Tag Archives: forum fonduri europene nerambursabile

Fonduri Nerambursabile Pentru Afaceri Mici

2. 3. sa nu fie emisa o decizie de recuperare a ajutorului de stat. 1974 2006, vor fi sustinute costurile generale legate de intocmirea proiectului precum fonduri nerambursabile pentru afaceri mici taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, Studii de Fezabilitate Memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita a 10% din. Imbunatatirea infrastructurii regionale si forum fonduri europene nerambursabile locale de transport Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 2. 1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia reabilitarea soselelor de centura Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 566 2004, cu modificarile i completarile ulterioare. ORIENTAREA CATRE ? E- COEZIUNE? Gestionarea datelor electronice poate reduce in mod semnificativ sarcina administrativa, imbunatatind in acelasi timp capacitatea de control a proiectelor si cheltuielilor. 4. 3. 1. 1 Constructie parteneriate public- private. Procentul de co- finantare variaza de la 0 % la 75 % proiecte fonduri nerambursabile din cheltuielile eligibile, in functie de Program Operational, Beneficiar, Domeniu de Interventie, Masura si Domeniul de Operatiune. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice teritoriale. Orice prejudiciu adus unui tert este in intregime in responsabilitatea beneficiarului, APDRP fiind degrevata de aceasta in cazul in care culpa este a beneficiarului. 1. Programul Operational pentru Pescuit al Rom? niei a fost elaborat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu art. Prin acest program se pot accesa maxim 100. 000 de lei. Imbunatatirea infrastructurii sociale
( POR) Programul fonduri europene nerambursabile pentru pensiuni operational Regional Axa Prioritara 3 ? februarie- martie 2011
” Nu abandona scoala!” – data lansare estimativa. 25. 000 de euro pentru IMM- uri si ONG- uri. Domeniul major de interventie 5. 2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice Axa prioritara 1. 80% contributia Uniunii Europene . Inegalitatea de sanse duce la excluderea sociala a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilitati si etnia roma. Pe aceasta linie pot aplica si institutiile publice ( comunele), asoctiile de dezvoltare intercomunitare ADI intre comune si ONG- urile. la renovarea ei ? sub forma unei pensiuni. Intr- un articol fonduri nerambursabile pentru afaceri mici recent ? evaluarea proiectelor? 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta.

Fonduri Europene Nerambursabile Catina

Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa fonduri europene nerambursabile catina Prioritara 1 a POS CCE. pentru noi activitati. Proiecte si activitati eligibile: Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati:

- activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). ContribuNia publica aferenta Masurii 141 este de. Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . In ceea ce priveste istrumentele structurale destinate fonduri nerambursabile sustinerii implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar ( proiecte la nivel central), Ministerul Sanatatii a contractat un proiect in valoare de 71 de milioane de lei pentru implementarea forum fonduri europene nerambursabile sistemului national de prescriptie electronica. Parteneriatul Ministerul Economiei si Finantelor a elaborat CSNR In cooperare cu un numar mare de institutii si organizatii. d) Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. sanatate, baze operationale pentru interventii, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii preuniversitare si universitare, cat si pentru infrastructura de formare profesionala continua. Oratori. Organizarea unor instrumente de conciliere a vietii profesionale cu cea de familie, prin furnizarea de servicii de ingrijire a persoanelor dependente fonduri europene nerambursabile catina si prin crearea ? bancilor de timp?. Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). De exemplu, soiul de porumb zaharat SPIRIT F1 este un soi olandez foarte bun dar nu este inscris in catalogul plantelor. Masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice? urmeaza a fi deschisa in luna martie 2011. Un nou program dedicat IMM- urilor si ONG- urilor va fi implementat din fonduri europene in curand anuntat de ministrul Comunicatiilor Valerian Vreme. Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. POR este un Program Operational finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fondurilor structurale. Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). Axa prioritara 2. Capacitatea administrativa ? serviciile publice sunt slab dezvoltate si ? neprietenoase?. Programe postdoctorale ( strategice). Fondurile totale alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din fondurile europene nerambursabile care. Bugetul total 2011 – 556. 767. 943 Euro 2012 – 663. 832. 914 Euro 2013 – 806. 269. 201 Euro Total 2. 991. 727. 376 Euro Masura 212 – Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona Montana
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 214 – Plati de agro- mediu – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 221 – Prima impadurire a terenurilor agricole – data lansare estimativa.

Fonduri Europene Pt O Pensiune

Burse doctorale ( strategice). 2- 31 mai 2011. In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. cresterea utilizarii instrumentelor de e- Guvernare ( inclusiv formarea functionarilor publici) Obiectivul POAT 2014- 2020 este de a asigura sprijinul necesar implementarii eficiente si transparente a fondurilor ESI alocate Rom? niei in cadrul Politicii de Coeziune a UE, precum si pregatirii urmatoarei perioade de programare. Cresterea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri. cresterea inteligenta, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare. Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si fonduri nerambursabile phare selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza. Suma maxima ce poate fi accesata in cadrul proiectelor ce- si propun cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere este de pana la 3 milioane de euro. 4 alin. Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este de maxim 213 lei tona cadavre de animale colectate, in limita bugetului aprobat. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). conditiilor pentru intregrarea in sistemul european comun de vize – ceea ce presupune dotarea ambasadelor sau a consulatelor Romaniei din acest spatiu la standarde Schengen – si realizarea conditiilor necesare pentru cooperarea. Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fi mentionata in cererea de finantare. cum sa iti gestionezi resursele. Fiti realisti atunci cand doriti sa incepeti o afacere pentru ca orice afacere o incepeti cu scopul de a produce BANI. AXE PRIORITARE TEMATICE. in a carui raza de competenta isi are sediul. a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. ATENlIE! Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea economiei sociale
” Pentru o viata mai buna” – data lansare estimativa: ianuarie- februarie 2011
” Economie sociala si solidaritate” – data lansare estimativa: ianuarie- februarie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
” forum fonduri europene nerambursabile Impreuna pe piata muncii” – data lansare estimativa: martie- aprilie 2011 Domeniu major de interventie 3: Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii
” Sanse egale si respect” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Initiative trans- nationale pentru o piata inclusiva a muncii
” Parteneriat transnational” – data lansare estimativa: februarie 2011
” Schimb de bune practici” – data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 7: Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila
” Actionam impreuna” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de fonduri europene pt o pensiune depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniu major de interventie 1 – Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare
” Calitate in serviciile de ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Servicii de ocupare eficiente” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Formarea personalului propriu SPO
” Profesionisti in piata muncii” – data lansare estimativa: ianuarie 2011
” Specialisti in ocupare” – data lansare estimativa: ianuarie 2011 Axa prioritara 5: Promovarea masurilor active de ocupare Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
” Integrare pe piata muncii” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Fii activ pe piata muncii!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de Axa prioritara 2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniu major de interventie 1 – Tranzitia de la scoala la viata activa
” Invata o meserie” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Invata pentru cariera ta!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
” A doua sansa in educatie” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011
” Nu abandona scoala!” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Acces si participare la formare profesionala continua
” Calificarea – o sansa pentru viitor!” – data lansare estimativa: februarie 2011
” Continua sa te califici!” – data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Axe prioritare: Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Domeniu major de interventie 1 – Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
” Educatie mai buna pentru toti” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011
” Scoala pentru toti”- data lansare estimativa: februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Calitate in invatamantul fonduri europene pt o pensiune superior
” Universitate pentru viitor” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011
” Universitate pentru piata muncii” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare
” Profesionisti in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Cariera in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Calitate in formare profesionala contin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Obiectiv general: Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si fonduri nerambursabile 2009 invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Ferma De Porci

Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” Regio sprijina dezvoltarea microintreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care utilizeaza potentialul endogen al regiunilor ( resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). Ziceti- mi si mie. Washington DC) ? sucursala Romania Knomacons. Comisia Europeana a sistat toate platile din cadrul axei II aferent POR Programul Operational Regional in urma raportului preliminar de audit ce s- a desfasurat in perioada martie- aprilie 2011 si va presupune verificarea tuturor cererilor de finantare din cadrul acestor axe. Societatea informationala inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicatii electronice, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor publice on- line. De exemplu. Orice intreprindere care nu respecta aceste criterii este intreprindere mare. AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor. experti si consultanti guvernamentali si din mediul privat, reprezentanti ai autoritatilor de management, organismelor intermediare, altor institutii financiare. Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum si prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie pentru a se dezvolta si a crea locuri de munca. productie al unui amplasament existent ( ex. Beneficiarii sunt ajutati prin bunuri, lucrari si servicii pentru realizarea proiectelor lor. Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. AXE PRIORITARE. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii educationale si a resurselor accesibile pentru finantari nerambursabile imm toti ( inclusiv resursele TIC, laboratoare, ateliere, ferme de practica pentru scoli agricole). Aici puteti consulta Strategia de Dezvoltare a comunei Mircesti, Judetul Iasi. fonduri europene nerambursabile pentru ferma de porci b) efectivul de vaci de lapte detinut in exploatatie de beneficiar este inscris in Registrul National al Exploatatiilor – RNE – la termenul limita de depunere a cererilor. Actiunile vor sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea conditiilor necesare stimularii cresterii economice a regiunilor mai putin dezvoltate, precum si restructurarea zonelor rurale si urbane. 1828/ 2006. construirea sau instalarea facilitatilor accesari fonduri europene nerambursabile statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice. valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. incurajarea parteneriatului intre universitati institute de cercetare- dezvoltare forum fonduri europene nerambursabile si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C- D in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania. Sunt necesare, de asemenea, investitii in intreprinderile mari, pentru a permite atingerea masei critice pentru investitii de capital in vederea diversificarii industriei prelucratoare si imbunatatirea eficientei energetice. Cateva exemple de proiecte europene nerambursabile in agricultura. 36, litera a, punctele i, ii i iii). cum sa realizezi un buget. masura de instalare a tinerilor fermieri s- a bucurat, inca de la lansarea acesteia, in decembrie 2008, de un interes foarte mare. etc ( lista ar fi destul de lunga) as putea enumera in jur de 50 de fonduri europene nerambursabile pentru ferma de porci asftel de afaceri cu o cifra de afacere importanta. Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte .

Fonduri Europene Ferma Animale

Majoritatea primariilor au mari probleme in accesarea fondurilor europene, in anul 2010 datorita lipsei cofinantarii. Sprijin public pentru incetarea permanenta a activitatilor de pescuit. In termeni mai generali, Europa trebuie sa ofere un raspuns concret la criza financiara si economica si la evolutia programe de finantare nerambursabile demografica si migratorie si sa tina pasul cu evolutia tehnologica ? toate acestea reprezent? nd provocari semnificative pentru competitivitate si coeziunea sociala. Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei. achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura. verifica data lansarii pe fonduri europene ferma animale site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. 1083/ 2006 si art. Programul regional va obtinere fonduri nerambursabile fi finantat in perioada 2007- 2013 din Bugetul de Stat si cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) – unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Investitiile In infrastructura de mediu vor contribui la Imbunatatirea sistemelor de management al apei potabile si a deseurilor menajere la standarde europene. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Noul proiect de regulament FSE incurajeaza participarea adecvata si accesul organizatiilor non- guvernamentale la actiuni sprijinite din FSE, in special in domeniile incluziune sociala, egalitate de sanse si oportunitati egale. Factorul determinant al cresterii economice, pe o piata deschisa unei puternice concurente, este acela de crestere a competitivitatii economice. Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potential demonstrat ale judetului Buzau, beneficiar Parteneriat UAT CJ Buzau- UAT Comuna Mereni. Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Apel deschis. Imprumutul aprobat in sedinta de Guvern miercuri, 4 iunie 2014, va fi folosit pentru efectuarea de plati catre beneficiarii de fonduri contractate prin intermediul a patru programe. organizatii de pescari. Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . urmareste intarirea cooperarii la nivel . fonduri europene ferma animale Dezvoltarea si forum fonduri europene nerambursabile sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? 2. 550. 000 euro. De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat bio- combustibii, ca parte componenta a proiectelor. ajutoare directe pentru investitiile In Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile; infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi; instrumente financiare ( fond de capital de risc, fond de dezvoltare regionala etc. Din totalul acestor cheltuieli 70% reprezinta valoarea fondurilor nerambursabile primite de beneficiar, adica 861. 736 lei Pana in 2013, prin Masura 312 se acorda beneficiarilor fonduri nerambursabile de pana la 70% din valoarea eligibila a proiectului, acestea reprezentand cofinantarea publica, la care se adauga contributia privata a beneficiarului.

Fonduri Europene Pentru Cultura Afine

Investitii in infrastructura de sanatate si sociala care vor contribui la dezvoltarea regionala si locala si cresterea calitatii vietii. Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea decalajelor existente Intre regiuni In termeni de productie, productivitate forum fonduri europene nerambursabile si ocupare. Beneficiarii, precum  i soNii soNiile acestora care au obNinut sprijin pe Masura 141 nu pot beneficia de sprijin prin Masura 112. DE CE ESTE NECESARA INTERVENtIA UE? Obiectivul principal al proiectului este promovarea si cresterea ratei de ocupare a femeilor in mediul finantari nerambursabile 2010 rural si urban romanesc, prin actiunea integrata a principalilor factori care afecteaza nivelul inferior de ocupare al femeilor. Solicitanti eligibili. Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3. Universitate pentru piata muncii ( granturi). Axa prioritara 4. Ce cuprinde un proiect de finantare. Transporturi. Alte apeluri preconizate. IULIE 2009. Fondul European pentru Dezvoltare Regionala ( FEDR), Fondul Social European ( FSE), Fondul de Coeziune ( FC), FEADR ( Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) si FEPM ( Fondul European pentru Pescuit si afaceri Maritime). Ocupare, incluziune sociala si servicii sociale. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate?. in acest sens, se vor furniza numai informaNiile necesare  i relevante, care vor preciza modul in care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia  i in ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programulu Obiectivele specifice ale masurii se refera la:

- Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenta sa devina viabile economic. Pe aceasta linie pot aplica si institutiile publice ( comunele), asoctiile de dezvoltare intercomunitare ADI intre comune si ONG- urile. iunie 2011). IMM- fonduri europene pentru cultura afine urile. diversificarea catre noi specii cu perspective comerciale bune. Nu abandona scoala. Din informatiile ACIS, cele mai multe proiecte au fost depuse in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), peste 10. 100 de proiecte, locul doi fiind ocupat de POS CrCE, cu circa 8. 500 de proiecte, iar pe a treia pozitie s- a situat POR cu 7. 700 de proiecte. modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere. Beneficiari Schema fonduri europene pentru cultura afine de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale . In domeniu de productie produse. SecNiunea B a Planului de afaceri impreuna cu secNiunea A, se va completa in situaNia in care solicitantul prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, avand in vedere conservarea si dezvoltarea atat a cadrului economic si social cat si a mediului. Dl Jamil BENABDALLAH, Consultant in Dezvoltare si Marketing Turistic ? fonduri europene nerambursabile imm Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane.

Fonduri Europene Pt Utilaje Agricole

sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. societatea comerciala sa aiba minim doi ani de functionare. sa nu fie in procedura de insolventa sa prezinte garantii colaterale de pana la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin garantii de stat sa nu fie in dificultate conform directivelor europene. servicii topografice. Continua sa te califici. Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta ? APEL DESCHIS . etc ( desi sunt mai costisitoare ca investitie, aduc un venit mult mai mare, si pot avea o durata de viata mult mai mare). Cadrul strategic comun, care stabileste prioritatile UE, se va aplica tuturor fondurilor, inclusiv celor privind dezvoltarea rurala si pescuitul. Energie eficienta si durabila ( Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului). Prioritati ale aceste masuri. va Imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. Criteriile pe care o intreprindere trebuie sa le respecte pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie sunt in conformitate cu prevederile Legii nr. Ambasada ghid fonduri nerambursabile Frantei ofera maxim 20. 000 de lei proiect iar contributia ONG- urilor trebuie sa fie in cuantum de 50% din suma eligibila a fonduri europene pt utilaje agricole proiectului. In situatia in care lungimea drumului judetean, national sau european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect. Fondurile Structurale si de Coeziune ( FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea fonduri sapard nerambursabile si adaptarea agriculturii?. PR & forum fonduri europene nerambursabile Lobby Consultant Presedinte Executiv ? AXA PRIORITARA 3 ? Reducerea fonduri europene pt utilaje agricole poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate. Toate cele opt primarii au semnat mircuri contractele de finantare cu APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol.

Fonduri Europene Agricultura 2014 Forum

Intre utilaje, ma gandesc in primul rand la foreza, la moto cositoare si la alte mici unelte agricole. Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale . 1. 3. Principala provocare pentru sistemul de educatie si formare profesionala din perspectiva corelarii cu piata muncii o reprezinta cresterea ingrijoratoare a ponderii tinerilor inactivi din grupa de v? rsta 15- 24 de ani, care nu se fonduri nerambursabile pentru studenti afla pe piata muncii, nu sunt cuprinsi in nicio forma de educatie sau formare profesionala. iunie 2011). Pentru cei care inca nu cunosc oportunitatile legate de fondurile structurale e bine de stiut ca IMM- urile pot beneficia de sprijin nerambursabil in functie de codul CAEN in mai proiect fonduri nerambursabile multe domenii de productie sau servicii. Ghiduri si masuri. Operatiunea 112 ? Sprijin pentru implementarea standardelor? ( iulie 2011). Sprijin pentru implementarea strategiilor locale integrate. In acest fonduri europene agricultura 2014 forum caz, Agentia va aplica beneficiarului dobanzi si penalitati in procentul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare. CCT- OISSS este coordonat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor V? rstnice in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, si are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. APDRP redeschide masura 125 privind Drumurile de Exploatare Agricole. In cazul operatiunilor supuse ajutorului de stat, conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca o cheltuiala pentru a fi eligibila li se adauga si prevederile nationale si comunitare specifice ajutorului de stat aplicabil, in masura In care acestea sunt mai stricte. mobila). 2. 4 Infrastructura aeroportuara. Submasura 125 b ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea silviculturii?. Informarea si publicitatea pentru proiect. Sever AVRAM ? PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? EUROLINK- Casa Europei. imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii de urgenta. iv) pasari. Numai proiectele din sectorul vegetal de la prioritatile i, ii si iv, care au investitii in sisteme de irigatii de minim 20% din. Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de fonduri europene agricultura 2014 forum pe drumurile europene, nationale si judetene Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Lipsa cofinantarii creeaza un haos in accesarea fondurilor europene. 2. 4. Doresc sa accesez Masura 112 si sa cultiv porumb zaharat. Comisia Europeana forum fonduri europene nerambursabile realizeaza repartizari indicative anuale pe state membre, In special In functie de criteriile urmatoare: populatie eligibila, prosperitate nationala, prosperitate regionala si rata de somaj. Societate agricola ( infiintata in baza Legii nr.

Fonduri Nerambursabile Pentru Un Restaurant

transport, mediu, forum fonduri europene nerambursabile energie, educatie, sanatate, turism, cercetare- dezvoltare, cooperare teritoriala. Invata pentru cariera ta. Recent m- a intrebat cineva care detine o afacere cu aur si diamente daca poate accesa fonduri structurale. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata fondurile europene nerambursabile pana la o limita fizica. pentru finantare si dezvolta proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene. Politica de coeziune are drept scop reducerea decalajelor existente Intre regiunile din Uniunea Europeana. 1. 3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala. Operatiunea 332 ? Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri? ( iunie 2011). In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate. Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se pare ca s- au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte. Lungimea drumurilor publice de pe care se preia traficul agricol nu poate depasi 150% din lungimea rutei alternative. organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). 30 milioane de euro, BRD ? Continua sa te califici. culturi vegetale, legumicultura, pomicultura, ferme zootehnice, etc. Sever AVRAM ? Obiective specifice. Inca din 2009, Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului a atras atentia cu privire la faptul ca unele criterii de eligibilitate pentru accesarea fondurilor necesare punerii in practica a proiectelor intocmite de primariile tulcene dezavantajeaza unitatile administrativ- teritoriale tulcene. productie al unui amplasament existent ( ex. o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control). Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport Pentru proiectele de lucrari, conditiile fonduri nerambursabile pentru un restaurant minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente. Fonduri europene pentru educatie comuna Dumesti. Energia solara fonduri nerambursabile pentru un restaurant si cea eoliana reprezinta o solutie viabila pentru zonele care nu beneficiaza in prezent de racordare la reteaua nationala de electricitate. Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 este valabil pentru. se acorda punctajul maxim aferent tipului de drum public de pe care se face preluarea. Echipa Cerere- Finantare. ro va sta la dispozitie pentru a realiza un proiect de succes indiferent de fonduri structurale activitatea pe care doriti sa o realizati. Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. Finantare programe de sanatate si mediu. Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. inovare si economia cunoasterii: consolidarea capacitatilor regionale In materie de cercetare si dezvoltare tehnologica, stimularea inovarii si a spiritului antreprenorial si dezvoltarea ingineriei financiare, In special pentru Intreprinderile legate de economia cunoasterii; mediu si prevenirea riscurilor: reabilitarea terenurilor contaminate, stimularea eficacitatii energetice, promovarea de transporturi publice urbane nepoluante si elaborarea de planuri pentru prevenirea si gestionarea riscurilor naturale si tehnologice; acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. Femei 2010. AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE.

Fonduri Europene Animale

e) are in obiectul de activitate cel mult 5 ( cinci) grupe de activitati prevazute de clasificarea activitatilor din economia fonduri europene nerambursabile pentru agricultura nationala in vigoare ( CAEN Rev. Emanuel Rauta, directorul de programe pentru administratie publica din cadrul GEA Consulting, considera ca autoritatile de management ar trebui sa deruleze campanii de informare mult mai ample la nivel local. In functie de tipul investitiei finantate prin PNDR, situatia detaliata se prezinta astfel. Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a fonduri europene animale expirat. Prin programul Impreuna pentru fiecare, Rompetrol promoveaza parteneriatul fonduri europene animale intre societatea civila, autoritatile locale, companiile private si comunitatea in ansamblul ei. Cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. Implementarea politicii de coeziune la fonduri nerambursabile pentru agricultura nivelul Uniunii Europene presupune reducerea decalajelor existente Intre regiuni In termeni de productie, productivitate si ocupare. 3 ? 31 octombrie 2011. Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. Poli de crestere – proiectele se depun pana la 31 decembrie forum fonduri europene nerambursabile 2012. Formare profesionala ( training), informare si difuzare de cunostinte. 44 2008:

- individual si independent, ca persoane fizice autorizate. Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte . Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. Reconstructia statutului femeii. Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea acordului de parteneriat ( CIAP) si 12 comitete consultative organizate ca secTiuni ale CIAP. AXA PRIORITARA 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? potentiali poli de crestere. In cadrul acestei masuri se pot finanta urmatoarele activitati. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii. PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului. importanta regionala si locala Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Cele mai multe proiecte au fost pentru cabinete veterinare, cablu Tv in mediu rural, activitati traditionale etc. Cassa Depositi e Prestiti ( alocare de 60 milioane euro). Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura. 5. Intr- un interviu acordat astazi pentru Adevarul Europa astazi, comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Dacian Ciolos a subliniat din nou necesitatea realizarii de catre Guvernul Romaniei a unei strategii pentru agricultura si dezvoltare rurala care sa fie asumata politic de catre toate partidele, nu doar de catre puterea de la acel moment.