentru programe si interventii finantate din fondurile ESI, asistenta tehnica trebuie sa fie c? t mai flexibila si sa raspunda, printr- o maniera eficienta, nevoilor identificate. Asistenta tehnica Programul National pentru Dezvoltare Rurala forum fonduri europene nerambursabile Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR AXA 1. Pot sa platesc cu bani din proiect toate lucrarile legate de infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?. desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. Ponderile cele mai scazute ale tinerilor in afara educatiei, formarii si ocuparii se inregistreaza in tari precum Olanda, Austria, Germania sau Republica Ceha . simplificarea in continuare a procedurilor de infi. intare modificare desfiintare de IMM- uri, crearea de one- stop- shops care. Datorita extinderii perioadei de contractare cu inca trei luni, Romania . va putea absorbi in totalitate fondurile din cadrul Facilitatii Schengen, care ajung la aproximativ 476 milioane de euro, si astfel vor putea fi finalizate actiunile prevazute in strategia nationala pentru aderarea la spatiul Schengen, precum si respectarea calendarului asumat, respectiv aderarea in martie 2011. Presedintele Knowledge Management Institute ( H. Q. Aceasta perspectiva implica, de asemenea, o abordare fonduri europene pt medicina coerenta a politicilor de transport pe o fonduri europene pt medicina perioada mai indelungata de timp, care transcende oportunitatile politice. incepand cu anul 2011 pentru beneficiarii masurii 141 care ii propun sa realizeze investiNii prin masura 121, a fost aprobata o alocarea financiara distincta din masura 121 – Modernizarea exploataNiilor agricole. Cea mai importanta sarcina este realizarea cererii de finantare. a cadavrelor de animale pentru care vor solicita decontarea ajutorului de stat vor fi prestate fara incasarea contravalorii prevazute fonduri europene nerambursabile 2010 agricultura la art. reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . brosuri de prezentare, panouri de informare, etc. 13. Sustinerea implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
- data lansare estimativa. 250. 000 1. 250. 000? 10= 2 Total punctaj pentru acest criteriu de selectie. Raporteaza in mod regulat ( lunar) catre afaceri cu fonduri nerambursabile Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii.

Accesare Fonduri Europene Turism

Pentru cei interesati de una dintre cele trei axe prioritare va puteti adresa la. Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante. Sinteza formelor de sprijin financiar comunitar. Societate pe actiuni ? Achizitionarea de teren pentru activitati agricole. 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o microintreprindere, intreprindere accesare fonduri europene turism mica sau intreprindere mijlocie. Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Domeniu major de interventie 1 – Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
” Educatie mai buna pentru toti” – data lansare estimativa. Rezultate pentru proiectele depuse masura 313. Acest Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. Investitiile vor Imbunatati accesul la piete mai extinse si toate actiunile vor contribui la reducerea duratei calatoriilor si costurilor de transport. Promovarea masurilor active fonduri europene nerambursabile agricultura de ocupare Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
” Integrare pe piata muncii” – verifica termenul de depunere a fonduri nerambursabile 100% cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Fii activ pe piata muncii!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de Axa prioritara 2. In toate tarile europene, nevoia de investitii perceputa pentru imbunatatirea transporturilor depaseste resursele financiare disponibile iar aceasta situatie nu se va schimba in urmatorii 15- 20 de ani. Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. Apel deschis. Romania are nevoie de o strategie reala in domeniile agriculturii si dezvoltarii rurale care sa reflecte preocuparile Romaniei, nu ale altcuiva. Modernizarea exploatatiilor agricole ? APEL DESCHIS . Imbunatatirea infrastructurii sociale Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 3. 1 – Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Sunt in discutii pentru o suprafata de teren de circa 8 hectare, in Oltenia, la accesare fonduri europene turism circa 600 m distanta de casa parinteasca a socrului forum fonduri europene nerambursabile meu. Cel mai important lucru pentru un beneficiar sunt cunostintele pe care le are legate de tipul de afacere pe care o conduce sau pe care ar vrea sa o dezvolte, aceste cunostinte sunt baza lui de informatii pe care trebuie sa le dezvolte si care il va ajuta ulterior sa aibe un trend crescator al cifrei de afacere.

Accesare Fonduri Europene Nerambursabile In Apicultura

Elaborarea si implementarea Planului National de Dezvoltare, document strategic ce fundamenteaza accesul Romaniei la Fondurile Structurale. Beneficiarii contracteaza bunuri, lucrari si servicii pentru implementarea proiectelor lor. F. N. G. C. I. M. M. Imbunatatirile care pot fi aduse au in vedere productia de energie regenerabila, practici mai durabile in agricultura zonelor rurale, dar si actiuni de atenuare a schimbarilor climatice care pot influenta negativ culturile. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. CNIPT) si dotarea acestora. decembrie, 209 proiecte conforme, cu o valoare publica totala de 149, 39 milioane de lei. Masuri de sanatate a animalelor. iii. Fiecare axa prioritara are alocat un anumit buget si forum fonduri europene nerambursabile cuprinde un numar de domenii cheie de interventie care urmaresc realizarea unor obiective de dezvoltare. asociatii. 1999 74 CE, transpusa prin Ordinul nr. Fii activ pe piata muncii. accesare fonduri europene nerambursabile in apicultura 20%. b) Investitii in activitati recreationale. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. In cazul in care faci parte din acea categorie de oameni care are in plan obtinerea unei finantari, te invitam pe 29 si 30 mai 2010, la cel mai popular training al anului 2009 ? Proiectul de tip 2 care are prestabilite beneficiarul intreprindere si serviciile de cercetare care ii sunt necesare acestuia. crearea si mentinerea locurilor de munca. Valoarea proiectului este de fonduri europene nerambursabile turism 19. 596. 867 lei, din care 18. 617. 024 lei asistenta financiara nerambursabila. reducerea cu 20 de milioane a numarului de cetateni europeni amenintati de saracie si excluziune sociala. Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR. Obiectivul Strategiei Lisabona relansate Isi propune transformarea Uniunii intr- un spatiu mai atractiv pentru investitii si munca, promovarea cunoasterii si inovarii si crearea de locuri de munca mai numeroase si mai bune. Fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism. Pentru a beneficia de sisteme educationale si de formare profesionala de calitate, va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. 5. 2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste . dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca. In cazul in care se face o referinta la toate Fondurile Europene post- aderare, se poate folosi sintagma ? Instrumente Structurale?. productie, transport, distributie si utilizare finala ? inclusiv achizitionarea in leasing a acestora). Operatiunea 332 ? Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri? ( iunie 2011). Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti. Valoarea proiectelor contractate depaseste 58 de milioane euro. Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor; Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire; Participa la pregatirea Apelurilor pentru propuneri de proiecte; Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR; Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante; Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR; Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica; Raporteaza in mod regulat ( lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii; Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti; Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere; Verifica proiectele la fata locului; Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante; Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres; Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate; Intreprind masurile necesare in caz de proiecte nerambursabile frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management; Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante; Transmit AM POR cererile de plata verificate; Contribuie accesare fonduri europene nerambursabile in apicultura la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare; Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor.

Fonduri Europene Nerambursabile 2014 Sanatate

In cadrul operatiunii 3. 1. 1. CSNR face legatura Intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite In Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, si prioritatile la nivel european – Orientarile Strategice Comunitare ( OSC) privind Coeziunea 2007- 2013 si Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca 2005- 2008. Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum fonduri europene nerambursabile 2014 sanatate si prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie pentru a se dezvolta si a crea locuri de munca. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. cooperative agricole constituite conform Legii nr. Extinderea suprafetei ocupate de paduri consultanta fonduri europene prin sprijinirea lucrarilor de impadurire si intretinere a plantatiilor. Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este de maxim 213 lei tona cadavre de animale colectate, in limita bugetului aprobat. AXA 3. se incadreaza in Axa Prioritara I ? Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, forum fonduri europene nerambursabile transportul). Lipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? Astfel, solicitanNii masurii 141 care ii propun i realizarea de investiNii finanNate prin masura 121, trebuie sa completeze SecNiunea A+ B din Planului de afaceri, aferent masurii 141. Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. Cladirea Colegiului National ? Ioan Slavici? din municipiul Satu Mare va fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiect initiat de primariei. Facilitarea accesului la invatam? ntul superior, inclusiv prin recunoasterea partiala a competentelor/ creditelor transferabilepentru absolventii de invatam? nt postliceal. Exceptie fac activitatile prevazute in Anexa 9 A. la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat. coeziunii economice si sociale. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin fonduri europene nerambursabile 2014 sanatate Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 ? productivitate crescuta pentru industria si serviciile din Romania si, implicit, o crestere economica mai pronuntata si un nivel de trai imbunatatit Sistemele de transport eficiente reduc costurile at? t pentru industrie c? t si pentru persoanele fizice. Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. CINE poate obtine fonduri nerambursabile sapard finantare. Bulgaria reusise sa absoarba pana la acel moment numai 33% din fonduri, iar Romania aproximativ 50%. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. O exploatatie cu dimensiuni de peste 500- 800 de hectare are un cost ha mai mic decat una de 70 de hectare daca luam in considerare masinile agricole pe care le aveti la dispozitie.

Program Apicultura Fonduri Europene 2014

In calitate de coordonator national al asistentei nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, ACIS are atributii si responsabilitati atat In ceea ce priveste asistenta financiara de pre- aderare, cat si In ceea ce priveste coordonarea gestionarii fondurilor structurale si de coeziune. Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200. 000 Euro ( 100. 000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pana la fonduri nerambursabile in agricultura 3 ani fiscali ( vezi anexa 4. 4). 2. 2 Reabilitarea zonelor poluate istoric. Ordinea in care vi se cere sa va prezentati proiectul va poate conduce adesea pe o pista falsa. Astfel, solicitanNii masurii 141 care ii propun i realizarea de investiNii finanNate prin masura 121, trebuie sa completeze SecNiunea A+ B din Planului de afaceri, aferent masurii 141. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca faNa de situaNia iniNiala a activitaNii precizata in Planul de afaceri. Facilitati date de guvern pentru program. sectorului privat ( SRL, IMM, Inteprindere Individuala). Unificarea noului statut pentru Companiile Private Europene ( Societas Privata Europea) Lansarea noilor produse financiare forum fonduri europene nerambursabile pentru IMM de grupul Bancii Europene de Investitii ( microcredite si sprijin pentru firme mixte transnationale). In anul 2010 nu s- au incheiat contracte de finantare nerambursabila pentru aceasta axa, unul din motive fiind acela ca se adreseaza mai mult institutiilor publice, iar acestea, conform reglementarilor legale in vigoare, sunt neplatitoare a taxei pe valoarea adaugata. Ferma de semi – subzistenNa se afla in zona defavorizata Este situata in:
- zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, in special o investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare: a. b) efectivul de vaci de lapte detinut in exploatatie de beneficiar este inscris in Registrul National al Exploatatiilor – RNE – la termenul limita de depunere a cererilor. APDRP redeschide masura 112. Axa prioritara 4: Consolidarea mediului de afaceri regional si local Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie program apicultura fonduri europene 2014 4. 1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de . 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T. investiii in echipamente, modenizare reabilitare clariri, tehnologii pentru o eficienta energetica ridicata. Operatiunea c). turisti. Fonduri europene pentru microintreprinderi. Energia solara si cea eoliana reprezinta o solutie viabila pentru zonele care nu beneficiaza in prezent de racordare la reteaua nationala de electricitate. CINE poate obtine finantare. APDRP redeschide masura 112. Dupa ce se familiarizeaza cu cerintele si criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, beneficiarul va demara alcatuirea fonduri europene nerambursabile 2010 documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile. Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizeaza pe baza a trei premise importante conferite de acestea. Generarea de program apicultura fonduri europene 2014 rezultate de interes economic si stimularea transferului rezultatelor cercetarii si cunostintelor stiintifice in mediul economic.

Fonduri De Stat Nerambursabile Pentru Tineri

intregul proces de evaluare si selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. Imbunatatirea infrastructurii sociale
( POR) Programul operational Regional Axa Prioritara 3 ? Reamintim ca in cadrul acestei operatiuni se finanteaza proiecte ce asigura conctarea la internet prin conexiuni broadband si achizitionarea de echipamente ocnexe. construirea de micro- unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie proprie . Diversificarea retelelor de interconectare In vederea cresterii securitatii furnizarii energiei. Decizia de realocare are la baza situatia DMI 4. 2 ? Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati?, pentru care au fost depuse doar 3 proiecte ( in regiunea Vest si in Regiunea Centru), cu o valoare solicitata a finantarii nerambursabile de 16, 18 mil. Calificari europene ( strategice). strategice). ATENTIE. acordarea unei renumeratii in valoare de 200 de lei pentru cei care participa la aceste cursuri sub forma de bursa. organizatii de pescari. semnarea contractului Oferin servicii tehnico- financiare, realizare studii de fezabilitate, planuri de afacere, cereri de finantare pentru proiecte cu finantare din fonduri structurale, fonduri europene nerabursabile deschise in 2011. CINE poate obtine finantare:
- intreprinderi mici si mijlocii. asociaNii profesionale cu profil agricol constituite conform OrdonanNei de urgenNa a Guvernului nr. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? au fost efectuate plati in valoare de peste 55 de milioane euro. A doua categorie ? care cuprinde 51 de regiuni si peste 72 de milioane de oameni ? faciliteaza tranzitia regiunilor care au devenit mai competitive in ultimii ani, dar care au in continuare nevoie de sprijin cu orientare specifica. Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor. campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a societatii informationale. Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la. granturi). Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. Cine poate sa solicite finantare. Obiectivul general al POR consta in ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in finantari nerambursabile regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. Renovarea si Dezvoltarea Satelor a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR). 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T. De aici vine si marea intrebare cum de nu absorbim fondurile europene. 1. 1Extinderea modernizarea sistemelorde apa apa uzata. importanta regionala si locala Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Groupe Soci? t? Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura. Programe Sectoriale finantate de Uniunea Europeana. Femei 2010?. Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie fonduri de stat nerambursabile pentru tineri scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare
” Profesionisti in fonduri de stat nerambursabile pentru tineri educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Cariera in educatie si formare” – verifica fonduri europene nerambursabile pentru persoane fizice termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Calitate in formare forum fonduri europene nerambursabile profesionala contin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Obiectiv general.

Ghid Fonduri Europene Pentru Afacerea Ta

Masuri de sanatate publica. O data cu verificarea indeplinirii conditiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, in raport cu proiectul. Din acest motiv, trebuie evidentiate foarte clar conexiunile ghid fonduri europene pentru afacerea ta si interconditionarile strategice Intre CSNR si PO. Unificarea noului statut pentru Companiile Private Europene ( Societas Privata Europea) Lansarea noilor produse financiare pentru IMM de grupul Bancii Europene de Investitii ( microcredite si sprijin pentru firme mixte transnationale). Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate In vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale forum fonduri europene nerambursabile pentru perioada 2007- 2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentelor structurale. Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se fonduri nerambursabile ghid fonduri europene pentru afacerea ta acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. Ordinea uzuala a partilor unei propuneri este construita pentru a creste acuratetea si intelegerea sa atunci cand este evaluata si este ineficienta daca este aplicata in procesul de scriere a propunerii. De asemenea, in cadrul acestui domeniu, operatiunea privind promovarea produselor turistice, au fost incluse in categoria beneficiarilor eligibili, asociatiile profesionale din turism, infiintate in baza Legii 356 2001. Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 este valabil pentru. 2. 550. 000 euro. ECOMANAGEMENT SALUBRIS in valoare totala de 34. 295. 058 euro. Acest fenomen este si mai pregnant atunci cand se compara nivelul de dezvoltare al regiunii Bucuresti? Ilfov cu restul tarii. imbunatatirea legaturii intre IMM- uri, educatia universitara si centrele de cercetare- dezvoltare. Proiecte pentru cai de acces ce deservesc o suprafata agricola cat mai mare. Contractele de parteneriat, incheiate intre Comisie si statele membre, vor defini angajamentele proiecte fonduri nerambursabile nationale necesare pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. Consolidarea capacitatii furnizorilor de FPI si FPC pentru a oferi programe de educatie si formare atractive si de calitate, in corelare cu cerintele pietei muncii, in special pentru sectoarele cu potential de crestere, in scopul de a asigura complementaritatea cu strategia de competitivitate. Regiunile Centru, Nord – Vest, Vest si Sud Est ? Ar urma sa existe o cota minima din buget alocata fiecarei categorii de regiuni. Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie. Orasul Horezu spune DA Tursimului prin promovarea produselor si evenimentelor turistice. 15. Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007- 2013. dar si la realizarea obiectivului global al Planului National de Dezvoltare si al Cadrului Strategic National si anume, diminuarea disparitatilor de dezvoltare dintre Romania si media dezvoltarii.