Tag Archives: forum fonduri europene nerambursabile

Fonduri Europene Masura 141 Apicultura

Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. 44 2008:

- individual si independent, ca persoane fizice autorizate. Marco CAREDDA ? Programul Impreuna pentru fiecare este despre o fonduri europene nerambursabile pentru apicultura echipa care schimba in bine viata unei comunitati in care traiesc aceiasi membri ai echipei. sprijin pentru IMM- uri pentru adoptarea si utilizarea eficienta a tehnologiilor informationale si comunicationale sau pentru exploatarea noilor idei. Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. 9. 1) sunt eligibili solicitantii care au primit aviz favorabil pentru cererea initiala anuala depusa in termenul legal prin centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru serviciile desfasurate dupa avizarea acesteia. Planul de afaceri trebuie sa includa detalii privind investitiile care se realizeaza demonstrand ca cel putin 30% sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformitatii cu standardele comunitare, modernizarea si dezvoltarea exploatatiei, astfel. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate de catre un beneficiar, aferente proiectelor finantate In cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice ( comunitare sau nationale). Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. In urma reorganizarii Guvernului fonduri nerambursabile sapard In martie 2007, AMCSC a devenit Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ( ACIS), In baza Hotararii de Guvern nr. Iata, pe scurt, ceea ce cred ca ar putea sa faca de fapt Guvernul pentru sprijinirea reala a antreprenoriatului romanesc, lucruri pe care le poate realiza cu adevarat. Tipuri de proiecte:

- Crearea unei noi unitati de productie ( fabrica sectie instalatie). 2. 2. Programul Kogalniceanu ofera o subventionare partiala la contractarea unui credit de la banca care se supune garantiei de stat. Franta ofera fonduri pentru proiectele inovatoare ale ONG- urilor. Profesionisti in educatie si formare ( strategice). Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse pentru structurile de primire forum fonduri europene nerambursabile turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) trebuie sa fie similare cu nivelul de confort si calitatea serviciilor oferite de structurile de primire turistice cu functiuni de cazare, iar acestea trebuie sa aiba acelasi proprietar. achizitionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea conditiilor stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Asistenta tehnica Domeniu fonduri europene masura 141 apicultura major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila
” Actionam impreuna” – verifica termenul de depunere a cererilor pe fonduri europene masura 141 apicultura site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 4.

Fonduri Europene Pentru Tineri Pana In 40 Ani

Planul National Strategic pentru perioada 2007- 2013 este conform cu Politica Comuna de Pescuit si cu politica de guvernare a Rom? niei pentru dezvoltarea acestui sector. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. In toate tarile europene, nevoia de investitii perceputa pentru imbunatatirea transporturilor depaseste resursele financiare disponibile iar aceasta situatie nu se va schimba in urmatorii 15- 20 de ani. Somerii, in special tinerii sau somerii fonduri nerambursabile phare de lunga durata, femeile care doresc sa se reintegreze profesional si grupurile defavorizate vor avea mai multe posibilitati de formare profesionala, consiliere si asistenta individualizata. 10. 45- 11. 15 Decernarea Diplomelor de Excelenta ? CAMPIONI ROMANI IN AFACERI?. cum se completeaza o cerere de finantare. Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune. Cel mai important lucru pentru un beneficiar sunt cunostintele pe care le are legate de tipul de afacere pe care o conduce sau pe care ar vrea sa o dezvolte, aceste cunostinte sunt baza fonduri europene pentru tineri pana in 40 ani lui de informatii pe care trebuie sa le dezvolte si care il va ajuta ulterior sa aibe un trend crescator al cifrei de afacere. Astfel, solicitanNii masurii 141 care ii propun i realizarea de investiNii finanNate prin masura 121, trebuie sa completeze SecNiunea A+ B din Planului de afaceri, aferent masurii 141. Comisia Europeana realizeaza repartizari indicative anuale pe state membre, In special In functie de criteriile urmatoare. Intrarea in vigoare a fonduri europene pentru tineri pana in 40 ani Codului de Bune Practici pentru Achizitii Publice. Buget pe ani 2011 – 528. 395. 407 Euro 2012 – 456. 947. 159 Euro 2013 – 406. 462. 565 Euro pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru . Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport Pentru proiectele de lucrari, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente. forum fonduri europene nerambursabile a proiectelor pe care o va inainta DG AMPOST pentru aprobare. Pot beneficia de alocare financiara nerambursabila persoanele juridice care sunt intreprinderi mici sau mijlocii ( asa cum sunt definite in Legea 346 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare) care depun proiecte in cadrul prezentei scheme de finantare si care indeplinesc urmatoarele conditii specifice 1. Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres. Comisia Europeana realizeaza repartizari indicative anuale pe state membre, In special In functie de criteriile urmatoare: populatie eligibila, prosperitate nationala, prosperitate regionala si rata de somaj. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” Axa prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare Domeniul major de interventie 2. 1. in cazul in care o cerere de finantare este considerata neacceptabila de Raportul Comitetului de Evaluare, directorul DP elaboreaza o accesare fonduri nerambursabile 2010 nota de respingere . In termeni mai generali, Europa trebuie sa ofere un raspuns concret la criza financiara si economica si la evolutia demografica si migratorie si sa tina pasul cu evolutia tehnologica ? toate acestea reprezent? nd provocari semnificative pentru competitivitate si coeziunea sociala. Pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai intai sa identificati domeniul in care doriti sa investiti.

Fonduri Europene Pentru Ferma Iepuri

Punctajul pentru acest criteriu se acorda daca sunt respectate urmatoarele conditii in ceea ce priveste fiecare ruta alternativa prevazuta prin proiect. In ceea ce priveste politica de resursa umana pentru acest sistem, accesare fonduri nerambursabile din POAT vor fi sprijinite actiunile orizontale de imbunatatire si implementare a acestei politici, iar in ceea ce priveste salarizarea personalului. Investitiile FSE vor fi pe deplin aliniate obiectivelor si valorilor- tinta ale strategiei Europa 2020 in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca, educatia si reducerea saraciei. identificarea metodelor de promovare a fonduri europene pentru ferma iepuri spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? Masurile pot fi accesate numai din momentul in care devin operaNionale. cum sa iti planifici si sa iti organizezi activitatile. Pagina ( de la. cooperative agricole constituite conform Legii nr. Cererea de finanNare trebuie redactata pe calculator, in limba romana. Punctele tari ale investitiei sunt determintate de cresterii capacitatii de productie, ca urmare a dezvoltarii accentuate proiecte fonduri europene nerambursabile a activitatii companiei, declaratie facuta de Bara Levente Hugo, managerul si, in acelasi timp, proprietarul grupului de firme. Imbunatatirea forum fonduri europene nerambursabile accesibilitatii Regiunilor si In particular a accesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor cu zonele Inconjuratoare. se incadreaza in Axa I? Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor. Fondul Social European ( FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative. Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Direcorul Generalal Autoritatii de Management pentru PNDR. E bine sa fonduri europene pentru ferma iepuri urmariti aceasta lista cu pomi propusi pentru a va creste sansele de succes. de a spori incluziunea sociala, de a combate saracia si de a imbunatati capacitatea administratiilor publice de a servi mai bine cetatenii si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca. pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania. Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 2. 1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia reabilitarea soselelor de centura Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Fondurile europene au fost stimulate cel mai mult de CEC BANK. Lucrari de pregatire a terenului? investiii in echipamente, modenizare reabilitare clariri, tehnologii pentru o eficienta energetica ridicata.

Ghid Contabil Fonduri Europene

forum fonduri europene nerambursabile deblocarea potentialului de excelenta in cercetare si inovare prin crearea de sinergii cu actiunile de cercetare, dezvoltare si inovare ale programului cadru al UE Orizont 2020 Obiectiv. Data limita. si 3. Dezvoltarea infrastructurii C- D existente si crearea de noi infrastructuri C- D ( laboratoare, centre de cercetare) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 2. 4. Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este. posete de plaja, posete mari, posete plic, etc), avand cateva magazine fonduri europene pentru in orasele mari si un magazin online unde are posibilitatea sa vanda posete online la nivel national. d) este administrata de catre asociatul unic sau, in mod conjunct, de mai multi administratori dintre asociati. Cheltuieli eligibile Investitii corporale ( constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv ? pentru efectuarea activitatii vizate de proiect precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii. sprijin pentru IMM- uri pentru adoptarea si utilizarea eficienta a tehnologiilor informationale si comunicationale sau pentru exploatarea noilor idei. si are ca obiectiv general a daptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a ghid contabil fonduri europene procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. Verifica proiectele la fata locului. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. reducerea slabiciunilor sectorelor industriale existente, care utilizeaza tehnologii invechite, care afecteaza mediul si consumatoare excesiv de energie. 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere. Construirea si/ sau modernizarea ghid contabil fonduri europene infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Prioritatile CSNR au fost formulate ca raspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale si In vederea crearii oportunitatilor pe care Romania si le doreste. maxim 15 puncte). Aceasta strategie se va concentra pe intreprinderile mici si mijlocii, dar se va adresa de asemenea si intreprinderilor mari. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ( APIA) Ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate. Inca din 2009, Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului a atras atentia cu privire la faptul ca unele criterii de eligibilitate pentru accesarea fondurilor necesare punerii in practica a proiectelor intocmite de primariile tulcene dezavantajeaza unitatile administrativ- teritoriale tulcene. Restul provine din fonduri nationale, cofinantare publica ( 14%) si cofinantare privata ( 2%). 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 4 – Inginerie financiara
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 3: Masuri de interes comun. Proceduri standard de licitatii pe fonduri europene. Totodata, se au in vedere interventii speciale pentru pregatirea si implementarea proiectelor de importanta strategica, considerate prioritare pentru dezvoltarea la nivel contabilitate fonduri nerambursabile national si/ sau regional, precum si pentru abordarea teritoriala si integrata a nevoilor identificate. Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? nu pot fi considerate serioase.

Fonduri Europene In Domeniul Turismului

Exista un coeficient UDE care se calculeazapentru suprafata de teren, dar dupa cum am spus mai sus terenul trebuie sa- l aveti. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. Daca nu se obtinea extinderea datei- limita, cele doua tari ar fi pierdut fonduri substantiale. de a spori incluziunea sociala, de a combate saracia si de a imbunatati capacitatea administratiilor publice de a servi mai bine cetatenii si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca. Sigur nu putem impune sa se cultive un anumit tip de produs sau altul sau sa se obtina o productie sau alta. achizitionarea de mijloace de transport specifice fonduri europene in domeniul turismului pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai in interes propriu. pana la cel mult 80 % din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80. 000 euro sau echivalentul in lei. In cadrul operatiunii 3. 1. 1. urmareste intarirea cooperarii la nivel . O 1. 1. 1. A1 ? Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, fonduri europene in domeniul turismului Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. din punct de vedere procedural sau legal, cum ar fi modalitatea . de rambursare a taxei pe valoarea adaugata sau statutul proprietatii?, a adaugat Emanuel Rauta. De exemplu, in anumite localitati, scolile fac obiectul . unor cereri de retrocedare, in alte cazuri nu exista documente . corespunzatoare de proprietate. actiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care sa asigure interoperabilitatea diferitelor sisteme neintegrate in cadrul sectoarelor si regiunilo. Pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai intai sa identificati domeniul in care forum fonduri europene nerambursabile doriti sa investiti. In plus, 184 de proiecte se afla in diferite faze de evaluare si selectie sau precontractare, avand . o valoare totala a finantarii de aproximativ 612 milioane de euro, dintre care circa 474 de milioane de euro reprezinta valoarea finantarii nerambursabile. In cadrul acestui site puteti consulta informatii relevante si utile privind programarea interventiilor, tipurile de proiecte care urmeaza a fi finantate, procedura de aplicare si stadiul implementarii POS DRU. 2013. Incepand din 1 iulie 2011 s- a lansat o noua linie de finantare pentru proiectele cu energie regenerabila din Fondul European pentru Eficienta Energetica ( European Energy Efficiency Fund ? Prioritati ale aceste masuri. In luna octombrie se va redeschide linia de finantare privind drumurile de exploatare agricole si forestiere, ghidul solicitantului vine cu mai multe lamuriri decat cel lansat in martie 2010. Data limita. Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. Proiectul este implementat in parteneriat avand comuna Dumesti, in calitate de solicitant, si comunele Aroneanu si Horlesti, impreuna cu Asociatia Parudimos din Timis. construirea de micro- unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din proiecte nerambursabile 2010 productie proprie . Investitii in apicultura, cu exceptia celor accesarea fondurilor nerambursabile realizate prin Programul National Apicol.

Fonduri Europene Pentru Cresterea Animalelor 2014

etc ( lista ar fi destul de lunga) as putea enumera in jur de 50 de asftel de afaceri cu o cifra de afacere importanta. 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri. cresterea gradului de atractivitate a sistemului de educatie si formare profesionala, inclusiv prin campanii de informare, orientare si consiliere, concursuri de competente forum fonduri europene nerambursabile profesionale si sprijinirea tinerilor inscrisi in invatam? ntul obligatoriu de a se familiariza cu viitoarele locuri de munca, calificarile si/ sau oportunitatile in cariera, cu accent special pe zonele rurale si pe persoanele de etnie roma. Cererea initiala anuala, prevazuta la art. o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei). modul de acordare a indemnizatiei si concediului fonduri europene pentru cresterea animalelor 2014 pentru cresterea copilului. Aprdp. ro a deschis 3 apeluri in luna mai. Aprobarea cererilor de finantare POST este responsabilitatea AMPOST insa modul de realizare variaza in functie de urmatoarele doua situatii. din punct de vedere procedural sau legal, cum ar fi modalitatea . de rambursare a taxei pe valoarea adaugata sau statutul proprietatii?, a adaugat Emanuel Rauta. De exemplu, in anumite localitati, scolile fac obiectul . unor cereri de retrocedare, in alte cazuri nu exista documente . corespunzatoare de proprietate. are varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatia agricola ca si conducator ( sef) al acesteia. Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi. Proceduri standard de licitatii pe fonduri europene. 1. 1Extinderea modernizarea sistemelorde apa apa uzata. Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potential demonstrat ale judetului Buzau, fonduri europene pentru cresterea animalelor 2014 beneficiar Parteneriat UAT CJ Buzau- UAT Comuna Mereni. Am mai citit pe saitul Dvs ca este posibila obtinerea unor finantari pentru agrement si am observat ca este precizat ? rafting?. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt. Aceasta scrisoare de confort se va depune odata cu cererile de finantare, reprezentand documente justificative pentru justificarea posibilitatii de a cofinanta fonduri nerambursabile imm 2010 viitorul proiect. In opinia acestuia, monitorizarea absorbtiei trebuie sa fie un exercitiu permanent din perspectiva autoritatilor, care sa cuprinda afaceri cu fonduri europene nerambursabile in analiza nu doar dimensiunea cantitativa, adica gradul de absorbtie, ci mai ales dimensiunea calitativa, respectiv impactul utilizarii fondurilor sau ? return on investment?. la care infrastructura primara de irigatii are un proiect de modernizare sau la care sistemul de irigatii din aval are un proiect de modernizare.

Fonduri Nerambursabile Pentru Cluburi Sportive

Societate in comandita simpla ? SCS ( infiintata in baza Legii nr. Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. Imbunatatirea mediului si spatiului rural. Implementarea proiectelor de cooperare. reprezentanti ai Comisiei Europene, autoritatilor romane, societatii civile active in domeniul integrarii Romilor, etc. Se va sprijini mai puternic inovatia sociala, adica fonduri nerambursabile pentru cluburi sportive testarea si cresterea amplorii solutiilor inovatoare ca raspuns la nevoile sociale ? de exemplu, sporirea incluziunii sociale. In urma reorganizarii Guvernului In martie 2007, AMCSC a devenit Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ( ACIS), In baza Hotararii de Guvern nr. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism. Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, forum fonduri europene nerambursabile dezvoltarea sociala si bunastarea economica. 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finantare. Mediul rural ? mai mult decat agricultura ( granturi). Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale? Decizia a fost luata in contextul procesului de simplificare a accesarii fondurilor structurale si a crizei economico- financiare. actiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care sa asigure interoperabilitatea diferitelor sisteme neintegrate in cadrul sectoarelor si regiunilo. Afaceri cu aur si diamante finantate cu fonduri structurale. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) a incheiat un contract de finantare a investitiei pentru productia panourilor solare prin Programul National de DezvoltareRurala( PNDR). crearea si sustinerea de retele si clustere regionale si nationale de cooperare intre IMM- uri, centre universitare si centre de cercetare- dezvoltare, care sa asigure mai bine atat transferul de know- how, cat si viabilitatea spin- off- fonduri europene nerambursabile in agricultura urilor si proiectelor rezultate. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 i 8 UDE 1
. Copiii si tinerii care provind din medii fonduri europene nerambursabile pentru agricultura dezavantajate socio- economic, cei din mediul rural ( in special baietii din grupa 11- 14 ani), cei de etnie roma si cei care au nevoi speciale de educatie reprezinta categoriile cu cel mai ridicat grad de risc. valoarea eligibila a proiectului si proiectele de la prioritatea iii care au investitii in sisteme de irigatii de minim 50% din valoarea eligibila a proiectului vor putea primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selectie. silviculturii – data lansare estimativa. dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale fonduri nerambursabile pentru cluburi sportive din domeniu, sprijinirea . Statele Membre trebuie sa asigure asocierea partenerilor relevanti la diferite stadii ale programarii. Aceasta scrisoare de confort se va depune odata cu cererile de finantare, reprezentand documente justificative pentru justificarea posibilitatii de a cofinanta viitorul proiect. Dar, prin Politica Agricola Comuna se pot stimula detinatorii de terenuri, cei care lucreaza pamintul respectiv. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( European Regional Development Fund – ERDF) a fost infiintat in 1975 si a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii. Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR).

Ministerul Fondurilor Europene Site Oficial

Zonele cu handicapuri geografice sau naturale ( regiunile insulare, zonele muntoase sau zonele cu densitate mica a populatiei) beneficiaza de un tratament privilegiat. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing7 de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. In cadrul domeniilor 4. 1 si 5. 2 s- a aprobat includerea institutiilor de cult ca solicitanti eligibili in parteneriat cu unitatile administrativ teritoriale. Un nou program dedicat IMM- urilor si ONG- urilor va fi implementat din fonduri europene in curand anuntat de ministrul Comunicatiilor Valerian Vreme. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? O data cu verificarea indeplinirii conditiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, in raport cu proiectul. inovare si economia cunoasterii: consolidarea capacitatilor regionale In materie de cercetare si dezvoltare tehnologica, stimularea inovarii si a spiritului antreprenorial si dezvoltarea ingineriei financiare, In special pentru Intreprinderile legate de economia cunoasterii; mediu forum fonduri europene nerambursabile si prevenirea riscurilor: reabilitarea terenurilor contaminate, stimularea eficacitatii energetice, promovarea de transporturi publice urbane nepoluante si elaborarea de planuri pentru prevenirea si gestionarea riscurilor naturale si tehnologice; acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. Proiectele se vor putea depune pana la epuizarea bugetului alocat. Puncte de vedere ale profesionistilor in fonduri europene nerambursabile persoane fizice consultanta si credite nerambursabile ale beneficiarilor de finantare europeana. Investitiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii si stabilirea legaturilor locale cu retelele nationale, europene si inter- continentale care conecteaza Romania la pietele internationale. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. construirea de micro- unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie proprie . Gestionarea financiara este mai flexibila. Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Societatea informationala inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicatii electronice, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor publice on- line; sprijin pentru IMM- uri pentru adoptarea si utilizarea eficienta a tehnologiilor informationale si comunicationale sau pentru exploatarea noilor ministerul fondurilor europene site oficial idei. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Cheltuieli eligibile Investitii corporale ( constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv ? 44 2008:

- individual si independent, ca persoane fizice autorizate. sustinerea finantarilor europene pentru IMM prin garantii pe cofinantare si prin ministerul fondurilor europene site oficial simplificarea procedurilor de acordare. Dimensiunea teritoriala – ca urmare a restructurarii industriei, au aparut foarte rapid decalaje Intre regiuni, acestea continuand sa creasca. Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? Aprdp. ro a deschis 3 apeluri in luna mai. 2 ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?. Strategia ocupa deja o pozitie prioritara pe agenda institutiilor UE si statelor membre. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale. Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic?

Fonduri Europene Pentru Plantatii Plante Medicinale

Totodata, pentru plata beneficiarilor Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative au fost alocate fonduri in valoare de 6 milioane de lei. Aprdp. ro a deschis 3 apeluri in luna mai. Am voie sa forez pentru irigarea plantatiei? A doua sansa in educatie ( strategice). e) are in obiectul de activitate cel mult 5 ( cinci) accesari fonduri europene nerambursabile grupe de activitati prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare ( CAEN Rev. Poli de crestere – proiectele se depun pana la 31 decembrie 2012. autoritatile locale. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? Locuiesc la oras unde am un mic business de prestare servicii IT ( sunt programator). Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. Comitetul de evaluare a proiectelor POST va fi orientativ compus din 7- 9 membrii, structurati astfel: 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. precum si la nivel national ( se va promova coordonarea si eficienta sporita a utilizarii resurselor publice) si accesul la standarde deschise pentru cresterea transparentei si a eficientei administrative. Recent m- a intrebat cineva care detine o forum fonduri europene nerambursabile afacere cu aur si diamente daca poate accesa fonduri structurale. Tinand cont totodata de faptul ca tara noastra este mult in urma in implementarea programului LEADER care sustinerea crearea de parteneriate de tip public- privat pentru sustinerea dezvoltarii locale si in ceea ce privestea crearea Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala ( n. a. 4. 1. 2. APEL DESCHIS. 4. 1. 1. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. Este extrem de important de subliniat legatura Intre CSNR si Programele Operationale ( PO). Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi fonduri europene pentru plantatii plante medicinale si capsuni. Servicii de ocupare eficiente? ( granturi). servicii de proiectare. Pentru sectorul legume. Consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si a inovarii sprijinirea investitiilor private CDI si a cercetarii colaborative dintre intreprinderi si organiziatii de cercetare pentru a incuraja transferul de cunostinte. urmareste intarirea cooperarii la nivel . entru Masura 313 au fost depuse, in sesiunea din perioada noiembrie ? 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si fonduri europene nerambursabile pentru tineri controlului POS- T. Revenind la masura 125 Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola, intalnesc urmatoarele discrepante. 6. 4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii. organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). Dezvoltarea fonduri europene pentru plantatii plante medicinale si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Fonduri Europene Strategia urmareste sprijinirea sistemului de invatamant si formare profesionala pentru oferirea unei educatii flexibile si de buna calitate, sprijinirea cresterii accesului la educatie, dar si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si in plina dezvoltare. Tipuri de proiecte. intreprinderea, ca principal interesat, va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului si va suporta riscul unui eventual esec al obtinerii rezultatului preconizat.

Fonduri Europene Pentru Tractoare Agricole

Masura 125 reprezinta – ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. data lansare estimativa. Astfel, prin POAT se are in vedere suportul orizontal pentru beneficiarii fonduri europene pentru tractoare agricole fondurilor ESI si suport specific pentru beneficiarii POAT, PO IM, PO Competitivitate si POR. Pasii pe care- forum fonduri europene nerambursabile i urmam in relatia cu dvs. service auto, spalatorii, etc. Impreuna pe piata muncii? Din acest motiv, trebuie evidentiate foarte clar conexiunile si interconditionarile strategice Intre CSNR si PO. Experienta e mai importanta decat ceea ce va spune un horoscop. Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
- data lansare estimativa. Imbunatatirea accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor, a utilizarii si a calitatii acestora introducerea datelor deschise la nivelul tuturor institutiilor publice in vederea imbunatatirii sistemelor de colaborare online si a celor electronice. In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate. SCS ( infiintata in baza Legii nr. Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . Noi nu facem afaceri la cheie si nici nu divulgam identitatea beneficiarilor nostri, si a proiectelor de succes pentru terte persoane, daca am putea sa garantam 100% succesul proiectelor nu am mai lucra cu comisioane de pana la 10%. proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantre) Pentru proiectele de studii, asistenta in supervizare si similare conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta documentatiei de atribuire. 1500 de femei si reprezentanti ai unor grupuri vulnerabile vor primi instruire in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii ca urmare a demararii Proiectului FEMEI 2010, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa fonduri europene pentru tractoare agricole prioritara 6 ? Promovarea incluziunii sociale? Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. Locuiesc la proiecte nerambursabile oras unde am un mic business de prestare servicii IT ( sunt programator). 1999 74 CE, transpusa prin Ordinul nr. credite nerambursabile In a doua zi ne vom axa pe. Conform angajamentelor asumate In Documentul Complementar de Pozitie la Capitolul 21, a fost creat cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale prin adoptarea Hotararii Guvernului nr. 497/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care au fost desemnate structuri institutionale armonizate cu structurile comunitare specifice. Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei. Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil i are ca scop . Noi scriem proiectele dupa regulile Uniunii Europene si nu ce am crede noi ca putem sa facem. dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare).